Doç.Dr. KASIM DURMUŞ


MAKALELER 1 - Retrospective evaluation of the relationship between seasonal factors and idiopathic sudden sensorineural hearing loss DURMUŞ KASIM,BORA ADEM,ÇAM SELİM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT Updates, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 2 - Does the use of recombinant TSH in preparation for I-131 scintigraphy scan affect hearing function? Doğan Mehtap,DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Otology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Sağlık Bilimleri Özgün Makale 3 - The effects of mometasone furoate and strontium chloride in a rat model of allergic rhinitis. ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Ear Nose Throat J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Evaluation of allergic rhinitis with nasal symptoms and nasal mucociliary clearance in patients with fibromyalgia syndrome CEYHAN DOĞAN SEVİL,KARADAĞ AHMET,DURMUŞ KASIM,ŞAHİN ÖZLEM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - The effects of mometasone furotae and strontium chloride in a rat model of allergic rhinitis ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: entjournal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - The reduction in inflammation and impairment in wound healing by using strontium chloride hexahydrate BERKSOY HAYTA SİBEL,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YILDIZ ESİN,HİSARCIKLIO MEHMET,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - BORA ADEM,Taşdemir Abdülkerim,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENTcase, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 8 - Retrospective Evaluation of Results of Newborn Hearing Screening and Importance of Patient Record System BORA ADEM,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Can local administration of humic acid shorten recovery time of mandibular fractures? Experimental study DURMUŞ KASIM,BORA ADEM,DOĞAN MEHTAP,ÖZER HATİCE,TUNCER ERSİN,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT Updates, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 10 - Determination of nasal mucociliary clearance time and nasal symptom in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever DURMUŞ KASIM,ENGİN AYNUR,Karataş TD,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Medical Virology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - Examination of the Relationship between Umbilical Cord Blood Gas Values and Hearing Function in Neonates DURMUŞ KASIM,Yildiz Caglar,DEMİRPENÇE ÖZLEM,DOĞAN ÖMER TAMER,ÇETİN ALİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Studying the Association between Sudden Hearing Loss and DNA N-Methyltransferase 1 (DNMT1) Genetic Polymorphism ŞEKER YILDIZ KÜBRA,DURMUŞ KASIM,DÖNMEZ GONCA,ARSLAN SERDAL,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: The Journal of International Advanced Otology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STRONTIUM ON THE RECOVERY OF EXPERIMENTAL SUBCONDYLAR MANDIBULAR FRACTURES BY USING A SPONGOSTAN AS A CARRIER DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,AKYOL MELİH,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: KBB Forum, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - HİSTOPATHOLOGİCAL EVALUATİON OF THE EFFECT OF LOCALLY ADMİNİSTERED STRONTİUM ON HEALİNG TİME İN MANDİBULAR FRACTURES EXPERİMENTAL STUDY DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,ERDOĞAN MEHTAP,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Advances in Clinical and Experimental Medicine, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Inflammation-Based prognostic factor in different forms of chronic suppurative otitis media TERZİ HATİCE,DURMUŞ KASIM,DOĞAN TUBA,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 16 - Strontium chloride hexahydrate as a candidate molecule for long-term treatment of allergic rhinitis ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,DOĞAN ÖMER TAMER,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Indian Journal of Medical Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - An unusual condition during internal jugular vein catheterisation vertebral artery catheterisation KORKMAZ ÖZGE,GÖKSEL SABAHATTİN,SÖYLEMEZ BURÇAK,DURMUŞ KASIM,ispir ahmet cemil,BERKAN ÖCAL, Yayın Yeri: Cardiovascular Journal of Africa, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Vaka Takdimi 18 - The effects of depression and anxiety levels on the status of recovery in patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss MERT DERYA GÜLİZ,DURMUŞ KASIM,KELLECİ MERAL,DOĞAN TUBA,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT Updates, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 19 - İNŞAAT DEMİRİNE BAĞLI PENETRAN BOYUN TRAVMASI DURMUŞ KASIM,BOZKURT HÜSEYİN,KORKMAZ ÖZGE,CAN FEVZİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT CASE, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR Vaka Takdimi 20 - Development of parotitis after radioiodine therapy in a differentiated thyroid cancer patient Case report HASBEK ZEKİYE,DURMUŞ KASIM,ENGİN AYNUR,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 21 - Assessment of Hematological Factors Involved in Development and Prognosis of Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss DURMUŞ KASIM,TERZİ HATİCE,DOĞAN TUBA,DOĞAN MANSUR,UYSAL İSMAİL ÖNDER,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Craniofacial Surgery, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 22 - MORGANELLA MORGANI AN UNUSUAL CAUSATIVE PATHOGEN OF OTITIS EXTERNA DURMUŞ KASIM,Doğan mehtap,şeker kübra,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT CASE, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TIP DİZİNİ Vaka Takdimi 23 - Nazal Kavitede Mukozal Malign Melanom Evrelemesinde PET Görüntülemesinin Yeri DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE,CAN FEVZİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENTCase, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 24 - Does Cochlear Nerve Size Differ Among Societies? İMAMOĞLU HAKAN,ERKOÇ MUSTAFA FATİH,DOĞAN MANSUR,DURMUŞ KASIM,mavili ertuğrul,vurdem ümit erkan, Yayın Yeri: Erciyes Tıp Dergisi/Erciyes Medical Journal, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 25 - Is sensorineural hearing loss related with thyroid metabolism disorders Canan Filiz Karakus,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,KILIÇLI MEHMET FATİH,DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 26 - The effects of preoperative and postoperative anxiety on postoperative pain and analgesic consumption in septoplasty yılmaz yadigar,DURMUŞ KASIM,YILMAZ İNAL FERDA,DAŞKAYA HAYRETTİN,çiftçi taner,toptaş mehmet,vahapoğlu ayşe, Yayın Yeri: Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 27 - evaluation of the effects hearing aids usage in early period on quality of life in presbyacusis patients DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: healthmed, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - Evaluation of hearing in patients with familial Mediterranean fever polat kerem,uysal ismail önder,şenel soner,güler cemil,DURMUŞ KASIM,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - tularemia and the oculoglandular syndrome of Parinaud ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,polat kerem,DURMUŞ KASIM,uysal ismail önder,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Brazilian Journal of Infectious Diseases, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 30 - Primary tuberculosis of the nasopharynx A rare case and literature review ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,karakuş canan,DURMUŞ KASIM,uysal ismail önder,MÜDERRİS SUPHİ,Elagöz şahende, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: emergincy Vaka Takdimi 31 - Adli tıp ile kulak burun boğaz anabilim dallarının düzenlediği adli raporların analizi BÜTÜN CELAL,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,özen bahadır,DURMUŞ KASIM, Yayın Yeri: Cumhuriyet medical journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 32 - Presentation of the cerebellar abscess and sigmoid sinus septic thrombosis secondary to chronic otitis media Case presentation and literature review polat kerem,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DURMUŞ KASIM,ÖZÜM ÜNAL,balaban hatice,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: emergincy Vaka Takdimi 33 - Elongated Styloid Process Associated With Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome uysal ismail önder,ATALAR MEHMET HAYDAR,KOŞAR MEHMET İLKAY,DURMUŞ KASIM, Yayın Yeri: Journal of Craniofacial Surgery, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi
BİLDİRİLER 1 - Yenidoğan işitme taraması sonuçlarının retrespketif olarak değerlendirilmesi ve hasta kayıt sisteminin önemliliği DURMUŞ KASIM (12.04.2018-15.04.2018), Yayın Yeri: 3.İlkbahar Toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - DURMUŞ KASIM (05.04.2018-07.04.2018), Yayın Yeri: 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun cerrahisi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - İklimsel faktörlerin periferik vertigo ile ilişkisinin retrospektif analizi BORA ADEM,DURMUŞ KASIM,çam selim,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (07.12.2017-10.12.2017), Yayın Yeri: 9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Pons hemorajisine bağlı periferik fasiyal paralizili nadir bir olgu BORA ADEM,Taşdemir Abdülkerim,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (08.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Mevsimsel Faktörler ile idiyopatik ani işitme kaybı arasındaki ilişkinin retrospektif olarak değerlendirilmesi DURMUŞ KASIM,BORA ADEM,çam selim,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (08.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - REWİEV OF UNİLATERAL ISOLATED NONSYNDROMİC ALAR CARTİLAGE APLASİA CASES WİTH LİTERATURE BORA ADEM,KURT ÖZKAYA NEŞE,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (17.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: 18th RHİNOCAMP MEETİNG PROCEEDİNGS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - 10 yaşındaki bir çocukta tekrarlayan subligual sialolitiazis Olgusu EKİCİ MAHMUT,DURMUŞ KASIM,EMREN FUNDA,KIRIKÖZ BEDEL ELİF (02.12.2016-04.12.2016), Yayın Yeri: 2.Türk Pediyatri kurumu genç pediyatristler kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - I131 ablasyon terapisinde rekombinant TSH kullanımı işitme fonksiyonunu etkiler mi doğan mehtap,DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (29.10.2016-01.11.2016), Yayın Yeri: 38. ulusal kbb Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - İnflamasyona Dayalı Prognostik Faktörlerin Kronik Süpüratif Otitis Medianın Farklı Formlarında ki Rolü TERZİ HATİCE,DURMUŞ KASIM,DOĞAN TUBA,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (26.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Yenidoğanlarda Bebeklerin Kordon Kan Gazı Değerleri İle İşitme Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Araştırılması DURMUŞ KASIM,YILDIZ ÇAĞLAR,DEMİRPENÇE ÖZLEM,DOĞAN ÖMER TAMER,ÇETİN ALİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (26.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 38.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - the investigation of the relationship between the sudden sensorineural hearing loss and DNA N methyltransferase 1 genetic polymorphism şeker kübra,DURMUŞ KASIM,DÖNMEZ GONCA,ARSLAN SERDAL,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (25.05.2016-28.05.2016), Yayın Yeri: 16. rhinocamp Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - determination of nasal mucociliary clearance time and nasal symptom in patient with crimean congo haemorrhagic fever DURMUŞ KASIM,ENGİN AYNUR,DOĞAN TUBA,gözel gökhan,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (25.05.2016-28.05.2016), Yayın Yeri: 16. rhinocamp Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Nazal Kavitede Mukozal Malign Melanom Evrelemesinde PET Görüntülemesinin Yeri Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE,CAN FEVZİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (28.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Otitis Eksternaya Neden Olan Sıradışı Bir Patojen: Morganella morganii DURMUŞ KASIM,doğan mehtap,yıldız şeker kübra,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (28.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Lokal Stronsiyum Uygulamasının Subkondiler Mandibula Kırıklarında İyileşme Süresi Üzerine Etkisinin Histopatolojik Düzetde Değerelendirilmesi: deneysel çalışma DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,doğan mehtap,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH (28.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Presbiakuzili Hatalarda işitme cihazı kullanımının erken dönemde yaşam kalitesine etksinin değerlendirilmesi DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,MÜDERRİS SUPHİ (10.10.2012-14.10.2012), Yayın Yeri: 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: