Dr.Öğr. Üyesi BÜLENT YILDIZ


MAKALELER 1 - Dystrophic Intracranial Calcification Accompanying Varix of theDural Sinus and Arteriovenous Malformation YILDIZ BÜLENT,ATALAR MEHMET HAYDAR,KAYIM YILDIZ ÖZLEM,ŞENER RİFAT NURİ, Yayın Yeri: Turkish journal of Neurology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 2 - Leukoencephalopathy with brainstem and spinal cord involvement and lactate elevation: The presentation of a rare case ATALAR MEHMET HAYDAR,GÖLBAŞI ABDURRAHMAN,YILDIZ BÜLENT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 3 - Location, sidedness, and sex distribution of incidental intracranial arachnoid cysts in childhood: An MRI study ATALAR MEHMET HAYDAR,KARAKUŞ KAYHAN,YILDIZ BÜLENT,ŞALK İSMAİL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Rare vascular malformation of the scalp : Sinus pericranii YILDIZ BÜLENT,ÇAYLAK HALİL,ATALAR MEHMET HAYDAR,saglam muzaffer, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 5 - Crossed cerebellar diaschisis YILDIZ BÜLENT,KÖSE NESLİHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,ÇAYLAK HALİL,KAYIM YILDIZ ÖZLEM, Yayın Yeri: Turkish journal of Neurology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 6 - Chronic Progressive Neuro-Behçet's Disease: Magnetic Resonance Spectroscopy and Apparent Diffusion Coefficient Findings KAYIM YILDIZ ÖZLEM,POLAT HAMZA SELİM,YAZGIN DUYGU,ŞAHİN ALİ,YILDIZ BÜLENT, Yayın Yeri: Turkish Journal Of Neurology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 7 - Neuroradiologic Findings of Intracranial Hypotension: Two Cases KAYIM YILDIZ ÖZLEM,DÖNMEZ RECEP,GÖKÇE ŞEYDA FİGÜL,BOLAYIR ASLI,ÇİĞDEM BURHANETTİN,balaban hatice,YILDIZ BÜLENT,BOLAYIR ERTUĞRUL,TOPAKTAŞ AHMET SUAT, Yayın Yeri: Turkish Journal Of Neurology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 8 - İntrakraniyal Hipotansiyonun Nöroradyolojik Bulguları: İki Olgu KAYIM YILDIZ ÖZLEM,DÖNMEZ RECEP,GÖKÇE ŞEYDA FİGÜL,BOLAYIR ASLI,ÇİĞDEM BURHANETTİN,BALABAN HATİCE,YILDIZ BÜLENT,BOLAYIR ERTUĞRUL,TOPAKTAŞ AHMET SUAT, Yayın Yeri: Turkish Journal of Neurology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 9 - Kronik Progresif Nöro-Behçet Hastalığı: Manyetik Rezonans Spektroskopi ve Görünür Difüzyon Katsayısı Bulguları KAYIM YILDIZ ÖZLEM,POLAT HAMZA SELİM,YAZGIN DUYGU,ŞAHİN ALİ,YILDIZ BÜLENT, Yayın Yeri: Turkish Journal of Neurology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 10 - Gecikmiş Karbonmonoksit Lökoensefalopatisinde Manyetik Rezonans Görüntüleme: Difüzyon ve Spektroskopi Bulguları KAYIM YILDIZ ÖZLEM,YILDIZ BÜLENT,POLAT HAMZA SELİM,GÖKÇE ŞEYDA FİGÜL,BOLAYIR ASLI,ÇİĞDEM BURHANETTİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Neurology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 11 - Ivy Sign in Moyamoya Disease sivrioğlu Ali Kemal,sağlam muzaffer,YILDIZ BÜLENT,anagnostakou vania,KIZILKILIÇ OSMAN, Yayın Yeri: The Eurasian Journal Of Medicine, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 12 - Geometric characteristics after Y-stenting of the basilar bifurcation Sağlam Muzaffer,KIZILKILIÇ OSMAN,anagnostakou vania,YILDIZ BÜLENT,KOÇER NACİ,IŞLAK CİVAN, Yayın Yeri: Diagn Interv Radiol, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - A rare case of epidermoid cyst of perineum: Diffusion-weighted MRI and ultrasonography findings türkay rüştü,caymaz ismail,YILDIZ BÜLENT,livalıoğlu ayten,Türkey Berna,BAKIR BARIŞ, Yayın Yeri: Radiology Case Report, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Vaka Takdimi 14 - An alternative technique of the superselective catheterization of the ophthalmic artery for intra-arterial chemotherapy of the retinoblastoma: retrograde approach through the posterior communicating artery to the ophthalmic artery sağlam muzaffer,SARICI AHMET MURAT,anagnostakou vania,YILDIZ BÜLENT,KOÇER NACİ,IŞLAK CİVAN,KIZILKILIÇ OSMAN, Yayın Yeri: Interventional Neuroradiology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Use of buddy wire to facilitate Y-configured stent placement in middle cerebral artery bifurcation aneurysms with daughter branches arising from the sac: a technical note. IŞLAK CİVAN,KIZILKILIÇ OSMAN,koçak burak,sağlam muzaffer,KOÇER NACİ,YILDIZ BÜLENT, Yayın Yeri: Operative Neurosurgery, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Teknik Not 16 - Alt ekstremite periferik arter hastalığı tanısında Doppler US ve Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi bulgularının karşılaştırılması YILDIZ BÜLENT,caymaz ismail, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - A woman with thyrotoxicosis- and hyperemesis gravidarum-associated Wernicke's encephalopathy. ANAFOROĞLU İNAN,YILDIZ BÜLENT,inceçayır ömer,ALGÜN EKREM, Yayın Yeri: Neuroendocrinology Letters, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
BİLDİRİLER 1 - MOYAMOYA RELATED TO TWO CASE REPORTS: SPINAL PRES AND NF1 YILDIZ BÜLENT,KÖSE NESLİHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,KAYIM YILDIZ ÖZLEM (25.04.2019-27.04.2019), Yayın Yeri: Türk Manyetik Rezonans Derneğinin 24. Yıllık Uluslararası katılımlı Bilimsel Toplantısı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Nörovasküler kompresyon sendromu olgularının nöroradyolojik olarak değerlendirilmesi: Bir MRG çalışması YILDIZ BÜLENT (25.04.2019-27.04.2019), Yayın Yeri: 2019 yılı Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - HORIZONTAL GAZE PALSY WITH PROGRESSIVE SCOLIOSIS (HGPPS). A CASE REPORT ÇAYLAK HALİL,GASANOVI VILIAM,YILDIZ BÜLENT,ATALAR MEHMET HAYDAR (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 23.ANNUAL MEETING TMRD 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - PATHOLOGICAL CONDITIONS CAUSING ABNORMAL SHAPE AND DEFORMATION OF THE FOURTH VENTRICLE: MRI FINDINGS ATALAR MEHMET HAYDAR,YILDIZ BÜLENT,KARAKUŞ KAYHAN (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 23.ANNUAL MEETING TMRD 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - DIFFUSION WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN CEREBRAL FAT EMBOLISM SYNDROME YILDIZ BÜLENT,UNVER ERTAN,KARAKUŞ KAYHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,KAYIM YILDIZ ÖZLEM (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 23.ANNUAL MEETING TMRD 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - COEXISTENCE OF PERSISTENT FALCINE SINUS AND VARIOUS CLINICORADIOLOGICAL CONDITIONS: MRI FINDINGS ,ATALAR MEHMET HAYDARYILDIZ BÜLENT,ŞENER RİFAT NURİ (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 23.ANNUAL MEETİNG TMRD 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Karaciğer Hemanjiyomlarında Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemenin Tanısal Katkısı YILDIZ BÜLENT,ATALAR MEHMET HAYDAR (10.03.2018-10.03.2018), Yayın Yeri: Malatya gastrointestinal araştırma kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Abdominal Wall Endometriosis: MR Imaging Findings ATALAR MEHMET HAYDAR,YILDIZ BÜLENT (28.02.2018-04.03.2018), Yayın Yeri: ESR( European society of Radiology) 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - ÇKBT ile tanı konulmuş 28 laringoselli olgunun retrospektif analizi KARAKUŞ KAYHAN,YILDIZ BÜLENT,ATALAR MEHMET HAYDAR (16.02.2018-18.02.2018), Yayın Yeri: TNRD 27.YIL YILLIK TOPANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Pediatrik serebral venöz sinüs tromboz BT ve MR bulguları KARAKUŞ KAYHAN,YILDIZ BÜLENT,ATALAR MEHMET HAYDAR (16.02.2018-18.02.2018), Yayın Yeri: TNRD 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - BİR ÇOCUK HASTADA NON-KOMUNİKAN SYRİNGOHİDROMİYELİ VE POZİTİF AQUAPORİN 4 ANTİKORU: NÖROMİYELİTİS OPTİCA SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN NADİR BİR PREZENTASYONU KAYIM YILDIZ ÖZLEM,ÇİĞDEM BURHANETTİN,POLAT HAMZA SELİM,GÖKÇE ŞEYDA FİGÜL,BOLAYIR ASLI,TOPAKTAŞ AHMET SUAT,BOLAYIR ERTUĞRUL,YILDIZ BÜLENT (24.11.2017-30.11.2017), Yayın Yeri: 53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - WHİPPLE CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ KAYIM YILDIZ ÖZLEM,ŞAHİN AYŞE GAMZE,YILDIZ BÜLENT (24.11.2017-30.11.2017), Yayın Yeri: 53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Cherubism as a rare cause of bilateral expansion of themandible: Radiological manifestations ATALAR MEHMET HAYDAR,KARAKUŞ KAYHAN,YILDIZ BÜLENT (30.05.2017-03.06.2017), Yayın Yeri: ESPR 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Location, sidedness, and sex distribution of incidentalintracranial arachnoid cysts in childhood: An MRI study ATALAR MEHMET HAYDAR,KARAKUŞ KAYHAN,YILDIZ BÜLENT (30.05.2017-03.06.2017), Yayın Yeri: ESPR 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - KADIN GENİTAL SİSTEM KİTLELERİNİN MR SPEKTROSKOPİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIZ BÜLENT,SEVEN DERYA,ARSLAN MÜBECCEL,ATALAR MEHMET HAYDAR (25.05.2017-27.05.2017), Yayın Yeri: Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel ToplantısıTMRD 2017 Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Akım çevirici stentler ve anevrizma tedavilerinde postop 1.gün kontrol DSA bulguları YILDIZ BÜLENT,YILDIRIM ONUR,KIZILKILIÇ OSMAN,KOÇER NACİ,IŞLAK CİVAN (19.02.2016-21.02.2016), Yayın Yeri: TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ25. YIL YILLIK TOPLANTISI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Alışılmışın dışında akciğer barotravması ARSLAN ABDULLAH,YILDIZ BÜLENT (30.03.2012-31.03.2012), Yayın Yeri: 5.sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp kongresi su sporları sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı gelişen görme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi uygulanması ARSLAN ABDULLAH,YILDIZ BÜLENT (30.03.2012-31.03.2012), Yayın Yeri: 5.Sualtı Hekimiği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: