Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI


MAKALELER 1 - Sivas Bölgesinde Servikal Örneklerde Human papillomavirus Sıklığı ve Genotip Dağılımı HASBEK MÜRŞİT,ÇELİK CEM,ÇABUK ASLI,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyoloji Cem Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Catheter-Related Bacteremia due to Enterobacter ludwigii in a Hemodialysis Patient: First Report in the Literature KÖZ SÜLEYMAN,OĞUZ ESİN,TİMUÇİN MERYEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 3 - Catheter-Related Bacteremia due to Enterobacter ludwigii in a Hemodialysis Patient: First Report in the Literature KÖZ SÜLEYMAN,OĞUZ ESİN,Timuçin Meryem,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Web of Science Emerging Sources Citation Index (www.thomsonreuters.com), Index Copernicus (www.indexcopernicus.com), TÜBİTAK/ULAKBİM Tıp Veri Tabanı (Türk Tıp Dizini) (www.ulakbim.gov.tr), Türkiye Atıf Dizini (www.atifdizini.com), Türk Medline ve Ulusal Atıf İndeksi (www.turkmedline.net), SCOPUS (www.scopus.com) ve Scopemed (www.scopemed.org), ARAŞTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi (www.arastirmax.com), Free Medical Journals (www.freemedicaljournals.com) ve EBSCO-HOST (www.ebscohost.com) Vaka Takdimi 4 - Catheter-Related Bacteremia due to Enterobacter ludwigii in a Hemodialysis Patient: First Report in the Literature KÖZ SÜLEYMAN,Timuçin Meryem,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 5 - Evaluation of 2015-2016 MOTAKK HBV DNA and HCV RNA External Quality Assessment National Program Results BOZDAYI ABDURRAHMAN MİTHAT,KIZILPINAR SELMA ÇİLEM,OTLU BARIŞ,AKSARAY SEBAHAT,GÖKAHMETOĞLU SELMA,AKYAR IŞIN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇOLAK DİLEK,FINDIK DUYGU,KİBAR FİLİZ, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bulteni, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Occult Hepatitis B Prevalence in Hepatitis B Vaccinated Dialysis Patients HÜZMELİ CAN,Şeker Ayşe,CANDAN FERHAN,Bağcı Gökhan,Akkaya Lale,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,Kayataş Mansur, Yayın Yeri: Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Hastanede yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmaların biyofilm formasyon aktiviteleri ÇALI ABDÜLHAMİT,ÇELİK CEM,TUTAR UĞUR,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Kocaeli tıp dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Ülkemizde Klinik Enterobacteriaceae İzolatlarında Plazmit Aracılı Kolistin Direnç Genlerini (mcr-1 ve mcr-2) Araştıran Çok Merkezli Çalışmaya Ait Sonuçlar sarı ayşe nur,SÜZÜK SERAP,KARATUNA ONUR,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,KARAKOÇ AE,ÇİZMECİ Z,ALIŞKAN SAYIN AE,CÖMERT FÜSUN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,AKPOLAT NEZAHAT,ÇİLLİ FATMA FERİHA,ZER YASEMİN,KARATAŞ A,AKGÜN KARAPINAR DENİZ BAHAR,BAYRAMOĞLU GÜLÇİN,ÖZDAMAR M,KALEM F,DEL, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bulteni, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup 9 - Ülkemizde Klinik Enterobacteriaceae İzolatlarında Plazmit Aracılı Kolistin Direnç Genlerini (mcr-1 ve mcr-2) Araştıran Çok Merkezli Çalışmaya Ait Sonuçlar SARI AYŞE NUR,SÜZÜK SERAP,KARATUNA ONUR,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,KARAKOÇ AYŞE ESRA,ÇİZMECİ ZEYNEP,ALIŞKAN HİKMET EDA,CÖMERT FÜSUN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,AKPOLAT NEZAHAT,ÇİLLİ FATMA FERİHA,ZER YASEMİN,KARATAŞ AYSEL,AKGÜN KARAPINAR DENİZ BAHAR,BAYRAMOĞLU GÜLÇİN,ÖZD, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bulteni, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup 10 - SARI AYŞE NUR,SÜZÜK SERAP,KARATUNA ONUR,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,KARAKOÇ AE,ÇİZMECİ Z,ALIŞKAN SAYIN AE,CÖMERT FÜSUN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,AKPOLAT NEZAHAT,ÇİLLİ FF,ZER YASEMİN,KARATAŞ A,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,AKGÜN KARAPINAR DENİZ BAHAR,BAYRAMOĞLU GÜLÇİN,ÖZDAMAR M,, Yayın Yeri: MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları:2011-2016 SÜZÜK YILDIZ SERAP,ŞİMŞEK HÜSNİYE,ÇÖPLÜ NİLAY,GÜLAY ZEYNEP,AÇIKGÖZ ÖZLEM,ADALETİ RIZA,AFŞAR İLHAN,AKGÜN SADIK,AKPOLAT NEZAHAT,AKSARAY SEBAHAT,AKSÖZEK ALPER,AKSU EVRİM,AKSU GÖNÜL,AKTAŞ DİLBER,ALIŞKAN EDA HİKMET,ALTINDİŞ MUSTAFA,ALTINÖZ ASİYE,ARAL MURAT, YA, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bülteni, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - A rare seen pathogen in complicated skin-soft tissue infection: Pasteurella bettyae BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,Ramazanoğlu Zeynep Banu,ELALDI NAZİF,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 13 - A rare seen pathogen in complicated skin-soft tissue infection: Pasteurella bettyae BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,RAMAZANOĞLU ZEYNEP BANU,ELALDI NAZİF,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 14 - Production, purification, and characterization of metalloprotease from Candida kefyr 41 PSB Yavuz Sevgi,KOCABAY SAMET,ÇETİNKAYA SERAP,AKKAYA BİRNUR,AKKAYA RECEP,YENİDÜNYA ALİ FAZIL,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: International Journal of Biological Macromolecules, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - [Results of a multicenter study investigating plasmid mediated colistin resistance genes (mcr-1 and mcr-2) in clinical Enterobacteriaceae ısolates from Turkey]. Sarı AN,SÜZÜK SERAP,KARATUNA ONUR,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,KARAKOÇ AYŞE ESRA,ÇİZMECİ ZEYNEP,ALIŞKAN HİKMET EDA,CÖMERT FİSUN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,AKPOLAT NEZAHAT,ÇİLLİ FATMA FERİHA,ZER YASEMİN,KARATAŞ A,AKGÜN KARAPINAR DENİZ BAHAR,BAYRAMOĞLU GÜLÇİN,ÖZDAMAR M,KAL, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji bulteni, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup 16 - Antimicrobial Susceptibility in Bacteria of Corynebacterium Species the Pathogen Role of Which Regains İmportance in Various İnfections ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TUTAR UĞUR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 17 - Evaluation of the compatibility of Phoenix 100 and Microflex LT MALDI TOF MS systems in the identification of routinely isolated microorganisms in the clinic microbiology laboratory ÇELİK CEM,UYSAL ELİF BİLGE,TUTAR UĞUR,ERTÜRK RAHŞAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN, Yayın Yeri: LaboratoriumsMedizin, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Mortality predictors of Staphylococcus aureus bacteremia a prospective multicenter study YILMAZ MESUT,ELALDI NAZİF,BALKAN İLKER İNANÇ,ARSLAN FERHAT,BATIREL AYŞE ALGA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ALKAN SEVİL,ÇELİK AYGÜL DOĞAN,YETKİN MELTEM ARZU,BODUR HÜRREM,SINIRTAŞ AYŞE MELDA,AKALIN EMİN HALİS,ALTAY FATMA AYBALA,ŞENCAN İRFAN,AZAK, Yayın Yeri: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Investigation of Carbapenemases in Carbapenem Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated in 2014 in Turkey ÇAKAR ASLI,AKYÖN YILMAZ YAKUT,GÜR DENİZ,KARATUNA ONUR,ÖĞÜNÇ DİLARA,ÖZHAK BAYSAN BETİL,ÇÖPLÜ NİLAY,ÇAĞATAY MUSTAFA,KILIÇ ABDULLAH,BAYSALLAR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,GÜLAY ZEYNEP,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,TÜNGER ALPER,KILIÇ HÜSEYİN,ERÇAL BARIŞ DERY, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bulteni, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - KAN VE BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÇELİK CEM,TUTAR UĞUR,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: ANKEM, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TÜRK İNDEKSİ, TÜBİTAK, ULAKBİM Özgün Makale 21 - A case of chronic suppurative otitis media caused by Kerstersia gyiorum UYSAL ELİF BİLGE,ÇELİK CEM,TUZCU NEVİN,CAN FEVZİ,DOĞAN MANSUR,ERTÜRK RAHŞAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: ACTA PATHOLOGICA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Bir Üniversite Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Epidemisi Risk Faktörlerinin Araştırılması ŞEN MÜNEVVER,ELALDI NAZİF,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ÇELİK CEM,ENGİN AYNUR,BAKIR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜRSOY SİNAN, Yayın Yeri: FLORA, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 23 - Applicability of Xpert MTB RIF assay for routine diagnosis of tuberculosis a four year single center experience ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,BERK SERDAR,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,GÜLTÜRK ESRA, Yayın Yeri: Turkish Journal of Medical Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 24 - Rotavirus and Adenovirus gastroenteritis a time series analysis ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,TÜRKAY HAKAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜVEN AHMET SAMİ,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: PEDIATRICS INTERNATIONAL, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 25 - Klinik Örneklerden İzole Edilen Anaerobik Bakteriler Yedi Yıllık Değerlendirme UYSAL ELİF BİLGE,ÇELİK CEM,ALAN ÇAĞLAR,KAYA HAVVA,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 26 - Distribution of bacterial species and evaluation of their antimicrobial susceptibility support a general approach that urinary tract infections are considered complicated in men KORGALI ESAT,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,GÜLTEKİN EMİN YENER,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,AYAN SEMİH,GÖKÇE GÖKÇE, Yayın Yeri: Clinical Medicine Research, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 27 - Increasing antimicrobial resistance in nosocomial pathogens multidrug resistant extensively drug resistant and pandrug resistant Acinetobacter baumannii ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,DAYI FATMA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF,GÜLTÜRK ESRA, Yayın Yeri: Journal of Microbiology and Infectious Diseases/JMID, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarından İzole Edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium Bakterilerinin Antimikrobiyal Diren Paterni ÇELİK CEM,UYSAL ELİF BİLGE,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: FLORA, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 29 - Kan Akımı İnfeksiyonlarından İzolr Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Paterni Altı Yıllık Değerlendirme ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜLTÜRK ESRA, Yayın Yeri: Klimik Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 30 - Sivas Bölgesinde Yaşayan Kadlnlarda Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Pozitifliği ve Genotiplerinin Sıklığı Dilara Yıldırım, Malik Ejder Yıldırım, Mustafa Zahir Bakıcı., Yayın Yeri: Firat Tip Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 31 - Community acquired CTX M 15 type ESBL producing Escherichia coli meningitis a case report and literature review Nazif Elaldı, M.Gökhan Gözel, Fetiye Kolayli, Aynur Engin, Cem Çelik,M.Zahir Bakıcı,Haluk Vahaboğlu., Yayın Yeri: Journal of Infection in Developing Countries, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 32 - Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Hastalarının HBs Ag ve Anti HCV Seropozitiflikleri Özlem KAPLAN, Mustafa Zahir BAKICI, Cem ÇELİK, Mansur KAYATAŞ, Ferhan CANDAN, Yayın Yeri: VİRAL HEPATİT, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 33 - Anti HCV seropozitif kişilerde moleküler HCV RNA test sonuçlarının değerlendirilmesi ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,DAYI FATMA,RAKİBE KAYGUSUZ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Türk Aile Hek. Derg., Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 34 - 2003 2011 yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde anti HCV görülme sıklığı ve pozitifliklerin yıllara göre karşılaştırılması Aslı Çabuk, Cem Çelik, Rakibe Kaygusuz, M.Zahir Bakıcı., Yayın Yeri: Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 35 - The assessment of molecular HCV RNA test results on anti HCV seropositive people Cem Çelik, Mustafa Gökhan Gözel, Fatma Dayı, Rakibe Kaygusuz,Mustafa Zahir Bakıcı., Yayın Yeri: Türk Aile Hek Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 36 - Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotiklere Direnç Durumu ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ENGİN AYNUR,TUTAR UĞUR, Yayın Yeri: Flora, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 37 - Kan Akımı Enfeksiyonlarından İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Antimikrobiyal Direnç Paterni ÇELİK CEM,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ENGİN AYNUR,KAYA HAVVA, Yayın Yeri: Genel Tıp Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 38 - Is sustained release of vancomycin from fibrin glue effective to prevent methicillin resistant Staphylococcus aureus graft infection Nurkay katrancıoğlu, Oğuz Karahan, Ahmet Turhan Kılıç, Özgür Katrancıoğlu,Cem Çelik,Mustafa Zahir Bakıcı,Erhan Atahan., Yayın Yeri: African Journal of Microbiology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 39 - Association of autonomic nervous system functions with immune response and prognosis in acute ischemic stroke patients Burhanettin Çiğdem, Özlem Kayım Yıldız, Mustafa Zahir Bakıcı, Suat Topaktaş., Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 40 - 2002 2011 YILLARI ARASINDA DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN SHIGELLA TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DAĞILIMLARI Cem ÇELİK, Mustafa Gökhan GÖZEL, Fatma DAYI, Rakibe KAYGUSUZ,Mustafa Zahir BAKICI., Yayın Yeri: ANKEM Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 41 - Helikobakter Pylori Pozitif Ülser ve Gastritli Hastalarda SVCAM 1 Düzeyleri Ş Şahin, Cihat Şarkış, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, HATİCE ÖZER, Yayın Yeri: The Medical Journal of Kocatepe, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 42 - A retrospective investigation of extended spectrum beta lactamase production in gram negative bacteria strains isolated from inpatients of an university hospital RAKİBE KAYGUSUZ, CEM ÇELİK, ASLI ÇABUK, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 43 - Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları CEM ÇELİK, FATMA DAYI, RAKİBE KAYGUSUZ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 44 - Diagnostic Value of Autoantibodies Against Citrullinatted Peptide Antigens in Rheumatoid Arthritis Comparison of Different Commercial Kits ÖZLEM ŞAHİN, ECE KAPTANOĞLU, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, HAFİZE SEZER, HASAN ELDEN, SAMİ HİZMETLİ, Yayın Yeri: Turkish Journal of Rheumatology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 45 - Differentiation of Rheumatoid Arthritis From HCV Infection Rheumatoid Factor Anti Cyclic Citrullinated Peptide or Anti Mutated Citrullinated Vimentin Ece Kaptanoğlu, Işılay Nadir, Zahir Bakıcı, Emrullah Hayta,Mehmet Türkmen, Hafize Sezer, Sami Hizmetli,Hasan Elden., Yayın Yeri: Turkish Journal of Rheumatology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 46 - Türkiye de İç Anadolu Bölgesi nde Deri Şarbonu 39 Erişkin Olgunun İrdelenmesi ENGİN AYNUR,ELALDI NAZİF,DÖKMETAŞ İLYAS,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,KAYA ŞAFAK,BAKIR MEHMET, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J. Med Sci, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 47 - Sivas Yöresindeki HCV Genotip Dağılımlarının Araştırılması Cem ÇELİK, Mustafa Zahir BAKICI, Rakibe KAYGUSUZ, Rahşan ERTÜRK., Yayın Yeri: Viral Hepatit Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 48 - Reduced P selectin in Hearts Pretreated with Fluvastatin A Novel Benefit for Patients Undergoing Open Heart Surgery Ö. Berkan, N. Katrancioglu, E. Ozker, G. Ozerdem, Z. Bakici, M. B. Yilmaz., Yayın Yeri: Thorac cardiovasc Surg, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 49 - Are plasma and synovial fluid leptin levels correlated with disease activity in rheumatoid arthritis BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Rheumatology International, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 50 - Resistance rates to antituberculosis drugs in Sivas province U GÖNLÜGÜR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, T GÖNLÜGÜR, VE ARK., Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bülteni, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 51 - Hemodiyaliz hastalarında hepatit G virus prevalansı FÜSUN GÜLTEKİN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, HAFİZE SEZER, İlhan Murat, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Med Scı, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 52 - Tokat İlindeki içme Sularının Koliform Bakteriler Yönünden Araştırılması AVCI SEMA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ERANDAÇ MEMNUNE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 53 - The relation between anticardiolipin antibodies and complications of type 2 diabetes mellitus Öznur Kal, FÜSUN GÜLTEKİN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Ali Kal, Yayın Yeri: Saudi Med J, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 54 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar Dört Yıllık Takip Çalışması AYNUR ENGİN, Bilge Gürelik, NAZİF ELALDI, MEHMET BAKIR, İLYAS DÖKMETAŞ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Filiz Şahin, Yayın Yeri: Yoğun Bakım Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 55 - The influence of maternal iron deficiency anaemia on the haemoglobin concentration of the infant S Türkay, F Tanzer, A Gültekin, M Z Bakici, Yayın Yeri: J. Trop. Pediatr, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 56 - Neonatal group B colonization and maternal urogenital and anorectal system carriage A Gökalp, A Oğuz, Z Bakici, A Gültekin,H Toksoy, M Gürel, G Kanra, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bülteni, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 57 - Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri Levent ÖZDEMİR *, Gülay KOÇOĞLU **, Haldun SÜMER **, Naim NUR ***, Hüseyin POLAT **, Ahmet AKER ****,Zahir BAKICI *****, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 58 - Astım atağında Chylamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila ve Helicobacter pylori serolojisi ÖZNUR ABADOĞLU, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: ASTIM ALLERJİ İMMÜNOLOJİ, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: İndex Copernicus, Ulakbim Özgün Makale 59 - Brusellozlu Olgularda Tanısal Yaklaşım Olgu Sunumu KORKMAZ S,CANDAN FERHAN,KILIÇLI MF,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 60 - Akne Vulgarisli Olgulardan İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokoklar ve Propionobacterium Acnes Türlerinin Antibiyotik Direnci ALTIOĞLU ÇİĞ F,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 61 - Astım Atağında Chlamydia Pneumoniae Mycoplasma Pneumoniae Legionella Pneumophila ve Helicobacter Pylori Serolojisi ABADOĞLU Ö,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Astım Alerji İmmünoloji, Yıl: 2005 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 62 - Cold dissection versus bipolar cauterizing tonsillectomy for bacteriemia Sinan KOCATÜRK, Altan YILDIRIM, Tayfur DEMİRAY, Gül BAHAR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: American Journal of Otolaryngology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 63 - The relationship between anticardiolipin antibodies and vascular access occlusion in patients on hemodialysis Füsun Gültekin, Hakan Alagözlü, Ferhan Candan, Işilay Nadir, Mustafa Zahir Bakici, Hafize Sezer, Yayın Yeri: ASAIO J., Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 64 - Antibiotic susceptibility patterns among respiratory isolates of gram negative bacil in a Turkish Üniversity Hospitak U GÖNLÜGÜR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, İBRAHİM AKKURT, T EFEOĞLU, Yayın Yeri: BMC Mikrobiology, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 65 - Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi nde 1999 Yılından İtibaren Takip Edilen Ardışık 385 Olguda Anti Tüberküloz İlaç Direnci ÖMER TAMER DOĞAN, SEFA LEVENT ÖZŞAHİNS KAYA, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, AYŞE IŞIN YALDIZ, Yayın Yeri: C.. Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 66 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde 10 Aylık Periyotta Saptanan Kandidüri Etkenlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları KAYA K,KAYA S,AVUNDUK H,ÖZYAZICI G,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 67 - Molecular genotyping of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains in a teaching hospital in Turkey A Yasemin Oztop, Hatice Pinarbasi, Sesin Kocagöz, M Zahir Bakici, Mehmet Bakir, Yayın Yeri: Microb. Drug Resist, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 68 - Retrospective alnalysis of antibiotic susceptibility patterns of respiratory isolates of Pseudomonas aeruginosa in a Turkısh University hospital Ü GÖNLÜGÜR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, LEVENT ÖZDEMİR, İBRAHİM AKKURT, İBRAHİM SERHAT İÇAĞASIOĞLU, FÜSUN GÜLTEKİN, Yayın Yeri: Annals Of Clinical Mikrobiology and Aantimicrobials, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 69 - Antibiotic Susceptibility Patterns of Respiratory İsolated of Stephylococcus aureus in a Turkish University Hospıtal GÖNLÜGÜR UĞUR,AKKURT İBRAHİM,ÖZDEMİR LEVENT,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,İÇAĞASIOĞLU SERHAT,GÜLTEKİN FÜSUN, Yayın Yeri: Acta Microbiologica Polonica, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 70 - Bir üniversite hastanesinde nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları Etken mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç NAZİF ELALDI, MUSTAFA TURAN, B DURAN, MEHMET BAKIR, İLYAS DÖKMETAŞ,MUSTAFA ZAHİR BAKICI, F ŞAHİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 71 - Üriner Retansiyon Nedeni ile Kateterize Edilmiş Hastalarda Kateterizasyon Süresi İle İdrar Kültür Sonuçları Arasındaki İlişki ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi KAYA S,GÖKÇE GÖKHAN,SÜMER ZEYNEP,KILIÇARSLAN H,KAYA K,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 72 - Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları İnsidans Etyoloji Ve Sonuçlar BAKIR MEHMET,ELALDI NAZİF,DÖKMETAŞ İ,BİLGİÇ A,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ŞAHİN A, Yayın Yeri: Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 73 - Klinik Örneklerden Soyutlanan Aerop Bakterilerin Peksiganana In Vıtro Duyarlılığı ÜNLÜ GÜLHAN,ÜNLÜ MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: İnfeksiyonları Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 74 - Kan Kültürlerinden Soyutlanan Gram Negatif Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Direnci ve Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Oranlar I ÜNLÜ GÜLHAN,ÜNLÜ MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜR DENİZ, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 75 - Sivas İl Merkezinde Yaşayan Erişkinlerde Bazı Hematolojik Parametrelerin Normal Değerlerinin Araştırılması YILMAZ ŞANLI F,ERDAL S,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇINAR Z, Yayın Yeri: Erciyes Tıp Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 76 - Antibiotic Susceptibility patterns of respiratuary isolates of staphylococcus aureus in a Turkish University Hospital Uğur Gönlügür, İBRAHİM AKKURT, LEVENT ÖZDEMİR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, İBRAHİM SERHAT İÇAĞASIOĞLU, FÜSUN GÜLTEKİN, Yayın Yeri: Acta Microbiologica Polonica, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 77 - Proteus mirabilis menenjiti Bir olgunun değerlendirilmesi NAZİF ELALDI, A T ERGÜR, HAKAN ALAGÖZLÜ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, İLYAS DÖKMETAŞ, MEHMET BAKIR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 78 - Stafilokoklarda metisilin direncinin farklı yöntemlerle belirlenmesi ve çoğul antibiyotik direnci M HASBEK, Y HAKGÜDENER, S KAYA, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 79 - Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kan Örneklerinde Bir Yıllık Torch İncelemesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi BAKICI MUSTAFA ZAHİR,NEFESOĞLU NESRİN,ERANDAÇ MEMNUNE, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 80 - Klinik örneklerden soyutlanan Enterococcus faecalis ve Enterococcus Faecium kökenlerinin çeşitli antibiyotiklere direnci M ÜNLÜ, G VARDAR ÜNLÜ, MUSTAFA ZAHİR BAKICIA ŞAHİN, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 81 - Nöroşirürji Kliniği ve Nozokomiyal İnfeksiyon Bir Üniversite Hastanesinin Üç Yıllık Takip Sonuçları İLYAS DÖKMETAŞ, NAZİF ELALDI, MEHMET BAKIR, Murat Göksel, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, MUSTAFA GÜRELİK, ÖZEN KARADAĞ, F Şahin, Yayın Yeri: Hastane Enfeksiyonları Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 82 - Acil servise başvuran seçilmiş hastalarda HBs Ag, Anti-HBs ve Anti-HCV seroprevalansı. YILMAZ K,ALAGÖZLÜ HAKAN,KORKMAZ C,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Klinik Bilimler ve Doktor, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 83 - Acil servise başvuran seçilmiş hastalarda HBs Ag Anti HBs ve Anti HCV seroprevalansı YILMAZ K,ALAGÖLÜ H,KORKMAZ C,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Klinik Bilimler ve Doktor, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 84 - Antimicrobial Susceptbility of Bacillus antracis in an Endemic Area MUSTAFA ZAHİR BAKICI, NAZİF ELALDI, MEHMET BAKIR, LYAS DÖKMETAŞ, M ERANDAÇ,MUSTAFA TURAN, Yayın Yeri: Scand J of Infect Dis, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 85 - Effect of Frequent Replacement Contact Lenses on Normal Conjunctival Flora ERDOĞAN HAYDAR,KEMAL MUSTAFA,TOKER MUSTAFA İLKER,TOPALKARA AYŞEN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Clao. Journal, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 86 - Anticardiolipin Antibody Positivity in Diabetic Patients With and Without Diabetic Foot HAKAN ALAGÖZLÜ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, FÜSUN GÜLTEKİN, B YILDIRIM, HAFİZE SEZER, Yayın Yeri: J Diabetes Complicant, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 87 - Anticardiolipin antibody positivity in diabetic patients with and without diabetic foot Hakan Alagözlü, Zahir Bakıcı, Füsun Gültekin, Birdal Yıldırım,Hafize Sezer., Yayın Yeri: Journal of Diabetes and Its Complications, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 88 - Hemodiyaliz hastalarında saliva ve dişeti cep sıvısında HBsAg Anti HBs ve Anti HCV nin analizi İ MARAKOĞLU, HAKAN ALAGÖZLÜ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, UK GÜRSOY, S DEMİRER, FÜSUN GÜLTEKİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 89 - Sivas ta Toplum Kökenli Pnömonilerde Bakteriyel Etiyoloji UĞUR GÖNLÜGÜR, İBRAHİM AKKURT, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, ERGÜN HALDUN SÜMER, Yayın Yeri: Akciğer Arşivi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 90 - Bölgemizden soyutlanan Salmonella Ve Shigella bakterileri ve antibiyotik duyarlılıkları BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇAKMAKTEPE S,GÜNEY A, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 91 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Donör Kanlarının Hbsag Anti Hcv Anti Hıv Ve Sifiliz Seropozitifliği Yönünden Değerlendirilmesi SÜMER ZEYNEP,SÜMER H,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,KOÇ S, Yayın Yeri: Viral Hepatit Derg, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 92 - Kan kültürlerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları BAKICI MUSTAFA ZAHİR,KIVANÇ Ö,KILAVUZ EM, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 93 - Kan kültürlerinden soyutlanan Staphylococcus kökenlerinin antibiyotik duyarlılıklarının BIOMİC sistemi ile saptanması ÜNLÜ GÜLHAN,ÜNLÜ MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜR DENİZ, Yayın Yeri: İnfek Derg ( Turkish Journal of Infection ), Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 94 - Yatırılarak izlenen hastaların yara yeri ve idrar örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların değerlendirilmesi SÜMER ZEYNEP,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,TÜRKAY C,GÖKÇE GÖKHAN,GÖKGÖZ Ş, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyol Cem Derg, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 95 - Otoimmün tiroid hastalıkları ile hepatit C ve Hepatit B virüs birlikteliği DÖKMETAŞ HC,ATASEVEN H,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,YÜKSEL İ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ERSELCAN TANER,DOĞAN ZT, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 96 - Bölgemizden izole edilen Brucella cinsi bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları BAKICI MUSTAFA ZAHİR,KIVANÇ Ö,IŞIK M, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 97 - Tüberculous Pericarditis A Report of Three Cases FÜSUN GÜLTEKİN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, NAZİF ELALDI, MEHMET BAKIR, Yayın Yeri: Current Medical Research and Opınıon, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 98 - The Effects of Pentoxifylline Treatment on Bacterial Translocation After Hemorrhagic Shock in Rats KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELAGÖZ ŞAHANDE,ARPACIK M, Yayın Yeri: Clin. Exp. Med., Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 99 - Menenjit ön tanılı hastaların BOS örneklerinin bir yıllık bakteriyolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ZEYNEP SÜMER, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, ÜNAL ÖZÜM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 100 - Hemodiyaliz hastaları ve santral venöz kateter bağlantılı infeksiyonlar ELALDI NAZİF,BAKIR MEHMET,DÖKMETAŞ İ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Flora, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 101 - Acınetobacter Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları SÜMER ZEYNEP,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,KARADAĞ Ö,BAKIR MEHMET, Yayın Yeri: Ankem Derg 2000, Yıl: 2000 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 102 - Dişhekimliğinde kullanılan banyo solüsyonlarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi GEDİK RÜŞTÜ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C Ü Dişhek Fak Derg, Yıl: 2000 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 103 - Deneysel sepsis modelinde koagülasyon bozuklukları ile akut faz proteinleri arasındaki ilişki KAMURAN KAYA, MEHMET ŞENCAN, İBRAHİM SERHAT İÇAĞASIOĞLU, İLYAS DÖKMETAŞ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, SANİYE TOPÇU, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 104 - In vitro koşullarda flukonazol ve ketokonazol ile granülosit koloni stimüle edici faktör kombinasyonunun insan nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi NAZİF ELALDI, İLYAS DÖKMETAŞ, SEVTAP BAKIR, MEHMET BAKIR, MEHMET ŞENCAN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, HÜSEYİN AYDIN, GÜL DELİBAŞ, Yayın Yeri: Klimik dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: İndex Copernicus, Ulakbim Özgün Makale 105 - Disposable ve yumuşak kontakt lens saklama solüsyonlarının mikrobiyal kontaminasyonu ARICI MK,TOPALKARA AYŞEN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜLER CENAP, Yayın Yeri: T Oft Gaz, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 106 - Bölgemizdeki Streptococcus pneumoniae suşlarının bazı antibiyotiklere direnç durumu AYDIN BS,BAKIR MEHMET,DÖKMETAŞ İ,ELALDI NAZİF,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Klimik Derg, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 107 - Kronik tonsilitli çocuklarda tonsil yüzeyi tonsil içi mikrobiyolojisi S ÖZTÜRKCAN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, SUPHİ MÜDERRİS, M UNGAN, Yayın Yeri: Turk Arch.Orc., Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 108 - In vitro koşullarda granülosit koloni stimüle edici faktörün amfoterisin B ve lipozomal amfoterisin B ile kombinasyonunun insan nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi NAZİF ELALDI, İLYAS DÖKMETAŞ, SEVTAP BAKIR, MEHMET BAKIR, MEHMET ŞENCAN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, HÜSEYİN AYDIN, GÜL DELİBAŞ, Yayın Yeri: Klimik Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: İndex Copernicus Özgün Makale 109 - Prevalence Of Rheumatoid Factor Rf And Anti Native Dna Antibodies Anti N Dna İn Different Age Subpopulations ÖNEN F,TÜRKAY C,MEYDAN A,DÖKMETAŞ HATİCE SEBİLE,SÜMER H,HOCAOĞLU L,İÇAĞASIOĞLU S,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Tr.J.Of.Medical Sciences., Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 110 - Akut gastroenteritli olgularda Shigella türlerinin rolü ve bazı antibiyotiklere direnç durumu İLYAS DÖKMETAŞ, MEHMET BAKIR, S TÜRKAY, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, ÖMER CEVİT, Ö DAZKIR,NAZİF ELALDI, Yayın Yeri: Fırat Tıp Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 111 - Çocukluk çağı farenjitlerde Beta Hemolitik Streptokok gruplarının yeri ve Streptokok farenjitlerinin tedavisinde penisilin G prokain ile Sefuroksim Aksetil in karşılaştırılması CEVİT ÖMER,TOKSOY HAYRİ BOZKURT,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN,SÜTÇÜ İDRİS,TÜRKAY SADİ,ERGÜR AYÇA,KAFALI GÜLDEN, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 112 - Hastane infeksiyononu etkeni stafilokokların 1991 1995 yılları süresince artan florokinolon direnci BAKIR MEHMET,DÖKMETAŞ İ,ELALDI NAZİF,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,BENER F, Yayın Yeri: Fırat Tıp Derg, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 113 - Midazolam ın mikrobiyolojik riskleri S SERİN, B KARSLI, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, C MİMAROĞLU, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 114 - Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas türleri F KOÇOĞLU, G SAYGI, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 115 - Uzamış Pringle Manevrası Sonrası Bozulan Karaciğer Fonksiyonlarının Triiodotinonin ile Resusite Edilmesi TURAN M,YILDIRIR C,GÖKGÖZ Ş,CAN M,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Ulusal Cerrahi Derg, Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 116 - Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobik duyarlılıklarının belirlenmesinde agar difüzyon ve agar dilüsyon yöntemlerinin karşılaştırılması KOÇOĞLU MUSTAFA FERİT,SAYGI G,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 117 - The Influence of Maternal Iron Defiency Anaemia on the Haemoglobin Concentration of the Infant TÜRKAY SADİ,TANZER FATOŞ,GÜLTEKİN ASIM,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Journal of Tropical Pediatrics, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 118 - Postoperative wound infections. YALÇIN AN,BAKIR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,DÖKMETAŞ İLYAS,SABIR N, Yayın Yeri: J. Hosp. İnfect., Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 119 - Ürosepsis 41 olgunun değerlendirilmesi İLYAS DÖKMETAŞ, MEHMET BAKIR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, AN YALÇIN, Yayın Yeri: KLİMİK Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 120 - Hospitalize edilen alt solunum yolu enfeksiyonlu çocuklarda Mycoplasma pnömonisi G KAFALI, HB TOKSOY, ASIM GÜLTEKİN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, İ BERÇEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 121 - Pıtyriasis versicolor da wood ışığı ve mikolojik bulgular S ÜNLÜ, S ÖZTÜRKCAN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, M MARUFİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 122 - Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları AN YALÇIN, MEHMET BAKIR, İLYAS DÖKMETAŞ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, F BENER, BS AYDIN, Yayın Yeri: KLİMİK Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: İndex Copernicus Özgün Makale 123 - Yara yerinde izole edilen Stafilokokların antibiyotik duyarlılıkları YALÇIN AN,ÖZÇELİK SEDAT,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,DÖKMETAŞ İLYAS, Yayın Yeri: F.Üni.Sağ.Bil.Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 124 - Intravenous Immunoglobulin in the Treatment of Salmonella Typhimurium Infections in Preterm Neonates GÖKALP AYŞE SEVİM,TOKSOY HAYRİ BOZKURT,TÜRKAY SADİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,KAYA RAFET, Yayın Yeri: Clinical Pediatrics., Yıl: 1994 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 125 - Streptomisin Tetrasiklin ve Doksisiklin Rifampisin tedavilerinin akut Brucelloziste karşılaştırılması olgularının klinik ve laboratuvar özellikleri İLYAS DÖKMETAŞ, MEHMET BAKIR, AN YALÇIN, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 126 - Genelev kadınlarında ve düşük yapan kadınlarda sifiliz antikorlarının araştırılması ÖMER POYRAZ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, AN YALÇIN, MEHMET BAKIR, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 127 - Son üç yılda kliniğimizde onikomikoz etkeni olarak saptadığımız mantarlar ÖZTÜRKCAN S,YALÇIN N,AKINCI S,ÜNLÜGÜNEŞ G,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 128 - Congenital ichthyosiform erythroderma with Trichophyton rubrum infection S Oztürkcan, A H Parlak, M Marufi, M Z Bakici,R Egilmez, A Gültekin, Yayın Yeri: İndian Pediatr, Yıl: 1993 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 129 - 0 6 yaş grubu çocuklarda akut gastroenterit etkenleri arasında rotavirus un yeri ASIM GÜLTEKİN, Ü TUZLUOĞLU, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, A GÖKALP, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 130 - Diabetik hastalarda oral kandida insidansı ÖZTÜRKCAN S,ÖZTÜRKCAN S,TOPÇU S,AKINCI S,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,YALÇIN N, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 131 - Toxoplasma gondii antikorları saptanan hastalarda romatoid faktör ve Anti n DNA antikorlarının araştırılması ÖMER POYRAZ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, SEDAT ÖZÇELİK, Yayın Yeri: Türk Parazitol Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 132 - Genelev kadınlarında ve düşük yapan kadınlarda Chlamydia trachomatis IgA ve IgG antikorlarının araştırılması ÖMER POYRAZ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, MEHMET BAKIR, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bülteni, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 133 - Karaciğer amip absesi ve metronidazole ile tedavi İLYAS DÖKMETAŞ, MEHMET BAKIR, AN YALÇIN, M BOZ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, ORHAN SOLAK, Yayın Yeri: Türk Parazitol. Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 134 - Mycobacterium tuberculosis suşlarının antitüberküloit ilaçlara direnç durumları MUSTAFA ZAHİR BAKICI, MEHMET BAKIR, AN YALÇIN, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 135 - Neonatal Haemophılus influenzae pnömonisi Bir vakanın takdimi AS GÖKALP, HB TOKSOY, S TÜRKAY, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Çocuk Sağ. ve Hast. Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 136 - Yara yerinde izole edilen gram negatif bakterilerin ofloxacin ciprofloxacin ve aminoglikozidlere direnç durumları MEHMET BAKIR, İLYAS DÖKMETAŞ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 137 - Sivas bölgesinde Shigella serotipleri ve bazı antibiyotiklere direnç durumları MEHMET BAKIR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, İLYAS DÖKMETAŞ, HB TOKSOY, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 138 - Bazı antibiyotiklerin hastane enfeksiyonu etkeni olan Enterobacter suşlarına etkisi İLYAS DÖKMETAŞ, MEHMET BAKIR, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, N SABIR, Yayın Yeri: KLİMİK Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: İndex copernicus Özgün Makale 139 - Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas ların çeşitli antibiyotiklere direnç durumları MEHMET BAKIR, İLYAS DÖKMETAŞ, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, N SABIR, Yayın Yeri: KLİMİK Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 140 - Travmaya karşı akut faz cevabı F İÇLİ, Z CANTÜRK, M DÜLGER, MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Cerrahi Tıp Bülteni ., Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 141 - Helicobacter pylori ile peptik ülser ve gastrit arasındaki ilişki GÜLTEKİN FÜSUN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ERDOĞAN GH,GÜNEL HA, Yayın Yeri: Gastroenteroloji, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 142 - Süt çocuğunda baktereminin erken tanımı OĞUZ A,GÖKALP A,GÜLTEKİN A,İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 143 - Relation Between the İntestinal Flora and Diaper Dermatitis in İnfancy AS GÖKALP, C ALDIRMAZ, A OĞUZ, ASIM GÜLTEKİN,MUSTAFA ZAHİR BAKICI, Yayın Yeri: Tropical and Geographıcal Medicıne., Yıl: 1990 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 144 - Bacterial Contamination of Soft Contact Lens Solutions GÜLER CENAP,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,YÜKSEL N,ÇAĞLAR Y, Yayın Yeri: Contactologia, Yıl: 1990 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 145 - Hayat kadınlarında serum immünglobulin ve kompleman düzeylerinin araştırılması HAKGÜDENER Y,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜREL M, Yayın Yeri: T Mikrobiyol Der Cem Yay, Yıl: 1989 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 146 - Gentamisin sülfat ın damla ve subkonjonktival enjeksiyon sonucu ön kamaraya geçiş düzeyleri BAYER S,ÇAĞLAR Y,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 1988 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 147 - İdrarda ve böbrek doku örneklerinde üretilen bakteriler ve böbrekteki histolojik değişiklikler ile ilişkileri GÖKALP A,GÜLTEKİN EMİN YENER,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÖZDEŞLİK B, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 148 - Neonatal group B streptococcal colonization and maternal urogenital or anorectal carriage GÖKALP AYŞE,OĞUZ AYNUR,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜLTEKİN ASIM,TOKSOY HAYRİ BOZKURT,GÜREL MUSTAFA,KANRA GÜLER, Yayın Yeri: Turkısh Journal of Pediatrics, Yıl: 1988 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 149 - Deneysel peritonit tedavisinde intraperitoneal povidone Iodıne kullanılması BAKTEMİR M,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,OĞUZ M,DÜLFER M,YALIN R, Yayın Yeri: Ulusal Cer Der, Yıl: 1987 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 150 - Septik artrit ve osteomiyelit olgularından sonra ameliyatane infeksiyon riski MİMAROĞLU MEHMET CANER,ÜNSALDI T,ÖZKAN Y,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: İnfek Derg, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 151 - Sivas yöresinde ishal etkenleri GÜLTEKİN A,GÖKALP A,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,OĞUZ A,SAĞNAK G, Yayın Yeri: İnfek Derg, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 152 - Kronik otit media da orta kulak ve dış kulak yolundan alınan akıntı örneklerinde bakteriyolojik incelemeler ÖZKÖK A,ALMAÇ A,MÜDERRİS SUPHİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 1987 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 153 - Erken membran rüptürü olan yenidoğanlarda gastrik aspirasyon sıvısı incelenmesinin enfeksiyonla ilişkisi OĞUZ A,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1986 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 154 - Neonatal grup B streptokok kolonizasyonun annelerdeki ürogenital ve anarektal sistem taşıyıcılığı ilişkisi GÖKALP AYŞE SEVİM,OĞUZ A,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜLTEKİN ASIM,TOKSOY HAYRİ BOZKURT,GÜREL M, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1986 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 155 - Neonatal grup B streptokok kolonizasyonunun annelerdeki ürogenital ve anorektal sistem taşıyıcılığı ile ilişkisi GÖKALP A,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 156 - Bacillus cereus a bağlı toplu besin zehirlenmesi DOĞANAY M,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Mikrobiyol Bült, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 157 - Klinik örneklerden izole edilen E coli Proteus ve P aeruginosa suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları DOĞANAY M,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ZORA A,GÜREL M, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Derg, Yıl: 1983 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 158 - Sivas ilkokullarında yapılan KBB muayeneleri ve boğaz kültürleri sonuçları KURANEL ŞİNASİ,ALMAÇ AHMET,MÜDERRİS SUPHİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,UÇKUN TURAN, Yayın Yeri: Türk Oto-Rino-Larengoloji Derneği, Yıl: 1982 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 159 - Sivas Bölgesinde Brucella Antikor Durumu GÜREL MUSTAFA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖKOĞLU M,HAKGÜDENER YAHYA, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp.Fak. Dergisi, Yıl: 1982 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 160 - Dört Yılda Çeşitli Enfeksiyonlardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal İlaçlara Duyarlılıkları BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜREL MUSTAFA,HAKGÜDENER YAHYA,GÖKOĞLU M, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp.Fak. Dergisi, Yıl: 1982 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 161 - Romatizmal ve Romatizmal Dışı Hastalıklarda Saptanan Antistreptolizin-O Titrelerin Dağılımı BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜREL MUSTAFA, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp.Fak. Dergisi, Yıl: 1981 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 162 - Sivas İlkokul Öğrencilerinde Boğazın Bakteriyel Florası UÇKUN TURAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bülteni, Yıl: 1980 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 163 - Sivas ve Çevresinde İzole Edilen Bazı Patojen Mikroorganizmaların Antibiyogram Sonuçları GÜREL MUSTAFA,UÇKUN T,ÇULLU C,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1980 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 164 - Sivas İlinde Saptadığımız Parazitler GÜREL MUSTAFA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇULLU C, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp Fak. Dergisi, Yıl: 1979 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - GÜR DENİZ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,ÇAKAR ASLI,ÇAVUŞOĞLU İFFET,ÇELİK TUĞÇE,AKSU MEHMET BURAK,HASDEMİR MÜNEVVER UFUK (04.11.2018-08.11.2018), Yayın Yeri: XXXVIII.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - KÖZ SÜLEYMAN,OĞUZ ESİN,Timuçin Meryem,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,CANDAN FERHAN,KAYATAŞ MANSUR (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 19.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - İn Vitro Activity of Plazomicin and Underlying Resistance Mechanisms in Enterobacteriaceae İsolated From Blood İsolates From Hospitalized Patients in Turkey SANCAK BANU,SÖYLETİR GÜNER,ÜLGER NURVER,KARATUNA ONUR,KARAHAN ZEYNEP CEREN,EVREN EBRU,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,AKPOLAT NEZAHAT,SARI AYŞE NUR,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,ÇİLLİ FATMA FERİHA,KILIÇ HÜSEYİN,PAKCAN ÖMÜR MUSTAFA,ZER YASEMİN,BÜYÜKTAŞ AYŞE,KÖKSAL (22.04.2017-25.04.2017), Yayın Yeri: 27th ECCMID, the European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, which took place in Vienna, Austria Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - In vitro activity of plazomicin and underlying resistance mechanisms inEnterobacteriaceae isolated from blood isolates from hospitalized patients in Turkey ÇAKAR ASLI,HASDEMİR MÜNEVVER UFUK,AKSU MEHMET BURAK,ÇAĞLAN ECEM,Çavuşoğlu İffet,Çelik Çelik,GÜR DENİZ,SANCAK BANU,Söyletir Güner,ÜLGER NURVER,KARATUNA ONUR,KARAHAN ZEYNEP CEREN,EVREN EBRU,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,AKPOLAT NEZAHAT,GÜLAY ZEYNEP,Sarı Ay (22.04.2017-25.04.2017), Yayın Yeri: 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMİD 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Karbapenemaz üreten E coli ve K pneumoniae izolatlarında plazomisinin in vitro etkinliği ÇAKAR ASLI,GÜR DENİZ,KARATUNA ONUR,ÖĞÜNÇ DİLARA,ÖZHAK BAYSAN BETİL,ÇÖPLÜ NİLAY,ÇAĞATAY MUSTAFA,KILIÇ ABDULLAH,BAYSALLAR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,GÜLAY ZEYNEP,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,TÜNGER ALPER,KILIÇ HÜSEYİN,ERÇAL BARIŞ DERYA,ZER YASEMİN,BÜYÜK (10.04.2016-31.12.2016), Yayın Yeri: EUSCAPE-TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU Ulusal Poster ISBN: 6 - Çeşitli enfeksiyonlarda patojen rolü yeniden önem kazanan Corynebacterıum türü bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TUTAR UĞUR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.04.2016-03.04.2016), Yayın Yeri: 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Ulusal Poster ISBN: 7 - Kan kültür şişelerinde Maldi Sensityper Kit ile etkenlerin tanımlanması ve BD Phoenix otomatize sistem ile uyumunun karşılaştırılması ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TUTAR UĞUR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.04.2016-03.04.2016), Yayın Yeri: 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Ulusal Poster ISBN: 8 - Sivas Bölgesinde Servikal Örneklerde İnsan Papilloma Virüsü Pozitifliği ve Genotip Sıklıkları ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,YILDIZ ÇAĞLAR,TUTAR UĞUR,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN (25.02.2016-28.02.2016), Yayın Yeri: 1.Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu Ulusal Poster ISBN: 9 - A case of antrax sepsis with haemoconcentration, and hyponatremia due to cutaneous anthrax. BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF,ENGİN AYNUR,BAKIR MEHMET,DÖKMETAŞ İLYAS,ŞENCAN MEHMET (27.03.2008-30.03.2008), Yayın Yeri: The second ıntrnational congress of central asia ınfectious diseases Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Sivas İlinde Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranı GÖNLÜGÜR UĞUR,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖNLÜGÜR TANSELİ E,HASBEK MÜRŞİT (11.04.2007-11.04.2007), Yayın Yeri: MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - The relationship between anticardiolipin antibodies and vascular access occlusion in hemodialysis patients GÜLTEKİN FÜSUN,ALAGÖZLÜ HAKAN,CANDAN FERHAN,NADİR IŞILAY,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,SEZER HAFİZE (01.01.2002-01.01.2002), Yayın Yeri: XXXIX Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Relationship between hypotension and nitric oxide levels in hemodiaalysis patients ARIKAN O,NADİR IŞILAY,GÜLTEKİN FÜSUN,CANDAN FERHAN,İÇAĞASIOĞLU S,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.01.2002-01.01.2002), Yayın Yeri: XXXIX Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Genotyping of nosocomial isolates of methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Cumhuriyet University Hospital by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and repetitive sequence-based (REP)-PCR ÖZTOP ATİFET YASEMİN,PINARBAŞI HATİCE,KOCAGÖZ S,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,BAKIR MEHMET (01.01.2002-01.01.2002), Yayın Yeri: 2 nd Molecular and Diagnostic Microbiology Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Nosocomial meningitidis in a teaching hospital in Turkey ELALDI NAZİF,BAKIR MEHMET,DÖKMETAŞ İLYAS,GÖKSEL M,KARADAĞ ÖZEN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,BİLGİÇ A (01.01.2001-01.01.2001), Yayın Yeri: 11. European Congress of Clinical Microbiology and İnfections Diseases Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Extended-spectrum Beta-lactamases frequency amongst 100 Nosocomial gram-negative bacili isolated consecutively in a teaching hospital in Turkey TİTİZLER EE,ELALDI NAZİF,DÖKMETAŞ İLYAS,BAKIR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,TURAN MUSTAFA (01.01.2001-01.01.2001), Yayın Yeri: 11. European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Bölgemizdeki Streptococcus pneumoniae suşlarının bazı antibiyotiklere direnç durumu Aydın BS. Bakır M, Dökmetaş İ, Elaldı N, Bakıcı MZ. (06.10.1997-10.10.1997), Yayın Yeri: Sekizinci Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Akut gastroenteritli olgularda Shigella türlerinin rolü ve bazı antibiyotiklere direnç durumu Dökmetaş İ, Bakır M, Türkay S, Bakıcı MZ, Cevit Ö, Dazkır D, Elaldı N. (06.10.1997-10.10.1997), Yayın Yeri: Sekizinci Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - AKUT ALEVLENMESİ OLAN KOAH LI HASTALARDA BAKTERİYEL ETKENLERİN SIKLIĞI AYDIN BS, BAKIR M, DÖKMETAŞ İ, ELALDI N, ŞENCAN M, BAKICI MZ, SEYFİKLİ Z. (06.10.1997-10.10.1997), Yayın Yeri: SEKİZİNCİ TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Benefiting from the Urine CRP Levels in Localization of Urinary Tract İnfections BAKIR MEHMET,ELALDI NAZİF,BAKIR SEVTAP,DÖKMETAŞ İLYAS,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.01.1997-01.01.1997), Yayın Yeri: 8. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Nosocomial infections in diabetics YALÇIN AN,BAKIR MEHMET,DÖKMETAŞ İLYAS,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,DENER F (01.01.1996-01.01.1996), Yayın Yeri: The İnternational Symposium and Workshop on Hospital Hygıene and Hospital İnfection Control Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Increased fluoroquinolone resistance of nosocomial staphylococci during 1991-1995 BAKIR MEHMET,DÖKMETAŞ İLYAS,ELALDI NAZİF,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,DENER F (01.01.1996-01.01.1996), Yayın Yeri: The İnternational Symposium and Workshop on Hospital Hygiene and Hospital İnfection Control Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Postoperative Wound İnfectional YALÇIN AN,BAKIR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,DÖKMETAŞ İLYAS,SABIR N (26.04.1994-30.04.1994), Yayın Yeri: 6. İnternational Congress for İnfections Disease Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - The influence of maternal iron deficiency anemia on the haemolglobin of the infant TANZER FATOŞ,TÜRKAY SADİ,GÜLTEKİN ASIM,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.01.1991-01.01.1991), Yayın Yeri: Zürich, Annual meeting (Final Program) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - Topikal antiseptik olarak Povidinelodin Türk Oftalmoloji Derneği XXIV Ulusal Kongresi 1990 Kongre Bülteni ELİBOL O,GÜLER C,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇAĞLAR Y (02.04.1990-04.04.1990), Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Derneği XXIV. Ulusal Kongresi, 1990 Kongre Bülteni Ulusal Poster ISBN: 25 - Sodıum fluoridin Candida üzerindeki etkisi MARUFİ M,ÖZTUNALI Ö,SAYAR A,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.01.1986-03.01.1986), Yayın Yeri: 22. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 1986. T Mikrobiyol Cem Yay, Ulusal Poster ISBN: 26 - Endotrakeal entübasyonda kullanılan malzemelerin mikrobiyolojik yönden kirliliklerinin araştırılması GÖNÜLLÜ M,MİMAROĞLU MEHMET CANER,ERDEM L,BAŞEŞME E,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.01.1986-03.01.1986), Yayın Yeri: 22. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 1986. T Mikrobiyol Cem Yay, Ulusal Poster ISBN: 27 - Ürogenital sistem tübekülozu olan 20 olgunun değerlendirilmesi GÖKALP A,BULUT C,ÖZDEŞLİK S,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.01.1986-03.01.1986), Yayın Yeri: 22. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 1986. T Mikrobiyol Cem Yay, Ulusal Poster ISBN: 28 - Bölgemizdeki normal ve risk gruplarında sifilize karşı oluşan antikorların araştırlması BAKICI MUSTAFA ZAHİR,AKMAN M (01.01.1986-03.01.1986), Yayın Yeri: 22. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 1986. T Mikrobiyol Cem Yay, Ulusal Poster ISBN: 29 - Assessment of the Xpert MTB RIF results for diagnosis of Mycobacterium tuberculosis and comparison of the results by Bactec MGIT 960 Celik C, Gozel MG, Bakici MZ, Berk S, Ozsahin SL, Gulturk E. (-), Yayın Yeri: 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Increasing antimicrobial resistance in nosocomial pathogens Multi drug resistant MDR and Pan drug resistant PDR Acinetobacter baumannii Celik C, Gozel MG, Dayi F, Bakici MZ, Elaldi N. (-), Yayın Yeri: 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - Kandan izole edilen Klebsiella pneumonia suşlarında antimirobiyal duyarlılık Çalışma Grubu Earss: Gülmez D, Gür D, Hasçelik G, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi D. Gerçeker, E. Us, Ankara Üniversitesi, Ankara; A. Tünger, Ş. Aydemir, Ege Üniversitesi, İzmir; Z. Gülay, M.Biçmen, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; Ç. Kayacan, Z. Akt (-), Yayın Yeri: 10. Anti Mikrobik Kemoterapi Günleri Ulusal Poster ISBN: 32 - EARSS 2009 Türkiye Verileri Çalışma Grubu Earss: Gülmez D, Gür D, Hasçelik G, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi D. Gerçeker, E. Us, Ankara Üniversitesi, Ankara; A. Tünger, Ş. Aydemir, Ege Üniversitesi, İzmir; Z. Gülay, M.Biçmen, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; Ç. Kayacan, Z. Akt (-), Yayın Yeri: 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 33 - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Enterococcus faecium ile oluşan bir vankomisin dirençli Enterokok VRE epidemisi Şen M, Gözel MG, Çelik C, Bakıcı MZ, Coşkun KA, Özgür A, Engin A, Dökmetaş İ, Bakır M, Tutar Y, İnal Ş, Elaldı N. (-), Yayın Yeri: 4.Türkiye Ekmud Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - Kan akımı infeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobiyal direnç paterni Altı yıllık değerlendirme Çelik C, Gözel MG, Uysal EB, Bakıcı MZ, Gültürk E. (-), Yayın Yeri: Ankem Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - HASTANEDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI PREDİSPOZE FAKTÖRLER İ DÖKMETAŞ, M BAKIR, N YALÇIN, MZ BAKICI (-), Yayın Yeri: Ankem Kongresi Ulusal Poster ISBN:
PROJELER 1 - Acil servis çalışanlarında el florasının nöbet süresince değişimi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.03.2016 - 13.03.2017 2 - Cuymhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji ve Kadın Doğum Hastalıkları polikliniklerine üretral ya da genital enfeksiyon şikayeti ile başvuran hastalarda Chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae bakterilerinin sıklığı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.02.2015 - 20.12.2016 10.000 TÜRK LİRASI 3 - Avrupa Birliği Genomik Tabanlı Karbapenem/Kolistin Dirençli Enterobacteriaceae Sürveyans Ağı (EURGen CCRE) çalışma projesi. Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 27.09.2018 - 4 - Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS-CAESAR) çalışma projesi. Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 01.04.2009 - 5 - Latent Tüberküloz Tanısında İnterferon Gama Salgı Testi ve Tüberkülin Deri Testinin karşılaştırılması Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 25.09.2018 - 9.850,00 6 - Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterik Bakteri Suşlarındaki Karbapenemaz Varlığının Araştırılması Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 25.09.2017 - 20.000,00 TÜRK LİRASI 7 - Kırım kongo kanamalı ateş hastalığının prognozunda matriks metalloproteinaz ve doku metalloproteinaz inhibitörünün rolü DİĞER Tamamlandı - 20000 8 - Lokal İmmunoglobulin E yanıtı olan nonallerjik rinitli hastalarda serum eozinofil katyonik protein ECP adinopektin ve leptin düzeylerinin karşılaştırılması Uzman DİĞER Devam Ediyor - 12460 9 - Sivas Yöresindeki Anti HCV seropozitif kişilerde HCV RNA düzeylerinin ve Genotip dağılımlarının moleküler yöntemlerle araştırılması Yönetici DİĞER Tamamlandı - 20000 10 - Sivas yöresinde Human papilloma virüs infeksiyonlarının araştırılması Yönetici DİĞER Tamamlandı - 20000
DERSLER Lisans 2016-2017 ANAEROP BAKTERİLERİN LABORATUVAR TANISI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 BAKTERİLERİN ÜRETİLMESİ (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2016-2017 BAKTERİLERİN ÜRETİLMESİ (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 BRUCELLA MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 CİNSEL YOLLA BULAŞAN ETKENLER VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 GENİTAL ÖRNEKLERİN MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 GENİTAL ÖRNELKERİN MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 GRAM (+) POZİTİF AEROB SPORLU BAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI I Türkçe 1 Lisans 2016-2017 GRAM (+) POZİTİF VE GRAM (-) NEGATİF ANAEROBİK MİKROORGANİZMALARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTUIRMA MEKANİZMALARI I-II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 GRAM (-) NEGATİF ENTERİK BAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 HAEMOPHİLUS GRUBU BAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 HASTANE İNFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN ETKENLER VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 KAN, BOS, PLEVRA VB. SIVILARIN MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 KAN, BOS, PLEVRA VB. SIVILARIN MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ II Türkçe 1 Lisans 2016-2017 LEGİONELLA VE FRANCİSELLA MİKROBİYOLOJİSİ VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 MİKROBİYOLOJİDE ÖRNEK ALMA, LABORATUVARA GÖNDERME VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 NEİSSERİA GRUBU BAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 NON-FERMANTATİF BAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 SARMAL MİKROORGANİZMALARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI I-II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON ETKENLERİ VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYON ETKENLERİ VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 VİBRİO VE CAMPYLOBACTER MİKROBİYOLOJİSİ VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 BAKTERİLERİN ÜRETİLMESİ (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2015-2016 BAKTERİLERİN ÜRETİLMESİ (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BRUCELLA MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUSTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 CİNSEL YOLLA BULASAN ETKENLER VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 GRAM + AEROB SPORLU BAK. MİKROBİYOLOJİSİ VE İNF. OLUŞTURMA MEKANİZMALARI I Türkçe 1 Lisans 2015-2016 GRAM + VE GRAM - ANAEROBİK MİK.LARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HAS. OLUŞTURMA MEK. I Türkçe 1 Lisans 2015-2016 GRAM + VE GRAM - ANAEROBİK MİK.LARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HAS. OLUŞTURMA MEK. II Türkçe 1 Lisans 2015-2016 GRAM - ENTERİK BAKTERİLERİN MİK. VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 HAEMOPHILUS GRUBU BAKTERİLER VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 HASTANE İNFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN ETKENLER VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 LEGIONELLA VE FRANCİSELLA MİKROBİYOLOJİSİ VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 MİKROBİYOLOJİDE ÖRNEK ALMA, LAB. GÖNDERME VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkçe 1 Lisans 2015-2016 NEİSSERİA GRUBU BAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE INFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 NON-FERMANTATİF BAKTERİLERİN MİK. VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2015-2016 SARMAL MİK. MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI II Türkçe 1 Lisans 2015-2016 SARMAL MİK.MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI I Türkçe 1 Lisans 2015-2016 SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON ETKENLERİ VE LABORATUAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYON ETKENLERİ VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 VİBRİO VE CAMPYLOBACTER MİK. VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 BRUCELLA MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUSTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 CİNSEL YOLLA BULASAN ETKENLER VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 GRAM + AEROB SPORLU BAK. MİKROBİYOLOJİSİ VE İNF. OLUŞTURMA MEKANİZMALARI I Türkçe 1 Lisans 2014-2015 GRAM + VE GRAM - ANAEROBİK MİK.LARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HAS. OLUŞTURMA MEK. I Türkçe 1 Lisans 2014-2015 GRAM + VE GRAM - ANAEROBİK MİK.LARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HAS. OLUŞTURMA MEK. II Türkçe 1 Lisans 2014-2015 GRAM - ENTERİK BAKTERİLERİN MİK. VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 HAEMOPHILUS GRUBU BAKTERİLER VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 HASTANE İNFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN ETKENLER VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 LEGIONELLA VE FRANCİSELLA MİKROBİYOLOJİSİ VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 MİKROBİYOLOJİDE ÖRNER ALMA, LABORATUVARA GÖNDERME VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 NEİSSERİA GRUBU BAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE INFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 NON-FERMANTATİF BAKTERİLERİN MİK. VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2014-2015 SARMAL MİK.MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI I Türkçe 1 Lisans 2014-2015 SARMAL MİKROORGANİZMALARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI II Türkçe 1 Lisans 2014-2015 SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON ETKENLERİ VE LABORATUAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYON ETKENLERİ VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 VİBRİO VE CAMPYLOBACTER MİK. VE İNFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Bakterilerin üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Bakterilerin üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Gram Negatif (-) Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Gram Pozitif (+) Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Gram Pozitif (+) ve Gram Negatif (-) Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Haemophilus Grubu Bakteriler ve Hastalık (REnfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Hastane Enfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Legionella ve Francisella Mikrobiyolojisi ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Mikrobiyolojide Örnek Materyal Alma Laboratuvara Gönderme ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Neisseriaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Non-Fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Solunum Yolu Enfeksiyonları Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Vibrio ve Campylobacter Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bakterilerin Üretilmesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Gram + Aerob Sporlu Bak. Mikrobiyolojisi ve İnf. Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Gram + ve Gram - Anaerobik Mik.ların Mikrobiyolojisi ve Has. Oluşturma Mek II Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Gram + ve Gram - Anaerobik Mikr. ların Mikrobiyolojisi ve Has.Oluşturma Mek. I Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Gram - Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Haemophilus Grubu Bakterilerin mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Hastane infeksiyonlarına neden olan etkenler ve hastalık oluşturma mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikr. Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Legionella ve Francisella Mik. ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Neisseriaların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Non-Fermantatif Bakterilerin Mik. ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları II Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Vibrio ve Campylobacter Mik. ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Bakterilerin Üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Brucella Mikrobiyolojisi Ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Gram Negatif (-) Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi Ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Gram Pozitif (+) Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi Ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Gram Pozitif (+) ve Gram Negatif (-) Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Haemophilus Grubu Bakteriler ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Hastane Enfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Legıonella Ve Francisella Mikrobiyolojisi Ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Mikrobiyolojide Örnek Materyal Alma Laboratuvara Gönderme ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Neısserıaların Mikrobiyolojisi Ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Non-fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi Ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Vıbrıo Ve Campylobacter Bakterilerinin Mikrobiyolojisi Ve Hastalık (Enfeksiyon) Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Bakterilerin Üretilmesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Cinsel Yolla Bulasan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden Incelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden Incelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Gram negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Gram pozitif Aerop Sporlu Bak. Mikrobiyolojisi ve Infeksiyon Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Gram pozitif ve Gram Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık OLusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Haemophılus Grubu Bakteriler ve Infeksiyon Olusturma Mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Hastane Infeksiyonuna Neden Olan Etkenler ve Hastalık Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Kan BOS Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Incelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Kan BOS Plevra vb.Sıvıların Mikrobiyolojik Incelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Legionella ve Francisella Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve Infeksiyon Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Mikrobiyolojide Örnek Alma Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Degerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Neisseriaların Mikrobiyolojisi ve Infeksiyon Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Nonfermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Vibrio ve Campylobacter Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve Infeksiyon Olusturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Bakterilerin Üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Gram Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Gram Pozitif Aerop Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Gram Pozitif ve Gram Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Haemophilus Grubu Bakteriler ve İnfeksiyon Oluşturma mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Hastane İnfeksiyonuna Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Lejionella ve Francisella Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Neisseriaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Nonfermentatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Vibrio ve Campylobacter Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Bakteri hücresi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Bakterilerin Üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2008-2009 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Gram Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Gram Pozitif Aerop Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Gram Pozitif ve Gram Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Haemophilus Grubu Bakteriler ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Hastane İnfeksiyonuna Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Lejionella ve Francisella Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Neisseriaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Nonfermentatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2008-2009 Vibrio ve Campylobacter Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bakterilerin Üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2007-2008 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Gram Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Gram Pozitif Aerop Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Gram Pozitif ve Gram Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Haemophilus Grubu Bakteriler ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Hastane İnfeksiyonuna Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Lejionella ve Francisella Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Neisseriaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Nonfermentatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Vibrio ve Campylobacter Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Bakterilerin Üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2006-2007 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Gram Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Gram Pozitif Aerop Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Gram Pozitif ve Gram Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Haemophilus Grubu Bakteriler ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Hastane İnfeksiyonuna Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Lejionella ve Francisella Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Neisseriaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Nonfermentatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Vibrio ve Campylobacter Bakterilerinin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Bakterilerin üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2005-2006 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Gram () Pozitif Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları I Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Gram () Pozitif ve Gram (-) Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Gram (-) Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Haemophilus Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Legionella ve Francisella Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Neisseria Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Non-Fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Vibrio ve Campylobacter Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Bakterilerin üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2004-2005 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Gram () Pozitif Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları I Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Gram () Pozitif ve Gram (-) Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Gram (-) Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Haemophilus Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Legionella ve Francisella Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Neisseria Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Non-Fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2004-2005 Vibrio ve Campylobacter Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Bakterilerin üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2003-2004 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Gram () Pozitif Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları I Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Gram () Pozitif ve Gram (-) Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Gram (-) Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Haemophilus Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Legionella ve Francisella Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Neisseria Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Non-Fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2003-2004 Vibrio ve Campylobacter Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Bakterilerin üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2002-2003 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Gram () Pozitif Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları I Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Gram () Pozitif ve Gram (-) Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Gram (-) Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Haemophilus Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Legionella ve Francisella Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Neisseria Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Non-Fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2002-2003 Vibrio ve Campylobacter Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Bakterilerin üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2001-2002 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Gram () Pozitif Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları I Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Gram () Pozitif ve Gram (-) Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Gram (-) Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Haemophilus Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Legionella ve Francisella Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Neisseria Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Non-Fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2001-2002 Vibrio ve Campylobacter Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Anaerop Bakterilerin Laboratuvar Tanısı Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Bakteri Hücresi Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Bakterilerin üretilmesi (Pratik) Türkçe 4 Lisans 2000-2001 Bakterilerin Üretilmesi (Teorik) Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Brucella Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler ve laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Genital Örneklerin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Gram () Pozitif Aerob Sporlu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları I Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Gram () Pozitif ve Gram (-) Negatif Anaerobik Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Gram (-) Negatif Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Haemophilus Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi I Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Kan, BOS, Plevra vb. Sıvıların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi II Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Legionella ve Francisella Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Neisseria Grubu Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Non-Fermantatif Bakterilerin Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Normal Mikrop Florası Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Sarmal Mikroorganizmaların Mikrobiyolojisi ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları I-II Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Tıbbi Yönden Önemli Bakteri Grupları Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Lisans 2000-2001 Vibrio ve Campylobacter Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2016-2017 UYGULAMALI BAKTERİYOLOJİ Türkçe 8 Yüksek Lisans 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2015-2016 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2014-2015 STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 UYGULAMALI BAKTERİYOLOJİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 Geniş Çaplı kaynak tarama Türkçe 2 Yüksek Lisans 2012-2013 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 Uygulamalı Bakteriyoloji Türkçe 2 Yüksek Lisans 2011-2012 Geniş Çaplı kaynak tarama Türkçe 2 Yüksek Lisans 2011-2012 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 Uygulamalı Bakteriyoloji Türkçe 2 Yüksek Lisans 2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2010-2011 Uygulamalı Bakteriyoloji Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Geniş Çaplı kaynak tarama Türkçe 2 Yüksek Lisans 2009-2010 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Uygulamalı Bakteriyoloji Türkçe 2 Yüksek Lisans 2008-2009 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2008-2009 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2008-2009 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Uygulamalı Bakteriyoloji Türkçe 2 Yüksek Lisans 2007-2008 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2007-2008 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2007-2008 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2007-2008 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Uygulamalı Bakteriyoloji Türkçe 2 Yüksek Lisans 2006-2007 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2006-2007 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2005-2006 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2005-2006 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2004-2005 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2003-2004 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2003-2004 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2002-2003 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2001-2002 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2001-2002 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Yüksek Lisans 2000-2001 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2000-2001 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Türkçe 3 Doktora 2016-2017 ANAEROP BAKTERİLER Türkçe 8 Doktora 2016-2017 ENTERİK BAKTERİLER Türkçe 1 Doktora 2016-2017 KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE HIZLI TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Doktora 2016-2017 NONFERMENTATİF BAKTERİLER Türkçe 1 Doktora 2016-2017 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Doktora 2015-2016 GENİŞ ÇAPLI KAYNAK TARAMA Türkçe 1 Doktora 2015-2016 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2015-2016 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ I Türkçe 1 Doktora 2015-2016 KLNİK MİKROBİYOLOJİ II Türkçe 2 Doktora 2015-2016 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2015-2016 SEMİNER Türkçe 1 Doktora 2014-2015 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2014-2015 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ II Türkçe 1 Doktora 2014-2015 KLNİK MİKROBİYOLOJİ I Türkçe 1 Doktora 2014-2015 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2014-2015 SEMİNER Türkçe 1 Doktora 2013-2014 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2013-2014 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2012-2013 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Klinik Mikrobiyoloji I Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Klinik Mikrobiyoloji II Türkçe 2 Doktora 2012-2013 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2011-2012 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Klinik Mikrobiyoloji I Türkçe 2 Doktora 2011-2012 Klinik Mikrobiyoloji II Türkçe 2 Doktora 2011-2012 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2010-2011 Genis Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Klinik Mikrobiyoloji I Türkçe 2 Doktora 2010-2011 Klinik Mikrobiyoloji II Türkçe 2 Doktora 2010-2011 Mikrobiyolojide boyama yöntemleri Türkçe 4 Doktora 2010-2011 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2010-2011 Seminer Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Kl. Mikrobiyolojide Laboratuvar Tanı Yöntemleri Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Klinik Mikrobiyoloji I Türkçe 2 Doktora 2009-2010 Klinik Mikrobiyoloji II Türkçe 2 Doktora 2009-2010 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2008-2009 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2008-2009 Klinik Mikrobiyoloji II Türkçe 2 Doktora 2008-2009 Klinik Mikrobiyoloji II Türkçe 2 Doktora 2008-2009 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2007-2008 Enterik Bakteriler Türkçe 1 Doktora 2007-2008 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2007-2008 Klinik Mikrobiyoloji I Türkçe 2 Doktora 2007-2008 Klinik Mikrobiyoloji II Türkçe 1 Doktora 2007-2008 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2007-2008 Seminer Türkçe 1 Doktora 2006-2007 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2006-2007 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2006-2007 Seminer Türkçe 1 Doktora 2005-2006 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2005-2006 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2004-2005 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2004-2005 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2003-2004 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2003-2004 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2002-2003 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2002-2003 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2001-2002 Özel Araştırma Türkçe 5 Doktora 2000-2001 Geniş Çaplı Kaynak Tarama Türkçe 1 Doktora 2000-2001 Özel Araştırma Türkçe 5
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2010 Sivas yöresinde human papillomavirüs infeksiyonlarının araştırılması DİLARA YILDIRIM Tıpta Uzmanlık 2005 Vaginal akıntı örneklerinden moleküler ve konvansiyonel yöntemlerle mikroorganizmaların izole edilmesi ÖZLEM YANAR Tıpta Uzmanlık 1990 Sivas yöresindeki çiğ sütlerde Listeria monoctogenes ve diğer Listeria türlerinin araştırılması. GÜLHAN ÜNLÜ Doktora 2010 Sivas yöresindeki anti HCV seropozitif kişilerde HCVRNA düzeylerinin ve genotip dağılımlarının moleküler yöntemlerle araştırılması CEM ÇELİK Doktora 1991 Bölgemizde koagulaz negatif staphylococcus türlerinin dağılımı NURCAN TEMİZKAN Doktora Cumhuriyet Üniversitei Uygulama ve Araştırma HastanesiÇeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Suşlarındaki Karbapenemaz Varlığının Fenotipik ve Genotip Olarak Araştırılması ASLI ÇABUK Yüksek Lisans 2019 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE NOZOKOMİYAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN DAĞILIMI ALİM KEZER Yüksek Lisans 2016 Hastanemizde escherichia coli ve klebsiella pneumoniae bakterilerinde karbapenem direnç durumu RESUL EKREM AKBULUT Yüksek Lisans 2016 Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastalarda chlamydıa trachomatıs ve neısserıa gonorrhoeae bakterilerinin araştırılması HAMİT KUTLUCA Yüksek Lisans 2013 C.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne son on yılda başvuran hemodiyaliz hastalarının Hepatit B ve Hepatit C seroprevalansları ÖZLEM KAPLAN Yüksek Lisans 2010 Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yatan hastalardan alınan klinik örneklerden izole edilen gram negatif basillerde geniş spektrumlu beta-laktamaz üretiminin retrospektif olarak araştırılması RAKİBE KAYGUSUZ Yüksek Lisans 2010 Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran hastalardan hepatit şüphesiyle mikrobiyoloji laboratuvarina gönderilen/verilen kan örneklerinde anti HCV görülme sıklığı ASLI ÇABUK Yüksek Lisans 2007 Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında soyutlanan Salmonella ve Shigella bakterilerinin görülme sıklığı FATMA DAYI Yüksek Lisans 2003 Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na tüberküloz ön tanısıyla gönderilen örneklerde mycobacterium tuberculosis complex'in görülme sıklığı CEM ÇELİK Yüksek Lisans 2002 Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran Tüberküloz şüpheli hastalarda antitüberküloz ilaçlara karşı direnç durumu. SEMA ÇAKMAKTEPE Yüksek Lisans 1991 Sivas yöresinde bakteriyel diyare etkenleri. TURABİ GÜNEŞ Yüksek Lisans Latent Tüberküloz tanısında interferon gama salınım testi ve Tüberkülin deri testinin önemi. HAMDİ KARAHAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Nazokomiyal enfeksiyon etkenlerinin dağılımı. ALİM KEZER