Dr.Öğr. Üyesi ZİYNET ÇINAR


MAKALELER 1 - Association of soluble ST2 with functional capacity in outpatients with heart failure YÜCEL OĞUZHAN,GÜL İBRAHİM,zararsız abdullah,DEMİRPENÇE ÖZLEM,YÜCEL HASAN,ÇINAR ZİYNET,ZORLU ALİ,YILMAZ MEHMET BİRHAN, Yayın Yeri: Herz, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - YILDIRIM GÜLAY,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET,ÖZVEREN HÜSNA, Yayın Yeri: Death Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - YAŞLI BİREYLERİN TUVALET-BANYO TASARIMINA YÖNELİK ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERİ ve PAZARDAKİÜRÜNLERİN YAŞLIYA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,BEKDAŞ OZAN, Yayın Yeri: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO HOST Özgün Makale 4 - Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İlkokul Çağı Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi ERDEM SİBEL,GÖKMEN ÖZEL HÜLYA,ÇINAR ZİYNET,YILMAZ IŞIKHAN SELEN, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ AKPINAR AYSUN,ÇALIŞIR METİN,KARAKAN NEBİ CANSIN,ALTINTEPE DOĞAN SUAT SERHAN,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Moral distress in intensive care Turkish nurses KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Moral distress in Turkish intensive care nurses KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,BEKTAŞ YENER,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,Alan abdullah, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBIAD Özgün Makale 9 - Association of soluble ST2 with functional capacity in outpatients with heart failure YÜCEL ORHAN KEMAL,GÜL İBRAHİM,ZARARSIZ ABDULLAH,DEMİRPENÇE ÖZLEM,YÜCEL HASAN,ÇINAR ZİYNET,ZORLU ALİ,YILMAZ MEHMET BİRHAN, Yayın Yeri: Herz, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - The histopathological and morphometric investigation of the effects of systemically administered humic acid on alveolar bone loss in ligature-induced periodontitis in rats ÇALIŞIR METİN,AKPINAR AYSUN,POYRAZ ÖMER,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Journal of Periodontal Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - YAŞLILARA YÖNELİK MEDİKAL APARAT TASARIMINDA KULLANILAN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERİN REFERANS DEĞERLERİ: İÇ ANADOLU, AKDENİZ VE KARADENİZ BÖLGESİ ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,SÖNMEZ GAMZE, Yayın Yeri: Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 12 - Moral distress in Turkishintensive care nurses KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Association of Clinical and Genetic Features in FamilialMediterranean Fever Among Children from Central Anatolia Turkey kıncır mehtap,duksal fatma,CEVİT ÖMER,BOLAT FATİH,güven ahmet sami,OFLAZ MEHMET BURHAN,İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. B Biol. Sci, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - SİVAS TA YETİŞKİN BİREYLERDEANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEĞERLENDİRİLMESİ YAŞ VECİNSİYET FARKLILIKLARI gülüşan gözübüyük Özgün,sönmez gamze,burcu aktan korkmaz,doğan murat,AY FARUK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi,, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: atıf indeksi Özgün Makale 15 - Association of Plasma Homocysteine Level and Carotid Intima MediaThickness in Rheumatoid Arthritis Patients Receiving Methotrexate HAYTA EMRULLAH,HİZMETLİ SAMİ,ATALAR MEHMET HAYDAR,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Arch Rheumatol, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Psoriasisli hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi fatma biçici,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi,, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: türk atıf dizini Özgün Makale 17 - Topikal nitrofurazon uygulamasının kısmi kalınlıkta yara iyileşmesine etkisi KURT ÖZKAYA NEŞE,gümüş nazım,YILMAZ SARPER,MESCİ BEKİR LEVENT,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: turkish journel of plastic surgery, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Migraine prevalence, alexithymia, and post-traumatic stress disorder among medical students in Turkey BALABAN HATİCE YASEMİN,SEMİZ MURAT,ŞENTÜRK İLTERİŞ AHMET,KAVAKCI ÖNDER,ÇINAR ZİYNET,Dikici Ayfer,TOPAKTAŞ AHMET SUAT, Yayın Yeri: The Journal of Headache and Pain, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Usefulness of Admission Red Cell Distribution Width as a Predictor of Early Mortality in Patients With Acute Pulmonary Embolism ZORLU ALİ,Bektasoglu Gokhan,KUKUL GÜVEN FATMA MUTLU,Dogan omer tamer,Gucuk Esra,Ege Meltem Refiker,ALTAY HAKAN,ÇINAR ZİYNET,Tandogan Izzet,Yilmaz Mehmet Birhan, Yayın Yeri: The American Journal of Cardiology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - A new perspective to determine the severity of cases with Crimean-Congo hemorrhagic fever. BAKIR MEHMET,ENGİN AYNUR,GÖZELER MUSTAFA SITKI,ELALDI NAZİF,KILIÇKAP SAADETTİN,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Journal of vector borne diseases, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale