Dr.Öğr. Üyesi AYŞE HÜMEYRA TAŞKIN KAFA


MAKALELER 1 - Direct Black 22 azo boyasının Pleurotus Ostreatus ile Biyogiderimi ve Optimizasyonu Cançelik Hüseyin Özkan,TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,ÇANKAYA MURAT, Yayın Yeri: Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Oxidative and antioxidative status in the endometrium of patients with benign gynecological disorders NAYKI CENK,ARSLAN NAYKI ÜMİT,GÜNAY MURAT,KULHAN MEHMET,ÇANKAYA MURAT,TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,BALCI MECDİ GÜRHAN, Yayın Yeri: J Gynecol Obstet Hum Reprod, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Liv 52 Prophylactic or Therapeutic Agent Against Desflurane InducedHepatotoxicity in Rats KUYRUKLUYILDIZ UFUK,BINICI Orhan,ÇETİN NİHAL,BALCI MECDİ GÜRHAN,ONK DİDEM,ÇANKAYA MURAT,TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,ALTUNER DURDU,YILMAZ ADNAN, Yayın Yeri: Latin American Journal of Pharmacy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - The effect of melatonin on oxidative stress and apoptosis in experimental diabetes mellitus related ovarian injury ARSLAN NAYKI ÜMİT,ONK DİDEM,BALCI MECDİ GÜRHAN,NAYKI CENK,ONK ORUÇ ALPER,ÇANKAYA MURAT,TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,KUZUCU MEHMET, Yayın Yeri: Gynecological Endocrinology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Effects of Nimesulide on Oxidative Mucosal Injury Induced byCisplatin in Rat Duodenum and Jejunum ÖZÇİÇEK FATİH,ÇANKAYA MURAT,çimen Ferda K,TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,Nalkıran Hatice,SÜLEYMAN BAHADIR,ALTUNER DURDU,ÇETİN NİHAL, Yayın Yeri: Latin American Journal of Pharmacy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA (14.09.2018-15.09.2018), Yayın Yeri: 15. Anadolu Gastroenteroloji Günleri Ulusal ISBN: 2 - The Investigation Effect Of Some Mesosomal Proteins On Intracellular ph Balance In Deinococcus radiodurans KUZUCU MEHMET,TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,ÇANKAYA MURAT (27.11.2015-29.11.2015), Yayın Yeri: Moleküler Biyoloji Derneği, IV. Uluslararası Kongre (MBD2015) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Purification Partial Biochemical Characterization And Determination Of Aktivity At Different pH Values Of Carbonic Anhydrase Gamma From Deinococcus radiodurans TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,KUZUCU MEHMET,ÇANKAYA MURAT,ÇÖLERİ CİHAN ARZU (27.11.2015-29.11.2015), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Kongre (MBD2015) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - İnsan Kanından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I İzoenziminin Esteraz Aktivitesi Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Tuğral Kaplan Sibel,KUZUCU MEHMET,TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,DİLEK ESRA,ÇANKAYA MURAT,ÇOBAN TAHA ABDULKADİR (20.03.2015-22.03.2015), Yayın Yeri: 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Sivas ve Tokat Yöresinde Tüketime Sunulan Açık Sütlerde ve Süt Ürünlerinde Brucella Antikorlarının ELISA Yöntemiyle Araştırılmasi TAŞKIN KAFA AYŞE HÜMEYRA,SÜMER Zeynep (03.09.2012-07.09.2012), Yayın Yeri: 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: