Prof.Dr. HAYDAR ERDOĞAN


MAKALELER 1 - DOĞAN ÖZNUR,ERDOĞAN HAYDAR,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J ophthalmology, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 2 - Relationship between mean platelet volume and central serous chorioretinopathy DURSUN AYHAN,TOKER MUSTAFA İLKER,VURAL ÖZEÇ AYŞE,BOZALİ ERMAN,KIRBOĞA KADİR,GÜLAÇ DURSUN FEYZA,ERDOĞAN HAYDAR,TOPALKARA AYŞEN,ARICI MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri: International Ophthalmology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Relationship between mean platelet volume and central serous chorioretinopathy DURSUN AYHAN,TOKER MUSTAFA İLKER,VURAL ÖZEÇ AYŞE,Bozali Erman,KIRBOĞA KADİR,DURSUN FEYZA,ERDOĞAN HAYDAR,TOPALKARA AYŞEN,ARICI MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri: International Ophthalmology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Refraksiyon (KIrma) Kusrları ERDOĞAN HAYDAR,GÜLER CENAP, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 5 - Microblepharon Leading to Exposure Keratopathy in Edward'xxs Syndrome: Case Report DOĞAN ÖZNUR,ERDOĞAN HAYDAR,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 6 - Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliyasyon glokomlu hastalarda koroid kalınlığının değerlendirilmesi DURSUN AYHAN,TOKER MUSTAFA İLKER,VURAL ÖZEÇ AYŞE,DOĞAN ÖZNUR,DURSUN GÜLAÇ FEYZA,ERDOĞAN HAYDAR,TOPALKARA AYŞEN,ARICI MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer Özgün Makale 7 - Evaluation of Choroidal Thickness in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,DOGAN OZNUR,DURSUN FEYZA,TOKER MUSTAFA İLKER,TOPALKARA AYŞEN,ARICI MUSTAFA KEMAL,ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Journal of Ophthalmology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Evaluation of inner and outer retinal thickness in patients receiving intravitreal ranibizumab injections for diabetic macular edema DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,KIRBOĞA KADİR,Dursun Feyza,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri: European Journal of Ophthalmology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Five years results of ND YAG laser posterior capsulotomy rates in patients with senile cataracts who undergone implantation on monoblock hydrophobic acrylic lenses TOKER MUSTAFA İLKER,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN, Yayın Yeri: Journal of Glaucoma-Cataract, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer endeksler Özgün Makale 10 - Relationship between mean platelet volume and central serous chorioretinopathy DURSUN AYHAN,TOKER MUSTAFA İLKER,VURAL ÖZEÇ AYŞE,BOZALİ ERMAN,KIRBOĞA KADİR,DURSUN FEYZA,ERDOĞAN HAYDAR,TOPALKARA AYŞEN,ARICI MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri: International Ophthalmology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Diyabetik Retinopatili Hastalarda Santral Kornea Kalınlığınıjn Değerlendirlmesi DURSUN AYHAN,ÖZTÜRK SULTAN,DURSUN FEYZA,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN, Yayın Yeri: MN Oftalmoloji, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer Özgün Makale 12 - Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı ve Effüzyonlu Otitis Media Birlikteliği KAL ALİ,ÖNDER İSMAİL,ERDOĞAN HAYDAR,POLAT KEREM,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER, Yayın Yeri: Tıp Araştırmalaraı Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer Özgün Makale 13 - Üveitli Hastalarda Serum Homosistein ve Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi ELBAY EMRE,TOPALKARA AYŞEN,ELBAY AHMET,ERDOĞAN HAYDAR,VURAL ÖZEÇ AYŞE,ÇETİN BAHADIR, Yayın Yeri: Turk J ophthalmol, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer Özgün Makale 14 - Total oxidative stress paraoxonase and arylesterase levels at patients with psuedoexfoliation syndrome and pseudoexfoliative glaucoma DURSUN FEYZA,VURAL ÖZEÇ AYŞE,AYDIN HÜSEYİN,TOPALKARA AYŞEN,DURSUN AYHAN,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri: In J Ophthalmol, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Association of neutrophil lymphocyte ratio and retinal vein occlusion DURSUN AYHAN,ÖZTÜRK SULTAN,YÜCEL HASAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,GÜLAÇ DURSUN FAYZA,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN, Yayın Yeri: Eur J Ophthalmol, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Aqueous humour levels of ghrelin in exfoliation syndrome and exfoliation glaucoma patients Özeç Ayşe Vural, Dursun Ayhan, Toker Mustafa İlker, Demirci Yüksel, Topalkara Aysen, Erdoğan Haydar, Arıcı Mustafa Kemal, Ersalcan Taner, Yayın Yeri: Japanese Journal of Ophthalmology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Apoptotic effects of topical antiglaucoma medications on conjunctival epithelium in glaucoma patients Dilek Sema Arici, Arici Mustafa Kemal, Özeç Ayse Vural, Dursun Ayhan, Toker Mustafa Ilker, Erdogan Haydar, Yayın Yeri: European Journal of Ophthalmology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - The Association between Diabetic Retinopathy and Levels of Ischemia Modified Albumin Total Thiol Total Antioxidant Capacity and Total Oxidative Stress in Serum and Aqueous Humor KIRBOĞA KADİR,VURAL ÖZEÇ AYŞE,KÖŞKER M,DURSUN AYHAN,TOKER MUSTAFA İLKER,AYDIN HÜSEYİN,ERDOĞAN HAYDAR,TOPALKARA AYŞEN,ARICI MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri: Journal of Ophthalmology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Kapak Kitlelerinin Histopatolojşk Sonuçları ERDOĞAN HAYDAR,DEMİRCİ YÜKSEL,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer Özgün Makale 20 - Protective effect of basic fibroblast growth factor on laser induced retinopathy KOPTAGEL EMEL,BULUT HÜSEYİN ERAY,ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Int J Ophthalmology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Should the Ophthalmologic examination be performed in Presbyacusis Patients for Early Diagnosis of Pseudoexfoliation Syndrome Altuntaş EE, Erdoğan H, Arıcı MK, Topalkara AMüderris S, Yayın Yeri: International Eye Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Yag laser capsulotomy rates of 50 years and older individuals after use of the Zaraccom Ultraflex intraocular lenses Toker MI, Vural Özeç A, Dursun A, Yurdakul IErdoğan HTopalkara AArıcı MK, Yayın Yeri: HealtMED, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Comparison of the effects of bevacizumab and ranibizumab injection oncorneal angiogenesis in an alkali burn induced model Dursun Ayhan , Arici Mustafa Kemal , Dursun Feyza , Ozec Ayse Vural , Toker Mustafa Ilker , Erdogan Haydar , Topalkara Aysen, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu olgularda glokom prevalansı ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Glo-Kat, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Diyabetik ve diyabetik olmayan katarakt hastalarında hümör aközde ve serumda total oksidatif stres total antioksidan kapasite paraoksonaz arilesteraz ve lipitperoksidaz seviyelerinin karşılaştırılması ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Gazetesi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 26 - Gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia, cystinuria and lysinuria responsive to vitamin B6 TANZER FATOŞ,FIRAT MEHTAP,ALAGÖZ MERAL,ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: BMJ Case Reports, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Vaka Takdimi 27 - Kontakt lens takılması öncesi ve sonrası I Care ve Tono Pen XL ölçüm cihazları ile elde edilen göz içi basınç değerlerinin karşılaştırılması ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Glo-Kat, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 28 - Effect of latanoprost timolol and dorzolamide tiomolol on intraocularpressure after phacoemulsification surgery Erdogan Haydar , Ozec Ayse Vural , Caner Cengiz , Toker Mustafa Ilker , Arici Mustafa Kemal , Topalkara Aysen, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - İnvestigation of the peresence of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus RNA in tears of eleven infected patients ERDOĞAN HAYDAR,ENGİN AYNUR,KALAYCIOĞLU ATİLA TANER,ARICI MUSTAFA KEMAL,BAKIR MEHMET, Yayın Yeri: J cinic Experiment Ophthalmology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 30 - Prevalance of refraction errors and color blindness in heavy vehicle drives ERDOĞAN HAYDAR,ÖZDEMİR LEVENT,VURAL ÖZEÇ AYŞE,ÇETİNKAYA SELMA,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: İnt J Ophthalmology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 31 - Zaraccom Ultraflex veya F260 göz içi lens takılan hastalarda kontrast duyarlılığın değerlendirilmesi ve karşılaştırılması ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Gazetesi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 32 - Topikal Bevacizumab ın pterjiyum nüksü üzerine etkisi ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türkiye Oftalmoloji Gazetesi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 33 - Perforan göz yaralanmalarında klinik özellikler ve görme prognozu ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türkiye Oftalmoloji Gazetesi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 34 - Ocular Findings in Patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever Engin Aynur, Erdogan Haydar, Ozec Ayse Vural, Elaldi Nazif, Toker Mustafa Ilker, Bakir Mehmet, Dokmetas Ilyas, Arici Mustafa Kemal, Yayın Yeri: American Journal of Ophthalmology, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 35 - Central corneal thickness and Diaton transpalpebral tonometry Toker Mustafa Ilker, Vural Ayse, Erdogan Haydar, Topalkara Aysen, Arici Mustafa Kemal, Yayın Yeri: Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 36 - Efficacy of First Turkish Made Single Piece Foldable Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens Zaraccom F260 on Cataract Treatment Toker Mustafa Ilker , Vural Ayse , Erdogan Haydar , Topalkara Aysen , Arici Mustafa Kemal, Yayın Yeri: ANNALS OF OPHTHALMOLOGY, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 37 - The effect of propolis in experimental Acanthamoeba keratitis Vural Ayse, Polat Zubeyde Akin, Topalkara Aysen, Toker Mustafa Ilker, Erdogan Haydar, Arici Mustafa Kemal, Cetin Ali, Yayın Yeri: Clinical & Experimental Ophthalmology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 38 - Diaton transpalpebral tonometrenin Goldmann applanasyon tonometre ve Canon TX F Non kontakt tonometresi ile karşılaştırılması ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Glo-Kat, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 39 - The effect of different doses of remifentanil on intraocular pressure after tracheal intubation a randomized double blind and prospective study KAYGUSUZ KENAN,TOKER MUSTAFA İLKER,ÖZDEMİR KOL İCLAL,ERDOĞAN HAYDAR,GÜRSOY SİNAN,MİMAROĞLU MEHMET CANER,ÇETİN ALİ, Yayın Yeri: Ann Ophthalomol, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 40 - The Effect of Latanoprost Bimatoprost and Travoprost on Intraocular Pressure After Cataract Surgery Arici Mustafa Kemal, Erdogan Haydar, Toker Ilker, Vural Ayse, Topalkara Aysen, Yayın Yeri: Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 41 - İntravitreal ve intrakameral asetilkolin ve karbakol ün göz içi dokulara etkisi ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Retina Vitreus Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 42 - Yalıtık Orbital Kist Hidatik Erdoğan H, Top Aalkara, Öztoprak i, Toker Mİ, Arıcı MK, Göze F, Yayın Yeri: MN Oftalmoloji, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 43 - The Effects of Topical Ketorolac and Indomethacin on Measles Conjunctivitis Randomized Controlled Trial Toker MI, Erdem H, Erdoğan H, Arıcı MKTopalkara AArslan OSPahsa A, Yayın Yeri: American Journal of Ophthalmology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 44 - Conjunctival Impression Cytology in Pseudoexfoliative Glaucoma and Pseudoexfoliation Syndrome Erdoğan H, Arıcı DS, Toker MI, Arıcı MKFariz GTopalkara A, Yayın Yeri: Clinical and Experimental Ophthalmology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 45 - Conjunctival impression cytology in pseudoexfoliative glaucoma and pseuduexfoliation syndrome ERDOĞAN HAYDAR,ARICI DİLEK SEMA,TOKER MUSTAFA İLKER,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN, Yayın Yeri: Clinical and Experimental Ophthalmology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 46 - The Effects of the Intravitreal and Anterior Chamber Ropivacaine Injection on the Intraocular Tissues in Rat Model Arici Mustafa Kemal, Erdoğan Haydar, Toker Mustafa İlker, Topalkara Ayşen, Arici Dilek Sema, Müslehiddinoğlu Ahmet, Yayın Yeri: Cutaneous and Ocular Toxicology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 47 - The prevalence of Demodex folliculorum in blepharitis patients and thenormal population Arici MK , Sumer Z , Toker MI , Erdogan H , Topalkara A , Akbulut M, Yayın Yeri: OPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 48 - Kronik progressif eksternal oftalmoplejili olgularda tedavi yaklaşımları ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Gazetesi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 49 - Konjenital ptozis ve şaşılık birlikteliği ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Gazetesi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 50 - Orbital lymphangioma and its association with intracranial venous angioma Gürelik M, Özüm U, Erdoğan H, Aslan A, Yayın Yeri: British Journal of Neurosurgery, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 51 - Psödoeksfoliyasyon sendromunun göz yaşı fonksiyonlarına etkisi ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Medical Network Oftalmoloji, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 52 - Effect of Latanoprost 0 005 and Brimonidine 0 2 on Intraocular Pressure after Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation Surgery Erdoğan H, Toker Mİ, Arıcı MK, Topalkara A, Yayın Yeri: Japanese Journal of Ophthalmology, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 53 - Psidoeksfoliyasyon sendromunda optik sinir başı değişiklikleri AYGEN AHMET,ERDOĞAN HAYDAR,TOKER MUSTAFA İLKER,ARICI MUSTAFA KEMAL,VURAL ÖZEÇ AYŞE, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Oftalmoloji, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer Özgün Makale 54 - Effect of latanoprost 0 005 and brimonidine 0 2 on intraocular pressure after phacoemulsification and intraocular lens implantation surgery ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Japanese journal of ophthalmology, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 55 - Sekonder orbita implantasyonu Tüye Klinikleri Oftalmoloji ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 56 - A short term Study of the Additive Effect of Latanoprost 0 005 and Brimonidine 0 2 Erdoğan H, Toker İ, Arıcı MK, Aygen ATopalkara A, Yayın Yeri: Japanese Journal of Ophthalmology, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 57 - A Short Term Study of the Additive Effect of Timolol and Brimonidine on the Intraocular Pressure Arıcı MK, Sayıcı M, Toker İ, Erdoğan HTopalkara A, Yayın Yeri: Eye, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 58 - Öğrenme döneminde fakoemulsifikasyon sonuçlarımızın değerlendirilmesi ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Gazetesi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 59 - Anasınıfı çocuklarında ambliyopi prevalansı ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Medical Network Oftalmoloji,, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 60 - Yetişkin epiforalı olgularda silikon tüp entübasyonu ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Medical Network Oftalmoloji,, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 61 - Normal popülasyon ve blefaritli hastaların kirpiklerinde demodex folliculorumun görülme insidansı ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Medical Network Oftalmoloji,, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 62 - Effect of Frequently Replacement Contact Lenses on Normal Conjunctival Flora Erdoğan H, Arıcı MK, Toker İ, Topalkara ABakıcı Z, Yayın Yeri: The CLAO Journal, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 63 - Effect of Ketanserin Administration on Intraocular Pressure Tekat D, Güler C, Arıcı MK, Topalkara AErdoğan H, Yayın Yeri: Ophthalmologica, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 64 - Emla krem in peribulber anestezi sırasındaki ağrıya etkisi ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Medical Network Oftalmoloji,, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 65 - Latanoprosta bağlı anterior üveit ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Medical Network Oftalmoloji,, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - GÜMÜŞ ERKAN,TAŞ AYÇA,Özmen Esma,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress Uluslararası ISBN: 2 - Yaşa Bağlı Makula Degenerasyonunda Ranibizumap Tedavisi KÖSEOĞLU İSA,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR (24.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: TOD 51. Ulusal Kongresi Antalya Ulusal ISBN: 3 - HIV() Hastada Bilateral Açı Kapanması Glokomu VURAL ÖZEÇ AYŞE,DURSUN AYHAN,BAYKAN ZEYNEP SENA,ERDOĞAN HAYDAR,TOKER MUSTAFA İLKER (24.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: TOD 51. Ulusal Kongresi Antalya Ulusal ISBN: 4 - Ardışık Olarak İntravitreal Enjeksiyon Yapılan Hastalarda Anksyete Skorunun Değerlendirilmesi Kılıç Emre,DURSUN AYHAN,MERT DERYA GÜLİZ,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR (24.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: TOD 51. Ulusal KOngresi Ulusal ISBN: 5 - DETERMİNATION OF THE EXPRESSION LEVEL OF PECAM-1 IN PATIENTS WITH EYELID, CONJUNCTIVAL AND ORBITAL TUMORS TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN Esma,SARİ İSMAİL,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - DETERMİNATİON OF THE EXPRESSİON PROFİLES OF BAP1 AND BAP1 ASSOCİATED SEVERAL GENES İN PATİENTS WİTH EYELİD, CONJUNCTİVA AND ORBİTA TUMOURS TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN Esma,KÖSEOĞLU İSA,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Nd-Yag Laser Posterior Capsulotomy Rate of Monoblock Hydrophobic Acrylic Intraocular Lenses on Senile Cataract Treatment: Eight Years Results TOKER MUSTAFA İLKER,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN,ARSLAN OSMAN ŞEVKİ (05.05.2017-09.05.2017), Yayın Yeri: ASCRS/ASOA 2017 Symposium and Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - The comparison of visual acuity and contrast sensitivity results of spheric and aspheric monoblock hydrophobic acrylic intraocular lenses TOKER MUSTAFA İLKER,DOĞAN ÖZNUR,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,ARSLAN OSMAN ŞEVKİ (10.09.2016-14.09.2016), Yayın Yeri: XXXIV Congress of the ESCRS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Neodymium YAG laser posterior capsulotomy rate of single piece hydrophobic acrylic IOLs on cataract treatment in senile patients 6 year results TOKER MUSTAFA İLKER,DURSUN AYHAN,ARSLAN OSMAN ŞEVKİ,VURAL ÖZEÇ AYŞE,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL (06.05.2016-10.05.2016), Yayın Yeri: American Society of cataract and Refractive Surgery(ASCRS), American Society of Ophthalmic Administrators(ASOA) Symposium & Congress. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Psödoeksfoliyasyon sendromu ve glokomu olan olgularda santral korneal kalınlığın değerlendirilmesi DURSUN AYHAN,DOĞAN ÖZNUR,GÜLAÇ DURSUN FEYZA,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN (04.11.2015-08.11.2015), Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi Ulusal Poster ISBN: 11 - İnfantil kapiller hemanjiomda oral propranolol tedavisi ERDOĞAN HAYDAR,KÖSEOĞLU İSA,DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER,ARICI MUSTAFA KEMAL (04.11.2015-06.11.2015), Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi Ulusal Poster ISBN: