Dr.Öğr. Üyesi ÖZHAN PAZARCI


MAKALELER 1 - Surgical Treatment Results for Proximal Humerus Fracturein Adult Patients PIÇAKÇI ÖMER,KILINÇ SEYRAN,PAZARCI ÖZHAN,ÖZTÜRK HAYATİ,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,BULUT OKAY, Yayın Yeri: Bozok Tıp Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Arter Tamirinde N-butil-2-siyanoakrilat (Histoakril) Kullanımı GÜNEYLİ VOLKAN,ÖZTÜRK HAYATİ,KILINÇ SEYRAN,PAZARCI ÖZHAN,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,BULUT OKAY, Yayın Yeri: Bozok Tıp Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - MRI assessment of DDH after reduction PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,ÖZTÜRK HAYATİ,ÖZTEMÜR ZEKERİYA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Correction of Hallux Valgus Deformity with DistalSuture Anchor Surgical Technique DEVECİ MUSTAFA,ÇIRAKLI ALPER,UZUN ERDAL,DUYGULU FUAT,PAZARCI ÖZHAN,ÖNCEL EYYÜP SABRİ, Yayın Yeri: Middle Black Sea Journal of Health Science, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 5 - Neutrophil to Lymphocyte Ratio May Be a Diagnostic Marker for Prosthetic Joint Infection GÖLGE UMUT HATAY,KAYMAZ BURAK,PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,BULUT OKAY, Yayın Yeri: Journal of Clinical and Analytical Medicine, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 6 - MRI clasification in developmental dysplasia of the hip with reference to soft tissue changes PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY,KILINÇ SEYRAN,GÖLGE UMUT HATAY,ÖZTEMÜR ZEKERİYA, Yayın Yeri: Journal of Turgut Ozal Medical Center, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - The treatment of intertrochanteric fractures comparison of PFN and hemiarthroplasty 3 year mortality study GÖLGE UMUT HATAY,PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,NUSRAN GÜRDAL,KAYMAZ BURAK,GÖKSEL FERDİ,Komürcü Erkam,BULUT OKAY, Yayın Yeri: ACTA ORTHOPAEDICA BELGICA, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Internet use by orthopedic and traumatology patients in Turkey PAZARCI ÖZHAN,GÖLGE UMUT HATAY,ÇAMURCU İSMET YALKIN,SAYGILI HAKAN,KILINÇ SEYRAN,KESKİNBIÇKI MEHMET VAKIF,KORKMAZ MURAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Treatment of Bifocal Cyst Hydatid Involvement in Right Femur with Teicoplanin Added Bone Cement and Albendazole PAZARCI ÖZHAN,ÖZTEMUR ZEKERİYA,BULUT OKAY, Yayın Yeri: Case Reports in Orthopedics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Vaka Takdimi 10 - Relationship Between Second to Fourth Digit Ratios and Obesity Muscle Mass GÖLGE UMUT HATAY,SİVASLI ZEYNEP,PAZARCI ÖZHAN,GÖKSEL FERDİ,KAYMAZ BURAK,KULOĞLU HÜSEYİN EMRE, Yayın Yeri: Journal of Clinical and Analytical Medicine, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 11 - Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyonu Sıklığı PAZARCI ÖZHAN,GÖLGE UMUT HATAY,KILINÇ SEYRAN,ŞAHİNTÜRK MEHMET,BULUT OKAY,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,ÖZTÜRK HAYATİ,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ, Yayın Yeri: Anatolian Journal of Clinical Investigation, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Ortopedi Kliniğinde Ameliyat Edilen Hastalarda Ameliyat Sonrası Psikiyatrik Belirtiler SEMİZ MURAT,PAZARCI ÖZHAN,KAVAKCI ÖNDER,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,BULUT OKAY, Yayın Yeri: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - The effect of low dose teicoplanin loaded acrylic bone cement on biocompatibility of bone cement ÖZTEMUR Zekeriya,SÜMER ZEYNEP,TUNÇ TUTKU,PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY, Yayın Yeri: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - GKD Klinik ve Radyolojik Bulguları PAZARCI ÖZHAN (08.09.2018-09.09.2018), Yayın Yeri: GKD PEV Kursu Ulusal ISBN: 2 - Intramedullary nail combined with polyaxial screw and rod PAZARCI ÖZHAN (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 2. International Congress on Multidisciplinary Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-258-097-4 3 - Lower Extremity Compartment Syndromes PAZARCI ÖZHAN (19.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 14. National Emergency Medicine Congress, 5. Intercontinental Emergency Medicine and 5. International Critical Care and Emergeny Medicine Congresses Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Evaluation of orthopaedic infection with DTI (digital infrared imaging - thermal camera) PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,ÖZTÜRK HAYATİ,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,KILINÇ SEYRAN (10.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 20. Biennial Congress of the Asia Pasific Orthopaedic Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Injuries Associated With Clavicle Fractures PAZARCI ÖZHAN,TÜLÜCE İBRAHİM,KILINÇ SEYRAN,ÖZTEMÜR ZEKERİYA (13.09.2017-15.12.2017), Yayın Yeri: Osteosynthese International 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-3-9816002-4-7 6 - Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen enfeksiyonlardaki etken mikroorganizmaların incelenmesi PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,BULUT OKAY (17.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde ameliyat edilen hastalarda deliryum ve nedenleri PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,BEKMEZ FATMA,ÖZTEMÜR ZEKERİYA (24.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Alt bacakta kolestrol granülomu: Olgu sunumu PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,AYTEKİN NAZIM,ÖZTEMÜR ZEKERİYA (24.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Dirsek tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,ÖZTÜRK HAYATİ,BULUT OKAY (24.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Ekstrem omuz travması olan iki olgunun tedavi ve klinik sonuçları PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,SÖYLEMEZ BURÇAK (24.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde şizofreni rahatsızlığı olan hastalar ve klinik sonuçlarımız PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,ÖZTÜRK HAYATİ,BULUT OKAY (24.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Travmada enfeksiyonun yönetimi PAZARCI ÖZHAN (24.10.2017-27.10.2017), Yayın Yeri: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Evaluation anterior cruciate ligament repair with allograft and autograft ÖZTEMÜR ZEKERİYA,Tülüce İbrahim,PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY (13.09.2017-15.09.2017), Yayın Yeri: european orthopedic research society Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Hip Arthroplasty After Femoral Head Gunshot Injury PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,BULUT OKAY (13.09.2017-15.09.2017), Yayın Yeri: Osteosynthese International 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-3-9816002-4-7 15 - Yaşlı kırıkları erişkin kırıklarından farklı mıdır? PAZARCI ÖZHAN (27.04.2017-01.05.2017), Yayın Yeri: Kemik Eklem 2017 Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Osteonekroz PAZARCI ÖZHAN (03.03.2017-05.03.2017), Yayın Yeri: XV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Omuz Çıkığı Olgularında Skapular Glenopolar Açı PAZARCI ÖZHAN,AYTEKİN NAZIM,KILINÇ SEYRAN,ÖZTÜRK HAYATİ (25.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Daptomisin gentamisin vankomisin ve teikoplaninin kemik çimentosu ile birlikte sık kullanılan dozlarda biyouyumluluk ve sitotoksisitesinin araştırılması KILINÇ SEYRAN,TUNÇ TUTKU,PAZARCI ÖZHAN,SÜMER ZEYNEP (25.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Çocuk Uzun Kemik Açık Kırıkları PAZARCI ÖZHAN,TÜLÜCE İBRAHİM,KILINÇ SEYRAN,ÖZTEMÜR ZEKERİYA (25.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Acile Başvuran Travmatik Eklem Çıkıklarının Epidemiyolojisi PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ (25.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Acil Servise Başvuran Hastalarda Kırık Epidemiyolojisinin İncelenmesi PAZARCI ÖZHAN,EKİCİ CİHAT,KILINÇ SEYRAN,BULUT OKAY (25.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Nötrofil Lenfosit Oranı protezli Eklem Enfeksiyonlarında Tanısal Belirteç Olabilir GÖLGE UMUT HATAY,KAYMAZ BURAK,PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,BULUT OKAY (25.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - Çocuk Femur Boyun Kırıkları PAZARCI ÖZHAN,AYDIN ALİ,KILINÇ SEYRAN,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ (25.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Eksternal Fisksatör İle Tedavi Edilen Distal Radius Kırıkları PAZARCI ÖZHAN,ÖZTÜRK HAYATİ,KILINÇ SEYRAN (11.05.2016-15.05.2016), Yayın Yeri: 15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Çocuk Açık El Kırıkları PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,TÜLÜCE İBRAHİM,ÖZTÜRK HAYATİ (11.05.2016-15.05.2016), Yayın Yeri: 15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - Proksimal Humerus Kırıklarında Kilitli Plak ile Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız PIÇAKÇI ÖMER,KILINÇ SEYRAN,PAZARCI ÖZHAN,ÖZTÜRK HAYATİ,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,BULUT OKAY (23.03.2016-26.03.2016), Yayın Yeri: 9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Osteonekroz. PAZARCI ÖZHAN (04.03.2016-06.03.2016), Yayın Yeri: XIV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - İleri Yaş Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Mortaliteye Etkieden Faktörlerin İncelenmesi GÖLGE UMUT HATAY,PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,KÖMÜRCÜ ERKAM,KAYMAZ BURAK,GÖKSEL FERDİ,GÜZEL YUNUS,BULUT OKAY (27.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 29 - Türkiye de Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarının İnternet Kullanımı Çok merkezli Çalışma PAZARCI ÖZHAN,GÖLGE UMUT HATAY,ÇAMURCU İSMET YALKIN,SAYGILI HAKAN,KILINÇ SEYRAN,KORKMAZ MURAT,KESKİNBIÇKI MEHMET VAKIF (27.11.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - İntertrokanterik Kırıklarda Hemiartroplasti ve PFN Karşılaştırılması 3 Yıllık Mortalite Çalışması GÖLGE UMUT HATAY,PAZARCI ÖZHAN,KILINÇ SEYRAN,NUSRAN GÜRDAL,KAYMAZ BURAK,GÖKSEL FERDİ,KÖMÜRCÜ ERKAM,BULUT OKAY (27.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Gelişimsel Kalça Displazisi Olgularında Kapalı Redüksiyon Sonrası Kalça Ekleminin MRG ile Değerlendirilmesi PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,ÖZTÜRK HAYATİ,ÖZTEMÜR ZEKERİYA (29.10.2013-03.11.2013), Yayın Yeri: 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Diz Ekleminin Osteokondral Lezyonlarında Artroskopik Mikrokırık Sonrası İntraartiküler Hyarulonik Asit Uygulaması Gerçekten Etkili Bir Tedavi Yöntemi midir ÖZTEMÜR ZEKERİYA,KESKİNBIÇKI MEHMET VAKIF,TÜLÜCE İBRAHİM,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,ÖZTÜRK HAYATİ,PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY (29.10.2013-03.11.2013), Yayın Yeri: 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Distal Femur ve Tibia Proksimal Bölgede Osteonekrozlu Üç Olgunun Plateletten Zengin Plazma İle Tedavisi ÖZTEMÜR ZEKERİYA,PAZARCI ÖZHAN,BULUT OKAY,PIÇAKCI ÖMER (29.10.2013-03.11.2013), Yayın Yeri: 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - Charcot Marie Tooth Hastalığı ile Birlikte Dev Prepatellar Bursit ÖZTEMÜR ZEKERİYA,PAZARCI ÖZHAN,TÜLÜCE İBRAHİM,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,BULUT OKAY (29.10.2013-03.11.2013), Yayın Yeri: 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Bağlı Önkolda Kompartman Sendromu Olgu Sunumu PAZARCI ÖZHAN,KESKİNBIÇKI MEHMET VAKIF,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,ÖZTÜRK HAYATİ,BULUT OKAY (29.10.2013-03.11.2013), Yayın Yeri: 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Kronik Granülomatöz Sinovit Olgu Sunumu ÖZTÜRK HAYATİ,PAZARCI ÖZHAN,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,BULUT OKAY (23.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 13. Ulusal El Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 37 - Talus Yerleşimli Dev Hücreli Tümör Küretaj ve Kemik Çimentosu ile Tedavisi ÖZTEMÜR ZEKERİYA,PAZARCI ÖZHAN,KARAKUŞ KAYHAN,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,BULUT OKAY (31.10.2011-05.11.2011), Yayın Yeri: XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 38 - Ateşli Silah Yaralanmalarında Artoplasti Seçenekleri PAZARCI ÖZHAN (27.05.2016-), Yayın Yeri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - Omuz Anatomisi ve Radyolojik Değerlendirme PAZARCI ÖZHAN (08.12.2018-), Yayın Yeri: Rotator Manşet Patolojilerine Yaklaşım Toplantısı Ulusal ISBN: