Prof.Dr. İLHAN ÇETİN


MAKALELER 1 - Excessive numbers of students in Medical Faculties, Analysis of Cumhuriyet University KARADEMİR MUSTAFA,KARAGÖZ NAİM,ALTUN AHMET,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Autopsy evaluation of coal mining deaths in the city of Zonguldak, Turkey ÖZER ERDAL,YILMAZ RIZA,Ercuman Durmuş,YILDIRIM ALİ,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Medical Science Monitor, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - The reference intervals of thyroid stimulating hormone in healthy individuals with normal levels of serum free thyroxine and without sonographic pathologies KUTLUTÜRK FARUK,YILDIRIM BEYTULLAH,ÖZTÜRK BANU,ÖZYURT HÜSEYİN,BEKAR ÜLKÜ,ŞAHİN ŞEMSETTİN,Aktürk Yeliz,Akbaş Ali,ÇETİN İLHAN,ETİKAN İLKER, Yayın Yeri: Endocrine Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - The Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatic Diseases Ulusoy Hasan,Güçer Tülün Kaya,AKSU MURAT,ARSLAN ŞULE,Habiboğlu Abdülkadir,AKGÖL GÜRKAN,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER,ÇETİN İLHAN,KAMANLI AYHAN,Özgöçmen Salih, Yayın Yeri: Turkish Journal of Rheumatology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Self harm suicidal ideation and suicide attempts among college students TOPRAK SADIK,ÇETİN İLHAN,GÜVEN AYKUT TANER,CAN GÜNAY,Demircan Çetin, Yayın Yeri: Psychiatry Research, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Evaluation of cases with claims of sexual abusereferred to service of forensic medicine in auniversity hospital YILDIRIM ALİ,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Obesity Prevalence and Its Association with Metabolic Risk Factors: Tokat Province Prevalence Study KUTLUTÜRK FARUK,ÖZTÜRK BANU,YILDIRIM BEYTULLAH,Özuğurlu Fikret,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Serum lipid and lipoprotein levels, dyslipidemia prevalence,and the factors that influence these parameters in a Turkishpopulation living in the province of Tokat ÇETİN İLHAN,YILDIRIM BEYTULLAH,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ŞAHİN İDRİS,ETİKAN İLKER, Yayın Yeri: Turkish Journal Of Medical Sciences, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Spatiotemporal change and ecological modelling of malaria in Turkey by means of geographic information systems DOĞAN HAKAN METE,ÇETİN İLHAN,EĞRİ MÜCAHİT, Yayın Yeri: Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Factors Associated With Illicit Drug Abuse Among Turkish College Students TOPRAK SADIK,ÇETİN İLHAN,AKGÜL ESİN,CAN GÜNAY, Yayın Yeri: Journal of Addiction Medicine, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Serum lipid and lipoprotein levels dyslipidemia prevalence and the factors that influence these parameters in a Turkish population living in the province of Tokat ÇETİN İLHAN,YILDIRIM BEYTULLAH,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ŞAHİN İDRİS,ETİKAN İLKER, Yayın Yeri: Turkish Journal of Medical Sciences, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Serum vitamin D status and bone mineral density in fibromyalgia Ulusoy Hasan,Sarıca Nebahat,ARSLAN ŞULE,ÖZYURT HÜSEYİN,ÇETİN İLHAN,Özer Birgül,Yıldırım Nihan, Yayın Yeri: BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Heroin Overdose Deaths and Heroin Purity Between 1990 and 2000 in Istanbul, Turkey TOPRAK SADIK,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Journal of Forensic Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Tokat ili merkezinde çalışan hekimlerin tıbbiuygulama hataları ile ilgili bilgi, tutum vedavranışları YILDIRIM ALİ,AKSU MURAT,ÇETİN İLHAN,Şahan Abdülkadir, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - Prevalence of Chronic Kidney Disease in the Black Sea Region Turkey and Investigation of the Related Factors with Chronic Kidney Disease ŞAHİN İDRİS,YILDIRIM BEYTULLAH,ÇETİN İLHAN,ETİKAN İLKER,ÖZTÜRK BANU,ÖZYURT HÜSEYİN,TAŞLIYURT TÜRKER, Yayın Yeri: Renal Failure, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - A tularemia outbreak in an extended family in Tokat Province Turkey observing the attack rate of tularemia BARUT HÜSEYİN ŞENER,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: International Journal of Infectious Diseases, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Seroprevalence of hepatitis B and C viruses in the province of Tokat in the Black Sea region of Turkey A population based study YILDIRIM BEYTULLAH,BARUT HÜSEYİN ŞENER,BULUT YUNUS,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,Özdemir Metin,ÇETİN İLHAN,Etikan llker,Akbaş Ali,Atiş Ömer,ÖZYURT HÜSEYİN,ŞAHİN ŞEMSETTİN, Yayın Yeri: The Turkish Journal of Gastroenterology : the Official Journal of Turkish Society of Gastroenterology, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Tıbbi açıdan çocuk istismarı Şahiner ÜM,Yurdakök K,Kavak US,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Katkı Pediatri Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programının 2003-2017 yılları arasında Türkiye'ye katkısının incelenmesi İSMAİL EREN DÖŞKAYA Yüksek Lisans 2019 Sivas'ta suriyeli mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine ulaşımı ve yaşadıkları sorunlar MUHAMMED SEYİDÖMER Yüksek Lisans 2019 Türkiye'deki ağız ve diş sağlığı politikalarının incelenmesi ve yeni model önerisi: Bir kamu hastanesi örneği ÖMER FARUK KUZU Yüksek Lisans 2019 Sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları "Sivas örneği" GAMZE OCAK Yüksek Lisans 2019 Sağlık kurumlarında yönetici ve diğer sağlık personeli arasındaki iletişim sorunları; Sivas örneği MUSTAFA SELLER Yüksek Lisans 2019 Sivasta yaşayan suriyeli Kadın Göçmenlerin (15-49) yaş arası Sağlık hizmetlerine Ulaşma Ve Ondan İstifade Etme Durumları BETÜL BİNBAŞI Yüksek Lisans 2018 Sağlık çalışanlarında stres ve stres yönetimi üzerine bir algı çalışması (Sivas Numune Hastanesi örneği) BİLGE DÖNDÜ DURNA Yüksek Lisans 2017 Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören engelli öğrencilerin yaşam kalitesi (SF 36) düzeyleri ve anksiyete düzeylerinin araştırılması ÖZDEN GÖKÇE Yüksek Lisans 2017 Sağlık çalışanlarında tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi (Bir kamu hastanesi örneği) CENGİZ ÇERİ Yüksek Lisans 2016 Lise öğrencileri arasındaki internet kullanım sıklığının sosyal izolasyona etkisi: Sivas Numune Hastanesi'nde bir araştırma YILDIZ KARAKAYA