Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ


MAKALELER 1 - Ebeveynlerde Sağlıklı Yaşam Eğitimi Bilinç Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 2 - ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN,Dündar Sinan, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - ÖZTÜRK İLKER,KARAGÖZ YALÇIN,ATASOY FUAT, Yayın Yeri: Mesleki Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ ÇATI KAHRAMAN,KARAGÖZ YALÇIN,YALMAN FUAT,ÖCEL YUSUF, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği Yıldız Zafer,ZENGİN NUMAN,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Turkish Scientific Researhes Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,DEMİR BEKİR,ARSLAN RAHİM,YEMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Ölçeğinin Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,BİRCAN HÜDAVERDİ,BEĞEN ABDULKADİR, Yayın Yeri: Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Gelir Düzeyinin Hayat Kalitesi ve Memnuniyetine Etkisi Sivas İlinde Amprik Bir Uygulama KARAGÖZ YALÇIN,DOĞAN ADEM,KOÇYİĞİT SELMA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Hasta Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,KINGIR SAİD,GÜVENDİ FADİME, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 11 - Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Yaşam Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi Sivas İli Örneği KARAGÖZ YALÇIN,AĞBEKTAŞ ALİ, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 12 - The effect of the daylight length on mass and vascularization of the quail Coturnix coturnix japonica an experimental study ATALGIN ŞÜKRÜ HAKAN,KÜRTÜL İBRAHİM,KARAGÖZ YALÇIN,ATEŞ SEVİNÇ, Yayın Yeri: Indian Journal of Animal Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI İÇİN GÖNÜLLÜ MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI FİŞNE MÜCAHİT,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Dergi Park Özgün Makale 14 - Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Bolu İli Örneği KARAGÖZ YALÇIN,EŞ ABDULHAMİT,YAVUZ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 15 - Relationships Between Knowledge Sharing And Reward Systems In Organizations The Case Of Erenco KARAGÖZ YALÇIN,AĞRAŞ SÜLEYMAN,MESCİ MUAMMER, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO ULAKBİB ASOS Özgün Makale 16 - Evaluation of Cardiac Functions with Tissue Doppler Imaging in Prediabetic Subjects KANAT MUSTAFA,GÜNDÜZ HÜSEYİN,ERDEM ALİM,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: KOREAN CIRCULATION JOURNAL, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - The Effect of Prilocaine or Levobupivacaine Infiltration on Pain during Nasal Packing Removal TAYFUN APUHAN,YILDIRIM YAVUZ SELİM,NEBAHAT GÜLCÜ,KOÇOĞLU HASAN,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - The effect of feto maternal blood type incompatibility ondevelopment of gestational diabetes mellitus KANAT MUSTAFA,BİLİR GÖKSÜGÜR SEVİL,ÖZLÜ TÜLAY,TUNÇKALE AYDIN,ÖZTÜRK BANU,ATMACA MEHMET HULUSİ,DELİBAŞI TUNCAY,ZUHUR SAYİD SHAFİ,DİKBAŞ OĞUZ,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: CLINICA TERAPEUTICA, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Intensive Lipid Reduction and Proinflammatory Markers in the Modest Study KANAT MUSTAFA,YILDIZ ÖZCAN,TUNÇKALE AYDIN,KARAGÖZ YALÇIN,OĞUZ AYTEKİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, published by Galenos Publishing, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 20 - Zamanın Etkin Kullanımını Sağlayan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma KARAGÖZ YALÇIN,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER,AKBAŞ ZAFER, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 21 - Performans Değerlendirme ve Süreç Yönetim Aracı Balanced Scorecard ın Boyutlarına Katılım Düzeyi Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma YILDIZ MEHMET SELAMİ,KARAGÖZ YALÇIN,MESCİ MUAMMER, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 22 - Gamma Ve Erlan Dağılımlarının Birikimli Fonksiyonlarının Elde Edilmesinde Pratik Bir Gösterim KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 23 - Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Dört Ve Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma HALİS MUHSİN,KARAGÖZ YALÇIN,AKAY BAYRAM, Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 24 - Determining The Factors Affecting The Web Services Of The Provincial Municipalities In Turkey Through Nominal Correlation Coefficients ŞAHİN SÜLEYMAN,KARAGÖZ YALÇIN,ÇATI KAHRAMAN, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 25 - İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Kriz Ortamındaki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi KARAGÖZ YALÇIN,KINGIR SAİD,YILDIZ MEHMET SELAMİ, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 26 - İlişki Katsayıları İle Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 27 - Hanımların Ev İşlerine Yardımcı Çağırmalarını Etkileyen Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi Yardımıyla Belirlenmesi Sivas İli Uygulaması BİRCAN HÜDAVERDİ,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 28 - Non Parametrik Tekniklerin Güç ve Etkinlikleri KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 29 - A multi center open label crossover designed prospective study evaluating the effects of lipid lowering treatment on steroid synthesis in patients with Type 2 diabetes MODEST Study KANAT MUSTAFA,SERİN ENDER,TUNÇKALE AYDIN,YILDIZ ÖZCAN,ŞAHİN ŞEVKİ,BOLAYIRLI İBRAHİM MURAT,HÜSEYİN ARINÇ,DİRİCAN AHMET,KARAGÖZ YALÇIN,ALTUNTAŞ YÜKSEL,HARİKA ÇELEBİ,OĞUZ AYTEKİN, Yayın Yeri: JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili Çalışmalara Katılım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma KINGIR SAİD,KARAGÖZ YALÇIN,YILDIZ MEHMET SELAMİ,AĞRAŞ SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 31 - Cep Telefonu Ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi KARAGÖZ YALÇIN,ÇATI KAHRAMAN,KOÇOĞLU CENK MURAT, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 32 - Non Parametrik Bağımsız Çoklu Karşılaştırma Testlerinin İrdelenmesi Ve Hastanede Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Hasta Memnuniyetine Etkisi KARAGÖZ YALÇIN,KARAGÖZ İBRAHİM,DEMİREL MUSTAFA, Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 33 - Bitlis İli Turistik Arz Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi HALİS MUHSİN,KARAGÖZ YALÇIN,SAVGIN ELMAS CEREN, Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 34 - İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,KÖSTERELİOĞLU İLKER, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 35 - Cumhuriyet Üniversitesi Fakültelerinin Performans Değerlendirmesi KUTLAR AZİZ,GÜLCÜ ASLAN,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 36 - Sosyal Bilimlerde Yapılan Uygulamalı Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Ölçekler KARAGÖZ YALÇIN,EKİCİ SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 37 - Box Jenkins Modelleri İle Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama BİRCAN HÜDAVERDİ,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 38 - Ki Kare Ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simulasyon İle Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması BİRCAN HÜDAVERDİ,KARAGÖZ YALÇIN,YAKUP KASAPOĞLU, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 39 - Üstel Ve Ki Kare Dağılımları Arasındaki İlişkinin Simülasyon İle Üretilen Random Sayılarla Gösterilmesi KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - SiVAS iLiNDE TURiZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERINİN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMADÜZEYLERİ VE ÖNERİLERİ ÖZTÜRK İLKER,KARAGÖZ YALÇIN,ATASOY FUAT (26.04.2018-26.04.2019), Yayın Yeri: IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - KASKO ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ KARAGÖZ YALÇIN,DEMİR MEHMET,GÜNEL YILMAZ (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - ÖZTÜRK İLKER,KARAGÖZ YALÇIN,ATASOY FUAT (26.04.2018-26.04.2018), Yayın Yeri: IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Evaluation of gastroeosophageal junction in hiatal hernia with MDCT GÜREL SAFİYE,KARAGÖZ YALÇIN,KOÇAK MEHMET,GÜR SERAY GİZEM,COŞKUN ZELİHA (20.06.2017-23.06.2017), Yayın Yeri: tebliğ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - OKUYUCULARIN KİTAP SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 6 - Sosyal Medya Reklamlarının Çalışanların Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 7 - KPSS Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ordinal Ölçekli İlişki Katsayıları ile Araştırılması KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,DİKMEN ALİCAN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 8 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği DURAK HASAN SALTUK,KARAGÖZ YALÇIN,EŞ ABDULHAMİT,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği 9 - KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP SATINALMA TERCİHİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,YEMEZ İBRAHİM (23.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Yapısal Eşitlik modellemesi ile Sendika Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği YILDIZ ZAFER,ZENGİN NÜMAN,KARAGÖZ YALÇIN (05.01.2017-07.01.2017), Yayın Yeri: 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 11 - Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN (06.05.2016-08.05.2016), Yayın Yeri: III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Turkish Football Fans Opinion About The Foreign Ownership Model At Football Clubs FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN (27.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: The 9th Conference Of The Baltic Sport Science Society Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-609-8040-96-8 13 - Motivational Factors of Local and International Sporting Events FİŞNE MÜCAHİT,KARAGÖZ YALÇIN (13.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: 5th International Conference on Science Culture and Sport Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması FİŞNE MÜCAHİT,KARAGÖZ YALÇIN (13.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeğinin Azerbaycan Kültürüne Uyarlanması BARDAKÇI SAİT,FİŞNE MÜCAHİT,KARAGÖZ YALÇIN (13.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Bolu İli Örneği KARAGÖZ YALÇIN,EŞ ABDULHAMİT (04.06.2013-04.06.2013), Yayın Yeri: Bolu 1. Sektörel Kalkınma Sempozyumu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-321-032-4
DERSLER Lisans 2018-2019 Biyoistatistik Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Sağlık Yönetiminde İstatistik Türkçe 3 Lisans 2018-2019 SPSS Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Biyoistatistik Türkçe 2 Lisans 2017-2018 İstatistik Türkçe 3 Lisans 2017-2018 İstatistik I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İstatistik Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İstatistik - II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İstatistik I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Matematik - II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İstatistik Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İstatistik - II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İstatistik I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Matematik - I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Matematik - II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İstatistik II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Matematik - II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Biyoistatistik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Olasılık Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 SPSS Uygulamalı İstatistiksel Analizler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 SPSS ve Amos Uygulamalı İstatistiksel Analizler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Nonparametrik İstatistiksel Analizlere Giriş Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Seminer Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 SPSS Uygulaması Sağlık Alanında Kullanılan İstatistiksel Testler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 SPPS Uygulamalı İstatistiksel Analizler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Seminer Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 SPPS Uygulamalı İstatistiksel Analiz Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Doktora 2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Doktora 2017-2018 İhtimal Dağılımları ve Uygulamaları Türkçe 3 Doktora 2017-2018 SPSS Uygulamalı Nonparametrik İstatistiksel Analizler Türkçe 3 Doktora 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Doktora 2016-2017 İhtimal Dağılımları ve Uygulamaları Türkçe 3 Doktora 2016-2017 SPSS, Amos, Nvivo, uygulamalı İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Doktora 2015-2016 Karma Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2015-2016 SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Doktora 2014-2015 Örnekleme Teorisi Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Televizyonlarda yayınlanan bankacılık reklamlarının tüketici açısından incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması KASIM CAN IŞIK Doktora 2018 Şehir hastanelerinde hasta memnuniyeti ölçeğinin geliştirilmesi ve yapısal eşitlik modeli ile analizi ZAFER YILDIZ Doktora 2017 Kişilik özelliklerinin sporda gönüllülük motivasyonu üzerine etkisi: Uluslararası spor organizasyonlarında görev alan gönüllülere yönelik bir araştırma MÜCAHİT FİŞNE Doktora 2013 Kapalı döngü tedarik zinciri ağ tasarımı: Türkiye'de cep telefonu yeniden üretimi karma tamsayılı model önerisi ASLİ OZMEN Yüksek Lisans 2019 Rosacea'ya Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (RosQol): Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması MUSTAFA TOSUN Yüksek Lisans 2019 Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi AYŞE ESKİCİ Yüksek Lisans 2018 Müşterilerin katılım bankalarını tercih etme sebeplerinin incelenmesi: Sivas ili örneği ASLAN BOZKURT Yüksek Lisans 2017 Yapısal eşitlik modeli ile belediye hizmetlerinden memnuniyet ölçeği geliştirilmesi ve memnuniyetin değerlendirilmesi: Sivas örneği ALİ TUNÇ Yüksek Lisans 2017 Araç kaskosu yaptırma düşüncesini ve sigorta şirketi seçimini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik yapısal eşitlik modeli ile ölçek geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir uygulama YILMAZ GÜNEL Yüksek Lisans 2017 Yapısal eşitlik modeli kullanarak tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Banka çalışanları üzerine bir uygulama MURAT YILDIRIM Yüksek Lisans 2017 KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN ÜLKE SAĞLIK POLİTİKALARINA KATKISINI BELİRLEMEDE SAĞLIK PERSONELLERİNİN ALGISI (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ) MUSTAFA FİLİZ Yüksek Lisans 2016 Ordinal ölçekli ilişki katsayıları ile KPSS eğitimi veren özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin memnuniyetinin araştırılması Sivas ili örneği ALİ CAN DİKMEN Yüksek Lisans 2016 Gelir ve yaşam koşullarının nominal ilişki ölçekleri ile belirlenmesi: Sivas örneği SELMA KOÇYİĞİT Yüksek Lisans 2013 Yapısal eşitlik modeli'nde reflektif ve formatif ölçüm modelleri: Bir e-ticaret uygulaması HAKAN TAHİRİ MUTLU