Dr.Öğr. Üyesi AHMET KARADAĞ


MAKALELER 1 - Investigation of Short-wave Diathermy Genotoxic Effect in Patients with Knee Osteoarthritis Önder Şener,HİZMETLİ SAMİ,KARADAĞ AHMET,HAYTA EMRULLAH, Yayın Yeri: Turkish Journal of Osteoporosis, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 2 - Effects of Conventional and Biological Drugs Used for the Treatment of Rheumatoid Arthritis on the Quality of Life and Depression yayıkçı yakup ilker,KARADAĞ AHMET, Yayın Yeri: The Eurasian Journal of Medicine, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 3 - KARADAĞ AHMET,KARADAĞ MÜJDE,BORA ADEM,HAYTA EMRULLAH,Çetin Abdi Bahadır,CEYHAN DOĞAN SEVİL,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Evaluation of red blood cell distribution width,neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in patients with fibromyalgia KARADAĞ AHMET,HAYTA EMRULLAH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Evaluation of allergic rhinitis with nasal symptoms and nasal mucociliary clearance in patients with fibromyalgia syndrome. CEYHAN DOĞAN SEVİL,KARADAĞ AHMET,DURMUŞ KASIM,ŞAHİN ÖZLEM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Complementary and alternative treatment methods in chronic rheumatic diseases in the Central Anatolia KARADAĞ AHMET,HAYTA EMRULLAH,KAPTANOĞLU ECE,KONAK AKIN, Yayın Yeri: Electron J Gen Med, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 7 - Complementary and alternative treatment methods in chronic rheumatic diseases in the Central Anatolia KARADAĞ AHMET,HAYTA EMRULLAH,KAPTANOĞLU ECE,KONAK AKIN, Yayın Yeri: Electron Journal of Gen Medicine, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 8 - Evaluation of allergic rhinitis with nasal symptoms and nasal mucociliary clearance in patients with fibromyalgia syndrome CEYHAN DOĞAN SEVİL,KARADAĞ AHMET,DURMUŞ KASIM,ŞAHİN ÖZLEM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Evaluation of allergic rhinitis with nasal symptoms and nasal mucociliary clearance in patients with fibromyalgia syndrome CEYHAN DOĞAN SEVİL,KARADAĞ AHMET,DURMUŞ KASIM,ŞAHİN ÖZLEM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Balneoterapinin fibromiyalji hastalarında ağrı ve yaşam kalitesine etkisi KARADAĞ AHMET,canbaş muhammet,PARLAK MESUT, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TÜRKİYE ATIF DİZİNİ Özgün Makale 11 - Serum cortisol and dehydroepiandrosterone sulfate levels after balneotherapy and physical therapy in patients with fibromyalgia SEMİZ Esra Aydınkal,HİZMETLİ SAMİ,SEMİZ MURAT,KARADAĞ AHMET,ADALI MERVE,ADALI MERVE,TUNÇAY MEHMET SIDDIK,ALİM BÜLENT,ALİM BÜLENT,USLU ALİ, Yayın Yeri: Saudi Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Common mistakes in the Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) in Turkey. A Retrospective Descriptive Multicenter Study KARAHAN ALİ YAVUZ,KAYA BUĞRA,KURAN KADRİYE BANU,ALTINDAĞ ÖZLEM,YILDIRIM PELİN,CEYHAN DOĞAN SEVİL,BAŞARAN AYNUR,GÜLER TUBA,TOLU SENA,ORDAHAN BANU,YÜCEL UFUK,YEŞİLYURT SELÇUK,DEMİR POLAT ALMULA,ÇUBUKÇU MURAT,NAS ÖMER,SARP ÜMİT,YAŞAR OZAN,NAS ÖMER,SARP ÜMİT,, Yayın Yeri: ACTA MEDICA, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 13 - Lyme disease in the differential diagnosis of rheumatoid arthritis KARADAĞ AHMET,KARADAĞ MÜJDE,CEYHAN DOĞAN SEVİL,HAYTA EMRULLAH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medial Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 14 - The clinical significance of the anti RA33level in patients with rheumatoid arthritis TÜRKMEN MEHMET,HAYTA EMRULLAH,ELDEN HASAN,KARADAĞ AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - Tetraplegia developing with skull traction in patients withankylosing spondylitis AS A case report HAYTA EMRULLAH,KARADAĞ AHMET,GÜMÜŞ CESUR, Yayın Yeri: International Journal of Case Reports and Images, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Vaka Takdimi 16 - Determining MEFV gene mutations and relationships with disease activity in patients with ankylosing spondylitis kaya sunay,HAYTA EMRULLAH,HİZMETLİ SAMİ,KARADAĞ AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - Fibromiyaljili Hastaların Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi ERŞAN ETEM ERDAL,ŞENCAN DUDU,GÜRBÜZ HÜSEYİN CENGİZ,DEVECİ HÜLYA,KARADAĞ AHMET, Yayın Yeri: literatursempozyum.com, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 18 - Fibromiyalji Hastalarında Serum Kortizol Düzeyinin Depresyon ile İlişkisi Association Between Depression and Serum Cortisol Levels Patients with Fibromiyalgia SEMİZ ESRA AYDINKAL,HİZMETLİ SAMİ,SEMİZ MURAT,KARADAĞ AHMET,ALIM BÜLENT,ADALI MERVE,TUNÇAY MEHMET SIDDIK,ÇÖPOĞLU ÜMİT SERTAN, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Behçet Hastalığında Demir Metabolizmasının Hastalık Aktivitesindeki Rolü KARADAĞ AHMET (20.03.2019-24.03.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - SERUM 25-OH VİTAMİN D VE MAGNEZYUM SEVİYESİNİN FİBROMİYALJİ HASTALARINDA AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ KARADAĞ AHMET,Canbaş Muhammet (15.09.2018-16.09.2018), Yayın Yeri: 5. Sivas Romatoloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Fibromyalji hastalarında serum prolidaz enzim düzeyi KARADAĞ AHMET (28.03.2018-01.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Fibromyalji Hastalarında Serum Paraoksanaz Düzeyi: Ön çalışma KARADAĞ AHMET,DOĞAN HALEF OKAN,HAYTA EMRULLAH,CEYHAN DOĞAN SEVİL,ALIM BÜLENT,HİZMETLİ SAMİ (25.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Fibromiyalji Hastalarında Serum Paraoksanaz Düzeyi: Ön Çalışma KARADAĞ AHMET,DOĞAN HALEF OKAN,HAYTA EMRULLAH,CEYHAN DOĞAN SEVİL,ALİM BÜLENT,HİZMETLİ SAMİ (25.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 26.ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Balneoterapi ile Semptomatik İyileşme Gösteren Progressif Artropatiyle Seyreden Ailesel Spondiloepifizyal Tarda Olguları: Olgu Sunumu ALIM BÜLENT,TUNÇAY MEHMET SIDDIK,KARADAĞ AHMET,HİZMETLİ SAMİ (27.05.2016-29.05.2016), Yayın Yeri: 2. Sivas Romatoloji Günleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - LYME DISEASE IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS KARADAĞ AHMET,KARADAĞ MÜJDE,CEYHAN DOĞAN SEVİL (22.04.2015-26.05.2015), Yayın Yeri: 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - POTT DISEASE MANAGED AS FIBROMYALGIA SYNDROME KARADAĞ AHMET,CENGİZ AHMET KIVANÇ,CEYHAN DOĞAN SEVİL,HAYTA EMRULLAH,HİZMETLİ SAMİ (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - SERUM CORTISOL AND DEHYDROEPIANDROSTERONE-SULFATE LEVELS AFTER BALNEOTHERAPY AND PHYSICAL THERAPY IN PATIENTS WITH FIBROMIYALGIA SEMİZ AYDINKAL ESRA,HİZMETLİ SAMİ,SEMİZ MURAT,KARADAĞ AHMET,ADALI MERVE,TUNÇAY SIDDIK MEHMET,ALIM BÜLENT,HAYTA EMRULLAH (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - THE EFFECTIVENESS OF CARDIOPULMONARY REHABILITATION IN THE HEALTHY INDIVIDUALS WITH SEDENTARY LIFE HAYTA EMRULLAH,YILMAZ MEHMET BİRHAN,DOĞAN ÖMER TAMER,KARADAĞ AHMET,ALTUN OKŞAŞOĞLU AYŞE (22.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Complementary and Alternative Treatment Methods in Rheumatic Diseases KARADAĞ AHMET,KAPTANOĞLU ECE,HAYTA EMRULLAH,KONAK AKIN,HİZMETLİ SAMİ (28.08.2014-31.08.2014), Yayın Yeri: XV. Mediterranean Congress of Rheumatology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Bir Olgu Sunumu: Nefes darlığı, Artralji ve Miyaljili 32Yaşında Kadın Hasta CEYHAN DOĞAN SEVİL,HAYTA EMRULLAH,DOĞAN ÖMER TAMER,KARADAĞ AHMET (27.03.2013-31.03.2013), Yayın Yeri: 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Romatoid Artrit Hastalarında Apo-E Gen Polimorfizminin Progresyon ve Subklinik Ateroskleroz Gelişimi ile İlişkisi SEVİNÇKAN ŞUAYİB,ELDEN HASAN,HİZMETLİ SAMİ,KAPTANOĞLU ECE,ŞAHİN ÖZLEM,HAYTA EMRULLAH,TUNÇAY SIDDIK MEHMET,KARADAĞ AHMET (27.03.2012-31.03.2012), Yayın Yeri: 5. Türk Romatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Osteoartritli hastalarda kaplıca tedavisinin kalp dolaşım sistemi üzerine etkisi HAYTA EMRULLAH,ÖZER ZAFER,HİZMETLİ SAMİ,ÖZER KAPLAN PINAR,KARADAĞ AHMET,YILMAZ MEHMET BİRHAN,ÇINAR ZİYNET (27.03.2012-31.03.2012), Yayın Yeri: Yayın Yeri: 5.Türk Romataoloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: