Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU


KİTAPLAR Recent Researches in Health Sciences Bölüm Adı: Diet, Nutrition and Non-communicable Diseases,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Shapekova Lukpanovna Nelya, Özdemir Levent, Ak Bilal, Şenol Vesile, T-Yıldız Hicran, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 680, ISBN: (10):1-5275-1332-7, Bölüm Sayfaları: 460-483 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bölüm Adı: Toplum Beslenmesi/Gıda Sağlığı,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: HASUDER, Editör: Necati Dedeoğlu, Pınar Okyay, Zafer Öztek, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 373, ISBN: 978-605-66954-6-9, Bölüm Sayfaları: 315-326 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye Sağlık Raporu 2014 Bölüm Adı: Yaşlılıkta Beslenme,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Matbaası, Editör: Ertem M, Çan G, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 816, ISBN: 978-605-84926, Bölüm Sayfaları: 646-651 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sivas İl Merkezindeki İlkokul Çocukları İçin Referans Antropometrik Değerler Bölüm Adı: ,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Önder Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 51, ISBN: 975-7631-51-5, Bölüm Sayfaları: - 1999 Bilimsel Kitap Tümü Beslenme Eğitimi Rehberi Bölüm Adı: ,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 162, ISBN: 975-631-43-4, Bölüm Sayfaları: - 1999 Ansiklopedi Maddesi Tümü Sağlıklı Yaşam Için Yeterli ve Dengeli Beslenme Bölüm Adı: ,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Özemek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 71, ISBN: 975-96296-0-7, Bölüm Sayfaları: - 1997 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - 20 yaş üzeri erişkinlerde uyku süresi, kalitesi, fiziksel aktivite düzeyi ve bazı antropometrik ölçümler arasındaki ilişkiler AKOVA İREM,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Ahi Evran Medical Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: Turkiye Citation Index, Ulakbim Özgün Makale 2 - Self-concept and social comparison and their relation with smoking and alcohol consumption in adolescents ÖZDEMİR AYSEL,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: International Journal of Adolescent Medicine and Health, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 3 - Association of Body Mass Index with Eating Attitudes Self Concept and Social Comparison in High School Students ÖZDEMİR AYSEL,KOÇOĞLU GÜLAY,YILDIZ HİCRAN,AKANSEL NERİMAN, Yayın Yeri: İnternational Journal of Caring Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 4 - Self concept and social comparison and their relation with smoking and alcohol consumption in adolescents ÖZDEMİR AYSEL,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: International J Adolecent Med and Health, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: CABI Özgün Makale 5 - Evaluation Instrument of nutrition literacy on adults EINLA A validity and reliability study CESUR BÜŞRA,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: İntegr Food Nutr Metab, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ... Özgün Makale 6 - Nutritional supplement use in high school students ÖZDEMİR AYSEL,KOÇOĞLU GÜLAY,UTKUALP NEVİN, Yayın Yeri: Oxidation Communications, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - The effects of antenatal parental breastfeeding education and counseling on the duration of breastfeeding and maternal and paternal attachment YURTSAL ZELİHA BURCU,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: İntegr Food Nutr Metab, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: scopus Özgün Makale 8 - Fazla kilolu ve obez adolesanlarda düzenli egzersizin vücut bileşimine etkileri TÖRE ÖZLEM,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Dirim Tıp Gazetesi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 9 - Adölesan çağda sigarayla ilgili verilen eğitimin etkileri ŞENLEN GÖKGÖZ,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Fırat Tıp Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 10 - Diyet ve fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adölesan obezitedeki etkileri NUR NAİM,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Pediatr, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 11 - Antalya da İki Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların İyotlu Tuz Kullanımı ile İlgili Uygulamaları ÖNCEL SELMA,AKCAN ARZU,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: TAF Prev Med Bull, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 12 - Adölesan çağda sigara ve alkol içme davranışı GÖKGÖZ ŞENLEN,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Fırat Tıp Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK Özgün Makale 13 - Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri ÖZDEMİR LEVENT,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,NUR NAİM,POLAT HASAN HÜSEYİN,AKER AHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Cum. Üni Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: sağlık bilimleri Özgün Makale 14 - Prevalance of obesity among 11 14 years old students in Sivas Turkey KOÇOĞLU GÜLAY,ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN,DEMİR ARZU,ÇETİNKAYA SELMA,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Pakistan Journal of Nutrition, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: pubmed Özgün Makale 15 - Spor bölümü Öğrencilerinin Beslenme Durumları ve Alışkanlıkları Diğer Öğrencilerden Farklı mı KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Sendrom, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 16 - Sivas Emek Sağlık Ocağı bölgesinde 30 yaş üzeri kadınlarda hipertansiyon prevalansı ve etkileyen faktörler ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Cum. Üni. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 17 - Beden kitle indeksi kan lipitleri koroner hastalıklar hipertansiyon ve diyet yağları arasındaki etkileşimler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,AKER AHMET,POLAT HASAN HÜSEYİN,ÖZGÜR SERVET, Yayın Yeri: İlaç ve Tedavi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: . Özgün Makale 18 - Beden kitle indeksi kan lipitleri koroner hastalıklar hipertansiyon ve diyet yağları arasındaki etkileşimler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,AKER AHMET,POLAT HASAN HÜSEYİN,ÖZGÜR SERVET, Yayın Yeri: İlaç ve Tedavi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: . Özgün Makale 19 - Bağırsak parazitleri ve fiziksel gelişim etkileşimi SÜMER ZEYNEP,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZÇELİK SEMRA, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 20 - Sivas İli Kanser Kayıt Merkezi Verilerinin Değerlendirilmesi SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Neoplasia, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 21 - Tokat ın Almus ilçesinde ilkokul çocuklarında anemi sıklığı ve etkileyen faktörler üzerine bir araştırma SAPÇI HASİP,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Cum. Üni. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 22 - Sivas il merkezinde sağlık araştırması ve eğitimin sağlık göstergelerine etkisi SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Cum. Üni. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 23 - Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesi 30 yaş üzeri nüfusta koroner kalp hastası olma riski taşıyanların prevalansı SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,ÖNEN FATMA,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,SERVET ÖZGÜR, Yayın Yeri: İlaç ve Tedavi Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 24 - Sivas il merkezindeki ilkokul çocuklarında yapılan antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi MAYDA ATİLLA SENİH,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 25 - Sivas Ulaş Sağlık Ocağı Bölgesi nde annelerin beslenme bilgi düzeyi ve ebe izlem sayısının protein enerji malnütrisyonu sıklığına etkileri TUĞRUL ŞAHBAZ,KOÇOĞLU GÜLAY,ÖZGÜR SERVET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 26 - Sivas il merkezine bağlı Kavlak köyünde endemik guvatr SÜMER ERGÜN HALDUN,ORHAN AKYÜREK,ÖNEN FATOŞ,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Optimal Tıp Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 27 - Beslenme ve Kronik Hastalıklar KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Cum. Üni. Tıp Fak. Tıp Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 28 - Anne Sütü KOÇOĞLU GÜLAY,ARSLAN MÜBECCEL, Yayın Yeri: Sendrom, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 29 - Rickets and soil strontium SERVET ÖZGÜR,SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Arch Dis Child, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 30 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon sıklığı ve etkileyen faktörler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,POLAT HASAN HÜSEYİN,ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 31 - Sivas il merkezi ve köylerinde akraba evliliği sıklığı ve ana çocuk sağlığına etkileri SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 32 - Sivas il merkezi ve köylerinde kadınların sağlık konusundaki bilgi düzeylerini etkileyen faktörler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT, Yayın Yeri: Cum. Üni. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 33 - Risk factors among married women aged 15 49 by midwives follow up ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU GÜLAY,REMZİYE SULAKÇI, Yayın Yeri: Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 34 - Çocuk sağlığının geliştirilmesinde bir yöntem denemesi annelere mektupla sağlık eğitimi KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,KOÇOĞLU GÜLAY,SONGÜL DAYAN,ŞÜKRAN AVCI, Yayın Yeri: Sağlık Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 35 - Ramazan ve Beslenme KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Cum. Üni. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 36 - Sivas Ulaş Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde 5 7 yaş grubu çocukların boyca gelişimleri ile anne baba boy uzunluğu ve geçirilmiş malnütrisyon arasındaki etkileşimler SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,VAROL NEZİH, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 37 - Protein enerji malnütrisyonu ile doğurganlık ve bebek ölümleri arasındaki ilişkiler KOÇOĞLU GÜLAY,SERVET ÖZGÜR,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT, Yayın Yeri: Cum. Üni. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 38 - Kırsal bölgede içme sularını klorlamakla ishal vakaları ne ölçüde önlenebilir KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,ÖZGÜR SERVET,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Doğa Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 39 - Kalecik ilçesinde sağlıkla ilgili temel araştırma ÖZTÜRK YUSUF,GÜNAY OSMAN,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 40 - 1960 85 yılları arasında erişkin erkeklerin boy uzunluğundaki değişiklikler KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 41 - Ailelerin beslenme olanakları ve annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgileri ile çocukların fiziksel gelişimleri arasındaki ilişkiler KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN,SERVET ÖZGÜR, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 42 - Ulaş Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde doğurganlık ve aile planlaması durum değerlendirmesi POLAT HASAN HÜSEYİN,ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Sağlık Dergisi, Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 43 - Sağlık ocağı hekimleri koruyucu hekimlik POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,SERVET ÖZGÜR,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Sağlık Dergisi, Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 44 - Kırsal bölgede beslenme eğitiminin malnütrisyonun önlenmesine ve tedavisine etkileri KOÇOĞLU GÜLAY,AYTEN EGEMEN, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 45 - Ankara Ortabereket köyünde aylara ve mevsimlere göre gıda tüketimindeki değişiklikler KOÇOĞLU GÜLAY,GÜNEYLİ UFUK, Yayın Yeri: TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Biofizik, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Toplum Hekimliği seksiyonları, Yıl: 1983 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 46 - Ankara Çubuk Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 0 6 yaş grubu çocuklarda Malnütrisyon hızı KOÇOĞLU GÜLAY,EREN NEVZAT, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1978 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - İklim değişikliklerinin sürdürülebilir gıda ve beslenmeye etkileri KOÇOĞLU GÜLAY (15.03.2019-16.03.2019), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-245-496-1 2 - YEMEKHANESİ OLAN VE OLMAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE GÖRÜLME SIKLIĞININ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEKCAN AYDIN CANSU,KOÇOĞLU GÜLAY (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - The effects of antenatal parental breastfeeding education and counselling on duration of breastfeeding and maternal and paternal attachment sözlü sunum YURTSAL ZELİHA BURCU,KOÇOĞLU GÜLAY (04.02.2015-06.02.2015), Yayın Yeri: İnternational Scientific Nursing and midwifery Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Evaluation Instrument of Nutrition Literacy on Adults EINLA The Study of Validity and Reliability CESUR BÜŞRA,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN (02.09.2014-05.09.2014), Yayın Yeri: 14th International Nutrition & Diagnostics Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Birinci trimestirde gebelere verilen beslenme eğitiminin beslenme anemilerinin önlenmesine etkisi BATKIN DÖNDÜ,KOÇOĞLU GÜLAY (04.10.2011-07.10.2011), Yayın Yeri: 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - 11 14 yaş çocukların yeme davranışları ve besin tüketim sıklıkları ile beden kitle indeksleri ilişkili mi KOÇOĞLU GÜLAY,ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN (06.11.2008-09.11.2008), Yayın Yeri: 5.Ulusal Obezite Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Profesyonel ve amatör futbolcuların beslenme alışkanlıkları ve vücut bileşimleri ÖZTÜRK AYFER,KOÇOĞLU GÜLAY (02.04.2008-06.04.2008), Yayın Yeri: VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Food consumption frequency and BMI of children KOÇOĞLU GÜLAY,ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN (17.04.2007-19.04.2007), Yayın Yeri: EGEA IV International Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Antalya da iki sağlık ocağı bölgesindeki kadınların iyotlu tuz kullanımı ile ilgili uygulamaları ÖNCEL SELMA,AKCAN ARZU,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU GÜLAY (12.04.2006-15.04.2006), Yayın Yeri: V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Adolesan çağda sigarayla ilgili verilen eğitimin etkileri GÖKGÖZ ŞENLEN,KOÇOĞLU GÜLAY (28.09.2005-01.10.2005), Yayın Yeri: 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA(Çevre Sağlığı) Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Fazla kilolu kadınlarda düzenli egzersizin vücut bileşimine ve kan değerlerine etkileri TÖRE ŞEYDA,KOÇOĞLU GÜLAY (28.09.2005-01.10.2005), Yayın Yeri: 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA(Çevre Sağlığı) Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Şişman adolesanlarda düzenli egzersizin vücut bileşimine etkileri TÖRE ÖZLEM,KOÇOĞLU GÜLAY (18.05.2004-20.05.2004), Yayın Yeri: 3. Ulusal Obezite Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Mimar Sinan Sağlık Ocağı bölgesinde ev kazaları sıklığı GÖKGÖZ ŞENLEN,KOÇOĞLU GÜLAY (23.06.2003-25.06.2003), Yayın Yeri: 8. Halk Sağlığı Günleri (Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler) Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Diyet ve Fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adolesan obezitesindeki etkileri NUR NAİM,KOÇOĞLU GÜLAY (11.06.2003-14.06.2003), Yayın Yeri: 7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Adolesan çağda sigara ve alkol içme davranışı GÖKGÖZ ŞENLEN,KOÇOĞLU GÜLAY (23.04.2003-26.04.2003), Yayın Yeri: Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adolesan obezitesindeki etkileri NUR NAİM,KOÇOĞLU GÜLAY (02.04.2003-05.04.2003), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Gıda maddesi satan yerlerde çalışanların sanitasyon konusundaki bilgi düzeyleri KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,NUR NAİM,POLAT HASAN HÜSEYİN (23.09.2002-28.09.2002), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Prevalence of hypertension and affecting factors among women at the age of 30 years and over living in the region of Sivas Emek health house ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN (08.10.2000-12.10.2000), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - How different are the nutrition status and food habits of the students of the school of physical training from the students of other schools KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT,POLAT HASAN HÜSEYİN (08.10.2000-12.10.2000), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Spor yapan ve yapmayan kız öğrencilerin kemik mineral yoğunlukları vücut bileşimleri ve besin tüketimleri SOLAK YUSUF,KOÇOĞLU GÜLAY (12.04.2000-15.04.2000), Yayın Yeri: III.International Nutritional and Dietetic Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Sivas ili kanser kayıt merkezi verilerinin değerlendirilmesi SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN (06.10.1999-09.10.1999), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Barsak parazitleri ve fiziksel gelişim etkileşimi SÜMER ZEYNEP,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZÇELİK SEMRA (06.09.1999-10.09.1999), Yayın Yeri: 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - Tokat ın Almus ilçesinde ilkokul çocuklarında anemi sıklığı ve etkileyen faktörler üzerine bir araştırma SAPÇI HASİP,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN (08.09.1997-10.09.1997), Yayın Yeri: V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme Sorunları ve Yasal Durum) Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Anemi tedavisinde demir preparatı mı pekmez mi SAPÇI HASİP,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN (08.09.1997-10.09.1997), Yayın Yeri: V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme Sorunları ve Yasal Durum), Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin büyüme ve gelişme durumlarında anneye yapılan eğitimin etkisi VAROL NEZİH,KOÇOĞLU GÜLAY (08.09.1997-10.09.1997), Yayın Yeri: V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme Sorunları ve Yasal Durum) Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - Enrichment of bread with flour of soy bean ÇETİN İLHAN,KOÇOĞLU GÜLAY,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT (14.10.1996-17.10.1996), Yayın Yeri: International Conference on Health, Environment and Development Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Inspection of workplaces where foodstuffs are produced or sold in Sivas province by means of the methods of effective inspection ÇETİN İLHAN,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU GÜLAY (14.10.1996-17.10.1996), Yayın Yeri: International Conference on Health, Environment and Development, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Sivas il merkezi ve köylerinde akraba evliliği sıklığı ve ana çocuk sağlığına etkileri SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT (12.10.1996-16.10.1996), Yayın Yeri: V.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - Sivas il merkezi ve köylerinde kadınların sağlık konusundaki bilgi düzeylerini etkileyen faktörler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT (12.10.1996-16.10.1996), Yayın Yeri: V.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 30 - Tokat ili merkez ilçede evli kadınlarda bazı sağlık ölçütleri BAYBURTLU METE,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT (12.10.1996-16.10.1996), Yayın Yeri: V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 31 - Sivas il merkezinde soya unu katılarak besin değeri yükseltilmiş ekmek kullanımı ÇETİN İLHAN,KOÇOĞLU GÜLAY,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT (12.10.1996-16.10.1996), Yayın Yeri: V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 32 - Sivas il merkezindeki sıhhi işyerlerinin etkin denetim usulleri ile denetlenmesi ÇETİN İLHAN,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU GÜLAY (12.10.1996-16.10.1996), Yayın Yeri: V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - Akraba evliliğini önlemede eğitimin rolü ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU GÜLAY,KILIÇARSLAN SERKİS (03.09.1995-07.09.1995), Yayın Yeri: Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı) Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - Ulaş E A Bölgesinde 30 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon sıklığı ve etkileyen faktörler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,POLAT HASAN HÜSEYİN,ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT (12.04.1995-14.04.1995), Yayın Yeri: II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Ramazan ve Beslenme KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN (12.04.1995-14.04.1995), Yayın Yeri: II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Health and nutrition in pregnancy mother s nursing ability and their effects on the development of the child Tanzer Fatoş,Koç H,Bulgur Mehmet Ali,ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU GÜLAY,Baskın E (14.10.1994-17.10.1994), Yayın Yeri: Second Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with international participation Uluslararası Özet bildiri ISBN: 37 - Stronsiyum ve Rikets ÖZGÜR SERVET,SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY (12.09.1994-16.09.1994), Yayın Yeri: IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - Belediye Hizmetlerinde Zabıtanın İhtisaslaştırılmasının Önemi VAROL NEZİH,AKGÖZ SELMA,KOÇOĞLU GÜLAY (12.09.1994-16.09.1994), Yayın Yeri: IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 5 7 yaş grubu çocukların boyca gelişmeleri ile anne baba boy uzunluğu ve geçirilmiş malnütrisyon arasındaki ilişkiler SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,VAROL NEZİH (05.05.1993-07.05.1993), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 40 - Sivas Ulaş Sağlık Ocağı Bölgesi nde annelerin beslenme bilgi düzeyi ve ebe izlemlerinin 0 5 yaş çocuklarda malnütrisyona etkisi üzerine bir çalışma ŞAHBAZ TUĞRUL,ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU GÜLAY (14.10.1992-16.10.1992), Yayın Yeri: I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 41 - Sivas C Ü HYO ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin beslenme durumları üzerine bir araştırma KOÇOĞLU GÜLAY (14.10.1992-16.10.1992), Yayın Yeri: I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 42 - Koyuncu Sağlık Ocağı Bölgesi ndeki 20 yaş üzeri kadınlarda şişmanlık prevalansı ve bunu etkileyen faktörler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN (30.04.1992-02.05.1992), Yayın Yeri: III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ulusal Özet bildiri ISBN: 43 - Ulaş Sağlık Bölgesi ndeki aile reislerinin sağlık ocağı hizmetlerini değerlendirmeleri ve hizmetten beklentileri KILIÇARSLAN SERKİS,KARAGÖZ NAİM,VAROL NEZİH,KOÇOĞLU GÜLAY (30.04.1992-02.05.1992), Yayın Yeri: III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 44 - Gebelikteki bazı özelliklerin bebeğin doğum ağırlığına etkileri ve bebeklerin beslenme şekli ile büyüme gelişme arasındaki ilişkiler TANZER FATOŞ,ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU GÜLAY (20.05.1991-22.05.1991), Yayın Yeri: II. Halk Sağlığı Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 45 - Çocuk sağlığının geliştirilmesinde yeni bir yöntem denemesi annelere mektupla sağlık eğitimi KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,KOÇOĞLU GÜLAY,DAYAN SONGÜL,AVCI ŞÜKRAN (20.05.1991-22.05.1991), Yayın Yeri: II. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 46 - Ailelerin beslenme olanakları ve annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgi düzeyleri ile çocukların fiziksel gelişimleri arasındaki ilişkiler KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN,ÖZGÜR SERVET (22.05.1990-25.05.1990), Yayın Yeri: I. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 47 - Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslar ana çocuk sağlığı ve aile planlaması eğitimi için iyi bir fırsat olabilir GÖKMEN EMEL,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN (22.05.1990-25.05.1990), Yayın Yeri: II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 48 - Ulaş Bölgesi nde ASYE konusunda halkın ve sağlık personelinin bilgi tutum ve davranışları üzerine yapolan odak grup görüşmeleri ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU GÜLAY,ŞAHBAZ TUĞRUL (22.05.1990-25.05.1990), Yayın Yeri: II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 49 - Ulaş Bölgesi nde son 4 yılda doğan çocukların karşılaştıkları temel risk etkenlerine göre ölüm ve gelişme durumları ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN (22.05.1990-25.05.1990), Yayın Yeri: II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ulusal Özet bildiri ISBN: 50 - Sivas il merkezi ve Ulaş Eğitim ve Araştırma Bölgesi ndeki 15 49 yaş evli kadınların sağlık konusundaki bilgi düzeyleri POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU GÜLAY,SEZGİN SERMİN (20.06.1989-22.06.1989), Yayın Yeri: Halk Sağlığı Günleri I- Ana Sağlığı Ulusal Özet bildiri ISBN: 51 - Ebe izlemelerine göre gebelerde saptanan riskler KOÇOĞLU GÜLAY,ÖZGÜR SERVET,KILIÇARSLAN SERKİS,SULAKÇI REMZİYE (20.06.1989-22.06.1989), Yayın Yeri: Halk Sağlığı Günleri I- Ana Sağlığı Ulusal Özet bildiri ISBN: 52 - 15 49 yaş evli kadınlarda ebe izlemelerine göre saptanan risk faktörleri ÖZGÜR SERVET,KOÇOĞLU GÜLAY,KILIÇARSLAN SERKİS,SULAKÇI REMZİYE (20.06.1989-22.06.1989), Yayın Yeri: Halk Sağlığı Günleri I- Ana Sağlığı Ulusal Özet bildiri ISBN: 53 - Kırsal bölgede beslenme eğitiminin malnütrisyonun önlenmesine ve tedavisine etkileri KOÇOĞLU GÜLAY,EGEMEN AYTEN (-), Yayın Yeri: Diyabet ve Endokrinoloji Yıllığı 6 Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Gebelere ve Eşlerine Verilen Emzirme Eğitimi ve Danışmanlığının Emzirme Sürecine ve Bağlanmaya Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 06.12.2013 - 30.07.2014 2.890.57 TÜRK LİRASI 2 - Kırsal bir bölgede içme sularını klorlamakla ishal vakaları ne ölçüde önlenebilir Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 1 3 - Spor yapan ve yapmayan kız öğrencilerin vücut bileşimleri kemik mineral yoğunlukları ve besin tüketimleri DİĞER Tamamlandı - 200 4 - Sivas il merkezi yaşlı nüfusta kronik hastalıkların görülme sıklığı ve etkileyen faktörler Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 3500 5 - Yer fıstığında doğal olarak oluşan toplam aflatoksin bulaşıklıklarının CD ELISA ve IAC HPLC yöntemi ile araştırılması DİĞER Tamamlandı - 600 6 - Şişman kadınlarda düzenli egzersizin kan lipit düzeylerine ve vücut bileşimine etkileri DİĞER Tamamlandı - 600 7 - Yaşam şekli değişikliklerine yönelik sağlık eğitiminin hipertansiyona etkisi DİĞER Tamamlandı - 200 8 - Sivas ilinde gebe kadınlarda hemoglobin düzeyleri ve aneminin önlenmesi kampanyası Yönetici DİĞER Tamamlandı - 1 9 - Ulaş Eğitim ve Araştırma Bölgesinde akraba evliliği durumu ve akraba evliliğini önlemede eğitimin rolü CÜBAP Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 10 - Protein enerji malnütrisyonu ile doğurganlık ve bebek ölümleri arasındaki ilişkiler Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 11 - Gebelikte beslenme durumu ve ilk altı ayda anne sütünün yeterlilik derecesi ile büyüme gelişme arasındaki ilişkilerin incelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 1
DERSLER Önlisans 2015-2016 BESLENME İLKELERİ Türkçe 2 Önlisans 2015-2016 BESLENME İLKELERİ Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Yaşlılarda Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Yaşlılarda Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Yaşlılarda Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2009-2010 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2009-2010 Yaşlılarda Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2008-2009 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2007-2008 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2006-2007 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Önlisans 2005-2006 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 HALK SAĞLIĞI (DÖNEM 3) Türkçe 1 Lisans 2016-2017 HASTALIKLARDA BESLENME Türkçe 2 Lisans 2016-2017 HASTALIKLARDA BESLENME Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ANNE ÇOCUK BESLENMESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BESLENME İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BESLENME İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 HALK SAĞLIĞI (DÖNEM 3) Türkçe 1 Lisans 2015-2016 HASTALIKLARDA BESLENME Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Anne Çocuk Beslenmesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Beslenmeye Giriş Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Anne Çocuk Beslenmesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Beslenmeye Giriş Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Anne Çocuk Beslenmesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Anne Çocuk Beslenmesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Anne Çocuk Beslenmesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Anne Çocuk Beslenmesi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Sporcu Beslenmesi Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Sporcu Beslenmesi Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Sporcu Beslenmesi Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Sporcu Beslenmesi Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Sporcu Beslenmesi Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Sporcu Beslenmesi Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Hastalıklarda Beslenme Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Sporcu Beslenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 BESLENME HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TOPLUM BESLENMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 BESLENME HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 TOPLUM BESLENMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Toplum Beslenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Toplum Beslenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Toplum Beslenmesi Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Gıda Hijyeni Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Toplum Beslenmesi II Türkçe 3 Doktora 2009-2010 Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi Türkçe 3 Doktora 2009-2010 Toplum Beslenmesi II Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Gıda Hijyeni Türkçe 3 Doktora 2006-2007 Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2016 20 yaş üstü erişkinlerde uyku süresi, kalitesi, fiziksel aktivite düzeyi ve bazı antropometrik ölçümler arasındaki ilişkiler İREM AKOVA Tıpta Uzmanlık 2003 Diyet ve fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adölesan obezitedeki etkileri NAİM NUR Tıpta Uzmanlık 1997 Sivas il merkezindeki ilkokul çocuklarında antropometrik değerlendirme çalışması ATİLLA SENİH MAYDA Doktora 2014 Gebelere ve eşlerine verilen emzirme eğitimi ve danışmanlığının emzirme sürecine ve bağlanmaya etkisi ZELİHA BURCU YURTSAL Doktora 2014 Lise öğrencilerinin vücut kitle indeksi ile yeme davranışı bozukluğu, benlik kavramı ve kendini algılama arasındaki ilişki AYSEL ÖZDEMİR Doktora 2011 Gebe kadınlara verilen beslenme eğitiminin aneminin önlenmesine etkisi DÖNDÜ BATKIN Doktora 2004 Adolesan çağda sigara ve alkolle ilgili verilen eğitimin etkileri ŞENLEN GÖKGÖZ Doktora 1998 1997 Sivas nüfus sağlık araştırması NAİM KARAGÖZ Doktora 1996 Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin büyüme ve gelişme durumlarına anneye yapılan eğitimin etkisi NEZİH VAROL Yüksek Lisans 2019 TİP 2 DİYABET-BOZULMUŞ GLİKOZ TOLERANSI-İNSÜLİN DİRENCİ HASTALARININ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ, BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE HASTALIK BESLENME İLİŞKİSİ FARKINDALIKLARI GAMZE GÖKSU DUMAN Yüksek Lisans 2018 Sivas Lise Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması ALİ CAN DAŞDEMİR Yüksek Lisans 2017 Yemekhanesi olan ve olmayan okullarda öğrenim gören lise öğrencilerinde obezite görülme sıklığının ve beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması CANSU PEKCAN AYDIN Yüksek Lisans 2006 Profesyonel ve amatör futbolcuların beslenme alışkanlıkları ve vücut bileşimleri AYFER ÖZTÜRK Yüksek Lisans 2004 Sişman kadınlarda düzenli egzersizin kan lipid düzeylerine ve vücut yağ bileşimine etkileri ŞEYDA TÖRE Yüksek Lisans 2003 Şişman çocuklarda, egzersizin yağ dokusu kaybına olan etkileri ÖZLEM AĞCA Yüksek Lisans 2001 Basketbolcuların (kız-erkek) beslenme durumları ve etkileyen faktörler GÜLÜZAR ALTUN Yüksek Lisans 1999 Spor yapan ve yapmayan kız öğrencilerin vücut bileşimleri, kemik mineral yoğunlukları ve besin tüketimleri YUSUF SOLAK