Doç.Dr. SİBEL BERKSOY HAYTA


KİTAPLAR Psöriyazis Bölüm Adı: Püstüler psöriyaziste tedavi,AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Editör: Erkan Alpsoy, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 5, ISBN: 978-975-9118-98-3, Bölüm Sayfaları: 67-71 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Recent Researches in Health Sciences Bölüm Adı: Psoriasis vulgaris,AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Nelya Lukpanova Shapekova, Levent Özdemir, Bilal Ak, Vesile Şenol, Hicran Yıldız, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 680, ISBN: 978-1-5275-1332-7, Bölüm Sayfaları: 245-258 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Pediatrik Dermatoloji Rehberi Bölüm Adı: Güneşten Korunma Prensipleri ve Güneşten Koruyucular,AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Dünya Tıp Kitabevi, Editör: Neslihan Şendur, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-9615-25-9, Bölüm Sayfaları: 181-193 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Pediyatrik Dermatoloji. Çocuklarda Sık Rastlanan Deri Hastalıkları Bölüm Adı: Güneşten korunma prensipleri ve güneşten koruyucular,AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Akademi Yayınevi, Editör: Neslihan Şendur, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 238, ISBN: 978-605-5013-43-1, Bölüm Sayfaları: 168-186 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Güncel Pratik Tıp El Kitabı Bölüm Adı: Ürtiker ve anjiyoödem,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Hatice Sebila Dökmetaş, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 221, ISBN: 978-975-420-972-3, Bölüm Sayfaları: 175-180 2013 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Pruritus is not sensorial in psoriasis: The mutual interactions between dermatologic life quality and pruritus BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: GAZZETTA MEDICA ITALIANA - ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 2 - TAMER GENCER ZEKİYE,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: JOURNAL OF ERCİYEC COMMUNICATIONE, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - The effects of sun protection behaviours on actinic keratosis in older people BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ÖZPINAR SALİHA,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND CLINICAL INVENTION, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: İndex Copernicus, DOAJ Özgün Makale 4 - Rosacea is associated with thyroid autoimmunity: A case control study BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,Çam Selim,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: ACTA ENDOCRİNOLOGİCA, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Increased expressed emotion in patients with psoriasis BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,Albayrak Funda,KUĞU NESİM,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: NEUROPSYCHIATRY AND NEUROPSCHOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 6 - EFFECTS OF STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE IN CAENORHABDITIS ELEGANS INDIVIDUALS AS A MODEL FOR SKIN AGING GÜNER RUKİYE,BERKSOY HAYTA SİBEL,Özpınar Necati,AKYOL MELİH,Tosun Mustafa,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OFPHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Özgün Makale 7 - Nanoteknolojinin dermatoloji alanında kullanımı BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: GÜNCEL DERMATOLOJİ DERGİSİ, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 8 - The reduction in inflammation and impairment in wound healing by using strontium chloride hexahydrate BERKSOY HAYTA SİBEL,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YILDIZ ESİN,HİSARCIKLIO MEHMET,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Chitotirosidase and prolidase in tinea pedis: A preliminary study DOĞAN HALEF OKAN,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: MEDICINE SCIENCE INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, DRJI, SIS, SCOPEMED, ULAKBİM Özgün Makale 10 - Blood mean platelet volume may be predictive for disease course in the cases with pemphigus vulgaris BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: BIOMEDICAL RESEARCH, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Tc-99m MDP uptake in soft tissue calcification in systemic scleroderma (crest syndrome) DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,HASBEK ZEKİYE,ÖZDAL AYŞEGÜL,KELKİT PERİHAN,DUMAN PELİN,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 12 - Changes emerging with calcineurin inhibition in Caenorhabditis Tosun Mustafa,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - A case with acute idiopathic blue finger BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Editöre Mektup 14 - Tc-99m MDP uptake in soft tissue calcification in systemic scleroderma (crest syndrome) DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,HASBEK ZEKİYE,ÖZDAL AYŞEGÜL,Kelkit Perihan,Duman Pelin,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 15 - Late onset atopic dermatitis and vitiligo: A case report BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Journal Medical, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Editöre Mektup 16 - BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ALDEMİR AYKUT,ÖZÇELİK SEDAT,UZUN AYLA, Yayın Yeri: DOD CLINICAL CASE REPORT, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 17 - Elastosis perforans serpiginosa and down syndrome: A case BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Editöre Mektup 18 - Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rat YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,BAHAR SEHER,Celasun Mustafa Gürol,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: TÜRKDERM, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 19 - Chitotirosidase and prolidase in tinea pedis: A preliminary study DOĞAN HALEF OKAN,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Medicine Science, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 20 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-yearProspective Study of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,HARMAN MEHMET,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,GENÇ YESER,GERÇEKER TÜRK BENGÜ,ODYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,GÜNAŞTI TOPAL SUHAN,GÜNEŞ BİLGİLİ SERAP,İLTER NİLSEL,FERAHBAŞ KESİKOĞLU AYTEN,BOZKURT ŞAVK EKİN,AFŞAR FATMA ŞULE,AYTEKİN SEMA,KAYA TAMER, Yayın Yeri: ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - A case of pseudoangioedema as a superior vena cava syndrome BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ARSLAN SULHATTİN,GÜMÜŞ CESUR,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Editöre Mektup 22 - Psychological factors and temperament effects on the treatment in psoriasis patients KAYA ÖZGE,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Editöre Mektup 23 - Pain in heels Two cases with piezogenic pedal papules HAYTA EMRULLAH,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ŞAHİN ÖZLEM,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF CASE REPORTS AND IMAGES, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus,pubshub, airiti library, CNKI Library, J gate, google scholar Vaka Takdimi 24 - Metabolic syndrome may be an important comorbidityin patients with seborrheic dermatitis BETÜL İMAMOĞLU,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE - ATHEROSCLEROTIC DISEASES, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: pubmed central, index copernicus Özgün Makale 25 - Balneotherapy in Kangal hot spring with fish ÖZÇELİK SEDAT,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical journal, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 26 - Psoriasisli hastalarda uyku kalitesinin degerlendirilmesi/Evaluation of sleep quality in patients with psoriasis Biçici Fatma,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: TÜRKDERM, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 27 - Supression of sweating in palmar hyperhydrosis with 5 strontium chloride hexahydrate AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: DERMATOLOGİC THERAPY, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup 28 - AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: KANSER GÜNDEMİ, Yıl: 2015 Ulusal Hakemsiz Endeks: Derleme Makale 29 - Correlation between dermatoscopic findings and histopathological subtypes of seborrheic keratosis YASAK RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 30 - Liken simpleks kronikusta hastalık bilgisi ve davranış geliştirmenin tedaviye etkisi YASAK RUKİYE,BERKSOY HAYTA SİBEL,Uçar Selma, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 31 - Gecikmiş tanısıyla Hallopeau tipi akrodermatitiskontinua olgusu Öztürk Elif,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Editöre Mektup 32 - Saç Bakımında Doğal Ürünler AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF COSMETİC DERMATOLOGY, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 33 - Fotoimmünoloji/Photoimmunology AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL, Yayın Yeri: TÜRKDERM, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Derleme Makale 34 - Psoriyaziste demir metabolizması ve kortizol: Bir ön çalışma BERKSOY HAYTA SİBEL,Tosun Mustafa, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 35 - Akneli hastalarda akne şiddeti ve depresyon ilişkisi BERKSOY HAYTA SİBEL,ÖZAYDIN YAVUZ GÖKNUR,Kıncır Mehmet Fevzi, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 36 - Cutaneous manifestations of Crimean Congo haemorrhagic fever morbilliform eruptions may reflect a favorable outcome and not low platelet levels AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ENGİN AYNUR,BERKSOY HAYTA SİBEL,Biçici Fatma, Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Editöre Mektup 37 - The incidence of Demodex folliculorum in patients with chronic kidney deficiency- Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Demodex folliculorum Görülme Sıklığı ÖZÇELİK SEMRA,SÜMER ZEYNEP,DEĞERLİ SERPİL,ÖZYAZICI GONCA,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,CANDAN FERHAN, Yayın Yeri: TURKISH JORNAL OF PARASITOLOGY-Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: MEDLİNE, BIOSIS, TR DİZİNİ Özgün Makale 38 - THE RELATIONSHIP BETWEEN PITYRIASIS ROSEA, SEASONAL FACTORS AND OTHER HERPETIC INFECTIONS: A TIME SERIES ANALYSIS BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,Çam Selim,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: DERMATOLOGİCA SINICA, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Akılcı İlaç Kullanımı BERKSOY HAYTA SİBEL (09.11.2018-11.11.2019), Yayın Yeri: I.DOD Okulu Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Oral mukoza hastalıkları, Enflamatuar hastalıklar BERKSOY HAYTA SİBEL (08.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 13. Ege Dermatoloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Çocukluk çağı Pityriasis rosea hastalığında mevsimsel değişikliklerin etkisi BERKSOY HAYTA SİBEL (25.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: 8. Ulusal Prof Dr Ümit Ukşal Pediatrik Dermatoloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Bir yıl içinde Henoch Schonlein Purpurası ile izlenen çocuk hastaların retrospeksif analizi BERKSOY HAYTA SİBEL,ÜNVER KORĞALI ELİF (25.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: 8. Ulusal Prof dr Ümit Ukşal Pediatrik Dermatoloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Mean platelet volume as a useful parameter in differential diagnosis of lichenoid drug eruptions and lichen planus BERKSOY HAYTA SİBEL,Hengirmen İrem (08.03.2018-11.03.2018), Yayın Yeri: IDEA Congress 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Yeni Dermatolojik Uygulamalarla Nanoteknoloji BERKSOY HAYTA SİBEL (08.03.2018-11.03.2018), Yayın Yeri: IDEA Condress 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Evaluation of the anomalies of thyroid function in pediatric patients and adult patients with vitiligo BERKSOY HAYTA SİBEL (22.02.2018-24.02.2018), Yayın Yeri: 4.Erciyes Pediatri Akdemisi Kış Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Stronsiyumun ratlarda redyoterapiye bağlı gelişen cilt toksisitesinde koruyucu/tedavi edici etkisi- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,Bahar Seher,Celasun Mustafa Gürol,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: XXIII PROF DR LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Bir deri yaralanması modeli olarak Caenorhabditis Elegans bireylerinde stronsiyum ile ortaya çıkan değişiklikler Hengirmen İrem,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,Özpınar Necati,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: XXIII. Prof Dr Lütfü Tat Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Down sndromlu bir olguda elastozis perorans serpijinoza- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: V. DOD Dermatoloji Gündemi Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Ürtikeryal Sendromlar BERKSOY HAYTA SİBEL (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: V.DOD Dermatoloji Gündemi Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Stronsiyum klorid hekzahidrat ile inflamasyonda azalma ve yara iyileşmesinde bozulma.- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR.. BERKSOY HAYTA SİBEL,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YILDIZ ESİN,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH (19.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: 26. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Silinebilir dermatozlarboya ile artifisyel lezyon ve terra firma forme iki olgu- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,UZUN AYLA (19.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: 26. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Late onset atopic dermatitis and vitiligo a case report BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH (28.09.2016-02.10.2016), Yayın Yeri: 25. EADV CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - A case of parietal atretic cephalocele BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ATALAR MEHMET HAYDAR,AKYOL MELİH (28.09.2016-02.10.2016), Yayın Yeri: 25.EADV CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Bir Deri Yaşlanması Modeli Olarak Caenorhabditis Elegans Bireylerinde Kalsinörin İnhibisyonu İle Ortaya Çıkan Değişiklikler-SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. Tosun Mustafa,AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL,Özpınar Necati (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: XXII.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Epidemiology of pemphigus in Turkey One year prospective study of 252 cases YAYLI SAVAŞ,HARMAN MEHMET,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,GENÇ YESER,GERÇEKER TÜRK BENGÜ,ODYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,GÜNAŞTI TOPAL SUHAN,GÜNEŞ BİLGİLİ SERAP,İLTER NİLSEL,FERAHBAŞ KESİKOĞLU AYTEN,BOZKURT ŞAVK EKİN,Afşar Fatma Şule,AYTEKİN SEMA,KAYA TAMER (07.10.2015-11.10.2015), Yayın Yeri: 24. EADV CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Epidermal Deneysel Modeller BERKSOY HAYTA SİBEL (03.09.2015-06.09.2015), Yayın Yeri: IV.DOD Dermatoloji Gündemi Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - DOĞAN MANSUR,ŞAHİN ALİ,DURMAZ YUNUS,HAYTA EMRULLAH,BERKSOY HAYTA SİBEL,GEDİKLİ MUSTAFA ASIM,CENGİZ AHMET KIVANÇ (29.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: XV. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Takayasu arteriti ve psöriazis birlikteliği: Olgu sunumu ŞAHİN ALİ,DOĞAN SEVEN,GEDİKLİ MUSTAFA ASIM,BERKSOY HAYTA SİBEL,ŞAHİN MEHTAP,DURMAZ YUNUS (29.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: XV. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Abatasept tedavisi altında gelişen psöriazis vulgaris: Olgu sunumu CENGİZ AHMET KIVANÇ,DURMAZ YUNUS,Tosun Mustafa,AKBULUT ÇİÇEKLİ AYŞE,BERKSOY HAYTA SİBEL,ŞAHİN ALİ,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN (29.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: XV. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Ailevi akdeniz ateşi ve psoriazis birlikteliği ŞAHİN ALİ,Gedikli Mustafa Asım,DOĞAN SEVEN,DURMAZ YUNUS,ŞAHİN MEHTAP,BERKSOY HAYTA SİBEL (29.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: XV. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - AKYOL MELİH,Özpınar Necati,BERKSOY HAYTA SİBEL,ÖZÇELİK SEDAT (21.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Leiyomyomatozis kutis: reed sendromu BERKSOY HAYTA SİBEL,Tosun Mustafa,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN (21.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: XXV. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Soliter trikoepitelyoma benzeri psödolenfoma Tosun Mustafa,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN (21.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: XXV. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - Ürtiker, anaflaksi BERKSOY HAYTA SİBEL (16.03.2013-17.03.2013), Yayın Yeri: 2.Cumhuriyet Tıp Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Psöriyazis hastalarında duygu dışa vurumunun değerlendirilmesi SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,Albayrak Funda (11.11.2009-15.11.2009), Yayın Yeri: XIX.Prof Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - ÖZÇELİK SEDAT,AKYOL MELİH,Öztürk Elif,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN (14.10.2008-18.10.2008), Yayın Yeri: 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 29 - Ateş ve raş BERKSOY HAYTA SİBEL (07.03.2014-08.03.1014), Yayın Yeri: 3. Cumhuriyet Tıp Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - BAP PROJESİ-İmikumod ile uyarılmış fare psoriazis modelinde glisirizinik asit ve stronsiyum klorid lokal kullanımının tedavi edici etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 26.06.2018 - 19.03.2019 17.751 TÜRK LİRASI 2 - TUBİTAK 4004 PROJESİ, Proje no: 117B057, Üçü bir yerde: Sağlık, kültür ve ekoloji temelli doğa eğitimi- Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 07.09.2017 - 13.09.2017 76.059 TÜRK LİRASI 3 - BAP PROJESİ-Psöriasis hastalarında subklinik nörolojik tutulumun araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 27.02.2018 - 4.900 TÜRK LİRASI 4 - TUBİTAK 4004 PROJESİ, Proje no: 118B516,Üçü bir yerde: Sağlık, kültür ve ekoloji temelli doğa eğitimi-II Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 26.06.2018 - 78.557 TÜRK LİRASI 5 - TUBİTAK 1001 PROJESİ, Proje no: 217Z027, Fototermal ve endoperoksit terapilerinin sinerjistik anti-kanser etkisine sahip protein-kafes yapılı nanopartiküllerinin sentezi ve melanom deri kanserine karşı etkilerinin in-vivo incelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 01.01.2018 - 344.913 TÜRK LİRASI 6 - BAP PROJESİ-Balb/c farelerde oluşturulan kutanöz leyişmaniyozun tedavisi üzerine antikor kaplı altın nanopartikülleri ile fototermal uygulamanın etkisinin araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 13.06.2017 - 22.000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 ANJİOÖDEM ANAFLAKSİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 BEHÇET HASTALIĞI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 DERİ DÖKÜNTÜLERİ/LEZYONLARINI TANIMA, DERİNİN ELEMENTER LEZYONLARI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 DERİ TÜBERKÜLOZLARI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 DERİNİN HİSTOPATOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 DERİNİN MALİGN TÜMÖRLERİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 DERİNİN PREMALİGN TÜMÖRLERİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 LİKEN PLANUS Türkçe 1 Lisans 2018-2019 OTOİMMÜN BÜLLÖZ HASTALIKLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 REAKTİF DERMATOZLAR, ERİTEMA MODOSUM Türkçe 1 Lisans 2018-2019 ÜRTİKER Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ANJİOÖDEM ANAFLAKSİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 BEHÇET HASTALIĞI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DERİ DÖKÜNTÜLERİ/LEZYONLARINI TANIMA, DERİNİN ELEMENTER LEZYONLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DERİ TÜBERKÜLOZLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DERİNİN HİSTOPATOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DERİNİN MALİGN TÜMÖRLERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DERİNİN PREMALİGN TÜMÖRLERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 LİKEN PLANUS Türkçe 1 Lisans 2017-2018 OTOİMMÜN BÜLLÖZ HASTALIKLAR Türkçe 1 Lisans 2017-2018 REAKTİF DERMATOZLAR, ERİTEMA MODOSUM Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ÜRTİKER Türkçe 1 Lisans 2016-2017 DERMATOPATOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 6 Lisans 2016-2017 İMMÜNOLOJİK HASTALIKLAR Türkçe 6 Lisans 2016-2017 İNFESTASYONLAR Türkçe 6 Lisans 2016-2017 SAÇ HASTALIKLARI Türkçe 6 Lisans 2016-2017 TEMEL ELEMENTER LEZYONLAR Türkçe 6 Lisans 2015-2016 DERMATOPATOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 6 Lisans 2015-2016 İMMÜNOLOJİK HASTALIKLAR Türkçe 6 Lisans 2015-2016 İNFESTASYONLAR Türkçe 6 Lisans 2015-2016 SAÇ HASTALIKLARI Türkçe 6