Doç.Dr. EMİNE ELİF ALTUNTAŞ


KİTAPLAR Sesim Bölüm Adı: İyileştim mi?,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DURMUŞ KASIM, Yayın Yeri: Sebad Yayınları, Editör: Cemal Cingi, Nuray Bayar Muluk, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-9944-5346-8-0, Bölüm Sayfaları: - 2017 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Sesim Bölüm Adı: Kanser tekrarladı mı?,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,BORA ADEM, Yayın Yeri: Sebad yayınları, Editör: Cemal Cingi, Nuray Bayar Muluk, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-9944-5346-8-0, Bölüm Sayfaları: - 2017 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Güncel burun ve sinüs cerrahisi Bölüm Adı: Burun ve sinüs cerrahisinde medikolegal sorunlar,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,Yılmaz Orhan, Yayın Yeri: duyses, Editör: Selim Sermed Erbek, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Odyoloji de temel kavramlar ve yaklaşımlar Bölüm Adı: ,KURTARAN HANİFİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Nobel tıp kitapevi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2015 Ders Kitabı Kitap Bölümü KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI VE BAŞBOYUN CERRAHİSİ Bölüm Adı: ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: NOBEL TIP KİTAPEVİ, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü ACİL HASTAYA İLK YAKLAŞIM Bölüm Adı: ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: SEBAD YAYINLARI, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü KULAK BURUN BOĞAZDA KANITA DAYALI TIP Bölüm Adı: ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: SEBAD YAYINLARI, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ OTOLARİNGOLOJİ BAİLEY Bölüm Adı: ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: GÜNEŞ TIP KİTAPEVLERİ, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü BAŞVE BOYUN CERRAHİSİ OTOLARENGOLOJİ BAİLEY Bölüm Adı: ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: GÜNEŞ TIP KİTAPEVLERİ, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü nazal polipler Bölüm Adı: ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: DEOMED 3 MEDİKAL YAYINCILIK, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü kulak burun boğazda steroid kullanımı Bölüm Adı: kortikosteroidlere genel bakış,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: EA organizasyon, Editör: Cingi Cemal, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Kulak burun boğazda kortikosteroid kullanımı Bölüm Adı: ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: EA organizasyon, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Retrospective evaluation of the relationship between seasonal factors and idiopathic sudden sensorineural hearing loss DURMUŞ KASIM,BORA ADEM,ÇAM SELİM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT Updates, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 2 - Does the use of recombinant TSH in preparation for I-131 scintigraphy scan affect hearing function? Doğan Mehtap,DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Otology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Sağlık Bilimleri Özgün Makale 3 - The effects of mometasone furoate and strontium chloride in a rat model of allergic rhinitis. ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Ear Nose Throat J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Evaluation of allergic rhinitis with nasal symptoms and nasal mucociliary clearance in patients with fibromyalgia syndrome CEYHAN DOĞAN SEVİL,KARADAĞ AHMET,DURMUŞ KASIM,ŞAHİN ÖZLEM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - EFFECT OF MOMETASONE FUROATE AND STRONTIUM CHLORIDE ON ALLERGIC RHINITIS IN A RAT MODEL ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Ear, Nose and Throat Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - The reduction in inflammation and impairment in wound healing by using strontium chloride hexahydrate BERKSOY HAYTA SİBEL,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YILDIZ ESİN,HİSARCIKLIO MEHMET,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Retrospective Evaluation of Results of Newborn Hearing Screening and Importance of Patient Record System BORA ADEM,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - BORA ADEM,Taşdemir Abdülkerim,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENTcase, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 9 - Can local administration of humic acid shorten recovery time of mandibular fractures? Experimental study DURMUŞ KASIM,BORA ADEM,DOĞAN MEHTAP,ÖZER HATİCE,TUNCER ERSİN,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT Updates, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 10 - Examination of the Relationship between Umbilical Cord Blood Gas Values and Hearing Function in Neonates DURMUŞ KASIM,Yildiz Caglar,DEMİRPENÇE ÖZLEM,DOĞAN ÖMER TAMER,ÇETİN ALİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Studying the Association between Sudden Hearing Loss and DNA N-Methyltransferase 1 (DNMT1) Genetic Polymorphism ŞEKER YILDIZ KÜBRA,DURMUŞ KASIM,DÖNMEZ GONCA,ARSLAN SERDAL,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: The Journal of International Advanced Otology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STRONTIUM ON THE RECOVERY OF EXPERIMENTAL SUBCONDYLAR MANDIBULAR FRACTURES BY USING A SPONGOSTAN AS A CARRIER DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,AKYOL MELİH,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: KBB Forum, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - HİSTOPATHOLOGİCAL EVALUATİON OF THE EFFECT OF LOCALLY ADMİNİSTERED STRONTİUM ON HEALİNG TİME İN MANDİBULAR FRACTURES EXPERİMENTAL STUDY DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,ERDOĞAN MEHTAP,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Advances in Clinical and Experimental Medicine, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Strontium chloride hexahydrate as a candidate molecule for long-term treatment of allergic rhinitis ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,DOĞAN ÖMER TAMER,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Indian Journal of Medical Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Inflammation-Based prognostic factor in different forms of chronic suppurative otitis media TERZİ HATİCE,DURMUŞ KASIM,DOĞAN TUBA,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 16 - The effects of depression and anxiety levels on the status of recovery in patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss MERT DERYA GÜLİZ,DURMUŞ KASIM,KELLECİ MERAL,DOĞAN TUBA,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT Updates, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 17 - İNŞAAT DEMİRİNE BAĞLI PENETRAN BOYUN YARALANMASI DURMUŞ KASIM,BOZKURT HÜSEYİN,KORKMAZ ÖZGE,CAN FEVZİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ent case, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: türk tıp dizini Vaka Takdimi 18 - MORGANELLA MORGANII SUBSPECIES MORGANII BIOGROUP A AN UNUSUAL CAUSATIVE PATHOGEN OF OTITIS EXTERNA DURMUŞ KASIM,DOĞAN MEHTAP,YILDIZ ŞEKER KÜBRA,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: entcase, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: türk tıp dizini Vaka Takdimi 19 - Development of parotitis after radioiodine therapy in a differentiated thyroid cancer patient Case report HASBEK ZEKİYE,DURMUŞ KASIM,ENGİN AYNUR,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 20 - Determination of nasal mucociliary clearance time and nasal symptom in patients with crimean congo hemorrhagic fever DURMUŞ KASIM,ENGİN AYNUR,karataş tuba,gözel gökhan,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Medical Virology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 21 - Investigation of Mutations in Exon 7 8 and Exon 9 of FHIT Gene in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma TURAÇLAR NESRİN,VURAL HASİBE,ELAGÖZ ŞAHANDE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,POLAT FİKRİYE, Yayın Yeri: Integrative Molecular Medicine, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: academic sintific journal Özgün Makale 22 - Assessment of Hematological Factors Involved in Development and Prognosis of Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss DURMUŞ KASIM,TERZİ HATİCE,karataş tuba,DOĞAN MANSUR,UYSAL İSMAİL ÖNDER,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Craniofacial Surgery, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 23 - is sensoryneural hearing loss related with thyroid methabolism disorders karakuş canan,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,kılıçlı fatih,DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE, Yayın Yeri: indian journal of otology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 24 - audiological evaluation of hearing levels in patients diagnosed with migraine KARADAĞ MÜJDE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,serkan şanlı,UYSAL İSMAİL ÖNDER, Yayın Yeri: indian journal of otology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 25 - nazal kavitede mukozal malign melanom evrelemesinde pet görüntülemenin yeri DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE,CAN FEVZİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT CASE, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 26 - Tularemia potential role of cytopathology in differential diagnosis of cervical lymphadenitis Multicenter experience in 53 cases and literature review TUNCER ERSİN,Şimşek G,ÖNAL BİNNUR,Şahende Elagöz,Şahpaz A,Kılıç A,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,Ulu Kılıç, Yayın Yeri: APMIS, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - effect of acute thyroxine deplation on hearing in differantiated thyroid carcinoma patients HASBEK ZEKİYE,cana karakuş,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,fatih kılıçlı, Yayın Yeri: indian journal of otology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 28 - Evaluation of clinical and laboratory findings of pediatric and adultpatients with oropharyngeal tularemia in Turkey a combination of surgicaldrainage and antibiotic therapy increases treatment success GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ENGİN AYNUR,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ismail salk,KAYA ALİ,ÇELİK CEM,ilyas dökmetaş,BAKIR MEHMET,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: Jpn J Infect Dis., Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - importance ofpostoperative stimulated thyroglobulin level at the time of 131I ablation therapyfor differentiated thyroid cancer HASBEK ZEKİYE,TURGUT BÜLENT,fatih kılıçlı,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YÜCEL BİRSEN, Yayın Yeri: Asian Pac J Cancer Prev., Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Treatment results, side effects and prognostic factors affecting survival in patients with larynx cancer YÜCEL BİRSEN,AY EREN AYFER,ERDİŞ EDA,babacan akgül nalan,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Journal of Medical Updates, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 31 - Effects of topical sprays on allergy induced nasal obstruction in children Yaşar Mehmet,UYSAL İSMAİL ÖNDER,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,CEVİT ÖMER,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 32 - Baş boyun kanserli hastalarda tedavi sonuçları ve prognostik faktörler Akkaş Ebru,YÜCEL BİRSEN,KILIÇKAP SAADETTİN,Akgül nalan,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 33 - Biocompatibility evaluation of cigarette and carbon papers used in repair of traumatic tympanic membrane perforations experimental study ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,SÜMER ZEYNEP, Yayın Yeri: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 34 - Anterior Rhinomanometry and Determination of Nasal Mucociliary Clearance Time With the Saccharin Test in Children With Crimean Congo Hemorrhagic Fever ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,KAYA ALİ,UYSAL İSMAİL ÖNDER,CEVİT ÖMER,MÜDERRİS SUPHİ,İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN, Yayın Yeri: Journal of Craniofacial Surgery, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 35 - COMPARING EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE AND HYALURONIC ACID ON RABBIT CARTILAGE DEFECT MODEL ÖZTEMÜR ZEKERİYA,ÖZER HATİCE,GÖLGE UMUT HATAY,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,BULUT OKAY, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 36 - Evaluation of quality of life in Turkish patients with head and neck cancer ebru akkaş,YÜCEL BİRSEN,sadettin kılıçkap,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 37 - DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: healthmed, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 38 - Primary Malignant Melanoma of the Nasal Cavity UYSAL İSMAİL ÖNDER,mustafa mısır,polat kerem,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ATALAR MEHMET HAYDAR,TUNCER ERSİN,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Journal of Craniofacial Surgery, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Vaka Takdimi 39 - Primary tuberculosis of the nasopharynx A rare case and literature review ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,cana karakuş,DURMUŞ KASIM,UYSAL İSMAİL ÖNDER,MÜDERRİS SUPHİ,şahende elagöz, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Vaka Takdimi 40 - Effects of the preoperative anxiety and depression on the postoperative pain in ear nose and throat surgery önder kavakçı,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,MÜDERRİS SUPHİ,KUĞU NESİM, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 41 - Effect of Extracorporeal Shock Waves on Subcondylar Mandibular Fractures ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,Zekeriya Öztemur,ÖZER HATİCE,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Journal of Craniofacial Surgery, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 42 - effects of the preoperative anxiety and depression on the postoperative pain in rhinoplasty and septoplasty patients ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,önder kavakçı,KUĞU NESİM,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: health med, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 43 - toncillectomy non hodgings lymphoma and acute leukemia YÜCE SALİM,korkmaz serdar,DOĞAN MANSUR,UYSAL İSMAİL ÖNDER,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: journal of medical research and science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 44 - Should the ophtalmological examination be performed in presbyacusis patient for early detection diagnosis of pseudoexfoliation syndrome ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: int eye sci., Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 45 - Tularemia and the oculoglandular syndrome of Parinaud ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,polat k,DURMUŞ KASIM,UYSAL İSMAİL ÖNDER,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Braz J Infect Dis, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 46 - Multidetector CT findings of an extraordinary fenestration of the internal jugular vein ATALAR MEHMET HAYDAR,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,UYSAL İSMAİL ÖNDER,mı koşar, Yayın Yeri: Diagn Interv Radiol., Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 47 - An evaluation of the effects of hypertension during pregnancy on postpartum hearing as measured by transient evoked otoacoustic emissions ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YENİCESU AYŞE GONCA,mutlu ahmet,MÜDERRİS SUPHİ,ÇETİN MERAL,ÇETİN ALİ, Yayın Yeri: Acta Otorhinolaryngologica Italica, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 48 - Audio vestibular evaluation in patients with essential tremor BALABAN HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,UYSAL İSMAİL ÖNDER,ia şentürk,TOPAKTAŞ AHMET SUAT, Yayın Yeri: Eur Arch Otorhinolaryngol, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 49 - rhinofimanın eksizyon ve tam kat deri flebi ile onarımı polat kerem,UYSAL İSMAİL ÖNDER,canan karakuş,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,togay müderris,TUNCER ERSİN,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 50 - kliniğimizde tedavisi yapılan baş boyun schwannomalı olgular ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,bora adem,yavuz cerrah,MÜDERRİS SUPHİ,ELAGÖZ ŞAHANDE, Yayın Yeri: cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 51 - adli tıp ile kulak burun boğaz anabilim dalllarının düzenlediği adli raporların analizi BÜTÜN CELAL,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,DURMUŞ KASIM,özen b, Yayın Yeri: cumhuriyet tıp, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 52 - tiroglossal kanal kistinde papiller karsinoma iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,Şahende Elagöz,TUNCER ERSİN,koyuncu ayhan,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 53 - Evaluation of cochlear involvement by transient evoked otoacoustic emission test in children with Crimean Congo hemorrhagic fever UYSAL İSMAİL ÖNDER,KAYA ALİ,ahmet sami güven,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 54 - Presentation of the cerebellar abscess and sigmoid sinus septic thrombosis secondary to chronic otitis media Case presentation and literature review polat kerem,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DURMUŞ KASIM,ÖZÜM ÜNAL,BALABAN HATİCE,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Indian Journal of Otology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Vaka Takdimi 55 - Heterozygous Deletion of Exon 8 in WFS1 Gene in Two Wolfram Syndrome Probands with Hearing Loss Case Report ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,adem bora,köksal b,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 56 - evaluation of cytototxisity of ventilation tube nasal packingand spongostan used in ear nose and thorat surgery ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,SÜMER ZEYNEP, Yayın Yeri: indian journal of otology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 57 - the effects of pentoxiphyline a non spcefick phospodiesteraz inhibitor on angiogenesis in chicken chorioalantoic membrane model ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,BALABAN HATİCE,UYSAL İSMAİL ÖNDER,zübeyde polat, Yayın Yeri: health med, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 58 - A study of the prevalence of developmental anomalies of the external ear among preschool children in Sivas Turkey ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,NUR NAİM,ys cerrah,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 59 - Histopathological effects of fibrin glue in maxillary sinus mucosa An experimental study ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ÖZER HATİCE,çetin bilal,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: cumhuriyet medical journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 60 - bilgisayarlı tomografi ile saptanan paranazal sinüs anatomik varyasyonları yavuz cerrah,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,UYSAL İSMAİL ÖNDER,ŞALK İSMAİL,MÜDERRİS SUPHİ,mustafa mısır, Yayın Yeri: Cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 61 - sivas ilinde saptanan ilk tularemi salgını 29 olgunun değerlendirilmesi ENGİN AYNUR,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,CANKORKMAZ LEVENT,KAYA ALİ,ELALDI NAZİF,şimşek h,ilyas dökmetaş,BAKIR MEHMET, Yayın Yeri: Klimik dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 62 - maksiller sinüs mukozasında doku yapıştırıcılarının histopatolojik etkisi deneysel çalışma ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ÖZER HATİCE,çetin bilal,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 63 - hearing impairment amoung preschol children as detectid by transient otoacustic emision test and tympanometriy NUR NAİM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,yavuz cerrah,YILDIRIM ALTAN,eg akbulut,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: international advance otology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 64 - Genetic constitution analysis of idiopathic sudden hearing loss. BORA ADEM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,UYSAL İSMAİL ÖNDER,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: KBB İhtisas Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 65 - kliniğimizde 19 yıllık periodda takipleri yapılan boyun kitleli olguların epidemiyolojik verilerinin retrospektif analizi UYSAL İSMAİL ÖNDER,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,güler cemil,TUNCER ERSİN, Yayın Yeri: KBB forum, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 66 - tonsillektomize hastalarda aktinomikoz insidansı 115 olgunun histopatolojik bulguları ve dil kökünde nadir bir aktinomikoz lokalizasyonu ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ENGİN AYNUR,ÖZER HATİCE,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: klimik, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 67 - meniere disease triggered allopecia areata ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 68 - geriatrik yaş grubunda görülen diffüz idiopatik iskelet hiperosteoz olgu sunumu ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,mustafa mısır,ATALAR MEHMET HAYDAR,UYSAL İSMAİL ÖNDER,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 69 - Nasopharyngeal teratoma causing airway obstruction in the neonate ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ali bebek,ATALAR MEHMET HAYDAR,BÜYÜKKAYHAN DERYA,yaşar mehmet,şahende elagöz, Yayın Yeri: BMJ Case Reports, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 70 - çocukluk çağı pilomatriksoma olgularının klinik analizi CANKORKMAZ LEVENT,ÖZER HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,GÜNEY CENGİZ,erkan m,alirıza erçöçen,GÖZE ÖMER FAHRETTİN, Yayın Yeri: türkiye klinikleri journal of pediatri, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 71 - dış kulak yolu verrüköz karsinomalı iki olgusunumu ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,yaşar mehmet,DOĞAN MANSUR,MÜDERRİS SUPHİ,GÖZE ÖMER FAHRETTİN, Yayın Yeri: cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 72 - başboyun bölgesine lokalize ekstaranodal tüberkülozlu dört olgumuz ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN MANSUR,ELAGÖZ ŞAHANDE,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 73 - kliniğimizde tanı almış benig ve malign nazal patolojili olguların retrospektif değerlendirilmesi ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ELAGÖZ ŞAHANDE,ÖZER HATİCE,UYSAL İSMAİL ÖNDER,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: cumhuriyet tıp dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 74 - effects of laryngeal tuberculosis on vocal fold function a case report ÖZÜDOĞRU ERKAN NİYAZİ,ÇAKLI HAMDİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,GÜRBÜZ MELEK KEZBAN, Yayın Yeri: acta otolaryngol ital., Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 75 - Laryngeal Hirudiniasis as an Unusual Cause of Massive Hemoptysis BERK SERDAR,UYSAL İSMAİL ÖNDER,epöztürk k,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,akkurt ibrahim, Yayın Yeri: JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
BİLDİRİLER 1 - Alerjik rinit ve astım birlikteliği ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (09.05.2018-13.05.2018), Yayın Yeri: 20. Rhinocamp Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - TİNNİTUS TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (28.04.2018-01.05.2018), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Servikal vertigo ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (07.12.2017-10.12.2017), Yayın Yeri: 9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - İklimsel faktörlerin periferik vertigo ile ilişkisinin retrospektif analizi BORA ADEM,DURMUŞ KASIM,çam selim,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (07.12.2017-10.12.2017), Yayın Yeri: 9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Alerjik rinit tedavisinde farmakoterapinin yan etkileri ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (08.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Alerjik rinitli özel hasta grupları ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (08.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Pons hemorajisine bağlı periferik fasiyal paralizili nadir bir olgu BORA ADEM,Taşdemir Abdülkerim,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (08.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Mevsimsel Faktörler ile idiyopatik ani işitme kaybı arasındaki ilişkinin retrospektif olarak değerlendirilmesi DURMUŞ KASIM,BORA ADEM,çam selim,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (08.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - birinci basamakta vertigo ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (17.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: 18. rhinocamp meeting Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - REWİEV OF UNİLATERAL ISOLATED NONSYNDROMİC ALAR CARTİLAGE APLASİA CASES WİTH LİTERATURE BORA ADEM,KURT ÖZKAYA NEŞE,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (17.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: 18th RHİNOCAMP MEETİNG PROCEEDİNGS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Koku fizyolojisi ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (04.05.2017-07.05.2017), Yayın Yeri: 13.Türk Rinoloji -5.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - İlaçlar ve ses ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (28.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 9.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - VOKAL KORD PARALİZİLERİ GÜVEN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ÇADALLI EMEL,YELKEN KÜRŞAT,ÖZCEBE ESRA (28.10.2016-01.11.2016), Yayın Yeri: PANEL Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Yenidoğanlarda bebeklerin kordon kan gazı değerleri ile işitme fonksiyonları arasında ki ilişkinin araştırılması DURMUŞ KASIM,DOĞAN ÖMER TAMER,ÇETİN ALİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (29.01.2016-01.11.2016), Yayın Yeri: 38.ulusal kbb Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - I 131 Ablasyon Terapisinde Rekombinant TSH Kullanımı İşitme Fonksiyonunu Etkiler mi DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (29.10.2016-01.11.2016), Yayın Yeri: 38. ULUSAL KBB KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - baş ve yüz ağrılarında ayırıcı tanı ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (28.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 37. türk ulusal kbb bbc KONGRESİ Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 17 - nazal kavitede mukozal malign melanomevrelemesinde pet görüntülemenin yeri olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi DURMUŞ KASIM,HASBEK ZEKİYE,CAN FEVZİ,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (28.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 37. türk ulusal KBB BBC Kongresi Ulusal Poster ISBN: 18 - lokal stronsiyum uygulamasının subkondilar mandibula kırıklarının iyileşme süresi üzerine etkisinin histopatolojik düzeyde değerlendirilmesi deneysel çalışma DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,DOĞAN MEHTAP,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH (28.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 37. türk ulusal KBB BBC kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - otitis eksternaya neden olan sıradışı bir patojen morganella morgagnii DURMUŞ KASIM,DOĞAN MEHTAP,YILDIZ ŞEKER KÜBRA,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (28.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 37. türk ulusal kbbbbc kongresi Ulusal Poster ISBN: 20 - Ses ve konuşma bozuklukları ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (27.05.2015-31.05.2015), Yayın Yeri: 14. rhino camp Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 21 - kronik otitis media güncel tanı ve tedavi ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (10.04.2015-10.04.2015), Yayın Yeri: sivas otoloji toplantısı Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 22 - İNFLAMASYONA DAYALI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİANIN FARKLI FORMLARINDA Kİ ROLÜ TERZİ HATİCE,DURMUŞ KASIM,DOĞAN TUBA,ŞENCAN MEHMET,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (29.10.2016-), Yayın Yeri: 38. ULUSAL KBB Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - the investigation of the relationship between the sudden sensorineural hearing loss and DNA N methyltransferase 1 genetic polymorphism YILDIZ ŞEKER KÜBRA,DURMUŞ KASIM,DÖNMEZ GONCA,ARSLAN SERDAL,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (25.05.2016-), Yayın Yeri: 16. rinocamp Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - determination of nasal mucociliary clearance time and nasal symptom in patient with crimean congo hemorrhagic fever DURMUŞ KASIM,ENGİN AYNUR,karataş tuba,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF (25.05.2016-), Yayın Yeri: 16. rhinocamp Uluslararası Özet bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2017-2018 ODYOLOJİK İLERİ TEST YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Önlisans 2016-2017 ODYOLOJİK İLERİ TEST YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Önlisans 2015-2016 odyolojik ileri test yöntemleri Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 işitme kayıpları Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 konuşma gelişimi Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 mesleki teknoloji Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 odyolojik terminoloji Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 çocuk test yöntemleri Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 işitme kayıpları Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 kliniğe giriş Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 konuşma gelişimi Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 mesleki teknoloji Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 odyolojik terminiloji Türkçe 1 Lisans 2018-2019 ODYOLOJİK İLERİ TEST YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2018-2019 OTOJEN KOMPLİKASYONLAR Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 Adenoid enfeksiyonları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 HORLAMA VE OSAS TANI VE TADAVİSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 LARENGOFARENGEAL REFLÜ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 LARENKS HASTALIKLARINDA SEMPTOM VE TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 Meniere hastalığı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 NAZAL SİNÜS BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 OTOSKLEROZ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 ADENOİD ENFEKSİYONLARI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO, MENİERE HASTALIĞI) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 HORLAMA VE OSAS TANI VE TADAVİSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 LARENKS HASTALIKLARINDA SEMPTOM VE TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 NAZAL SİNÜS BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 OTOJEN KOMPLİKASYONLAR Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 OTOSKLEROZ, PRESBİAKUZİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 ADENOİD ENFEKSİYONLARI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO, MENİERE HASTALIĞI) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 HORLAMA VE OSAS TANI VE TADAVİSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 LARENKS HASTALIKLARINDA SEMPTOM VE TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 NAZAL, PARANAZAL SİNÜS BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 OTOJEN KOMPLİKASYONLAR Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 OTOSKLEROZ, PRESBİAKUZİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Adenoid enfeksiyonları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Baş dönmesi (vertigo, meniere hastalığı) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Denge fizyolojisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Horlama ve OSAS tanı ve tadavisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 larengofarengeal reflü Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Larenks hastalıklarında semptom ve tanı yöntemleri Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Nazal, paranazal sinüs anatomisi ve fizyolojisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Nazal, paranazal sinüs benign ve malign tümörleri Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 denge fizyolojisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Dış kulak hastalıkları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 epistaksis, septum deviasyonu Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 kulak burun boğaz fizik muayene Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 oral mukozal lezyonlar Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 otojen komplikasyonlar Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 otoskleroz, presbiakuzi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 vestibüler sistem hastalıkları Türkçe 1