Prof.Dr. HASAN ELDEN


MAKALELER 1 - Acute spinal cord injury: a review of pathophysiology and potential of non-steroidal anti-inflammatory drugs for pharmacological intervention HAYTA EMRULLAH,ELDEN HASAN, Yayın Yeri: Journal of Chemical Neuroanatomy, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Derleme Makale 2 - Pulse Steroid Therapy Induced Multifocal Osteonecrosis CEYHAN DOĞAN SEVİL,ELDEN HASAN,HAYTA EMRULLAH,GÜLER EMEL,ŞALK İSMAİL, Yayın Yeri: Türkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup 3 - Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome A randomized double blind controlled clinical trial şimşek hacer hicran,BALKİ SELVİN,SUNER KEKLİK SİNEM,ÖZTÜRK HAYATİ,ELDEN HASAN, Yayın Yeri: Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Bone mineral density in familial Mediterranean fever Berkdemir Siverekli Neslihan, Sahin Ozlem, Senel Soner, Hayta Emrullah, Kaptanoglu Ece, Elden Hasan, Yayın Yeri: Rheumatology International, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Diagnostic Value of Autoantibodies Against Citrullinated Peptide Antigens in Rheumatoid Arthritis Comparison of Different Commercial Kits Şahin Özlem, Yayın Yeri: Turkish Journal of Rheumatology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Additional Therapeutic Effect of Balneotherapy in Low Back Pain doğan murat,ŞAHİN ÖZLEM,ELDEN HASAN,HAYTA EMRULLAH,KAPTANOĞLU ECE, Yayın Yeri: Southern Medical Journal, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Coexistence of Familial Mediterranean Fever and Juvenile Idiopathic Arthritis with Osteoporosis Successfully Treated with Etanercept kaya sunay,KAPTANOĞLU ECE,ELDEN HASAN,HİZMETLİ SAMİ, Yayın Yeri: Internal Medicine, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 8 - The effects of therapeutic ultrasound on heart rate variability A placebo controlled trial nacitarhan vedat,ELDEN HASAN,kısa mustafa,KAPTANOĞLU ECE,nacitarhan sedat, Yayın Yeri: Ultrasound in Medicine & Biology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Prevalence of atopy in rheumatoid arthritis in Sivas Turkey A prospective clinical study , Yayın Yeri: Rheumatology International, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Relapsing significant bacteriurea: Effect on urinary tract infection in patients with spinal cord injury. ELDEN HASAN,HİZMETLİ SAMİ,Nacitarhan Vedat,Kunt Birsen,Göker İlkin, Yayın Yeri: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - The prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in patientswith diabetes mellitus Sencan D , Elden H , Nacitarhan V , Sencan M , Kaptanoglu E, Yayın Yeri: RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Roles of beta2 microglobulin in postmenopausal bone remodelling Mesci E. , Hocaoglu S. , Hizmetli S. , Nacitarhan V , Elden H., Yayın Yeri: OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Autoantibodies are not associated with familial mediterranean fever Guler Emel , Kaptanoglu Ece , Sahin Ozlem , Candan Ferhan , Hayta Emrullah , Elden Hasan, Yayın Yeri: ACTA REUMATOLOGICA PORTUGUESA, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Behcet s disease Is there insulin resistance Kaptanoglu E. , Dokmetas S. , Soydan S. , Guler H. , Hocaoglu S. , Elden H., Yayın Yeri: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Plasma free fatty acids in Behcet s disease Kaptanoglu E. , Soydan S. , Dokmetas S. , Guler H. , Hocaoglu S. , Elden H., Yayın Yeri: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Differentiation of Rheumatoid Arthritis From HCV Infection RheumatoidFactor Anti Cyclic Citrullinated Peptide or Anti Mutated CitrullinatedVimentin Kaptanoglu Ece , Nadir Isilay , Bakici Zahir , Hayta Emrullah , Turkmen Mehmet , Sezer Hafize , Hizmetli Sami , Elden Hasan, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY-TURK ROMATOLOJI DERGISI, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2018 ANKİLOZAN SPONDİLİT TANILI HASTALARDA ASAS HEALTY INDEX'İNİN HASTALARIN GENEL DURUMUNU, HASTALIK AKTİVİTESİNİ, FONKSİYONEL KAPASİTESİNİ, SPİNAL MOBİLİTESİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ DEĞERLENDİREN ÖLÇEKLER İLE KORELASYONUNUN İNCELENMESİ MUHAMMED CANBAŞ Tıpta Uzmanlık 2018 Ankilozan spondilit tanılı hastalarda ürolitiazis sıklığının incelenmesi BURCU ÖZALTUN Tıpta Uzmanlık 2018 Beta-2 Adrenerjik Reseptör Gen Polimorfizmi İle Fibromiyalji Sendromu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi GÖZDE ÇAKIROĞLU Tıpta Uzmanlık 2015 Kronik bel ağrılı hastalara uygulanan balneoterapi ve fizik tedavinin ağrı şiddeti yaşam kalitesi disabilite ve ruhsal semptomlar üzerine erken dönem etkisi OĞUZ KULAOĞLU Tıpta Uzmanlık 2013 Fibromiyalji sendromlu hastalarda mitokondriyal disfonksiyon ve oksidatif stres düzeyinin belirlenmesi HALİL PEKŞEN Tıpta Uzmanlık 2010 Romatoid Artritli Hastalarda Farklı Romatoid Faktörlerin Klinikle İlişkisinin Değerlendirilmesi SENEM ŞAŞ Tıpta Uzmanlık 2010 Metotreksat tedavisi gören romatoid artritli hastalarda ilaç yan etkisi ile metilentetrahidrofolat redüktaz gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin değerlandirmesi ŞUAYB SEVİÇKAN Tıpta Uzmanlık 2009 Romatoid Artrit'li hastalarda serum anti-RA33 tayini ile bu hastalarda görülme sıklığı ve RF ile birlikte değerlendirilmesi MEHMET TÜRKMEN Tıpta Uzmanlık 2009 Romatoid artritli hastalarda serum melatonin seviyesi ve bunun hastalık aktivitesi ve sabah tutukluğu ile olan ilişkisi SARE ŞAHİN Tıpta Uzmanlık 2008 Lomber spondilozlu hastalarda fizik tedavi ile birlikte balneoterapinin etkinliğinin değerlendirilmesi MURAT DOĞAN Tıpta Uzmanlık 2008 Terapötik ultrasonun ısı şok proteini üzerine etkisi HAMİDE GÜLER Tıpta Uzmanlık 2008 Romatoid artrit'li hastalarda serum ve sinoviyal sıvıda çözünebilir adezyon moleküllerinin tayini ve hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi FATİH DEMİR Tıpta Uzmanlık 2004 Primer fibromiyaljili olgularda obezitenin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi BAHADIR YESEVİ Tıpta Uzmanlık 2002 Diabetes mellituslu hastalarda diffüz idiyopatik skeletal hiperostozis (DISH) prevalansı DUDU ŞENCAN Tıpta Uzmanlık 2000 Romatoid artritte metotrekstatın lenfosit kültürüne etkisi ve klinik korelasyon YASEMİN ANALAY Yüksek Lisans 2007 10-14 yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi BURÇİN ÖLÇÜCÜ Yüksek Lisans 2006 Sivas ili özel ve devlet ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerinin beden eğitimi dersine bakış açıları ve beklentilerinin karşılaştırılması İLKNUR ÖZBAKIR Yüksek Lisans 2001 Orta öğretimde kız öğrencilerin spor'a olan ilgileri (Sivas örneği) SONER KARAKUŞ Yüksek Lisans 1999 Beden Eğitimi derslerinin okullardaki fonksiyonu ve orta öğretimdeki öğrencilerin motor performans düzeylerinin ölçülmesi (Sivas örneği) MENDERES DEMİR Yüksek Lisans 1999 Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin sosyo-psikolojik ve ekonomik sorunları NECİP BOSTANCI Yüksek Lisans 1999 Spor yapanlarda eritrosit osmotik frajilitesinin, eritrosit, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin araştırılması GÖKALP GÜREL