Prof.Dr. ÖZEN KARADAĞ


MAKALELER 1 - Characteristics and Outcomes of Patients with Primary Central Nervous System Lymphoma TERZİ HATİCE,CANBOLAT ÇAĞRI,BOZKURT HÜSEYİN,KORKMAZ SERDAL,ÖZÜM ÜNAL,KARADAĞ ÖZEN,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Global Journal of Medical Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - Anesthetic and analgesic effects in patients undergoing a lumbar laminectomy of spinal epidural or a combined spinal epidural block with the addition of morphine Düger Cevdet, Gürsoy Sinan, Karadağ Özen, Kol Iclal Özdemir, Kaygusuz Kenan, Özal Hasan, Mimaroğlu Caner, Yayın Yeri: Journal of Clinical Neuroscience, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - Thoracotomy in Spine Surgery Nadir A, Sahin E, Ozum U, Karadağ Ö, Tezeren G, Kaptanoğlu M, Yayın Yeri: Thorac Cardiov Surg, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - A case of brain abscess due to Entamoeba species Eikenella corrodens and Prevotella species Özüm Ü, Karadağ Ö, Eğilmez R, Engn A, Öztoprak İ, Özçelik S, Yayın Yeri: British Journal of Neurosurgery, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - Gunshot wound to the gravid uterus in a third trimester pregnant woman shot by father in law accidentally a case report Imir G, Kol İ O, Cetin M, Yildiz C, Karadağ Ö, Yayın Yeri: Case Rep Clin Pract Rev, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - A Safe and Effective Method for Treatment of Chronic Subdural Haematoma Gurelik M, Aslan A, Gurelik B, Ozum U, Karadag Ö, Kars H. Z, Yayın Yeri: Can. J. Neurol. Sci, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Intracisternal versus intracarotid infusion of L arginine in experimental cerebral vasospasm Özum Ü, Aslan A, Karadağ Ö, Gürelik M, Tas A, Kars H. Z, Yayın Yeri: Journal of Clinical Neuroscience, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 8 - Kolon perforasyonu ve ventrikülo peritoneal şantın anüsten protrüzyonu iki olgu Ceran C, Karadağ Ö, Gürünlüoğlu K, Önal Ç, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Multilevel thoracal spinal epidural abscess case report Özüm Ü, Karadağ Ö, Bolat N, Yayın Yeri: Turkish Neurosurg, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Intracranial plasma cell granuloma with extensive ossification Özüm Ü, Özer H, Karadağ Ö, Polat N, Yayın Yeri: British Journal of Neurosurgery, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - Posterior epidural migration of sequestered lumbar disc fragment causing cauda equina syndrome Tatli M, Güzel A, Ceviz A, Karadağ Ö, Yayın Yeri: British Journal of Neurosurgery, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - Cervical spinal cord stimulation improves neurological dysfunction induced by cerebral vasospasm Gürelik M, Kayabaş M, Karadağ Ö, Göksel H M, Akyüz A, Topaktaş S, Yayın Yeri: Neuroscience, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Cervical spinal cord stimulation increases cerebral cortical blood flow in an experimental cerebral vasospasm model Karadağ Ö, Eroğlu E, Gürelik M, Göksel H M, Kılıç E, Gültürk S, Yayın Yeri: Acta Neurochirurgica, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 14 - The effects of the electrical stimulation of the nasal mucosa on cortical cerebral blood flow in rabbits Gürelik M, Karadağ Ö, Polat S, Özüm Ü, Aslan A, Gürelik B, Göksel H.M, Yayın Yeri: Neuroscience Letters, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - Gergin Omurilik Sendromu Tatlı M, Güzel A, Karadağ Ö, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Stab wound of the cervical spinal cord and ipsilateral vertebral artery injury Karadağ Ö, Gürelik M, Berkan Ö, Kars H Z, Yayın Yeri: British Journal of Neurosurgery, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 17 - Primary Multiple cerebral hydatid cysts with unusual features Karadağ Ö, Gürelik M, Özüm Ü, Göksel H M, Yayın Yeri: Acta Neurochir, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - Nöroşirürji de lazer Doppler flowmetrenin kullanımı Gürelik M, Özüm Ü, Karadağ Ö, Gürelik B, Yayın Yeri: Türk Serebrovascular Hastalıklar Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Kafa tabanında plazmasitom ve abdusens tutulumu Bir olgu sunumu Özüm Ü, Karadağ Ö, Göksel M, Yayın Yeri: AİBÜ Düzce Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Vertebral Plasma Cellular Osteomyelitis Gürelik M, Göze F, Karadağ Ö, Göksel H M, Yayın Yeri: British Journal of Neurosurgery, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 21 - Nöroşirürjide antibiotik profilaksisi Karadağ Ö, Eroğlu E, Göksel H M, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Ayrık omurilik malformasyonu iki olgu sunumu Karadağ Ö, Aslan A, Gürelik M, Göksel H M, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Vertebrobasilar insuffiency during head rotation in thoracic outlet syndrome A case report KARADAĞ ÖZEN, Yayın Yeri: Türk Beyin Damar Hastalıkları dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Nöroşirürji kliniği ve nozokomiyal infeksiyon Bir üniversite hastanesinin üç yıllık takip sonuçları Dökmetaş İ, Elaldı N, Bakır M, Göksel H M, Gürelik M, Karadağ Ö, Şahin F, Yayın Yeri: Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Nitric oxide synthase inhibition attenuates vasoactive response to spinal cord stimulation in an experimental cerebral vasospasm model Göksel H M, Karadağ Ö, Turaçlar U, Taş F, Öztoprak İ, Yayın Yeri: Acta Neurochir, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 26 - Kauda equinanın redundant nerve root sendromu Olgu sunumu Karadağ Ö, Tatlı M, Göksel H M, Gürelik M, Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 27 - Spontan spinal epidural hematom Olgu sunumu Göksel H M, Karadağ Ö, Gürelik M, Özüm Ü, Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 28 - Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları Klinik çalışma Sümer Z, Bakıcı Z, Karadağ Ö, Bakır M, Yayın Yeri: ANKEM Derg, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 29 - İntrakranial kitlelere stereotaktik yaklaşım klinik çalışma Göksel H M, Gürelik M, Özüm Ü, Karadağ Ö, Kars H Z, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 30 - Cerrahi alan enfeksiyonları Altı yıllık sürveyans çalışması Klinik çalışma Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Bakıcı M Z, Turan M, Karadağ Ö, Doğan Z, Şahin F, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 31 - Serebral dolaşımın düzenlenmesinde nitrik oksit in yeri derleme Özüm Ü, Karadağ Ö, Gürelik M, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 32 - Ventriküloperitoneal şanta bağlı orta hat kayması olgu sunumu Karadağ Ö, Göksel H M, Kars HZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 33 - Tüberkulum sella menenjiomu olgu sunumu Gürelik M, Göksel H M, Karadağ Ö, Eroğlu E, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 34 - Unilateral Laminotomy For Decompression of Lumbar Stenosis is Effectiveand Safe A Prospective Randomized Comparative Study Gurelik Mustafa , Bozkina Cemal , Kars Zafer , Karadag Ozen , Ozum Unal , Bayrakli Fatih, Yayın Yeri: JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 35 - A safe and effective method for treatment of chronic subdural haematoma Gurelik Mustafa , Aslan Adem , Gurelik Bilge , Ozum Unal , Karadag Ozen , Kars H. Zafer, Yayın Yeri: CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Thyroid follicular carcinoma presenting as epidural metastasis mimicking meningioma Karadağ Ö, Bayraklı F, Eğilmez R, Özüm Ü (09.10.2011-14.10.2011), Yayın Yeri: EANS 14 th European Congress of Neurosurgery Uluslararası Poster ISBN: 2 - Tip I Chiari Malformasyonu ve bilateral Duane retraksiyon sendromu olan hastada 5P13 3 13 2 delasyonu Bayraklı F, Özüm Ü, Karadağ Ö, Gürelik M, Kars H Z (14.04.2010-18.04.2010), Yayın Yeri: 24. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 3 - Unilateral laminotomy for decompression of lumbar stenosis effective and safe a prospective randomized comparative study Gürelik M, Bozkına C, Kars H Z, Karadağ Ö, Özüm Ü (14.04.2010-18.04.2010), Yayın Yeri: 24. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 4 - Kısmi Omurilik Yaralanması Modelinde Riluzole ve Magnezyumsülfat Tedavisinin etkinliği Karadağ Ö, Yıldız O, Özüm Ü, Kars H Z, Gümüş C, Eğilmez R (17.04.2009-21.04.2009), Yayın Yeri: 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 5 - Tavşanlarda subaraknoid kanama sonrası nitrikoksit düzeyindeki değişimlerin amperometrik olarak ölçülmesi Özüm Ü, Duman H, Karadağ Ö, Kars H Z (17.04.2009-21.04.2009), Yayın Yeri: 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 6 - Komplike asılmış adam kırığında önden stabilizasyon Göksel H M, Karadağ Ö, Gürelik M, Keskil S (27.05.2005-31.05.2005), Yayın Yeri: XIX. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 7 - Pediatric cerebral aneurysms associated with other cerebral vascular abnormalities Report of three cases Tatlı M, Güzel A, Karadağ Ö, Kars H Z (30.09.2004-03.10.2004), Yayın Yeri: 2nd International symposium microneurosurgical anatomy Uluslararası Poster ISBN: 8 - Cerebral Aneurysms in Childhood Tatlı M, Karadağ Ö, Güzel A, Kars H.Z (30.09.2004-03.10.2004), Yayın Yeri: 2nd International Symposium microneurosurgical anatomy Uluslararası Poster ISBN: 9 - Spinal epidural abse bir olgu sunumu Özüm Ü, Karadağ Ö, Gürelik M, Kars H Z (22.05.2004-26.05.2004), Yayın Yeri: XVIII. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 10 - Deneysel subaraknoid kanama sonrası mikrosirkülasyona spinal kord stimulasyonunun etkisi Eroğlu E, Karadağ Ö, Göksel H M, Kılıç E (20.05.2004-24.05.2004), Yayın Yeri: XVII. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 11 - The effects of the electrical stimulation of the nasal mucosa on cortical cerebral blood flow Gürelik M, Karadağ Ö, Polat S, Özüm Ü, Aslan A, Göksel H M (20.05.2004-24.05.2004), Yayın Yeri: XVII. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 12 - Nosocomial meningitis in a teaching hospital in Turkey evaluation of 33 cases Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Göksel H M, Karadağ Ö, Bakıcı M Z, Bilgiç A (01.09.2001-04.09.2001), Yayın Yeri: 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Uluslararası Poster ISBN: 13 - Vertebral plasma hücreli osteomyelit Olgu sunumu Gürelik M, Karadağ Ö, Göksel H M, Göze F (22.05.2001-26.05.2001), Yayın Yeri: XV. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 14 - Hidrosefali etyolojisi ile cerrahi tedavi sonuçlarının ilişkisi Klinik çalışma Karadağ Ö, Kayabaş M, Özüm Ü, Gürelik M, Göksel H M, (22.05.2001-26.05.2001), Yayın Yeri: XV. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 15 - VI Sinir paralizisi ile gelen bir Plasmositom Olgu sunumu Özüm Ü, Göksel H M, Karadağ Ö, Aslan A (22.05.2001-26.05.2001), Yayın Yeri: XV. Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 16 - The effect of nitric oxide synthase inhibition during treatment of experimental cerebral vasospasm with spinal cord Stimulation Göksel HM, Karadağ Ö, Öztoprak İ, Turaçlar U (30.10.1999-04.11.1999), Yayın Yeri: 49th Annual Meeting of the Congress of Neurological Surgeon Uluslararası Poster ISBN: 17 - Hemodiyaliz hastaları ve santral venöz kateter bağlantılı enfeksiyonlar Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Manduz Ş, Alagözlü H, Karadağ Ö, Doğan K, Doğan Z (03.10.1999-08.10.1999), Yayın Yeri: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Poster ISBN: 18 - Nöroşirürji kliniği ve nozokomiyal infeksiyon Dökmetaş İ, Elaldı N, Bakır M, Gürelik M, Göksel H M, Karadağ Ö, Özüm Ü, Şahin F (03.10.1999-08.10.1999), Yayın Yeri: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Poster ISBN: 19 - Cerrahi alan enfeksiyonları Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Bakıcı M Z, Turan M, Karadağ Ö, Doğan Z, Şahin F (03.10.1999-08.10.1999), Yayın Yeri: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Poster ISBN: 20 - Spontan spinal epidural hematom Karadağ Ö, Özüm Ü, Bolat M, Göksel H M (17.05.1999-19.05.1999), Yayın Yeri: Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 21 - Nöroendokrin diferansiasyon gösteren meningial sarkom Özüm Ü, Elagöz Ş, Karadağ Ö, Göksel H M, Aker H (17.05.1999-19.05.1999), Yayın Yeri: Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 22 - Deneysel vazospazmın spinal kord stimulasyonu ile tedavisinde nitrik oksid sentetaz blokajının sonuçları Karadağ Ö, Gürelik M, Göksel H M (17.05.1999-19.05.1999), Yayın Yeri: Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 23 - Olağandışı özellikler taşıyan bir serebral hidatik kist olgusu Göksel H M, Akgün M, Karadağ Ö (24.05.1996-26.05.1996), Yayın Yeri: Ulusal Nöroşirürji Kongresi Ulusal Poster ISBN:
DERSLER Lisans 2013-2014 Hidrosefali Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Orta Hat kapanma defektleri I Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Hidrosefali Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Orta Hat kapanma defektleri I Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Hidrosefali Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Orta Hat kapanma defektleri I Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Hidrosefali Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Orta Hat kapanma defektleri I Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Hidrosefali Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Kafa İçi Tümörler Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Omurilik-Omurga Tümörleri Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Orta Hat kapanma defektleri I Türkçe 1 Doktora 2013-2014 Kafa travmalarında patofizyoloji Türkçe 10 Doktora 2013-2014 Kafa travması ve BOS fistülleri Türkçe 10 Doktora 2013-2014 Kranioplastiler Türkçe 10 Doktora 2013-2014 Kraniotomi tipleri ve tekniği Türkçe 10 Doktora 2013-2014 Travmatik intrakranial hematomlar Türkçe 10 Doktora 2012-2013 Beyin arter ve venlerinin anatomisi Türkçe 10 Doktora 2012-2013 Bilinç ve Bozuklukları Türkçe 10 Doktora 2012-2013 Nörooftalmoloji Türkçe 10 Doktora 2012-2013 Nöroradyoloji Türkçe 10 Doktora 2012-2013 Nöroşirürjide Yoğun Bakım Türkçe 10