MEHMET CANER MİMAROĞLU


MAKALELER 1 - Alt Ekstremite Cerrahisinde, Nörostimulasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Kombine Femorasiyatik Blok Uygulamasının Karşılaştırılması GÖKDOĞAN OĞUZ,Avcı Onur,MİMAROĞLU MEHMET CANER,GÜRSOY SİNAN,KAYGUSUZ KENAN,ÖZDEMİR KOL İCLAL,DÜGER CEVDET,İSBİR AHMET CEMİL, Yayın Yeri: Göğüs-Kalp- Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - Dexmedetomidine and remifentanil as adjuncts to total intravenous anesthesia with propofol Subasi Hatice,ÖZDEMİR KOL İCLAL,DÜGER CEVDET,KAYGUSUZ KENAN,İSBİR AHMET CEMİL,GÜRSOY SİNAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Anesthesia,PainIntensive Care, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 3 - The effects of sedative agents used in intensive careunit on QT interval Avcı Onur,GÜRSOY SİNAN,KAYGUSUZ KENAN,ÖZDEMİR KOL İCLAL,DÜGER CEVDET,İSBİR AHMET CEMİL,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus, TR dizin Özgün Makale 4 - Effect of Chronic Knee Pain on Cognitive Function: Clinical Study. İSBİR AHMET CEMİL,Duger Cevdet,MİMAROĞLU MEHMET CANER,ÖZDEMİR KOL İCLAL,KAYGUSUZ KENAN,GÜRSOY SİNAN, Yayın Yeri: Journal of Musculoskeletal Pain, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Ilioinguinal-Iliohypogastric Nerve Block with Intravenous Dexketoprofen Improves Postoperative Analgesia in Abdominal Hysterectomies Yucel Evren,ÖZDEMİR KOL İCLAL,Duger Cevdet,KAYGUSUZ KENAN,GÜRSOY SİNAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Thoracic Paravertebral Block for Postoperative Pain Management in Percutaneous Nephrolithotomy Patients: A Randomized Controlled Clinical Trial Ak Koray,GÜRSOY SİNAN,Duger Cevdet,İSBİR AHMET CEMİL,KAYGUSUZ KENAN,ÖZDEMİR KOL İCLAL,GÖKÇE GÖKHAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Medical Principles and Practice, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Effects of Adding Dexmedetomidine to Levobupivacaine in Axillary Brachial Plexus Block KAYGUSUZ KENAN,ÖZDEMİR KOL İCLAL,düger cevdet,GÜRSOY SİNAN,ÖZTÜRK HAYATİ,Kayacan ülkü,Aydin Rukiye,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Current Therapeutic Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Cerebral Arterial Air Embolism Associated with Mechanical Ventilation and Deep Tracheal Aspiration GÜRSOY SİNAN,Duger Cevdet,KAYGUSUZ KENAN,ÖZDEMİR KOL İCLAL,Gurelik Bilge,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Case Reports in Pulmonology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: index medicus Vaka Takdimi 9 - Perioperative Anaphylactic shock in a patient with unruptured hepatic hydatid cyst: a case report. ÖZDEMİR KOL İCLAL,Duger Cevdet,KAYGUSUZ KENAN,GÜRSOY SİNAN,aydin cengiz,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Anaesth Pain and Intensive Care, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Vaka Takdimi 10 - Controlled hypotension with desflurane combined with esmolol or dexmedetomidine during tympanoplasty in adults: A double-blind, randomized, controlled trial ÖZDEMİR KOL İCLAL,KAYGUSUZ KENAN,Yildirim Altan,DOĞAN MANSUR,GÜRSOY SİNAN,Yucel Evren,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Current Therapeutic Research, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - The Effects of Intravenous Ephedrine During Spinal Anesthesia for Cesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial ÖZDEMİR KOL İCLAL,KAYGUSUZ KENAN,GÜRSOY SİNAN,ÇETİN ALİ,Kahramanoglu Zeki,Ozkan Fikret,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Journal of Korean Medical Science, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - A Comparison of Sedation with Dexmedetomidine or Propofol During Shockwave Lithotripsy: A Randomized Controlled Trial KAYGUSUZ KENAN,Gokce Gokhan,GÜRSOY SİNAN,AYAN SEMİH,MİMAROĞLU MEHMET CANER,GÜLTEKİN EMİN YENER, Yayın Yeri: Anesthesia Analgesia, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Investigation of the relaxant effects of propofol on ovalbumin-induced asthma in guinea pigs. Bagcivan I,cevit o,yildirim mk,GÜRSOY SİNAN,Yildirim S,Kaya T,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: European journal of anaesthesiology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Acute amitraz intoxication: retrospective analysis of 45 cases. DEMİREL YELTEKİN,YILMAZ ABDULKERİM,GÜRSOY SİNAN,KAYGUSUZ KENAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Human experimental toxicology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Kronik omuz ağrısında radyofrekans, lokal anestezik vesteroid tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi Koç Cihan,Avcı Onur,DÜGER CEVDET,İSBİR AHMET CEMİL,ÖZDEMİR KOL İCLAL,KAYGUSUZ KENAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER (25.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: TARK 2017 Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Üst ekstremite cerrahilerinde, ultrasonografi eşliğinde uygulanan infraklavikular bloğun perfüzyon indeksi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi CANDAN BAYRAM FURKAN,ÖZDEMİR KOL İCLAL,Avcı Onur,DÜGER CEVDET,KAYGUSUZ KENAN,İSBİR AHMET CEMİL,GÜRSOY SİNAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER (25.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: TARK 2017 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Effects of transversusabdominus plane block on postoperative analgesia and patient comfort in patients undergoing abdominal surgery under general anesthesia Yuksek Nagehan,İSBİR AHMET CEMİL,MİMAROĞLU MEHMET CANER,GÜRSOY SİNAN,KAYGUSUZ KENAN,ÖZDEMİR KOL İCLAL (03.06.2017-05.06.2017), Yayın Yeri: Euroanaesthesia 2017 The European Anaesthesiology Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Prediction of hypotension attack using pleth variability index monitoring and its associationwith individual factors Senel Huseyin,DÜGER CEVDET,GÜRSOY SİNAN,KAYGUSUZ KENAN,İSBİR AHMET CEMİL,MİMAROĞLU MEHMET CANER (03.06.2017-05.06.2017), Yayın Yeri: Euroanaesthesia 2017 The European Anaesthesiology Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: