Araştırma Görevlisi ALİ ÇAKMAKCILAR


BİLDİRİLER 1 - Thyroid Cancer and Galectin-3 HASBEK ZEKİYE,DUMAN GÜLHAN,ÇANDAR TUBA,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇAKMAKCILAR ALİ (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Comparision of GFR Estimation by CKD-EPİ, C G, MDRDand GFR Measuring by Tc-99m DTPA HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ,TURGUT BÜLENT (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ,ERTÜRK SEYİT AHMET (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Obezite ve Diabetes Mellitus ile Diferansiye Tiroid Kanserleri Arasındaki İlişki ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,DUMAN GÜLHAN,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ (15.05.2017-19.05.2017), Yayın Yeri: 29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - BENİGN VE MALİGN ADRENAL KİTLELERİN AYIRIMINDA KONVANSİYONEL 18F-FDG PET/BT PARAMETRELERİNİN VE TOTAL LEZYON GLİKOLİZİSİN DİAGNOSTİK ÖNEMİ ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ,ERTÜRK SEYİT AHMET (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - RENAL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE C G, MDRD VE CKD-EPI YÖNTEMLERİYLE HESAPLANAN GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZININ TC-99M DTPA İLE ÖLÇÜLEN ÇİFT SERUM ÖRNEKLEMELİ GFR YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇAKMAKCILAR ALİ,TURGUT BÜLENT (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: