Araştırma Görevlisi HANDAN GÜNEŞ


MAKALELER 1 - What is the most appropriate method for coronary sinus cannulation? The telescopic method or the electrophysiologic method? GÜNEŞ HAKAN,AKSU EKREM,NACAR HÜSEYİN,KERKÜTLÜOĞLU MURAT,GÜNEŞ HANDAN,ÖZGÜL SAMİ, Yayın Yeri: PLOS ONE, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - THE RELATIONSHIP OF ABNORMAL YAWNING WITH CARDIAC ARREST GÜNEŞ HAKAN,GÜNEŞ HANDAN,BOLAYİR HASAN ATA,DOĞANER ADEM, Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICALAND MEDICAL RESEARCH, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus,DOAJ, Google Scholar,Cite Factor Özgün Makale 3 - THE RELATIONSHIP OF ABNORMAL YAWNING WITH CARDIAC ARREST GÜNEŞ HAKAN,GÜNEŞ HANDAN,BOLAYIR HASAN ATA,DOĞANER ADEM, Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus,International Scientific Indexing (ISI), UAE,Directory Of Research Journal Indexing,Directory of abstract indexing for Journals,Indian citation Index (ICI),Universal Impact Factor,International Society for Research activity (ISRA),Research Bible, Fuchu, Tokyo. JAPAN Özgün Makale 4 - Hipertrofik Kardiyomiyopati Hastalarında Eritrosit DağılımAralığının Mortalite İle İlişkisi GÜNEŞ HAKAN,GÜNEŞ HANDAN,KERKÜTLÜOĞLU MURAT,AKSU EKREM,KAYA HAKKI,SÖKMEN ABDULLAH,ÖZGÜL SAMİ,SÖKMEN GÜLİZAR, Yayın Yeri: MN Kardiyoloji, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - The Protective Effects of Vitamin B12 on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,ÇETİNDAĞ ARZUHAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Anatomy Physiol Biochem Int J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 6 - The Protective Effects of Vitamin B 12 on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,ÇETİNDAĞ ARZUHAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Anatomy Physiol Biochem Int J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 7 - Effect of subchronic vitamin D treatment onpentilentetrazol-induced epileptic seizures in mice TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜNEŞ HANDAN,KODAZ FERAY,ŞAHİN BİLAL,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Anatomy, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özet 8 - Effects of oxytocin and oxytocin receptor antagonist atosiban on nociception and morphine analgesia in rats TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,ÖZDEMİR ERCAN,GÜNEŞ HANDAN,ERDEM BERAT,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Effect of the cyclooxygenase-2 inhibitor tenoxicam on pentylenetetrazole-induced epileptic seizures in rats GÜMÜŞ ERKAN,TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,Toptaş Hacer Aybike,Güney Özge,Kutlu Rukiye,GÜNEŞ HANDAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sıçanlarda oksitosin reseptör antagonisti atosibanın analjezi ve morfin analjezisine etkileri. TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,Erdem Barış,GÜNEŞ HANDAN,ÖZDEMİR ERCAN (07.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,ERDEM BERAT,GÜNEŞ HANDAN,ÖZDEMİR ERCAN (07.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: 43.Ulusal Fizyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Sıçanlarda Siklooksijenaz-2 İnhibitörü Tenoksikam'ın Pentilentetrazol İle Oluşturulan Epileptik Nöbetler Üzerine Etkisi TOPTAŞ HACER AYBİKE,GÜNEY ÖZGE,KUTLU RUKİYE,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,ARSLAN GÖKHAN (07.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: 43.Ulusal Fizyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Effect of subchronic vitamin D treatment onpentilentetrazol-induced epileptic seizures in mice TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜNEŞ HANDAN,KODAZ FERAY,ŞAHİN BİLAL,ARSLAN GÖKHAN (07.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 15th Turkish Neuroscience Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Effect of vitamin B12 on pentylenetetrazol-inducedseizures in rats TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,ÇETİNDAĞ ARZUHAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN (07.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 15th Turkish Neuroscience Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Sıçanlarda Vitamin B12'nin Pentilentetrazol İle Oluşturulan Epileptik Nöbetler Üzerine Etkisi TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,ÇETİNDAĞ ARZUHAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN (07.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 15.ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Farelerde Subkronik Vitamin D Tedavisinin Pentilentetrazol İle Oluşturulan Epileptik Nöbetler Üzerine Etkisi TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜNEŞ HANDAN,KODAZ FERAY,ŞAHİN BİLAL,ARSLAN GÖKHAN (07.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 15.ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Relation of Levels of Soluble ST2 with Clinic andPrognosis in Heart Failure Patients. GÜNEŞ HAKAN,zararsız abdullah,GÜL İBRAHİM,GÜNEŞ HANDAN (23.03.2017-26.03.2017), Yayın Yeri: 13th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY Uluslararası Özet bildiri ISBN: