Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA KARADEMİR


MAKALELER 1 - The effect of boric acid on penicillin induced experimental epilepsy KARADEMİR MUSTAFA,ARSLAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Our experience of a left-sided approach to anterior cervical discectomy BOZKURT HÜSEYİN,KARADEMİR MUSTAFA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Neuroprotective effect of astaxanthin (ATX) against cognitive impairment on PTZ-induced epileptic seizures in rats and against PTZ-induced neurotoxicity in SH-SY5Y human neuroblastoma cell culture KARADEMİR MUSTAFA,GÜMÜŞ ERKAN,TAŞTEMUR YAŞAR,ERGÜL MERVE,ERGÜL MUSTAFA,KARABULUT SEBAHATTİN,AKKAYA RECEP,AKKAYA BİRNUR,TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Esomeprazole and pantoprazole enhance the antiproliferative effects of cisplatin on the human neuroblastoma SH-SY5Y cell line KARADEMİR MUSTAFA,ERGÜL MERVE, Yayın Yeri: International Journal of Research in Medical Sciences, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, Index Medicus for South-East Asia Region (WHO), ScopeMed, CrossRef, Google Scholar, UlrichswebJournal Index, J-Gate, Directory of Science, JournalTOCs, ResearchBib, ICMJESHERPA/RoMEO Özgün Makale 5 - The Effect of Hexarelin on Pentylenetetrazole-Induced Epileptic Seizure and Hippocampal Neuronal Damage in Rat KARADEMİR MUSTAFA, Yayın Yeri: Neuroendocrinology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özet 6 - Excessive numbers of students in Medical Faculties, Analysis of Cumhuriyet University KARADEMİR MUSTAFA,KARAGÖZ NAİM,ALTUN AHMET,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Evaluation of sagittal balance and spinopelvic parameters in patients with lumbar disc herniation BARAN ESİN,KARADEMİR MUSTAFA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - The neuroprotective effects of 2-APB in rats with experimentally--induced severe acute pancreatitis KARADEMİR MUSTAFA,GÖNÜL YÜCEL,ŞİMŞEK NEJDET,ESER OLCAY, Yayın Yeri: Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Evaluation of therapeutic potential of intraperitoneal ozone gas in combination with insulin above cranial and spinal neuropathy in rats with diabetes mellitus KARADEMİR MUSTAFA,SÖNMEZ MEHMET AKİF,AKÇILAR RAZİYE,KOÇAK FATMA EMEL,YAY ARZU HANIM,ESER OLCAY, Yayın Yeri: Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Adolescent lumbar disc herniation: Impact, diagnosis, and treatment. KARADEMİR MUSTAFA,ESER OLCAY,KARAVELİOGLU ERGÜN, Yayın Yeri: J Back Musculoskelet Rehabi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Surgical strategies in spondylodiscitis due to lumbar disc surgery KÜÇÜK AHMET,KARADEMİR MUSTAFA,TÜMTÜRK ABDULFETTAH,ULUTABANCA HALİL,ERÇAL BARIŞ DERYA,ŞENOL SERKAN,MENKÜ AHMET, Yayın Yeri: Turkish Neurosurgery, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - The comparison of hemilaminectomy and laminoplasty procedures in the surgical treatment of cervical spondylotic myelopathy KARADEMİR MUSTAFA,KÜÇÜK AHMET,ULUTABANCA HALİL,SELÇUKLU AHMET,MENKÜ AHMET,TUCER BÜLENT, Yayın Yeri: Turkish Neurosurgery, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Spinal Epidural Hematoma Due To Tyre-Blast Injury BOYACI MEHMET GAZİ,ASLAN ADEM,TÜNAY KAMİL,KARADEMİR MUSTAFA,AYDOĞMUŞ ARDA, Yayın Yeri: SPINE, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi 14 - Finegoldia magna Causing Brain Abscess with Subdural Empyema: Case Report SÖNMEZ MEHMET AKİF,ALPAY YEŞİM,KARADEMİR MUSTAFA,ESER OLCAY, Yayın Yeri: Journal of Spine Neurosurgery, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, Vaka Takdimi 15 - Ankylosing spondylitis: A cause of death after minor trauma BOYACI MEHMET GAZİ,TÜNAY KAMİL,RAKİP USAME,KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN, Yayın Yeri: Joint Bone Spine, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi 16 - Multiple Meningeal Cysts: Case Report ESER OLCAY,OKUR NAZAN,SOLAK OKAN,AKTEPE FATMA,BOYACI MEHMET GAZİ,KARADEMİR MUSTAFA, Yayın Yeri: The journal of Turkish Spinal Surgery, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 17 - Cabazitaxel causes a dose-dependent central nervous system toxicity in rats KARAVELİOGLU ERGÜN,GONUL YUCEL,AKSİT HASAN,BOYACI MEHMET GAZİ,KARADEMİR MUSTAFA,SIMSEK NEJDET,GUVEN MUSTAFA,ATALAY TUGAY,RAKİP USAME, Yayın Yeri: Journal of the Neurological Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 18 - Selenium protects cerebral cells by cisplatin induced neurotoxicity KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ,ŞİMŞEK NEJDET,SÖNMEZ MEHMET AKİF,KOÇ EMİNE RABİA,KARADEMİR MUSTAFA,GÜVEN MUSTAFA,ESER OLCAY, Yayın Yeri: Acta Cirurgica Brasileira, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Omurgada sagital dengenin önemi ve spinopelvik parametreler KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ,ESER OLCAY, Yayın Yeri: The Journal Of Turkish Spinal Surgery, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale
BİLDİRİLER 1 - Yutma güçlüğü ile gelen hastada servikal disk protezinin anterior dislokasyonu KARADEMİR MUSTAFA (11.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 33. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 1019-5157 2 - A rarely seen spontaneus nontraumatic atlantoaxial rotatory subluxation after tonsillopharingitis Grisel syndrome in a childhood KARADEMİR MUSTAFA (01.03.2019-03.03.2019), Yayın Yeri: INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7602-15-2 3 - Deneysel akut pankreatik ensefalopati oluşturulan ratlarda borik asitin serebral ve serebellar hücreler üzerindeki antiapoptotik etkisi KARADEMİR MUSTAFA (14.09.2018-15.09.2018), Yayın Yeri: 15. ANADOLU GASTROENTEROLOJİ GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - The Effects of Hexarelin on Pentylenetetrazole-Induced Epileptic Seizure and Hippocampal Neuronal Damage in Rats KARADEMİR MUSTAFA (01.07.2018-01.07.2018), Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH NEUROENDOCRINOLOGY SOCIETY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Adölesan Dönemde Bel Ağrısının Önemi, Retrospektif Çalışma KARADEMİR MUSTAFA (12.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 2. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ROMATOLOJİ GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Çocukluk ve ergenlik dönemi bel ağrısının etiyolojik açidan değerlendirilmesi KARADEMİR MUSTAFA (20.04.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Servikal travmalarda cerrahi zamanlama KARADEMİR MUSTAFA (20.04.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal ISBN: 8 - Karpal tünel sendromu median sinir dekompresyonunda klasik palmar longitudinal cilt insizyonu ile el bileği proksimal transvers mini cilt insizyonu tekniklerinin karşilaştirilmasi KARADEMİR MUSTAFA (20.04.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Meme Kanseri Multipl Vertebral Metastatik Olgu Sunumu KARADEMİR MUSTAFA (28.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Psödotümör serebri KARADEMİR MUSTAFA (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal ISBN: 11 - Cervical nerve root anomaly, intraoperative imagingand surgical c KARADEMİR MUSTAFA (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Therapeutic effect of Ozone above cranial and spinalneuropathy in Diabetic r SÖNMEZ MEHMET AKİF,KARADEMİR MUSTAFA,AKCILAR RAZIYE,KOCAK EMEL,YAY ARZU HANIM,KAYMAK EMİN,GÜREL METİN,ESER OLCAY (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Pericallosal lipoma, a case report KARADEMİR MUSTAFA (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Asistan eğitimi ve nöroşirürjide yeni teknolojiler ne kazandırdı, değişen paradigmalar KARADEMİR MUSTAFA (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal ISBN: 15 - Ankilozan spondilitli bir hastada minör travma sonrası ölüm: olgu sunumu BOYACI MEHMET GAZİ,TÜNAY KAMİL,RAKIP USAME,KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Adolescent Lumbar Disc Herniations Impact, Diagnosis and Treatment KARADEMİR MUSTAFA,ESER OLCAY,KARAVELİOGLU ERGÜN (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Sağ oksipital kondil kırığı KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Lastik patlamasi sonrasinda gelişen spinal epidural hematom: bir olgu sunumu BOYACI MEHMET GAZİ,ASLAN ADEM,TÜNAY KAMİL,KARADEMİR MUSTAFA,AYDOĞMUŞ ARDA (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Kauda ekuina sendromu ile kendini gösteren pnet: nadir bir olgu sunumu BOYACI MEHMET GAZİ,ASLAN ADEM,PEKTAŞ AYHAN,ÖZDEMİR ÇİĞDEM,ARDA AYDOĞMUŞ,RAKIB USAME,KARADEMİR MUSTAFA (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Kronik kalsifiye subdural hematom KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİDERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Surgical strategies for spondylodiscitis due to lumbar disc surgery KÜÇÜK AHMET,KARADEMİR MUSTAFA,TÜMTÜRK ABDÜLFETTAH,ULUTABANCA HALİL,ERÇAL BARIŞ DERYA,ŞENOL SERKAN,MENKÜ AHMET (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Semptomatik faset sinoviyal kisti 4 olgu sunumu KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ,ESER OLCAY (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - Adölesan çağ lomber disk herniasyonlari KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-04.08.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Kafa travmasi sonrasi gelişen geç epidural hematom KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Kronik subdural hematomun basit burr hole ile drenaji sonrasi interhemisferik hemoraji KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - Gecikmiş travmatik tek tarafli bazal ganglion kanamasi KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Sekestre disk hernisi ile karişan spinal schwannom KARADEMİR MUSTAFA,ÖZGÜN RECEP (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Adölesan çağ lomber spondilolistezis KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 29 - Jefferson kiriğini taklit eden gelişimsel atlas anomalisi KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Vertebra stabilizasyon operasyonu sonrasinda bilateral rodlarin superior migrasyonu KARADEMİR MUSTAFA,ANASIZ HASAN HÜSEYİN,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Semptomatik faset sinoviyal kisti KARADEMİR MUSTAFA,ESER OLCAY (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Servikal spondilotik myelopatili olgularda unilateral hemilaminektomi dekompresyon uygulamasının laminoplasti ile karşılaştırılması KARADEMİR MUSTAFA,KÜÇÜK AHMET,SELÇUKLU AHMET,MENKÜ AHMET,TUCER BÜLENT (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Posterior yapıları koruyarak en blok servikal laminoplasti KOÇ RAHMİ KEMAL,MENKÜ AHMET,TUCER BÜLENT,GÖKOĞLU ABDULKERİM,KÜÇÜK AHMET,KARADEMİR MUSTAFA (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - İntradiploik hematom 2 olgu sunumu KARADEMİR MUSTAFA,YÜCEER ABDÜLBAKİ,KÜÇÜK AHMET,ÖKTEM İBRAHİM SUAT (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - İntraserebral hemorajiye sebep olan meninjiom:olgu sunumu KARADEMİR MUSTAFA,YÜCEER ABDÜLBAKİ,GÖKOĞLU ABDÜLKERİM,MENKÜ AHMET (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 ALT VE ÜST SERVİKAL BÖLGE YARALANMALARI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 ANEVRİZMAL SUBARAKNOİD KANAMALAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 BEYİN HERNİASYONLARI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 BEYİN ÖDEMİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 İNTRAKRANİAL ,SPİNAL VE CERRAHİ ENFEKSİYONLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 İNTRAKRANİAL KONJENİTAL ANOMALİLER Türkçe 1 Lisans 2018-2019 İNTRASEREBRAL HEMATOMLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 KAFA İÇİ YER İŞGAL EDEN BENİGN LEZYONLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 KAFA İÇİ YER İŞGAL EDEN MALİGN LEZYONLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 KAFA KAİDESİ VE KAFA TABANI KIRIKLARI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 KAFA TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Türkçe 3 Lisans 2018-2019 KİBAS Türkçe 1 Lisans 2018-2019 LOMBER BENİGN LEZYONLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 NÖROŞİRÜRJİDE YOĞUN BAKIM Türkçe 1 Lisans 2018-2019 OMURİLİK YARALANMASI VE PATOFİZYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI VE TUZAK NÖROPATİLERİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 SERVİKAL TORAKAL BENİGN LEZYONLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 SPİNAL KONJENİTAL ANOMALİLER Türkçe 1 Lisans 2018-2019 SPİNAL TÜMÖRLER Türkçe 1 Lisans 2018-2019 TORAKAL VE LOMBER BÖLGE YARALANMALARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 BEYİN HERNİASYONLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 BEYİN ÖDEMİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 İNTRASEREBRAL HEMATOMLAR Türkçe 1 Lisans 2017-2018 KAFA KAİDESİ VE KAFA TABANI KIRIKLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 KAFA TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Türkçe 3 Lisans 2017-2018 KİBAS Türkçe 1