ERKAN GÜMÜŞ


MAKALELER 1 - Investigation of LAMTOR1 gene and protein expressions in germinal vesicle and metaphase II oocytes and embryos from 1-cell to blastocyst stage in a mouse model GÜMÜŞ ERKAN,SARİ İSMAİL,YILMAZ MERAL,ÇETİN ALİ, Yayın Yeri: Gene Expression Patterns, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Cytotoxic Effect of Chloroform And Hexane Extracts of Arnebia Densiflora on Neuroblastoma cell Line TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ERUYGUR NURANİYE,SİLİĞ YAVUZ, Yayın Yeri: International Journal of Development Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 3 - TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÇEVİK Esranur,ÖZMEN Esma,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ, Yayın Yeri: Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - The Protective Effects of Vitamin B 12 on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,ÇETİNDAĞ ARZUHAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Anatomy Physiol Biochem Int J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 5 - The Protective Effects of Vitamin B12 on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,ÇETİNDAĞ ARZUHAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Anatomy Physiol Biochem Int J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 6 - Effects of vitrification and transplantation on follicular development and expression of EphrinB1 and PDGFA in mouse ovaries GÜMÜŞ ERKAN,KALOĞLU CELAL,SARİ İSMAİL,YILMAZ MERAL,ÇETİN ALİ, Yayın Yeri: Cryobiology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Effect of the cyclooxygenase-2 inhibitor tenoxicam on pentylenetetrazole-induced epileptic seizures in rats GÜMÜŞ ERKAN,TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,Toptaş Hacer Aybike,Güney Özge,Kutlu Rukiye,GÜNEŞ HANDAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - EXPRESSION RATIOS AND LOCALISATION OF P27RF RHO PROTEIN IN PREIMPLANTATION EMBRYOS Sarı İsmail,GÜMÜŞ ERKAN,YILMAZ MERAL, Yayın Yeri: Turk J Biochem, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özet 9 - THE EXPRESSION OF VASCULAR ENDOTHELIAL CADHERIN VE CADHERIN IN VITRIFIED WARMED MOUSE OVARIAN TISSUE AFTER AUTOTRANSPLANTATION GÜMÜŞ ERKAN,KALOĞLU CELAL,Sarı İsmail,YILMAZ MERAL, Yayın Yeri: Turk J Biochem, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özet 10 - Aldosterone Synthase CYP11B2 Gene Promoter Polymorphism in a Turkish Population With Chronic Kidney Disease YILMAZ MERAL,SARI İSMAİL,BAĞCI BİNNUR,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZDEMİR ÖZTÜRK, Yayın Yeri: Iran J Kidney Dis, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Effect of tumour necrosis factor alpha and interleukin 6 promoter polymorphisms on course of Crimean Congo hemorrhagic fever in Turkish patients YILMAZ MERAL,ELALDI NAZİF,BAĞCI BİNNUR,SARI İSMAİL,GÜMÜŞ ERKAN,YELKOVAN İZZET, Yayın Yeri: J Vector Borne Dis, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - High rates of use of cryopreserved sperm before gonadotoxic treatments and high efficacy with regard to resulting live births RodriguezWallberg KA,Vonheim E,GÜMÜŞ ERKAN,Persson I,Lundqvist M,Karlström PO,Hovatta O, Yayın Yeri: Human Reproduction, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özet 13 - Cytoskeletal Changes in Oocytes and Early Embryos During in vitro Fertilization Process in Mice GÜMÜŞ ERKAN,KALOĞLU CELAL,BULUT HÜSEYİN ERAY, Yayın Yeri: Anat Histol Embryol, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ANTICANCER ACTIVITY OF METHANOL AND WATER EXTRACTS OF ARNEBIADENSIFLORA ON BREAST CANCER CELL LINES GÜMÜŞ ERKAN,TAŞ AYÇA,SİLİĞ YAVUZ (13.12.2018-16.12.2018), Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - IN VITRO INVESTIGATION OF PEG-TiO2-PTX NANOTARGETEDDRUG EFFECT ON BREAST CANCER TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ATABEY MUSTAFA,SİLİĞ YAVUZ (26.10.2018-30.10.2018), Yayın Yeri: TBS INTERNATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS 2018 29TH NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - ANTI-CANCER ACTIVITY OF PACLITAXEL LOADED NGONANOTHERAPY SYSTEMS ON MDA-MB-231 CELL LINES KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,TAŞ AYÇA,TOPÇU ÖMER,SİLİĞ YAVUZ (26.10.2018-30.10.2018), Yayın Yeri: TBS INTERNATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS 2018 29TH NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - IN VITRO INVESTIGATION OF DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF TIO2 TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR BREAST CANCER TREATMENT TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (04.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: 5th international conference on materials science and advanced-nanotechnology for next generation Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Boric Acid-Glycerine System Effect Of In Vitro In Mda-Mb-231 Cell Lines KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,TAŞ AYÇA,SİLİĞ YAVUZ (04.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: 5th international conference on materials science and advanced-nanotechnology for next generation Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Comparison of the Histological Effects of Nano Ceramic Scalpel and Steel Scalpel on Wound Healing in Rat Model ADA FATİH,GÜMÜŞ ERKAN (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Innovative Engineering Applications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Anti-canser activity doxorubicin loaded Tio2 targeted drug delivery systems in human neuroblastoma cell line TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZÜM ÜNAL,SİLİĞ YAVUZ (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: international conference on innovative engineering aplication Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NGO-PEG-DOX DRUG SYSTEMS ON MDA-MB-231 CELLS TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,ATABEY MUSTAFA,SİLİĞ YAVUZ (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Innovative Engineering Aplications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - ANTI-CANCER ACTIVITY OF DOXORUBICIN LOADED TIO2 TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS ON HUMAN NEUROBLASTOMA CELL LINE TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZÜM ÜNAL,SİLİĞ YAVUZ (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Innovative Engineering Aplications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Metformin ve Valproik Asit Kombinasyonunun Farelerde Pentilentetrazolle Oluşturulan Epileptik Nöbetler ve Nöbet Sonrası Oluşan Hipokampal Nöron Hasarı Üzerine Etkisi TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜLMEZ KADER,ULU MUSTAFA,GÜMÜŞ ERKAN,AKKAYA RECEP,ÖZDEMİR ERCAN (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI NÖRODEJERASYON/NÖROREJENERASYON ÇALIŞTAYI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Investigation of PDGF-? expression in eyelid, conjunctival andorbital tumors GÜMÜŞ ERKAN,TAŞ AYÇA,Özmen Esma,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress Uluslararası ISBN: 12 - Anti-cancer activity of methanol extracts of Ranunculus Constantinopolitanus(Dc.) D''urv on Mcf-7 breast cancer cell line GÜMÜŞ ERKAN,Ağbektaş Tuğba,TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,Çevik Esranur,ERUYGUR NURANİYE,SİLİĞ YAVUZ (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 7th InternationalMolecular Biology and Biotechnology Congress Uluslararası ISBN: 13 - INVESTIGATION OF ANTICANCER ACTIVITIES OF RANUNCULUS CONSTANTINOPOLITANUS (DC.) D''URV METANOL EXTRACTS IN MDA-MB-231 BREAST CANCER CELLS TAŞ AYÇA,Ağbektaş Tuğba,GÜMÜŞ ERKAN,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,Çevik Esranur,ERUYGUR NURANİYE,SİLİĞ YAVUZ (18.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: The Fourth International Mediterranean Symposium onMedicinal and Aromatic Plants Uluslararası ISBN: 14 - ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TAŞ AYÇA,ÖZMEN Esma,ÇEVİK Esranur,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (06.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: V. INTERNATIONAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES CONFERENCE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,ÇEVİK ESRANUR,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (06.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: CHEMTECH 17 / V. International Chemical Engineering and Technologies Conference. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - GÖZ KAPAĞI, KONJUNKTİVA VE ORBİTA TÜMÖRLÜ HASTALARDA BAP1 VE BAP1 İLE ETKİLEŞİMDE BULUNAN BAZI GENLERİN EKSPRESYON PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN Esma,KÖSEOĞLU İSA,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN Esma,SARİ İSMAİL,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Folik Asit-Grafen Oksit Nanotaşıyıcı Sistemin Üretimi ve Prostat Kanser Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisinin Araştırılması TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN Esma,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,Küçükyazıcı Mustafa,EROĞLU Atakan,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Prostat Kanser Hücreleri Üzerine Euphorbia Macroclada Boiss Aseton Özütlerinin Sitotoksik Etkisi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ZONTUL Cemile,ÇEVİK Esranur,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Euphorbia Macroclada Boiss Su Özütlerinin DU-145 Hücre Hattına Sitotoksik Özelliklerinin Araştırılması ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK Esranur,ZONTUL Cemile,ÖZMEN Esma,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Euphorbia Macroclada Boiss Metanol Özütlerinin DU-145 Prostat Kanser Hücrelerinde Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ZONTUL Cemile,ÇEVİK Esranur,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Investigation of Cytotoxic Properties of Euphorbia Macroclade Boiss Water Extract on DU-145 Cell Line ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK ESRANUR,ZONTUL CEMİLE,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Investigation of Anticancer Activities of Euphorbia Macroclada Boiss Methanol Extracts in DU-145 Prostate Cancer Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ZONTUL CEMİLE,ÇEVİK ESRANUR,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - The Investigation of the Cytotoxic Effect of Folic Acid-Graphene Oxide Nanoparticle Production and Prostate Cancer Cell Line TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN ESMA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,KÜÇÜKYAZICI MUSTAFA,EROĞLU ATAKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Cytotoxic Effect of Acetone Extract of Euphorbia Macroclada Boiss on Prostate Cancer Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ZONTUL CEMİLE,ÇEVİK ESRANUR,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÇEVİK Esranur,ÖZMEN Esma,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (11.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK Esranur,ÖZMEN Esma,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (11.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÇEVİK ESRANUR,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (11.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK ESRANUR,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (11.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Sıçanlarda Siklooksijenaz-2 İnhibitörü Tenoksikam''ın Pentilentetrazol İle Oluşturulan Epileptik Nöbetler Üzerine Etkisi TOPTAŞ HACER AYBİKE,GÜNEY ÖZGE,KUTLU RUKİYE,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,ARSLAN GÖKHAN (07.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: 43.Ulusal Fizyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Sıçanlarda Vitamin B12''nin Pentilentetrazol İle Oluşturulan Epileptik Nöbetler Üzerine Etkisi TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜMÜŞ ERKAN,GÜNEŞ HANDAN,ÇETİNDAĞ ARZUHAN,ÖZDEMİR ERCAN,ARSLAN GÖKHAN (07.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 15.ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Dondurulup Çözülme Sonrası Ototransplantasyonu Yapılan Fare Ovaryum Dokularında Platelet Derived Growth Factor alfa Ekspresyonlarının İncelenmesi GÜMÜŞ ERKAN,KALOĞLU CELAL,SARI İSMAL (17.11.2016-20.11.2016), Yayın Yeri: 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - High rates of use of cryopreserved sperm before gonadotoxic treatments and high efficacy with regard to resulting live births RodriguezWallberg KA,Vonheim E,GÜMÜŞ ERKAN,Persson I,Lundqvist M,Hovatta O (03.07.2011-06.07.2011), Yayın Yeri: 27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction & Embryology Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - PIWI piRNA Yolağında Rol Alan TDRD 9 ve Miwi Proteinlerinin Polikistik Over Sendromu Oluşturulmuş Fare Modelinde İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.06.2016 - 03.10.2017 10000 TÜRK LİRASI 2 - p27RF Rho proteininin preimplantasyon embriyolarındaki lokalizasyonu ve ekspreyon oranlarının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.05.2014 - 22.05.2016 20000 TÜRK LİRASI 3 - Vitrifikasyon ve Ototransplantasyon Sonrasında Fare Ovaryum Dokusunun Morfoloji ve Üreme Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 18.04.2012 - 27.11.2014 20000 TÜRK LİRASI 4 - İnvitro Fertilizasyon Süresince Fare Oosit ve Erken Embriyolarında Hücre iskeletinde Meydana Gelen Değişiklikler Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 21.02.2006 - 12.06.2008 8000 TÜRK LİRASI 5 - Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulmuş Epilepsi Modelinde Alfa Adrenerjik ve Adenozin Reseptörlerin Epilepsi Mekanizmaları Üzerine Etkilerinin Araştırılması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 02.05.2017 - 20000 TÜRK LİRASI 6 - Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Serotonin Reseptörlerin Anti-Epileptik Etki Mekanizmalarının Araştırılması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 15.08.2017 - 20000 TÜRK LİRASI 7 - Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 23.01.2018 - 20000 TÜRK LİRASI 8 - Süperovulasyon Amacıyla Gonadotropin Uygulanmasının Pirna Yolağında Rol Alan Proteinlerin Ekspresyonları Üzerine Etkisinin Fare Modelinde Araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.04.2017 - 59.945,00 TÜRK LİRASI