Doç.Dr. LEVENT CANKORKMAZ


MAKALELER 1 - Ventral Cilt Kapama Teknikleri CANKORKMAZ LEVENT, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Surgery Special Topics, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 2 - Prokinetik Ajanların Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkileri Arslan Mehmet Şerif,ALTUN AHMET,GÜNEY CENGİZ,CANKORKMAZ LEVENT,Bağcıvan İhsan,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Dicle Medical Journal/Dicle Tip Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - A huge duplication cyst of the ileum. ATALAR MEHMET HAYDAR,CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Polish Journal of Radiology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Vaka Takdimi 4 - Spontaneously Ruptured Hydatid Liver Cyst with a Presumptive Diagnosis of Acute Appendicitis CANKORKMAZ LEVENT,ÇAKAR MURAT,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 5 - Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns ATALAR MEHMET HAYDAR,CANKORKMAZ LEVENT,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Salk Ismail, Yayın Yeri: Kafkas Journal of Medical Sciences, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 6 - Örgü Şişiyle Ev Kazası Sonucu İzole Safra Kesesi Perforasyonu CANKORKMAZ LEVENT,ATALAR MEHMET HAYDAR,Ozer Hatice,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 7 - Primary Hydatid Disease of the Pancreas Mimicking Pancreatic Pseudo-Cyst in a Child: Case Report and Review of the Literature CANKORKMAZ LEVENT,Gumus Cesur,Celiksoz Ali,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Parasitology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Vaka Takdimi 8 - Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi. ENGİN AYNUR,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,CANKORKMAZ LEVENT,kaya ali,ELALDI NAZİF,Şimşek Hülya,DÖKMETAŞ İLYAS,BAKIR MEHMET, Yayın Yeri: Klimik Journal/Klimik Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Evaluation of the child trauma cases applied to our university hospital department of emergency Dogan Zeki,Guven Fatma Mutlu Kukul,CANKORKMAZ LEVENT,Korkmaz Ilhan,Coskun Abuzer,Doles Kenan Ahmet, Yayın Yeri: TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - General Practitioner Knowledge Levels About Circumcision CANKORKMAZ LEVENT,Cetinkaya Selma,Koyluoglu Gokhan, Yayın Yeri: BALKAN MEDICAL JOURNAL, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - Over torsiyonu ve periapandisit birlikteliği CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journa, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 12 - An interesting journey of a grass inflorescence from broncho to dorsum: case report CANKORKMAZ LEVENT,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,GÜNEY CENGİZ,Arslan MS, Yayın Yeri: Tuberkuloz ve toraks, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Vaka Takdimi 13 - CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,Cakar Murat,Koyluoglu Gokhan, Yayın Yeri: TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Our childhood cases with intussusception and pneumatic reduction CANKORKMAZ LEVENT,Koyluoglu Goekhan,Arslan Mehmet Serif,Guney Cengiz, Yayın Yeri: ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA EMERGENCY SURGERY, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,Guney Cengiz,Atalar Mehmet H.,Arslan Mehmet S.,Koyluoglu Gokhan, Yayın Yeri: SURGERY, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 16 - CANKORKMAZ LEVENT,ATALAR MEHMET HAYDAR,Ozer Hatice,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 17 - Çocukluk Çağı Pilomatrikoma Olgularının Klinikopatolojik Analizi CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,GÜNEY CENGİZ,Erkan Muhammet,Erçöçen Ali Rıza,GÖZE ÖMER FAHRETTİN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 18 - The role of apoptosis and protective effect of carnitine in contralateral testicular injury in experimental unilateral testicular torsion CANKORKMAZ LEVENT,Koyluoglu Gokhan,Ozer Hatice,Yildiz Esin,Sumer Zeynep,Ozdemir Ozturk, Yayın Yeri: ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA EMERGENCY SURGERY, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 19 - Beş Yaşında Bir Erkek Çocukta Parsiyel Obstrüksiyon Nedeni: Üretral Polip GÜNEY CENGİZ,CANKORKMAZ LEVENT,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,Ozer Hatice,ÇAKAR MURAT, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 20 - Korozif özofagus yanıklı çocuklar ve özofagoskopi CANKORKMAZ LEVENT,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,GÜNEY CENGİZ, Yayın Yeri: Çocuk Cerrahisi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 21 - Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozu hakkında dönem IV tıp öğrencilerinin bilgi düzeyi CANKORKMAZ LEVENT,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,GÜMÜŞ CESUR,Arslan Mehmet Şerif,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 22 - Üç aylık erkek bebekte persistent müllerian kanal sendromu ve transvers testiküler ektopi: olgu sunumu CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,YILDIZ ESİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 23 - Turkish pediatric surgeons knowledge on the radiation exposure of patients during diagnostic imaging Guemues Cesur,Cankorkmaz Levent,Erkoc M. Fatih,Oeztoprak Bilge,ATALAR MEHMET HAYDAR,Koeylueoglu Goekhan,CANKORKMAZ LEVENT, Yayın Yeri: TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 24 - Alterations in spontaneous contractions of rat proximal and distal colon after peritonitis Yildiz Turan,Koyluoglu Gokhan,Bagcivan Ihsan,Kaya Tijen,Karadas Bans,Sarac Buelent,Cankorkmaz Levent,CANKORKMAZ LEVENT, Yayın Yeri: JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 25 - Intermuscular hydatid cyst in a 4-year-old child: a case report CANKORKMAZ LEVENT,Ozturk Hayati,Koyluoglu Gokhan,Mehmet H. Atalar,Arslan M. Serif, Yayın Yeri: JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi 26 - Apendektomi Sonrası Rastlantısal Olarak Saptanan Karsinoid Tümör Olgusu CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,GÜNEY CENGİZ,ÇAKAR MURAT, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 27 - Analysis of a 1-year-old cystinuric patient with recurrent renal stones Tanzer Fatos,Ozgur Arzu,Bardakci Fevzi,CANKORKMAZ LEVENT,AYAN SEMİH, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi 28 - Bir yaşındaki bir çocukta böbrekte taş nedeni olarak sistinüri Özgür Arzu,Tanzer Fatoş,CANKORKMAZ LEVENT,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 29 - Ektopik pankreas dokusunun sebep olduğu bir invajinasyon: Olgu sunumu CANKORKMAZ LEVENT,ATALAR MEHMET HAYDAR,Müslehiddinoğlu Ahmet,Dumlupınar Yusuf,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 30 - Ceftriaxone-associated biliary pseudolithiasis in paediatric surgical patients CERAN ÖZCAN CANAN,Oztoprak İbrahim,Cankorkmaz Levent,Gumus Cesur,Yildiz Turan,Koyluoglu Gökhan,CANKORKMAZ LEVENT, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 31 - Yenidoğanda Acil Cerrahi Müdahale Gerektirecek Gastrointestinal Hastalıklar KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Törel Ergür Ayça,CANKORKMAZ LEVENT, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 32 - ÇOCUKLARADA HELİCOBACTER PYLORİ VE PEPTİK ÜLSER KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,CANKORKMAZ LEVENT, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp FAKÜLTESİ DEREGİSİ, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale
BİLDİRİLER 1 - Aile Hekimliği Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali ile İlgili Bilgi Düzeyleri NEMMEZİ KARACA SANEM,CANKORKMAZ LEVENT,UZUN AYLA,KIRIKÖZ BEDEL ELİF (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi Uluslararası ISBN: 2 - A RARE CAUSE OF ACUTE ABDOMINAL PAIN: THE OMENTAL TORSION CANKORKMAZ LEVENT,ÖZER HATİCE,TEKİN YUSUF KENAN (19.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Persistent müllerian duct syndrome and transverse testicular ectopia: in a two years old boy. UÇAR ASUMAN,CANKORKMAZ LEVENT,Ozer Hatice,YILDIZ ESİN (14.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 16th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Diaphragmatıc mesothelıal cyst and percutaneous ethanol sclerotherapy: in a young girl. , CANKORKMAZ LEVENT,ŞALK İSMAİL,ATALAR MEHMET HAYDAR (14.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 16th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Uncommon abdomınal wall mass ın a young boy: desmoıd tumor. CANKORKMAZ LEVENT,ATALAR MEHMET HAYDAR,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN (14.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 16th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Persistent müllerian duct syndrome and transverse testicular ectopia in a two years old boy UÇAR ASUMAN,CANKORKMAZ LEVENT,ÖZER HATİCE,YILDIZ ESİN (14.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 16 th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons with International Participation Uluslararası Özet bildiri ISBN: