Dr.Öğr. Üyesi SEYİT ALİ BÜYÜKTUNA


MAKALELER 1 - ENGİN AYNUR,AYDIN HÜSEYİN,ÇINAR ZİYNET,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKIR MEHMET, Yayın Yeri: Journal of Medical Virology, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Catheter-Related Bacteremia due to Enterobacter ludwigii in a Hemodialysis Patient: First Report in the Literature KÖZ SÜLEYMAN,Timuçin Meryem,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 3 - BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,DOĞAN HALEF OKAN,BAKIR MEHMET,ELALDI NAZİF,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ENGİN AYNUR, Yayın Yeri: Journal of Medical Microbiology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Evaluation of the associations between endothelial dysfunction, inflammation and coagulation in Crimean-Congo hemorrhagic fever patients DOĞAN HALEF OKAN,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,KAPANCIK SERKAN,BAKIR SEVTAP, Yayın Yeri: Archives of Virology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Secondary infections after cytotoxic chemotherapy in patient with hematological malignancies BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,SABA RABİN,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,TURHAN ÖZGE,İNAN DİLARA,AŞIK ZAHİDE,KÖSE ADEM, Yayın Yeri: The Journal of Infection in Developing Countries, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - A rare seen pathogen in complicated skin-soft tissue infection: Pasteurella bettyae BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,RAMAZANOĞLU ZEYNEP BANU,ELALDI NAZİF,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 7 - Increased Irisin Concentrations in Patients with Crimean- Congo Hemorrhagic Fever BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,DOĞAN HALEF OKAN,BAKIR DENİZ,ERŞAN SERPİL,Koç Derya,BAKIR SEVTAP, Yayın Yeri: Japanese Journal of Infectious Diseases, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Multi center prospective evaluation of discharge criteria for hospitalized patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever Leblebicioglu Hakan,Sunbul Mustafa,BARUT HÜSEYİN ŞENER,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,ÖZKURT ZÜLAL,YAPAR DERYA,YILMAZ GÜRDAL,GÜNER HATİCE RAHMET,But Ayşe,Çiçek Şentürk Gönül,MURAT NACİ,Özaras Reşat,BAKIR MEHMET,BAYKAM NURCAN,BODUR HURREM,BOZKURT İLKAY,KÖKSAL İFTAHAR, Yayın Yeri: Antiviral Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - Discharge criteria for Crimean Congo haemorrhagic fever in endemic areas Leblebicioğlu Hakan,Sunbul Mustafa,Bodur Hürrem,Özaras Reşat,BARUT HÜSEYİN ŞENER,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,GÜNER HATİCE RAHMET,ÖZKURT ZÜLAL,Şentürk Gönül Çiçek,YAPAR DERYA,YILMAZ GÜRDAL, Yayın Yeri: Journal of Infection, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Editöre Mektup 10 - Clinical severity in forecasting platelet to lymphocyte ratio in Crimean Congo hemorrhagic fever patients EREN ŞEVKİ HAKAN,ZENGİN SUAT,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,Gözel Mustafa Gökhan, Yayın Yeri: Journal of Medical Microbiology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Antimicrobial Susceptibility in Bacteria of Corynebacterium Species the Pathogen Role of Which Regains İmportance in Various İnfections ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TUTAR UĞUR,Gözel Mustafa Gökhan,Uysal Elif Bilge,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Brucella Epididymo Orchitis An Evaluation of Eight Cases KÖSE ADEM,Akdemir Ender,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ, Yayın Yeri: Journal of Turgut Ozal Medical Center, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Successful use of tigecycline for treatment of culture negative pyogenic vertebral osteomyelitis Seyman Derya,Berk Hande,Sepin Özen Nevgün,Kızılateş Filiz,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ, Yayın Yeri: Infectious Diseases, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Resistance of the Streptococcus pneumoniae Isolates Isolated from Blood and Cerebrospinal Fluid Samples in Invasive Pneumococcal Infections ÇELİK CEM,TUTAR UĞUR,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,Gözel Mustafa Gökhan,Uysal Elif Bilge,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: ANKEM Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - Clinical evaluation of forty four patients with necrotizing fasciitis TURHAN ÖZGE,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,İNAN DİLARA,Saba Rabin,YALÇIN ATA NEVZAT, Yayın Yeri: Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Nosocomial Infections And Agents Determined By Consultations In Intensive Care Unit BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TURHAN ÖZGE,CENGİZ MELİKE,RAMAZANOĞLU ATİLLA,YALÇIN ATA NEVZAT, Yayın Yeri: Medical Journal of Trakya University, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - HIV/AIDS Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip miyiz? Bu HastalaraKarşı Nasıl Bir Tutum Sergiliyoruz? Yeterince Etik miyiz? KAYA ŞAFAK,ARAÇ EŞREF,AKGÜL FETHİYE,ÇOMOĞLU ŞENOL,KAYA ŞEHMUZ,ARAÇ SONGÜL,YILDIZ YEŞİM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,KAYAASLAN BİRCAN,PARLAK EMİNE,BAYSAL BİROL,KARAKEÇİLİ FARUK (03.04.2019-07.04.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Antiretroviral Tedavi Alan Hastalarda Serum Kalsiyum,Fosfor, Magnezyum, Parathormon, Vitamin D Düzeyleriile Birlikte Kemik Mineral Yoğunluk ÖlçümlerininDeğerlendirilmesi BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ (03.04.2019-07.04.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Erişkin Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Apopitoz Parametrelerinin Araştırılması Ve Klinik SeyirIle Ilişkisi ENGİN AYNUR,AYDIN HÜSEYİN,ÇINAR ZİYNET,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKIR MEHMET (13.03.2019-16.03.2019), Yayın Yeri: XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Concomitant syphilis infection in patients with diagnosed HIV/AIDS: A retrospective multicentre study. Sarıgül Figen,SAYAN MURAT,İNAN DİLARA,DEVECİ AYDIN,CERAN NURGÜL,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,ÇAĞATAY ARİF ATAHAN,Özdemir Hülya,Kuşçu Figen,Karagöz Gül,HEPER YASEMİN,KARABAY OĞUZ,Dokuzoğuz Başak,KAYA SELÇUK,ERBEN NURETTİN,KARAOĞLAN İLKAY,ERSÖZ GÜLDEN,GÜNAL ÖZGÜR,AT (28.10.2018-31.10.2018), Yayın Yeri: HIV Glasgow 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Serum Leptin ve Adiponektin Düzeylerinin İncelenmesi BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,DOĞAN HALEF OKAN (08.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 7. EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Characteristics of HIV-1 infection in Turkish Patients who Infected by Sexual Route SAYAN MURAT,gündüz alper,sargın fatma,Sarıgül Yıldırım Figen,Karagöz Gül,Hatipoğlu Çiğdem,TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE,Bölükçü Sibel,Öztürk Servet,Şenbayrak Seniha,KART YAŞAR KADRİYE,SAYIN KUTLU SELDA,İskender Serap,Demiraslan Hayati,AKBULUT AYHAN,BÜYÜKTUNA SEY (25.10.2017-27.10.2017), Yayın Yeri: 16th European AIDS Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Hiponatremi ile başvuran ve Ertapenem kullanımına bağlı gelişen nörotoksisite TİMÜÇİN MERYEM,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR,KÖZ SÜLEYMAN,KÜRŞAT SEYHUN,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ (18.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - KÖZ SÜLEYMAN,OĞUZ ESİN,Timuçin Meryem,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 19.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 ATEŞ VE NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 EXTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 KUDUZ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 SITMA Türkçe 1 Lisans 2018-2019 ŞARBON Türkçe 1 Lisans 2018-2019 TETANOZ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 TULAREMİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU Türkçe 1 Lisans 2017-2018 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ATEŞ VE NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 EXTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 KUDUZ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 SITMA Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ŞARBON Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TETANOZ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TULAREMİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ÜRİNER ENFEKSİYONLAR Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateş Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Extrapulmoner Tüberküloz Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Kuduz Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Sıtma Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Şarbon Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Tetanoz Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Tularemi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Üriner Enfeksiyonlar Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 EXTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 KUDUZ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 SITMA Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ŞARBON Türkçe 1 Lisans 2015-2016 TETANOZ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 TULAREMİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Türkçe 10