Doç.Dr. SULHATTİN ARSLAN


KİTAPLAR Plevra Hastalıkları. Bölüm Adı: Transudatif ve eksudatif Plevra efüzyonlar,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Editör: Ekber Şahin, Şule Karadayı, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4561-60-5, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Plevra Hastalıkları. Bölüm Adı: Malign Mezotelyoma Etyoloji ve insidans.,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi kitapları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4561-60-5, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Recent Researches in Health Sciences Bölüm Adı: Bronchoscopic Approach in lung volume reduction treatments,ARSLAN SULHATTİN,ÜNVER EDHEM, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, UK., Editör: Shapekova NL, Ozdemir L, Ak B, Şenol V, Yıldız H, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 1-5275-1332-7, Bölüm Sayfaları: 42-48 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Recent Researches in Health Sciences Bölüm Adı: Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertansion,,ÜNVER EDHEM,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, UK., Editör: Shapekova NL, Ozdemir L, Ak B, Şenol V, Yıldız H, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 1-5275-1332-7, Bölüm Sayfaları: 33-41 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü RECENT RESEARCH İN HEALTH SCİENCES Bölüm Adı: CHRONİC THROMBOEMBOLİC PULMONARY HYPERTANSİON,ÜNVER EDHEM,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: CAMBRİDGE SCHOLARS PUBLİSHİNG ,UK, Editör: SHAPEKOVA NL,ÖZDEMİR L,AK B, ŞENOL V,YILDIZ H., Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 1-5275-1332-7, Bölüm Sayfaları: 33-41 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü RECENT RESEARCH İN HEALTH SCİNCES Bölüm Adı: BRONCHOSCOPİC APPROACH İN LUNG REDUCTİON TREATMENTS,ARSLAN SULHATTİN,ÜNVER EDHEM, Yayın Yeri: CAMBRİDGE SCHOLARS PUBLİSHİNG,UK, Editör: SHAPEKOVA NL, ÖZDEMİR L, AK B, ŞENOL V, YILDIZ H, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 1-5275-1332-7, Bölüm Sayfaları: 42-48 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi Bölüm Adı: Kansere bağlı Yorgunluk,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Probiz Ltd. Şti., Editör: Gülhan Meral, Yılmaz Ülkü, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Özel Durumlarda Bronkoskopi Özel Sayısı Bölüm Adı: Akciğer Volüm Küçültücü Tedavilerinde Bronkoskopik Yaklaşımlar,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Editör: Arslan Sulhattin, Seyfikli Zehra, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Özel Durumlarda Bronkoskopi Özel Sayısı Bölüm Adı: Tanım ve Tarihçe,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Editör: Arslan Sulhattin, Syfikli Zehra, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Preoperatif Değerlendirme Uzlaşı Raporu. Bölüm Adı: Preoperatif ve postoperatif risk azaltma stratejileri,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Türk toraks Derneği, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 25-30 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Preoperatif Summary of Consensus Report on Preoperative Evaluation Turk Thorac J Bölüm Adı: PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE RISK REDUCTIONSTRATEGIE,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Türk Toraks Derneği, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 1-5275-1332-7, Bölüm Sayfaları: - 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Akciğer Kanserinde Kemoterapi Uygulamaları Başvuru Kitabı Bölüm Adı: Bulantı-Kusma Kontrolu,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Probitz LTD ŞTİ, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Plevra Hastalıkları Ve Tedavisi Bölüm Adı: Malgn Plevral Mezotelyoma,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: JC A Medical Kitap Serisi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Association between blood pressure, inflammation and spirometry parameters in chronic obstructive pulmonary disease ARSLAN SULHATTİN,YILDIZ GÜRSEL,ÖZDEMİR LEVENT,KAYASOYDU ERDAL,ÖZDEMİR BÜLENT, Yayın Yeri: Korean J Intern Med, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Immunization status in chronic obstructive pulmonary disease: A multicenter study from Turkey ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Ann Thorac Med, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - The Relationship of Exercise Capacity with Fat-Free Mass and Body Mass Index in Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Çınar Ayşe,ARSLAN SULHATTİN,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - The Comparative Analysis of Biochemical Parameters in Patients with Pleural Effusions A Prospective Study KUTLU ALİ CEVAT,AKIN HASAN,ARSLAN SULHATTİN,AYKUT SÜLEYMAN, Yayın Yeri: JCAM, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 5 - KOAH ta Komorbidite Durumu Soykök Kadir,ARSLAN SULHATTİN,DEMİREL YELTEKİN, Yayın Yeri: izmir göğüs hastanesi dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Alan indeksi Özgün Makale 6 - A case of pseudoangioedema as a superior vena cava syndrome BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ARSLAN SULHATTİN,GÜMÜŞ CESUR,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Vaka Takdimi 7 - A Case of Pseudoangioedema As A Superior Vena Cava Syndrome BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ARSLAN SULHATTİN,GÜMÜŞ CESUR,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Editöre Mektup 8 - MCP 1 2518 A G and CCR2 V64I polymorphisms in Turkish patients with lung cancer BAĞCI BİNNUR,ARSLAN SULHATTİN,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,SEZGİN İLHAN,YILDIRIM MALİK EJDER,BAĞCI GÖKHAN, Yayın Yeri: J. Exp. Clin. Med, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Summary of consensus report on preoperative evaluation ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Turkish Thoracic Society, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Google Akademik Özgün Makale 10 - Spontaneous rib fractures KATRANCIOĞLU ÖZGÜL,AKKAŞ YÜCEL,ARSLAN SULHATTİN,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Asian Cardiovasc Thorac Ann, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE RISK REDUCTIONSTRATEGIE pp47 8 Preoperatif Summary of Consensus Report on Preoperative Evaluation ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Turkish Thoracic Journal, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Kitap Kritiği 12 - Factors related to microalbuminuria in patients with chronic obstructive pulmonary disease KAYSOYDU ERDAL,ARSLAN SULHATTİN,YILDIZ GÜRSEL,CANDAN FERHAN, Yayın Yeri: Adv Clin Exp Med, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - TUPEG Study Investigators ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Thromb Res, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Does hydatid disease have protective effects against lung cancer KARADAYI ŞULE,ARSLAN SULHATTİN,SÜMER ZEYNEP,SÜMER ERGÜN HALDUN,TURAN MUSTAFA,KARADAYI KÜRŞAT, Yayın Yeri: Molecular Biology Rep, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - Association between C Reactive Protein and Chronic Obstructive Pulmonary Disease ARSLAN SULHATTİN,ÖZDEMİR LEVENT,YILMAZ BİRSEN,ÜNAL ÖZGE,AKKAYA ESEN, Yayın Yeri: J Clin Anal Med, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Combined germline variations of thrombophilic genes promote genesis of lung cancer özen filiz,POLAT FAZİLET,ARSLAN SULHATTİN,ÖZDEMİR ÖZTÜRK, Yayın Yeri: Asian Pac J Cancer Prev, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Sivas Kırsalındaki İki Ayrı Bölgede Asbeste Maruz Kalma Sonucunda Gelişen Çevresel Hastalıklar BULUT GÖKTEN,ARSLAN SULHATTİN,BERK SERDAR,GÜMÜŞ CESUR,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J Med Sci, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Trakeal bronkus pulmoner sekestrasyon ve azigos lobunun eş zamanlı birlikteliği Sulhattin Arslan, Vedat Sabuncuoğlu, İbrahim Akkurt, Yayın Yeri: TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC ANDCARDIOVASCULAR SURGERY, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Why and when do patients with pulmonary diseases die Berk Serdar , Ozsahin Sefa Levent , Dogan Omer Tamer , Arslan Sulhattin , Akkurt Ibrahim, Yayın Yeri: HEALTHMED, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Bir Üniversite Hastanesinde Solunumsal Maluliyet Değerlendirme Pratiği 136 hastanın analizi BERK SERDAR,ŞANLI CANAN,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,DOĞAN ÖMER TAMER,ARSLAN SULHATTİN,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Tuberk Toraks, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 21 - Performance of regional tuberculosis dispensaries in a province ofTurkey in pre DOTS era 1989 2002 Ozsahin Sefa Levent , Arslan Sulhattin , Dogan Omer Tamer , Berk Serdar , Akkurt Ibrahim, Yayın Yeri: HEALTHMED, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - PREVALANCE OF ASTHMA AND ALLERGIC DISEASES IN MID ANATOLIA ARSLAN SULHATTİN,UĞURLU SERDAL,DEMİREL YELTEKİN,GÜNAY CAN, Yayın Yeri: NOBEL MEDICUS, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - CLINICO PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN YOUNG AND ELDERLY PATIENTS WITHLUNG CANCER Arslan Sulhattin , Ozsahin Sefa Levent , Akkurt Ibrahim, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Prevalence of known mutations in the MEFV gene in a population screening with high rate of carriers ÖZDEMİR ÖZTÜRK,SEZGİN İLHAN,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,CANDAN FERHAN,KÖKSAL BİNNUR,SÜMER ERGÜN HALDUN,İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN,USLU ATİLLA,YILDIZ FAZİLET,ARSLAN SULHATTİN,ÇETİNKAYA SELMA,ÇİTLİ ŞENOL,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Molecular Biology Reports, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Association of deep venous thrombosis with prothrombotic gene polymorphism identified in lung cancer cases ARSLAN SULHATTİN,MANDUZ ŞİNASİ,EPÖZTÜRK KÜRŞAT,KARAHAN OĞUZ,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Molecular Biology Reports, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 26 - The association between methylene tetrahydrofolate reductase gene polymorphism and lung cancer risk ARSLAN SULHATTİN,KARADAYI ŞULE,YILDIRIM MALİK EJDER,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Molecular Biology Reports, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 27 - An analysis of 214 cases of rib fractures KARADAYI ŞULE,NADİR AYDIN,ŞAHİN EKBER,ÇELİK BURÇİN,ARSLAN SULHATTİN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Clinics, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - Chest X ray and bacteriology in the initial phase of treatment of 800 male patients with pulmonary tuberculosis ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,ARSLAN SULHATTİN,DOĞAN ÖMER TAMER, Yayın Yeri: J Bras Pneumol, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Therapeutic approaches in tracheal stenosis analysis of fifteen cases Sahin Ekber , Nadir Aydin , Celik Burcin , Karadayi Sule , Manduz Sinasi , Arslan Sulhattin , Kaptanoglu Melih, Yayın Yeri: TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC ANDCARDIOVASCULAR SURGERY, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Predictive significance of KRAS point mutation in patients with nonsmall cell lung carcinoma relation to smoking and asbestos exposure in middle anatolia population ARSLAN SULHATTİN,AKKURT İBRAHİM,KÖKSAL BİNNUR,KARADAYI ŞULE,ÖZDEMİR ÖZTÜRK, Yayın Yeri: HealthMED, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 31 - The association between plasma D dimer levels and community acquired pneumonia ARSLAN SULHATTİN,UĞURLU SERDAL,BULUT GÖKTEN,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Clinics, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 32 - A Frame Shift Mutation in the SLC34A2 Gene in Three Patients with Pulmonary Alveolar Microlithiasis in an Inbred Family DOĞAN ÖMER TAMER,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,GÜL EYLEM,ARSLAN SULHATTİN,KÖKSAL BİNNUR,BERK SERDAR,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Internal Medicine, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 33 - Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıklar konsültasyonlarının değerlendirilmesi ARSLAN SULHATTİN,BERK SERDAR,BULUT GÖKTEN,KARŞIYAKA HÜSEYİN,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Derg, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 34 - Sarkoidozda aktivite belirlemede serum belirteçlerinin önemi ARSLAN SULHATTİN,ÇELİK ONUR,BARAN ATEŞ,GÜNGÖR SİNEM,AKKAYA ESEN, Yayın Yeri: Ege Tıp Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 35 - Arslan S Akukurt İ Comorbidity status of patients with lung cancer ARSLAN SULHATTİN,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Basic Clin Sci, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 36 - Recognition of Ciggarate Logos by Primary School Children DEMİREL YELTEKİN,ARSLAN SULHATTİN,TURAN CAN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 37 - Status of Hepatit C virus infection in lung cancer patients ARSLAN SULHATTİN,TAŞ NESLİHAN,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Basic Clin Sci, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 38 - Tissue spercific epigenetic silencing of the distinct tumor suppressor genes in lung cancer ARSLAN SULHATTİN,KARADAYI ŞULE,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Scientific Research and Essays, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 39 - Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm Riski ARSLAN SULHATTİN,KARADAYI ŞULE,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 40 - The validity of the diagnostic methods in predicting pulmonarytuberculosis Arslan Sulhattin , Ozdemir Levent , Demirel Yeltekin , Akkurt Ibrahim, Yayın Yeri: AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 41 - Sivas Verem Savaş Dispanseri Bölgesinde 1995 2004 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Demografik Özellikleri ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,ARSLAN SULHATTİN,ÇALIŞKAN SEMA NUR,DOĞAN ÖMER TAMER,BERK SERDAR,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Derg, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 42 - Bronşektazi demografi risk faktörleri ve lokalizasyonları ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 43 - Habitual snoring in primary schoolchildren prevalence risk factors andschool performance ARSLAN SULHATTİN,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,DOĞAN ÖMER TAMER,BERK SERDAR,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: HEALTHMED, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 44 - Tumoral Tissue Specific Promoter Hypermethylation Of Distinct Tumor Suppressor Genes in a Case With Nonsmall Cell Lung Carcinoma A Case Report ARSLAN SULHATTİN,DOĞAN ÖMER TAMER,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,YILDIRIM MALİK EJDER,GÜMÜŞ CESUR,ELAGÖZ ŞAHANDE,ÖZDEMİR ÖZTÜRK, Yayın Yeri: Lung India, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 45 - Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromu Semptom Prevalansı DOĞAN ÖMER TAMER,BERK SERDAR,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,ARSLAN SULHATTİN,DÜZENLİ HASAN,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Tüberküloz ve Toraks Dergisi, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 46 - Pulmoner Tromboemboli Olgularının Değerlendirilmesi BARAN ATEŞ,ÖZŞEKER ZEYNEP FERHAN,BİLGİN SEVİNÇ,GÜNGÖR SİNEM,ARSLAN SULHATTİN,ÇELİK ONUR,AKKAYA ESEN, Yayın Yeri: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırması Tıp dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 47 - Sarkoidoz Yedi Yıllık Deneyim BARAN ATEŞ,ÖZŞEKER ZEYNEP FERHAN,GÜNEYLİOĞLU ESEN,BİLGİN SEVİNÇ,ARSLAN SULHATTİN,UYANUSTA ÇAĞLA,AKKAYA ESEN, Yayın Yeri: Toraks Dergisi, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 48 - Astımlı Hastalarda Serbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanların Aktiviteleri MİHMANLI AYDANUR,GÜNEYLİOĞLU DÖNDÜ,ÖZŞEKER ZEYNEP FERHAN,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Toraks Dergisi, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 49 - Pulmonar İnflamatuvar Psödotümör: 2 olgu nedeniyle SELVİ AHMET,ARSLAN SULHATTİN,BAYRAM ÜMÜHAN,ÇELİK ONUR,GÜNGÖR NUR,YILMAZ ADNAN, Yayın Yeri: GÖZTEPE TIP DERGİSİ, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 50 - CT guided transthoracic fine needle aspirationof pulmonary lesions accuracy and complicationsin 294 patients ARSLAN SULHATTİN,yılmaz adnan,bayramgürler birol,uzman özlem,ÜNVER EDHEM,akkaya esen, Yayın Yeri: Med Sci Monit, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 51 - YILMAZ ADNAN,ÜNVER EDHEM,DÜZGÜN SEVİM,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: AAkciğer Arşivi, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 52 - A Case of Pulmonary Histiocytosis X and Diabetes Insipidus ARSLAN SULHATTİN,BARAN ATEŞ,BAYRAMGÜRLER BİROL,ÇELİK ONUR,AKÇİÇEK FERHAN,TAHAOĞLU CANAN, Yayın Yeri: Turkish Respiratory Journal, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 53 - Caplan Sendromu Bir Olgu Nedeniyle GÜNEYLİOĞLU DÖNDÜ,BARAN ATEŞ,BAYRAMGÜRLER BİROL,ARSLAN SULHATTİN,ÜSKÜL TAHA BAHADIR,UYANUSTA ÇAĞLA, Yayın Yeri: Solunum Hastalıkları, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 54 - Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Transtorasik İnce İğne Aspirasyonu Sonuçlarımız BAYRAMGÜRLER BİROL,YILMAZ ADNAN,ARSLAN SULHATTİN, Yayın Yeri: Solunum Hastalıkları, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA). ARSLAN SULHATTİN (15.09.2018-19.09.2018), Yayın Yeri: European Respiratory Society Annual Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - ERÇEN DİKEN ÖZLEM,EKİCİ AYDANUR,BEKTAŞ AKSOY HAYRİYE,YILDIZ HANİFİ,TABARU ALİ,OGAN NALAN,Gülhan Pınar Yıldız,Özdemir Tarkan,ARSLAN SULHATTİN,TOSUN MUSTAFA,Başlılar Şeyma,KILIÇ TALAT,Özkısa Tuncer (15.09.2018-19.09.2018), Yayın Yeri: ERS International Congress 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 0903-1936 3 - ERÇEN DİKEN ÖZLEM,EKİCİ AYDANUR,BEKTAŞ HAYRİYE,YILDIZ HANİFİ,TABARU ALİ,OGAN NALAN,YILDIZ GÜLHAN PINAR,ÖZDEMİR TARKAN,ARSLAN SULHATTİN,TOSUN MUSTAFA,BAŞLILAR ŞEYMA,KILIÇ TALAT,ÖZKISA TUNCER,ÖZLÜ TEVFİK (15.09.2018-19.09.2018), Yayın Yeri: ERS, Paris, September, 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Aile hekimlerine Yönelik Astım ARSLAN SULHATTİN (04.10.2017-04.10.2017), Yayın Yeri: Kronik Hastalıklar Konulu Hizmetiçi Eğitim Ulusal ISBN: 5 - Research of immunization status in COPD in Turkey (rimpact study) ARSLAN SULHATTİN (19.05.2017-24.05.2017), Yayın Yeri: American Thoracic Society (ATS) 2017 International Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Should Low molecular weight heparin be referred over unfractionated heparin after thrombolysis for severity pulmonary embolism ARSLAN SULHATTİN,TÜPEG study group (12.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: American Thoracic Society International Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Akciğer kanseri olgularında K ras kodon 12 13 mutasyon sıklığı ve tümör dokularına özgü TS promotör bölge metilasyon profilleri ARSLAN SULHATTİN,KÖKSAL BİNNUR,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,DOĞAN ÖMER TAMER,YILDIZ FAZİLET,AKKURT İBRAHİM (28.10.2009-30.10.2009), Yayın Yeri: 11. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: