Öğretim Görevlisi CEYDA TUNAKAN DALGIÇ


MAKALELER 1 - Immediate and Late Onset Forms of Insulin Hypersensitivity Presenting with Glucose Dysregulation TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,YILDIRIM ŞİMŞİR ILGIN,BULUT GÖKTEN,SİN AYTÜL ZERRİN, Yayın Yeri: The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Emerging Sources of Citation Index Vaka Takdimi 2 - In Vitro Fertilization Using Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Injections Resulted in Healthy Triplets without Increased Attack Rates in a Hereditary Angioedema Case TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN, Yayın Yeri: Case Reports in Immunology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Emerging sources Citation Index Vaka Takdimi 3 - Evaluation of Inferior Turbinate Stroma with Ultrasound Elastographyin Allergic Rhinitis Patients turhal göksel,GÖDE SERCAN,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,SİN AYTÜL ZERRİN,kısmalı erkan,KAYA İSA,ÖZTÜRK ARIN,GÖKSEL ÖZLEM,MİDİLLİ RAŞİT,ÖZTÜRK KEREM,KARCI HALİL BÜLENT, Yayın Yeri: Balkan Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Immediate and late onset form of insulin hypersensitivity presenting with glucose disregulation. TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,şımşır ılgın,BULUT GÖKTEN,SİN AYTÜL ZERRİN, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METHABOLISM, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 5 - A case report of allergic immediate systemic reaction to adalimumab and certolizumab TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ, Yayın Yeri: Clinical and Translational Allergy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 6 - Acute generalized exanthematous pustulosis AGEP induced by mesalazine reliable and oftenly used drug to treat inflammatory bowel disease TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA, Yayın Yeri: Clinical and Translational Allergy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 7 - Management of insulin allergy with continuous subcutaneous insulin infusion TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,BULUT GÖKTEN,GÜLBAHAR OKAN,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ, Yayın Yeri: Clinical and Translational Allergy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 8 - successful pregnancy outcome wıth trıplets after treatment wıth plasma derıved nanofıltered c1 ınhıbıtor ın a patıent wıth heredıtary angıoedema TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ, Yayın Yeri: Allergy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 9 - An anusual multiple myeloma casepresenting as laryngeal edema TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ,ARDENİZ FATMA ÖMÜR, Yayın Yeri: Allergy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 10 - Which is the most significant for the diagnose of hymenoptera venom allergy history skin tests or serum specific immunoglobulin Ig E TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ, Yayın Yeri: Allergy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 11 - Investigating the Role of JAK STAT Pathway on Dasatinib Induced Apoptosis for CML Cell Model K562 TUNAKAN DALGIÇ CEYDA, Yayın Yeri: Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - The Role of Body Mass Index in Triple Negative Breast Cancer TUNAKAN DALGIÇ CEYDA, Yayın Yeri: Oncology Research and Treatment, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ALKAYA BALKAN MELTEM,YÜCEYAR AYŞE NUR,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,EKMEKÇİ ÖZGÜL (01.12.2018-05.12.2018), Yayın Yeri: 54. ULUSALNÖROLOJİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Antimitokondriyal antikorların varlığının ve bunların klinik faydalarının saptanmasında farklı laboratuar metodların kıyaslanması TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN (17.11.2018-21.11.2018), Yayın Yeri: 25. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - ANTİ-dsDNA ANTİKORLARI VARLIĞININ VE BUNLARIN TANISAL FAYD ALARININ BELİRLENMESİNDEFARKLI LABORATUAR METODL ARIN KIY ASLANMASI TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN (17.11.2018-21.11.2018), Yayın Yeri: 25.ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Multiple Skleroz Ta nılı Olguda Ba şarılı Alemtuzumab Desensitizasyonu TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ALKAYA BALKAN MELTEM,YÜCEYAR AYŞE NUR,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (17.11.2018-21.11.2018), Yayın Yeri: 25. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Two Cases Of Adult Onset Urticaria Pigmentosa with the Final Diagnosis of Indolent Systemic Mastocytosis TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (08.06.2018-09.06.2018), Yayın Yeri: SKIN ALLERGY CLUB Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Acquired angioedema: The commonsymptom of four different diseases TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ÇAMYAR ASUMAN,AYTAÇ HASİBE,ÖZIŞIK MELİH,GÜLBAHAR OKAN,KOKULUDAĞ ALİ,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (26.05.2018-30.05.2018), Yayın Yeri: EAACI 2018 (AVRUPA ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ AKADEMİSİ) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Urticaria as a presenting symptom of a patient with carcinoid tumor TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ÇİLDAĞ SONGÜL,ENGİN CEMRE,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,KOKULUDAĞ ALİ (26.05.2018-30.05.2018), Yayın Yeri: EAACI 2018 (AVRUPA VE KLİNİK İMMUNOLOJİ AKADEMİSİ) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Acquired angioedema: The common symptom of four different diseases TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ÇAMYAR ASUMAN,AYTAÇ HASİBE,ÖZIŞIK MELİH,GÜLBAHAR OKAN,KOKULUDAĞ ALİ,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (26.05.2018-30.05.2018), Yayın Yeri: EAACI 2018 (AVRUPA ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ AKADEMİSİ) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,SİN AYTÜL ZERRİN (26.05.2018-30.05.2018), Yayın Yeri: EAACI 2018 (AVRUPA ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ AKADEMİSİ) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Omalizumab tedavisi alan kronik ürtikerli hastalarda yanıt oranını ve nüksü etkileyen faktörler AYTAÇ HASİBE,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Herediter Anjioödem Hastalarında C1q Düzeyleri ÖZIŞIK MELİH,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,BULUT GÖKTEN,ÇAMYAR ASUMAN,AYTAÇ HASİBE,GÜLBAHAR OKAN,SİN AYTÜL ZERRİN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Homozigot herediter anjiyoödem vakaları. DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ÇAMYAR ASUMAN,AYTAÇ HASİBE,ÖZIŞIK MELİH,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Ocak 2017- Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Polikliniğimize Başvuran Hastalarda Aspergillus ve Alternearia Duyarlılığı ÇAMYAR ASUMAN,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,ÖZGÜL SEMİHA,SİN AYTÜL ZERRİN (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Anjiyoödem ve alerjik rinit-astım tanıları ile takip edilen IgG4 ilişkili hastalık (IgG4-RD) BULUT GÖKTEN,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ÇAMYAR ASUMAN,AYTAÇ HASİBE,ÖZIŞIK MELİH,SİN AYTÜL ZERRİN (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Aynı Semptomla Prezente Olan Dört Farklı Hastalık: Kazanılmış Anjioödem TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ÇAMYAR ASUMAN,AYTAÇ HASİBE,ÖZIŞIK MELİH,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Karsinoid Tümörün Başlangıç Bulgusu Olarak Ürtiker TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ÇİLDAĞ SONGÜL,ENGİN CEMRE,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,KOKULUDAĞ ALİ (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Monoklonal antikorlara karşı IgE aracılı ani tip hipersensitivite reaksiyonları: Beklediğimiz kadar sık görülmekte mi? TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,YARGUCU ZİHNİ FİGEN,TURGUTKAYA KÜBRA ECEM,KOKULUDAĞ ALİ,SİN AYTÜL ZERRİN (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Antibiyotik Kullanımı İle Tetiklenen Eritema Nodosum: İlaç Alerjisi Mi? TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,SİN AYTÜL ZERRİN (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Venom İmmünoterapisi (VİT) Alan Hastaların Endişe Şiddetinin Belirlenmesi ve VİT Öncesi ve Sonrası Algılanan Stres Düzeylerinin Kıyaslanması YATARKALKMAZ SEVGİ,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DEMİRCİ ZÜHAL,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,ÇAMYAR ASUMAN,ÖZIŞIK MELİH,DİLEK EMEL,OKUMUŞ AYLİN,SİN AYTÜL ZERRİN (18.11.2017-22.11.2017), Yayın Yeri: 24. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Comparison and evaluation of different methodologies and tests for detection of antimitochondrial antibodies SİN AYTÜL ZERRİN,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,akar reyhan,ayaz sibel,özbey atıf,şen selda (27.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 13th Dresden Symposium on Autoantibodies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Comparison of different methods using in detection of antidsDNA antibodies TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,süner hüseyin,şen selda,akar reyhan,ayaz sibel,özbey atıf,SİN AYTÜL ZERRİN (27.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 13th Dresden Symposium on Autoantibodies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Autoimmune diseases in primary immune deficiency patients: A broad range in a referral immunology center. TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,SİN AYTÜL ZERRİN (27.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 13th Dresden Symposium on Autoantibodies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - The frequency of venom re-stings in field and protectiveness of venom immunotherapy : real life results TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,KOKULUDAĞ ALİ,SİN AYTÜL ZERRİN (17.06.2017-21.06.2017), Yayın Yeri: European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - Do skin tests predict next perioperative allergic reaction after perioperative anaphylaxis? TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,GÜLBAHAR OKAN,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,ARDENİZ FATMA ÖMÜR (17.06.2017-21.06.2017), Yayın Yeri: European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - IgE dependent immediate hypersensitivity to monoclonal antibodies: do they occur as frequently as we have expected? TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,YARGUCU ZİHNİ FİGEN,TURGUTKAYA KÜBRA ECEM,KOKULUDAĞ ALİ,SİN AYTÜL ZERRİN (17.06.2017-21.06.2017), Yayın Yeri: European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Factors influencing compliance to specific subcutaneous immunotherapy(SCIT) BULUT GÖKTEN,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,KOKULUDAĞ ALİ,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (17.06.2017-21.06.2017), Yayın Yeri: European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Otoimmünite: Primer immün yetmezliklerin ilk bulgusu TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ÇAMYAR ASUMAN,AYTAÇ HASİBE,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,SİN AYTÜL ZERRİN (18.11.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 24. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - Belirgin spinal inflamasyonla seyreden CTLA-4 olgusu ARDENİZ FATMA ÖMÜR,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,ÇAMYAR ASUMAN,ELMAS UYSAL FUNDA,UZEL GÜLBU (12.04.2017-15.04.2017), Yayın Yeri: 3.klinik immünoloji kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Kronik ür ker ile prezente olan Total IgE değeri 0 01 IU ml ölçülen CVID olgusunda omalizumab tedavisine yanıt TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,ARDENİZ FATMA ÖMÜR (08.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: 23.ulusal alerji ve klinik immünoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Alerjen Spesifik Subkutan İmmünoterapi SCIT ye Uyumu Etkileyen Faktörler BULUT GÖKTEN,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (08.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: 23.ulusal alerji ve klinik immunoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - allopurinol hipersensitivite sendromu warfarın kullanımı ile birlikte oluşan risk BULUT GÖKTEN,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ÇAMYAR ASUMAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL (08.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: 23.ulusal alerji ve kilinik immünoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Serum total ıge 1000 ıu ml tanı ne olabilir DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (08.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: 23. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Venom immunoterapisi VİT alan hastaların tekrar sokulma ve reaksiyon sıklığı TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (08.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: 23.ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - Perioperatif anaflaksi olgularında deri testleri bir sonraki genel anestezi reaksiyonunu öngörebilir mi TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (08.10.2016-12.10.2016), Yayın Yeri: 23. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - whıch ıs the most sıgnıfıcant at the dıagnose of venom allergy TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ,GÜLBAHAR OKAN (11.06.2016-15.06.2016), Yayın Yeri: EAACI 2016 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 36 - an unusual multıple myeloma case presentıng as laryngeal TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ,GÜLBAHAR OKAN (11.06.2016-15.06.2016), Yayın Yeri: EAACI 2016 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 37 - successful pregnancy outcome wıth trıplets after treatment wıth plasma derıved nanofıltered c1 ınhıbıtor ın a patıent wıth heredıtary angıoedema TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (11.06.2016-15.06.2016), Yayın Yeri: EAACI 2016 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 38 - acute generalızed exanthematous pustulosıs agep ınduced by mesalazıne relıable and oftenly used drug to treat ınflammatory bowel disease TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (11.06.2016-15.06.2016), Yayın Yeri: EAACI 2016 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 39 - A case report of allergic immediate systemic reaction to adalimumab and certolizumab TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (21.04.2016-23.04.2016), Yayın Yeri: 7th drug hypersensitivity meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 40 - Management of insulin allergy with continuous subcutaneous insulin TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,GÜLBAHAR OKAN,METE GÖKMEN EMİNE NİHAL,SİN AYTÜL ZERRİN,KOKULUDAĞ ALİ (21.04.2016-23.04.2016), Yayın Yeri: 7th drug hypersensitivity meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 41 - İmmün Yetmezlik Geliştiren Herediter Hemorajik Telenjiektazi Olgusu TUNAKAN DALGIÇ CEYDA,ARDENİZ FATMA ÖMÜR,SOYER NUR,DÜŞÜNÜR GÜNSEN FATMA,BULUT GÖKTEN,ELMAS UYSAL FUNDA (31.03.2016-03.04.2016), Yayın Yeri: 2.KİLİNK İMMUNOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: