Prof.Dr. ATİFET YASEMİN ÖZTOP


MAKALELER 1 - Radiation-Induced Acrylamide/4-Vinyl Pyridine Biocidal Hydrogels: Synthesis, Characterization, and Antimicrobial Activities ARSLAN MURAT,SARAYDIN DURSUN,ÖZTOP ATİFET YASEMİN,ŞAHİNER NURETTİN, Yayın Yeri: Polymer-Plastics Technology and Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Investigation of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus Transmission from Patients to Relatives A Prospective Contact Tracing Study ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: A J Trop Med Hyg, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - Recommended precaution procedures protect healthcare workers from Crimean Congo hemorrhagic fever virus ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Int J Infec Dis, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Serum levels of manan binding lectin in patients with Crimean Congo hemorrhagic fever ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Vector-Borne and Zoonotic Diseases, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Effects of Enterobiasis on primary school children ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Afrıcan Journal of Mıcrobıology Research, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Vascular graft infection by Staphylococcus aureus efficacy of linezolid teicoplanin and vancomycin systemic prophylaxis protocols in a rat model ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Cardiovascular Journal Of Africa, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Relationship between neutrophil functions and severity of periodontitis in obese and or type 2 diabetic chronic periodontitis patients ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Quintessence International, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 8 - Meticillin resistant Staphylococcus aureus ÖZTOP ATİFET YASEMİN,KOCAGÖZ AYŞE SESİN, Yayın Yeri: Lancet Infectious Diseases, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Derleme Makale 9 - Prevalence of intestinal parasites in three socioeconomically different regions of Sivas Turkey ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Journal of Health Populatıon and Nutrition, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Molecular genotyping of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains in a teaching hospital in Turkey ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Microbial Drug Resistance, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - Immobilization of Saccharomyces cerevisiae on to acrylamide-sodium acrylate hydrogels for production of ethyl alcohol ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Enzyme and Microbial Technology, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 12 - The use of immobilized Saccharomyces cerevisiae on radiation crosslinked acrylamide maleic acid hydrogel carriers for production of ethyl alcohol ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Process Biochemistry, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Immobilization of Saccharomyces cerevisiae on to radiation crosslinked HEMA AAm hydrogels for production of ethyl alcohol ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Process Biochemistry, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Kronik hastalığı olanlarda Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibakteriyallere duyarlılığın araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Üst solunum yolu infeksiyonlu çocuklardan izole edilen beta hemolitik streptokokların gruplandırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyol Cem Derg, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 16 - Hastane personeli ve genel toplumda Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı oranı ve çeşitli antibakteriyellere direnç ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Hastane personeli ve genel toplumda Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı oranı ve çeşitli antibakteriyellere direnç ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Deri leyişmaniyozunun tanısında direkt ve kültür yöntemlerinin karşılaştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: T Parazitol Derg, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 19 - Beta laktamaz enzimine sahip gram negatif bakterilere karşı amoksisilin klavulanik asit ve sulbaktam ampisilinin etkinliği ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - In vitro effects of some anthelmintics on the malate dehydrogenase and lactate dehydrogenase enzyme activities of Taenia saginata ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: T J Medical Sciences, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 21 - Sivas ta acemi erlerden sağlanan dışkı ve perianal bölge materyallerinde saptadığımız bağırsak parazitleri ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: T Parazitol Derg, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 22 - Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta laktamazların belirlenmesinde iki farklı yöntemin etkinliğinin karşılaştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyol Cem Derg, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 23 - Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta laktamazların belirlenmesinde iki farklı indükleyici ajanın etkinliğinin karşılaştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: İnfeksiyon Derg, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 24 - Trimetoprim sulphametaxozole ve ofloxasinin Leishmania promastigotlarına in vitro etkilerinin araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: T Parazitol Derg, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 25 - Sivas yöresinde genel toplumda hepatit A B ve C virus belirleyicilerinin araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: İnfeksiyon Derg, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 26 - HbsAg pozitif hastalarda HbeAg ve Anti Hbe belirleyicilerinin araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 27 - Hepatit ön tanılı hastalarda bir yıllık hepatit A incelemesi sonuçları ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Türk Mikrobiol Cem Derg, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 28 - Hepatit ön tanılı hastalarda bir yıllık hepatit B belirleyicilerinin incelenmesi ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale 29 - Hepatit A ve Hepatit B enfeksiyonlarının birlikte görülme durumu ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale 30 - Hemodiyaliz hastalarında HbsAg ve Anti HBs görülme sıklığı ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale 31 - HbsAg pozitif hastalarda hepatit delta IgM görülme sıklığı ÖZTOP ATİFET YASEMİN, Yayın Yeri: İnfeksiyon Derg, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Kanserli Hastalarda gizli hepatit b enfeksiyonunun önemi var mı ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 2 - Genotyping of nosocomial isolates of methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA in Cumhuriyet University hospital by pulsed field gel electrophoresis PFGE and repetitive sequence based rep PCR ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 2 nd Molecular and Diagnostic Microbiology Congress Ulusal Poster ISBN: 3 - Comparison of direct and culture methods in the diagnosis cutaneous leishmaniosis and the investigation of the effect of both trimethoprim sulphametaxozole and ofloxasin on promastigotes ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Worldleish I, First World Congress on Leishmaniosis Ulusal Poster ISBN: 4 - Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Serum Mannoz Bağlayan Lektin Düzeyi ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Poster ISBN: 5 - Muş ve yöresinde İnsanlarda kist hidatik sero pozitifliğinin araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 4. Ulusal Hidatidoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 6 - Hastane infeksiyonlarından izole edilen gram negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının ve beta laktamaz üretimlerinin araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 7 - Sivas ın üç farklı bölgesinde bağırsak paraziti araştırması ve ev ziyaretlerinin çalışmadaki önemi ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 8 - Akrilamid sodyum akrilat hidrojellerine Saccharomyces cerevisiae immobilizasyonu ve etil alkol üretimi ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 16. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 9 - Gama Işınları ile çapraz bağlanmış Hema Aam hidrojellerine Saccharomyces cerevisiae immobilizasyonu ve etil alkol üretimi ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 12. Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 10 - Gamma ışınları ile hazırlanan akrilamid maleik asit hidrojellerine Saccharomyces cerevisiae immobilizasyonu ve etil alkol üretimi ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 15. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 11 - Kronik hastalığı olanlarda Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibakteriyellere duyarlılığın araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 29. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 12 - Hastane personeli ve genel toplumda Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve çeşitli antibakteriyellere direnç ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Poster ISBN: 13 - Sestodların ve tenya türlerinin biyokimyasal özellikleri ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 14 - Taenia saginata mitokondrisinde fumarat redüktaz aktivitesinin ve sitokromların incelenmesi ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 15 - Üst solunum yolu infeksiyonlu çocuklardan izole edilen beta hemolitik streptokokların gruplandırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve 14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 16 - Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta laktamazların belirlenmesi için modifiye edilen disk yakınlaştırma yönteminin etkinliği ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Poster ISBN: 17 - Taenia saginata malat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz enzim aktivitelerine bazı antihelmintiklerin in vitro etkileri ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 18 - Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta laktamazların saptanması ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 12. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 19 - Acemi erlerden sağlanan dışkı ve perianal bölge materyallerinde saptadığımız bağırsak parazitleri ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 27. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 20 - Viral hepatit ön tanılı kişilerde hepatit A ve hepatit B virus markerlerinin durumu ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Hepatit ön tanılı hastalarda bir yıllık hepatit A ve B incelemesi sonuçları ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 1. Ulusal Viral hepatit sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 22 - HbsAg pozitif hastalarda hepatit delta IgM görülme sıklığı ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 1. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 23 - Hemodiyaliz hastalarında HBsAg ve Anti HBs görülme sıklığı ÖZTOP ATİFET YASEMİN (-), Yayın Yeri: 1. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu Ulusal Poster ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 DÖNEM 3 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULUNDAK BAZI DERSLER Türkçe 1 Lisans 2018-2019 MİKROBİYOLOJİ FEN FAK BİYOKİMYA BÖLÜMÜ 2. SINIF Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Dönem 3 Hastalıkların biyolojik temelleri ders kurulundak bazı dersler Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Hastalıkların biyolojik temelleri ders kurulu 2 bazı dersler Türkçe 1 Lisans 2013-2014 İmmunoloji Fen Fak. Biyokimya Bölümü 3. sınıf Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mikrobiyoloji Fen Fak Biyokimya Bölümü 2. sınıf Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Bakteri hücresinin genel yapısı Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Dönem 3 Hastalıkların biyolojik temelleri ders kurulundak bazı dersler Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Hastalıkların biyolojik temelleri ders kurulu 2 bazı dersler Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Mikrobiyoloji Fen Fak Biyokimya Bölümü 2. sınıf Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Ağız Mikrobiyolojisi Diş Hekimliği Fak. 3. sınıf Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bakteri hücresinin genel yapısı Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Dönem 3 Hastalıkların biyolojik temelleri ders kurulundak bazı dersler Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Hastalıkların biyolojik temelleri ders kurulu 2 bazı dersler Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Dersi Diş Hekimliği Fak. 2. sınıf Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mikropsal genetik Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Riketsiya klamidya mikoplazmaların genelözellikleri Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 Temel İmmünoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Antimikrobikler ve Mikroorganizmalar ile İlişkileri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Genel Bakteriyoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Doktora 2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 6 Doktora 2013-2014 Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Bakteri Fizyolojisi Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Mikrobiyolojide Hızlı Tanı Yöntemleri Türkçe 3