Prof.Dr. YELTEKİN DEMİREL


KİTAPLAR CURRENT DİAGNOSİS ANT TREATMENT, AİLE HEKİMLİĞİ TANI VE TEDAVİ Bölüm Adı: Hipertansiyomn,NEMMEZİ KARACA SANEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Güneş, Editör: Altuğ Kut, Gökhan Eminsoy, Cihan Fidan (Çeviri Editörü), Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: 759, ISBN: 978-975-277-730-9, Bölüm Sayfaları: 369-380 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular Bölüm Adı: Bağımlılığın Yasal Yönü,NEMMEZİ KARACA SANEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Akademi Yayınevi, Editör: Serpil Demirağ, İlhami Ünlüoğlu, UfukKatkıcı, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 230, ISBN: 978-605-86746-3-9, Bölüm Sayfaları: 161-175 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Birinci basamakta enfeksiyon hastalıkları Bölüm Adı: H1N1,YENİCESU CEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: izmir, Editör: Kurtuluş Öngel,, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Bölüm Adı: Hipertansiyon,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Güneş, Editör: Altuğ Kut, M. Gökhan Eminsoy, Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-975-277-537-4, Bölüm Sayfaları: 377-377 2014 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Birinci Basamakta Aşı Bölüm Adı: Yaşlılarda Aşı,SUNAY DİDEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Editör: Yeltekin Demirel, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-975-911827-3, Bölüm Sayfaları: 88-95 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü birinci Basamakta Aşı Bölüm Adı: Gebelerde Aşı,YENİCESU CEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Editör: Yeltekin Demirel, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-975-9118-27-3, Bölüm Sayfaları: 96-105 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Birinci Basamakta Aşı Bölüm Adı: Sorularla Aşılar,YALÇIN BEKTAŞ MURAT,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Editör: Yeltekin Demirel, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-975-9118-27-3, Bölüm Sayfaları: 269-280 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Aile Yönelimli Birincil Bakım Bölüm Adı: Alkol ya da ilaçlar sorunun bir parçası ise: madde kullanımınınve suistimalinin ortaya konulup tedavi edilmesinde aile yaklaşımı,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: YÜCE YAYINLARI, Editör: Hakan Yaman, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 472, ISBN: 978-975-411-091-3, Bölüm Sayfaları: 361-375 2007 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - The Relationship of Exercise Capacity with Fat-Free Mass and Body Mass Index in Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Çınar Ayşe,ARSLAN SULHATTİN,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - İntrauterin Enfeksiyonlar NEMMEZİ KARACA SANEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - A comparison of the efficacy of varenicline and bupropion and an evaluation of the effect of the medications in the context of the smoking cessation programme BENLİ ALİ RAMAZAN,ERTURHAN SELMAN,ORUC MUHAMMET ALİ,KALPAKÇI PINAR,SUNAY DİDEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Tobacco Induced Diseases, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - The Frequency of Rectovaginal Group B Streptococci in Third Trimester Pregnant Women and Affecting Factors KALPAKÇI PINAR,BENLİ ALİ RAMAZAN,ERTURHAN SELMAN,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Journal of Contemporary Medicine, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 5 - A comparison of the efficacy of varenicline and bupropion and an evaluation of the effect of the medications in the context of the smoking cessation programme BENLİ ALİ RAMAZAN,erturhan selman,oruç Muhammed Ali,Kalpakçı Pınar,SUNAY DİDEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Tobacco Induced Diseases, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - KOAH ta Komorbidite Durumu Soykök Kadir,ARSLAN SULHATTİN,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: izmir göğüs hastanesi dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Alan indeksi Özgün Makale 7 - Halk Otobüsü Şoförlerinin Sigara İçme ve Bağimlılık Durumları Sivas GÜLER NURAN,NEMMEZİ KARACA SANEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: odü tıp dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Kalp Yetmezliğinde Evde Bakım Nemnezi Karaca Sanem,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Derleme Makale 9 - Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi DEMİREL YELTEKİN,FİLİZÖZ BERRİN,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Van Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 10 - Kadınlarda Komplike Üriner Sistem Enfeksiyonları YENİCESU CEM,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: kurum dergisi Derleme Makale 11 - Determining the knowledge levels of midwives about vaccines in Sivas Turkey ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİREL YELTEKİN,adnan ayvaz, Yayın Yeri: Scientific Research and Essays, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 12 - Hipertansif hastaların ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin değerlendirilmesi Doğan Abdullah Sezai,YENİCESU CEM,SUCAKLI MUSTAFA HAKİ,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Traditional neonatal care practices in Turkey ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Japan Journal of Nursing Science, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Subclinical atherosclerosis in FMF UĞURLU SERDAL,KARACA SN,DEMİREL YELTEKİN,SEYAHİ EMİRE, Yayın Yeri: Pediatric Rheumatology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Teknik Not 15 - Comparison of the effects of 70 alcohol 10 povidone iodine and 0 4 chlorhexidine which are used in umbilical care on colonization and umbilical cord separation time Hüsniye Aydemir,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: African Journal of Microbiology Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Subclinical atherosclerosis and oxidized Ldl levels in familial Mediterranean fever UĞURLU SERDAL,KARACA SN,DEMİREL YELTEKİN,SEYAHİ EMİRE, Yayın Yeri: International Journal of Rheumatic Diseases, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 17 - Combined Effect of Factor V Leiden MTHFR and Angiotensin Converting Enzyme Insertion Deletion Gene Mutations in Hypertensive Adult Individuals A Population Based Study from Sivas and Canakkale Turkey DEMİREL YELTEKİN,Dogan Sezai,Uludag Ahmet,Silan Coskun,Atik Sinem ,Silan Fatma,ÖZDEMİR ÖZTÜRK, Yayın Yeri: Genetic Testing and Molecular Biomarkers, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - Dikkat eksikliği hiperaktivitenin dürtüsellik ve obezite ile ilişkisi üzerine bir çalışma KAVAKCI ÖNDER,DEMİREL YELTEKİN,KUĞU NESİM,DOĞAN ORHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 19 - Mushroom poisoning retrospective analysis of 294 cases EREN ŞEVKİ HAKAN,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL,KORKMAZ İLHAN,AKTAŞ CAN,KUKUL GÜVEN FATMA MUTLU, Yayın Yeri: Clinics, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - The validity of the diagnostic methods in predicting pulmonary tuberculosis ARSLAN SULHATTİN,ÖZDEMİR LEVENT,DEMİREL YELTEKİN,AKKURT İbrahim, Yayın Yeri: Afr J Microbiol Res, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Differences in the body composition and biochemistry in women grouped as normal weight overweight and obese according to body mass index and their relation with cardiometabolic risk ÖZENOĞLU ALİYE,UĞURLU SERDAL,günay can,ŞARKIŞ CİHAT,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Cent Eur J Med, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Sigara Logolarının İlkokul Öğrencileri Tarafından Tanınması DEMİREL YELTEKİN,ARSLAN SULHATTİN,TURAN CAN,ALPARSLAN ÖZGÜR,TOKTAMIŞ AYDIN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: kurum dergisi Özgün Makale 23 - Annelerin Çocukluk Çağı Aşı Takvimi ve Aşılama Komplikasyonları İle İlgili Durumları DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Sağlık Ve Toplum, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: kurum dergisi Özgün Makale 24 - Alterations in body weight and biochemistry in patient treated with different psychotropic drugs in a clinic in Istanbul ÖZENOĞLU ALİYE,UĞURLU SERDAL,BALCI HURİYE,GÜNAY Can,ELMACIOĞLU FUNDA,DEMİREL YELTEKİN,eker engin, Yayın Yeri: Med Glas, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Prevalence and Associated Factors of Day Wetting and Combined Day and Night Wetting Toktamış Aydın,DEMİREL YELTEKİN,ÖZKAN KERAMETTİN UĞUR,GARİPARDIÇ MESUT,Gözüküçük Ali,NUR NAİM, Yayın Yeri: Urologia Internationalis, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: index medicus Özgün Makale 26 - Diabet ve Egzersiz UĞURLU SERDAL,toktamış aydın,TURAN CAN,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Endokrinolojide Yönelişler, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: kurum dergisi Derleme Makale 27 - Acute amitraz intoxication retrospective analysis of 45 cases DEMİREL YELTEKİN,Yilmaz Ahmet,GÜRSOY SİNAN,KAYGUSUZ KENAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Human & Experimental Toxicology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - In vivo evaluation of the genotoxic effects of clomiphene citrate on rat reticulocytes a micronucleus genotoxicity DURAN BÜLENT,ÖZDEMİR İSMAİL,DEMİREL YELTEKİN,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,ÇETİN ALİ,güven ali, Yayın Yeri: Gynecol Obstet Invest, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 29 - Child Physical Abuse A Five Case Report YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,DOKGÖZ HALİS,ORAL RESMİYE,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Middle East Journal of Family Medicine, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: t Özgün Makale 30 - Alt Batın Cerrahilerinde Postoperatif Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması GÜRSOY SİNAN,KAYGUSUZ KENAN,DEMİREL YELTEKİN,DURAN BÜLENT,KAFALI İBRAHİM HALUK,MİMAROĞLU MEHMET CANER, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Med Sci, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 31 - Burnout among High School Teachers in Turkey DEMİREL YELTEKİN,GÜLER NURAN,Aydın TOKTAMIŞ,SEZER RECEP EROL,ÖZDEMİR HATİCE DENİZ, Yayın Yeri: Middle East Journal of Family Medicine, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: kurum dergisi Özgün Makale 32 - Closure or non closure of the peritoneum at gynecological operations Effect on postoperative pain DEMİREL YELTEKİN,GÜRSOY SİNAN,DURAN BÜLENT,ERDEN Ömür,ÇETİN MERAL,BALTA Özgül,ÇETİN ALİ, Yayın Yeri: Saudi Med J,, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 33 - Sivas Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanma Sıklığı DEMİREL YELTEKİN,SEZER RECEP EROL, Yayın Yeri: Erciyes Tıp Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: indeks medicus Özgün Makale 34 - Serum Bilirubin Düzeyinin Karotis İntimal Medial Hiperplazi Üzerine Etkisinin İncelenmesi DEMİREL YELTEKİN,taş ayşenur,taş fikret,BOLAYIR ERTUĞRUL,TOPAKTAŞ AHMET SUAT, Yayın Yeri: Erciyes Tıp Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: index medicus Özgün Makale 35 - Sivas İlinde Preeklamptik ve Sağlıklı Gebelerin Vitamin B12 ve Folik Asit Serum Düzeylerinin Karşılaştırılması kula ali,DURAN BÜLENT,ÖZDEMİR LEVENT,ÇETİN MERAL,erden ömür,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: kurum dergisi Özgün Makale 36 - Klomifen Sitratın Rat Over Dokusu Üzerine Olan Etkileri DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Türkiye Fertilite Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: kurum dergisi Özgün Makale 37 - The oral toxicity of resorcinol during pregnancy a case report DURAN BÜLENT,GÜRSOY SİNAN,ÇETİN MERAL,DEMİRKÖPRÜLÜ NİHAL,DEMİREL YELTEKİN,GÜRELİK BİLGE, Yayın Yeri: J. Toxicol Clin Toxicol,, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 38 - Seroprevalence of syphilis hepatitis B and C and human immunodeficiency virus infections among women DEMİREL YELTEKİN,DURAN BÜLENT,TOKTAMIŞ Aydın,ERDEN Ömür,ÇETİN MERAL, Yayın Yeri: Saudi Med J,, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 39 - Investigation of the mechanism of nicotine induced relaxation on the sheep sphincter of Oddi BAĞÇİVAN İHSAN,KAYA TİJEN,TURAN MUSTAFA,GÖKTAŞ SELÇUK,DEMİREL YELTEKİN,GÜRSOY SİNAN, Yayın Yeri: Can. J. Physiol Pharmacol,, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 40 - Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş Ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu GÜLER NURAN,DEMİREL YELTEKİN,GÜLER GÜNGÖR,KOCATAŞ SEMRA, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 41 - Sivas İl Merkezindeki Kadınlarda Post natal Depresyon Prevalansı Ve Risk Faktörleri NUR NAİM,ÇETİNKAYA SELMA,bakır dilek arzu,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 42 - Sivas İlinde Berber ve Kuaförlerde HBV HCV ve HIV Seroprevalansı ÖZDEMİR LEVENT,ALİM AHMET,ARSLAN ÇATAR SEHER,NUR NAİM,kaya serpil,DEMİREL YELTEKİN,özyazıcı gonca, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 43 - İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerde Sigara İçme Durumu DEMİREL YELTEKİN,toktamış aydın,NUR NAİM,SEZER RECEP EROL, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Med Sci, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 44 - Servikojen Başağrısı DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Hipokrat Lokomotor, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 45 - Doğum Öncesi Bakımda Tartışmalı Bir Konu TORCH Taraması DURAN BÜLENT,TOKTAMIŞ AYDIN,ERDEN ÖMÜR,DEMİREL YELTEKİN,MAMİK BAYRAM ALİ,ÇETİN MERAL, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 46 - Tip 2 diabet için Bağımsız Bir Risk Faktörü Sigara toktamış aydın,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 47 - Yanıkların Epidemiyolojik Değerlendirilmesi DEMİREL YELTEKİN,çöl cavit,özen mehmet, Yayın Yeri: Sendrom, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: index medicus Özgün Makale 48 - ASO CRP LATEX Üçü Bir Arada Doğru Seçenek mi DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: T Klin Ftr, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 49 - Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu 2001 DEMİREL YELTEKİN,GÜLER NURAN,sezer hafize,SEZER RECEP EROL, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: kurum dergisi Özgün Makale 50 - Ankara Numuneeğitim ve araştırma Hastanesi Yanık Servisinde Bir Yılda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi DEMİREL YELTEKİN,ÇÖL CAVİT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 51 - PREVALANCE OF ASTHMA AND ALLERGIC DISEASES IN MID ANATOLIA Arslan Sulhattin , Ugurlu Serdal , Demirel Yeltekin , Can Gunay, Yayın Yeri: NOBEL MEDICUS, Yıl: 1900 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sigara bıraktırma Kursu DEMİREL YELTEKİN (10.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Popüler Diyetler Zayıflatıyormu? DEMİREL YELTEKİN (10.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - GÖLBAŞI HATİCE,DEMİREL YELTEKİN,NEMMEZİ KARACA SANEM,UZUN AYLA,SARI SEDA AYBÜKE (10.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜZERİ POPÜLASYONDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE YETERSİZLİĞİNİNKOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ Çamcı Ahmet Şahin,NEMMEZİ KARACA SANEM,DEMİREL YELTEKİN,KAVAKCI ÖNDER (10.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine CongressAdana Sheraton Grand Hotel Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Aile Sağlığı Merkezleri''ndeki Sağlık Çalışanlarının Otizm Spektrum Bozukluklarına Yönelik Bilgi, Tutum ve Farkındalıkları. GÖLBAŞI HATİCE,DEMİREL YELTEKİN,NEMMEZİ KARACA SANEM,UZUN AYLA,SARI SEDA AYBÜKE (10.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi Uluslararası ISBN: 6 - Aile Hekimliğinde tamamlayıcı tıp kullanımı DEMİREL YELTEKİN (26.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: 2017 Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - TÜTÜN KONTROLÜNÜN GEREKÇESİ, ENDÜSTRİ STRATEJİLERİ DEMİREL YELTEKİN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - ROMATOİD ARTRİTE BAĞLI EKLEM AĞRISININ AKUPUNKTUR İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU NEMMEZİ KARACA SANEM,GÖLBAŞI HATİCE,Biçer Aysun,DEMİREL YELTEKİN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - BAŞ-BOYUN AĞRISI İLE GELEN HASTADA GİZLİ GÜNDEM: TRAVMA NEMMEZİ KARACA SANEM,DEMİREL YELTEKİN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Tiroid Ultrasonografisi Sağlık Taramalarında Gerekeli midir? ŞENYİĞİT ABDULHALİM,HATİPOĞLU ESRA ŞÜHEDA,GÜRKAN OKAN,ORHANOĞLU TİMUR,DEMİREL YELTEKİN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Zyban ve Champix in Ücretsiz Dağıtımının Sigara Bırakma Başarısı Üzerine Etkisi Gölbaşı Hatice,NEMMEZİ KARACA SANEM,Dinç Nuriye,DEMİREL YELTEKİN (27.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - kronik kalb yetersizliği yönetimnde aile hekimliğinin yeri DEMİREL YELTEKİN (22.05.2015-24.05.2015), Yayın Yeri: 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 13 - akupunktur DEMİREL YELTEKİN (05.05.2015-07.05.2015), Yayın Yeri: 2. ebelik empozyumu Ulusal Davetli konuşmacı ISBN:
DERSLER Lisans 2013-2014 Aile Hekimliğinde Çocuk Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Fizik Muayene Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Hipertansiyon Yönetimi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 İletişimin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Türkçe 1 Lisans 2013-2014 1. Aile Hekimliğinin Tanımı, Tarihçesi ve Temel Özellikleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 2. Biyopsikososyal Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2013-2014 22. Birinci Basamakta Gastrointestinal Sistem Yakınmaları Olan Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2013-2014 3. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Finansman Modelleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Aile Hekimliğinde Anksiyete ve Depresyon Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Aile hekimliğinde Ergene yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Aile Hekimliğinde Geriatrik Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Aile Hekimliğinde Kronik Hastalıklara Yaklaşım 1 Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Anemilerin Yönetimi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Baş ağrılı Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Gastrointestinal Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Gebe Takibi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Laboratuar kullanımı Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Menapoz Yönetimi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Obezite Yönetimi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Periyodik Sağlık Muayenesi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Birinci Basamakta Tıbbi Kayıt ve Kodlama Türkçe 1 Lisans 2013-2014 HEKİMLİKTE BEDEN DİLİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Aile Hekimliğinde Çocuk Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Birinci Basamakta Fizik Muayene Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Birinci Basamakta Hipertansiyon Yönetimi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 İletişimin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Aile Hekimliğinde Anksiyete ve Depresyon Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Aile hekimliğinde Ergene yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Aile Hekimliğinde Geriatrik Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Aile Hekimliğinde Kronik Hastalıklara Yaklaşım 1 Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Birinci Basamakta Gebe Takibi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Birinci Basamakta Laboratuar kullanımı Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Birinci Basamakta Obezite Yönetimi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Birinci Basamakta Periyodik Sağlık Muayenesi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Birinci Basamakta Tıbbi Kayıt ve Kodlama Türkçe 1 Lisans 2012-2013 HEKİMLİKTE BEDEN DİLİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Aile Hekimliğinde Çocuk Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Birinci Basamakta Fizik Muayene Türkçe 1 Lisans 2011-2012 İletişimin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Türkçe 1 Lisans 2011-2012 1. Aile Hekimliğinin Tanımı, Tarihçesi ve Temel Özellikleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 2. Biyopsikososyal Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2011-2012 3. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Finansman Modelleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Aile hekimliğinde Ergene yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Aile Hekimliğinde Geriatrik Hastaya Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimi Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Aile Hekimliğinde Kronik Hastalıklara Yaklaşım 1 Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Birinci Basamakta Gebe Takibi Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Birinci Basamakta Laboratuar kullanımı Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Birinci Basamakta Periyodik Sağlık Muayenesi Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Birinci Basamakta Tıbbi Kayıt ve Kodlama Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Birinci Basamakta Fizik Muayene Türkçe 1 Lisans 2010-2011 İletişimin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2010-2011 2. Biyopsikososyal Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2010-2011 3. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Finansman Modelleri Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimi Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Birinci Basamakta Gebe Takibi Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Birinci Basamakta Laboratuar kullanımı Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Birinci Basamakta Periyodik Sağlık Muayenesi Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Birinci Basamakta Tıbbi Kayıt ve Kodlama Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Birinci Basamakta Fizik Muayene Türkçe 1 Lisans 2009-2010 İletişimin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Türkçe 1 Lisans 2009-2010 1. Aile Hekimliğinin Tanımı, Tarihçesi ve Temel Özellikleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimi Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Birinci Basamakta Periyodik Sağlık Muayenesi Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Birinci Basamakta Tıbbi Kayıt ve Kodlama Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Birinci Basamakta Fizik Muayene Türkçe 1 Lisans 2008-2009 İletişimin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Türkçe 1 Lisans 2008-2009 1. Aile Hekimliğinin Tanımı, Tarihçesi ve Temel Özellikleri Türkçe 1 Lisans 2008-2009 2. Biyopsikososyal Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2008-2009 3. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Finansman Modelleri Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimi Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Birinci Basamakta Periyodik Sağlık Muayenesi Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Birinci Basamakta Tıbbi Kayıt ve Kodlama Türkçe 1 Lisans 2007-2008 İletişimin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Türkçe 1 Lisans 2007-2008 1. Aile Hekimliğinin Tanımı, Tarihçesi ve Temel Özellikleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 2. Biyopsikososyal Yaklaşım Türkçe 1 Lisans 2007-2008 3. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Finansman Modelleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimi Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Birinci Basamakta Periyodik Sağlık Muayenesi Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Birinci Basamakta Tıbbi Kayıt ve Kodlama Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Türkçe 1 Lisans 2006-2007 1. Aile Hekimliğinin Tanımı, Tarihçesi ve Temel Özellikleri Türkçe 1
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2019 SİVAS İLİNDEKİ TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA DAMGALANMA VE AYRIMCILIĞIN ANALİZİ MELİK BALTACI Tıpta Uzmanlık 2018 Sivas Merkez Cezaevi tutuklularında d vitamini düzeyinin belirlenmesi NURİYE DİNÇ Tıpta Uzmanlık 2018 Altmış beş yaş ve üzeri popülasyonda D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi AHMET ŞAHİN ÇAMCI Tıpta Uzmanlık 2018 Sivas il merkezinde otizm spektrum bozuklukları yaygınlığı ve sağlık çalışanlarının otizm spektrum bozukluklarına yönelik bilgi ve tutumları HATİCE GÖLBAŞI Tıpta Uzmanlık 2017 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLANLARDA İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI GÜNEŞ ARIKAN YAMAÇ Tıpta Uzmanlık 2016 Aile hekimliği uygulamasında aile yönelimli klinik yaklaşım eğilimi, bir nitel araştırma RABİA ADEVİYE AKTAŞ Tıpta Uzmanlık 2016 Sivas''ta Altı Yaşın Altındaki Çocuklarda Evde Sigara Dumanına Maruz Kalma Durumu BURCU KUMTEPE KURT Tıpta Uzmanlık 2015 Gebelerde son trimesterde rekto-vajinal grup B streptokok kolonizasyonu sıklığı ve etkileyen faktörler PINAR KALPAKÇI Tıpta Uzmanlık 2015 Sivas'ta ilkokul çağındaki çocuklarda ve ailelerinde obezite prevalansı SEVGİ ATEŞ Tıpta Uzmanlık 2015 Kronik obstrüktif akciğer hastalarında egzersiz kapasitesinin yağsız vücut kitlesi ve vücut kitle indeksi ile ilişkisi AYŞE ÇINAR Tıpta Uzmanlık 2013 Cumhuriyet Üniversitesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nin 'Sağlık Bakanlığı sigara bırakma tedavisi destek programı-2011' uygulamasının değerlendirilmesi SELMAN ERTURHAN Tıpta Uzmanlık 2010 Ailevi Akdeniz ateşi'nde subklinik ateroskleroz ve okside LDL SANEM NEMMEZİ KARACA Tıpta Uzmanlık 2008 Hipertansif kişilerin ailesinde genetik yatkınlık ve lipid profili ABDULLAH SEZAİ DOĞAN Tıpta Uzmanlık 2005 Cumhuriyet Üniversitesi 35 yaş üstü personelinde hipertansiyon prevalansı ve etki eden faktörler ŞABAN ÜNVER Tıpta Uzmanlık 2005 Nokturnal enürezis sıklığı ve eşlik eden faktörler AYDIN TOKTAMIŞ