Dr.Öğr. Üyesi HATİCE TERZİ


MAKALELER 1 - Hemolytic Uremic Syndrome: Single Centre Experience HÜZMELİ CAN,TERZİ HATİCE,CANDAN FERHAN,TİMUÇİN MERYEM,ŞEKER AYŞE,ŞENCAN MEHMET,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Characteristics and Outcomes of Patients with Primary Central Nervous System Lymphoma TERZİ HATİCE,CANBOLAT ÇAĞRI,BOZKURT HÜSEYİN,KORKMAZ SERDAL,ÖZÜM ÜNAL,KARADAĞ ÖZEN,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Global Journal of Medical Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 3 - The relationship between ABO blood groups and gene mutations frequently observed in Familial Mediterranean Fever TERZİ HATİCE,ŞAHİN ALİ,HÜZMELİ CAN,TÜRESİN AHMET KERİM,BAĞCI GÖKHAN,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: International Journal of Research in Medical Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: INDEX COPERNICUS Özgün Makale 4 - Clinical characteristics and treatments outcomes in elderly patients with multiple myeloma:A multicenter retrospective study TERZİ HATİCE,KORKMAZ SERDAL,BERBER İLHAMİ,KEKLİK MUZAFFER,DOĞU MEHMET HİLMİ,ŞENCAN MEHMET,KAYA EMİN,ESER BÜLENT,SARI İSMAİL,İLHAN OSMAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - GEMİCİ ALİ İHSAN,AYDOĞDU İSMET,TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET,ASLAN ALMA,KAYA ALİ HAKAN,DAL MEHMET SİNAN,AKAY OLGA MELTEM,DOĞU MEHMET HİLMİ,AYYILDIZ MEHMET ORHAN,ŞAHİN FAHRİ,AKGÜN ÇAĞLIYAN GÜLSÜM,YILMAZ MEHMET,GÖKGÖZ ZAFER,BİLEN YUSUF,DEMİR CENGİZ,SEVİNDİK ÖM, Yayın Yeri: Hematological Oncology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Hematolojik testlerin laboratuvar değerlendirilmesi TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Derleme Makale 7 - Three cases of hematologic malignencies in pregnancy Still difficult to diagnose and hard to treat BOZOKLU AKKAR ÖZLEM,TERZİ HATİCE,KARAKUŞ SAVAŞ,YILDIZ ÇAĞLAR,Akkar İsmail,ŞENCAN MEHMET,BOLAT FATİH,ÇETİN MERAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 8 - C3 mesangial proliferative glomerulonephritis initially presenting with atypical hemolytic uremic syndrome a case report HÜZMELİ CAN,CANDAN FERHAN,ŞEKER AYŞE,YILDIZ ESİN,TERZİ HATİCE,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Journal of Medical Case Reports, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Vaka Takdimi 9 - Hematolojik Testlerin Laboratuvar Değerlendirilmesi TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Türkiye klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 10 - Assessment of Hematological Factors Involved in Development and Prognosis of Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss DURMUŞ KASIM,TERZİ HATİCE,DOĞAN KARATAŞ TUBA,DOĞAN MANSUR,ÖNDER UYSAL İSMAİL,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Mean platelet volume in bipolar disorder the search for an ideal biomarker MERT DERYA GÜLİZ,TERZİ HATİCE, Yayın Yeri: Neuropsychiatric Disease and Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Clinical characteristics post treatment assessment and prognostic factors affecting patient survival of patients at 65 years of age or older with hodgkin lymphoma A retrospective multicenter study from Turkey BERBER İLHAMİ,ERKURT MEHMET ALİ,Keklik Muzaffer,DOĞU MEHMET HİLMİ,TERZİ HATİCE,Pala Çiğdem,Sarı Hakan İsmail,ŞENCAN MEHMET,ŞIVGIN SERDAR,HACIOĞLU SİBEL,ALTUNTAŞ FEVZİ,AYDOĞDU İSMET,İLHAN OSMAN, Yayın Yeri: Acta Medica Mediterranea, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Efficiency of fine needle aspiration biopsy in follow up of thyroid nodules Case report primary thyroid lymphoma TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,İREZ ESMA BURCU,Koç Tülay,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 14 - The Emergence of Multiple Myeloma in a Patient with Essential Thrombocythemia A Case Report TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,KAYA OSMAN BİLGE,KAÇAN TURGUT,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Journal of Hematology and Blood Disorders, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 15 - The Evaluation of Serum Protein and serum ımmunofixation Electrophoresis Results in Patients with Monoclonal and Polyclonal Gammopathy A Single Center Experience DEVECİ KÖKSAL,Korkmaz Serdal,SANCAKDAR ENVER,Acıbucu Duygu,Alkan Filiz,TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: International Journal of Blood Research and Disorders, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Acute Renal Damage and IgA Nephropathy Intrauterine Ex Induced by Parvovirus During Pregnancy Hüzmeli Can,TERZİ HATİCE,KARAKUŞ SAVAŞ,CANDAN FERHAN,Timucin Meryem,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Savant Journal of Medicine and Medical Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 17 - Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında25 OH Vitamin D ile Anemi ve HepsidinArasındaki İlişki Hüzmeli Can,TERZİ HATİCE,GÜLTEKİN FÜSUN,Kaya Yalçın,CANDAN FERHAN,Akkaya Lale,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: İç Hastalıkları Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Sunitinib Induced Microangiopathic Hemolytic Anemia A Case Report Korkmaz Serdal,KILIÇKAP SAADETTİN,TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Erciyes Medical Journal, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Vaka Takdimi 19 - Oksipital kemik yerleşimli langerhans hücreli histiyositoz is Olgu sunumu TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,Akbulut Çiçekli Ayşe,Cevit Ruhiye,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 20 - The association between therapeutic outcomes and VEGF G 1154A and C 936T gene polymorphisms in patients with glomerulonephritis TERZİ HATİCE,KAYATAŞ MANSUR,KORKMAZ SERDAL,YILDIZ GÜRSEL,CANDAN FERHAN, Yayın Yeri: RENAL FAILURE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - TERZİ HATİCE (10.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - TERZİ HATİCE (27.04.2018-29.04.2018), Yayın Yeri: V.ULUSLARARASI KATILIMLIDENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - NON SELEKTİF COX İNHİBİTÖRÜ İNDOMETAZİN İLE SELEKTİF COX 2İNHİBİTÖRÜ NS 398 İN BORTEZOMİB İLE KOMBİNASYONUN U266 MYELOMAHÜCRE HATTI ÜZERİNE OLAN SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTROKARŞILAŞTIRILMASI Türesin Ahmet Kerim,TERZİ HATİCE,ALTUN AHMET,Çiçek Muhammet Mücahit,ŞENCAN MEHMET (21.09.2016-25.09.2016), Yayın Yeri: 3.HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 4 - HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TEK MERKEZ DENEYİMİ Hüzmeli Can,TERZİ HATİCE,CANDAN FERHAN,Şeker Koçkara Ayşe,Timuçin Meryem,YILDIZ ESİN,KAYATAŞ MANSUR,ŞENCAN MEHMET (05.11.2015-08.11.2015), Yayın Yeri: 10. Ulusal Aferez Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ BİR YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ Erdoğan Doğan,Sevimligil Gülgün,Doğan Yasin,Doğan Umut,Karakaş Erdal,Çıpır A Cihat,Özüm Selda,Aktaş Serkan,TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET (05.11.2015-08.11.2015), Yayın Yeri: 10. Ulusal Aferez Konhgresi Ulusal Poster ISBN: 6 - ÜLKEMİZDE İMMÜN TROMBOSİTOPENİDEELTROMBOPAG KULLANIMI Çekdemir Demet,Özdemirkıran Füsun,Güvenç Serkan,ESER ALİ,ÖZKOCAMAN VİLDAN,HAYDAROĞLU ŞAHİN HANDAN,ERMİŞ TURAK ESRA,KARA ERDAL,Cömert Melda,Sadri Sevil,Aslaner Müzeyyen,Uncu Ulu Bahar,KARAKUŞ ABDULLAH,Bapur Derya Selim,ALACACIOĞLU İNCİ,Aydın Demet,TEKİNALP (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 41. Ulusal Hematoloji Kongresi T Ü R K K A N B İ L İ M A Ğ I ( T Ü R K B A ) B İ L D İ R İ L E R İ Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 7 - MİKST TİPTE OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ OLGUSUNUMU ŞENCAN MEHMET,TERZİ HATİCE,YILMAZ ABDULKERİM (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 41. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 8 - KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİANIN FARKLIFORMLARINDA ENFLAMASYON TEMELLİPROGNOSTİK FAKTÖRLER TERZİ HATİCE,DURMUŞ KASIM,Doğan Karataş Tuba,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 41. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 9 - NON SELEKTİF COX İNHİBİTÖRÜ İNDOMETAZİN İLESELEKTİF COX 2 İNHİBİTÖRÜ NS 398 İN BORTEZOMİBİLE KOMBİNASYONUN U266 MYELOMA HÜCRE HATTIÜZERİNE OLAN SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTROKARŞILAŞTIRILMASI Türesin Ahmet Kerim,TERZİ HATİCE,ALTUN AHMET,Çiçek Muhammet Mücahit,GÜLTEKİN FÜSUN,Korkmaz Serdal,ŞENCAN MEHMET (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 41. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 10 - EKSTRAMEDÜLLER MİYELOİD LÖSEMİDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE TEDAVİSONUÇLARI TÜRKİYE VERİLERİ AYDOĞDU İSMET,Soyer Dinçer,YERAL MAHMUT,SOLMAZ SONER,MADEN MUHAMMET,Emel Pamuk Gülsüm,SALİM OZAN,Yılmaz Mehmet,Karakuş Volkan,DOĞU MEHMET HİLMİ,Malkan Ümit,Gören Şahin Deniz,KELKİTLİ ENGİN,ATAY MEMİŞ HİLMİ,Akyol Gülşah,Dal Mehmet Sinan,Akgün Çağlıyan Güls (09.09.2015-13.09.2015), Yayın Yeri: 2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 11 - NODÜLER LENFOSİT BASKIN HODGKİN LENFOMA TÜRKİYE VERİLERİ Gemici Ali İhsan,AYDOĞDU İSMET,TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET,Kaya Ali Hakan,Dal Mehmet Sinan,AKAY OLGA MELTEM,DOĞU MEHMET HİLMİ,AYYILDIZ MEHMET ORHAN,ŞAHİN FAHRİ,Pamuk Gülsüm Emel,Akgün Çağlıyan Gülsüm,Yılmaz Mehmet,Gökgöz Zafer,BİLEN YUSUF,DEMİR CENGİZ,Kork (09.09.2015-13.09.2015), Yayın Yeri: 2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 12 - MYELOİD SARKOM NADİR BİR OLGU SUNUMU ŞENCAN MEHMET,TERZİ HATİCE,ÖZER HATİCE (09.09.2015-13.09.2015), Yayın Yeri: 2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 13 - KML ve AML hücre kültürü hücreleri üzerine statin uygulanmasının hücreproliferasyonuna etkisi Uncu Tunahan,TERZİ HATİCE,ALTUN AHMET,Çiçek Muhammet Mücahit,SEVEN DOĞAN,ŞENCAN MEHMET (09.09.2015-13.09.2015), Yayın Yeri: 2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 14 - Statinlerin U266 Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn VitroKarşılaştırılması TERZİ HATİCE,ALTUN AHMET,Türesin Ahmet Kerim,Uncu Tunahan,Çiçek Muhammet Mücahit,Altun Gülşah,Korkmaz Serdal,ŞENCAN MEHMET (09.09.2015-13.09.2015), Yayın Yeri: 2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESi Ulusal Poster ISBN: 15 - PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMA KLİNİK YAKLAŞIMI TEKMERKEZ DENEYİMİ TERZİ HATİCE,CANBOLAT ÇAĞRI,Korkmaz Serdal,ŞENCAN MEHMET,ÖZÜM ÜNAL,KARADAĞ ÖZEN,BOZKURT HÜSEYİN (09.09.2015-13.09.2015), Yayın Yeri: 2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 16 - KML ve AML hücre kültürü hücreleri üzerine bortezomib ile kombine ve tek başınanon selektif COX İnhibitörü indometazin ile selektif COX 2 inhibitörü NS 398uygulanmasının hücre proliferasyonuna etkisi ALTUN AHMET,TERZİ HATİCE,Uncu Tunahan,Türesin Ahmet Kerim,Çiçek Muhammet Mücahit,Altun Gülşah,ŞENCAN MEHMET (09.09.2015-13.09.2015), Yayın Yeri: 2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 17 - GEBELiKTE HEMATOLOJiK MALiGNiTELER ÜÇ VAKANIN SUNUMU BOZOKLU AKKAR ÖZLEM,TERZİ HATİCE,KARAKUŞ SAVAŞ,YILDIZ ÇAĞLAR,Akkar İsmail,ŞENCAN MEHMET,BOLAT FATİH,ÇETİN MERAL (11.05.2015-15.05.2015), Yayın Yeri: 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Ulusal Poster ISBN: 18 - Romatoid artlitli hastalarda hematolojik kanserler iki olgu sunumu TERZİ HATİCE,SEVEN DOĞAN,ŞAHİN ALİ,Korkmaz Serdal,ŞENCAN MEHMET (17.04.2015-19.04.2015), Yayın Yeri: II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 19 - Kronik Hepatitte Eltrombopag kullanımı ŞENCAN MEHMET,TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal (17.04.2015-19.04.2015), Yayın Yeri: II. Uluslararası katılımlı Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 20 - SEKONDER PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ OLGUSUNUMU Altun Gülşah,ŞENCAN MEHMET,TERZİ HATİCE (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 21 - MULTİPL MYELOMA LI YAŞLI HASTALARIN KLİNİKKARAKTERLERİ VE TEDAVİ SONUÇLARI ÇOKMERKEZLİ RETROSPEKTİF ÇALIŞMA TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,BERBER İLHAMİ,Keklik Muzaffer,DOĞU MEHMET HİLMİ,ŞENCAN MEHMET,KAYA EMİN,ESER BÜLENT,Sarı İsmail,İLHAN OSMAN (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 22 - HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMDA PLAZMA DEĞİŞİMİSONRASI CMV İNFEKSİYONU Hüzmeli Can,TERZİ HATİCE,Şeker Koçkara Ayşe,EĞLENOĞLU ALAYGUT DEMET,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 23 - ESANSİYEL TOMBOSİTOZ TANISI İLE TAKİPEDİLİRKEN MULTİPLE MYELOMA TANISI KONULANOLGU ŞENCAN MEHMET,TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 24 - AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞNDA SIKRASTLANAN GEN MUTASYONLARI İLE ABO VE RHKAN GRUPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Türesin Ahmet Kerim,TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET,ŞAHİN ALİ,Hüzmeli Can,Altun Gülşah (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 25 - AKUT LÖSEMİ VE ABO VE RH KAN GRUPLARIARASINDAKİ İLİŞKİ TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET,Türesin Ahmet Kerim,Altun Gülşah,Korkmaz Serdal (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 26 - MULTİPL MYELOMA LI YAŞLI HASTALARIN KLİNİKKARAKTERLERİ VE TEDAVİ SONUÇLARI ÇOKMERKEZLİ RETROSPEKTİF ÇALIŞMA TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,BERBER İLHAMİ,Keklik Muzaffer,DOĞU MEHMET HİLMİ,ŞENCAN MEHMET,KAYA EMİN,ESER BÜLENT,Sarı İsmail,İLHAN OSMAN (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 27 - DİYALİZE GİRMEYEN KRONİK BÖBREKHASTALARINDA ANEMİ İLE HEPSİDİN ARASINDAKİİLİŞKİ Kaya Yalçın,GÜLTEKİN FÜSUN,TERZİ HATİCE,Hüzmeli Can,ÇINAR ZİYNET (22.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 28 - MANAGEMENT OF MANTLE CELL LYI iIPHOMA IN THE ELDERLY A RETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY keklik Muzaffer,DOĞU MEHMET HİLMİ,NİZAM İLKNUR,TERZİ HATİCE,HACIOĞLU SİBEL,ERKURT MEHMET ALİ,Keskin Ali,ESER BÜLENT,ÇETİN MUSTAFA,ÜNAL ALİ,İLHAN OSMAN (15.10.2014-19.10.2014), Yayın Yeri: fh lnternational Eurasian Hematology Gongress Uluslararası Poster ISBN: 29 - Diffuse Large B Cell Lymphoma in adults aged 65 years and older A retrospective multicenter analysis of clinical characteristics and therapeutic outcomes DOĞU MEHMET HİLMİ,keklik Muzaffer,TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,ERKURT MEHMET ALİ,Akgün Çağlıyan Gülsüm,KAYNAR LEYLAGÜL,ŞIVGIN SERDAR,Sarı İsmail,Keskin Ali,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ FEVZİ,İLHAN OSMAN (17.09.2014-17.09.2014), Yayın Yeri: Society of Hematologic Oncology, SOHO Annual Meeting Proceedings. Vol 2, No. 1 (Sept 17), 2014:506. Uluslararası Poster ISBN: 30 - DEMOGRAPHICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF ELDERLYPATIENTS WITH IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA ARETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY NİZAM İLKNUR,TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,Keklik Muzaffer,KUKU İRFAN,KAYA EMİN,ŞENCAN MEHMET,ÇETİN MUSTAFA,KAYNAR LEYLAGÜL,İLHAN OSMAN (12.06.2014-15.06.2014), Yayın Yeri: 19thCongress of the European Hematology Association Uluslararası Kısa Bildiri ISBN: 31 - LABRATUVAR ESASLARI STANDARDİZASYON KORUNMA VE KALİBRASYON THE ROLE OF PLASMA EXCHANGE İN HYPERBİLİRUBİNEMİA FROM A DİFFERENT PERSPECTİVE TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,ŞENCAN MEHMET,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,YILMAZ ABDULKERİM,ATASEVEN HİLMİ (18.04.2014-20.04.2014), Yayın Yeri: Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014 Ulusal Poster ISBN: 32 - PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMA KLİNİKYAKLAŞIMI TEK MERKEZ DENEYİMİ ŞENCAN MEHMET,Korkmaz Serdal,TERZİ HATİCE,ÖZÜM ÜNAL,KARADAĞ ÖZEN,YILDIZ ESİN (23.10.2013-26.10.2013), Yayın Yeri: XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi & VIIIth Balkan Day of Hematology Ulusal Poster ISBN: 33 - HİPERTRİGLİSERİDEMİ NEDENLİ AKUT PANKREATİTTEDAVİSİNDE TERAPÖTİK PLAZMA EXCHANGE TERZİ HATİCE,Korkmaz Serdal,ŞENCAN MEHMET (23.10.2013-26.10.2013), Yayın Yeri: XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi & VIIIth Balkan Day of Hematology Ulusal Poster ISBN: 34 - AŞIRI HiPERTRiGLiSERiDEMi SAPTANAN BiR VAKANIN TEDAViSiNDE TERAPÖTiK PLAZMA EXCHANGE Korkmaz Serdal,ŞENCAN MEHMET,TERZİ HATİCE,Aydemir Mustafa,KILIÇLI MEHMET FATİH,Esendik Bahattin,Erdoğan Doğan,Karakaş Erdal (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: 8. Ulusal Aferez Kongresi Ulusal Poster ISBN: 35 - TROMBOTiK TROMBOSiTOPENiK PURPURA KLiNiGi iLE BAŞVURUP PAROKSiSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBiNÜRi TANISI ALAN BiR VAKA ŞENCAN MEHMET,Korkmaz Serdal,TERZİ HATİCE (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: 8. Ulusal Aferez Kongresi Ulusal Poster ISBN: 36 - PLAZMA EXCHANGE TEDAViSi iLE OTiROiDi SAGLANAN DiRENÇLi TiROTOKSiKOZ VAKASI TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET,Korkmaz Serdal,Aydemir Mustafa,KILIÇLI MEHMET FATİH,Esendik Bahattin,Erdoğan Doğan,Karakaş Erdal (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: 8. Ulusal Aferez Kongresi Ulusal Poster ISBN: 37 - THE EVALUATION OF SERUM PROTEIN AND SERUM IMMUNOFIXATION ELECTROPHORESIS RESULTS IN PATIENTS WITHMONOCLONAL AND POLYCLONAL GAMMOPATHY A SINGLE CENTER EXPERIENCE DEVECİ KÖKSAL,Korkmaz Serdal,SANCAKDAR ENVER,Acıbucu Duygu,Alkan Filiz,TERZİ HATİCE,ŞENCAN MEHMET (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: 8. Ulusal Aferez Kongresi Ulusal Poster ISBN: