Araştırma Görevlisi MEHMET EMİN DERİN


BİLDİRİLER 1 - EXPERIENCE OF ANAKINRA AND CANAKINUMAB IN PATIENTS WITH COLCHICINE-RESISTANT FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER AND COMPLICATED WITH AMYLOIDOSIS ŞAHİN ALİ,DERİN MEHMET EMİN,ALBAYRAK FATİH,KARAKAŞ BURAK (12.06.2019-15.06.2019), Yayın Yeri: AVRUPA ROMATOLOJİ KONGRESİ - EULAR 2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - A NEW SHAPE OF THE TREATMENT OF VASCULITIDES: SINGLE CENTER BIOLOGICAL AGENTS EXPERIENCE ALBAYRAK FATİH,DERİN MEHMET EMİN,KARAKAŞ BURAK,ŞAHİN ALİ (12.06.2019-15.06.2019), Yayın Yeri: AVRUPA ROMATOLOJİ KONGRESİ- EULAR 2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - THE POTENT WEAPON FOR RHEUMATOID ARTHRITIS-INTERSTITIAL LUNG DISEASE : RITUXIMAB EXPERIENCES KARAKAŞ BURAK,DERİN MEHMET EMİN,ALBAYRAK FATİH,ŞAHİN ALİ (12.06.2019-15.06.2019), Yayın Yeri: Avrupa romatoloji kongresi - EULAR 2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Vaskülitlerin Tedavisinde Biyolojik Ajanlar: Tek Merkez Deneyimi ALBAYRAK FATİH,DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (12.04.2019-13.04.2019), Yayın Yeri: 6. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Romatoid Artrit İntersitisyel Akciğer Hastalığı için Güçlü Silah: Rituksimab Tecrübelerimiz KARAKAŞ BURAK,DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (12.04.2019-13.04.2019), Yayın Yeri: 6. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - DİRENÇLİ İNFLAMATUVAR MİYOPATİLERDE TEDAVİ STRATEJİLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ ALBAYRAK FATİH,DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (05.04.2019-07.04.2019), Yayın Yeri: ANKARA ROMATOLOJİ TOPLANTISI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - DERİN MEHMET EMİN,ALBAYRAK FATİH,KARAKAŞ BURAK,Sayın Çağla İpek,ŞAHİN ALİ (20.03.2019-24.03.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Kolşisin dirençli Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Anti-İnterlökin-1 Tedavi Etkinliği DERİN MEHMET EMİN,ALBAYRAK FATİH,ŞAHİN ALİ (18.01.2019-20.01.2019), Yayın Yeri: 6. İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Akciğer tutulumu olan Henoch-Schönlen purpura olgusu ALBAYRAK FATİH,DERİN MEHMET EMİN,ÇAĞLAYAN GÖKHAN,KARAKAŞ BURAK,HAKBİLEN SELDA,ŞAHİN ALİ (11.01.2019-13.01.2019), Yayın Yeri: XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Romatoid Artrite bağlı plevral efüzyon olgusu KARAKAŞ BURAK,ALBAYRAK FATİH,DERİN MEHMET EMİN,ÇAĞLAYAN GÖKHAN,HAKBİLEN SELDA,ŞAHİN ALİ (11.01.2019-13.01.2019), Yayın Yeri: XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Pankreas başı kitlesiyle tanı alan nadir bir sarkoidoz olgusu DERİN MEHMET EMİN,YILDIRIM NURCAN,ALBAYRAK FATİH,ÇAĞLAYAN GÖKHAN,KARAKAŞ BURAK,HAKBİLEN SELDA,ŞAHİN ALİ (11.01.2019-13.01.2019), Yayın Yeri: XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Spondiloartrit dışı sakroileit nedeni olarak ilaç kullanımı izotretionin olgusu ÇAĞLAYAN GÖKHAN,DERİN MEHMET EMİN,HARDAL EMİNE HANDE,ŞAHİN ALİ (11.01.2019-13.01.2019), Yayın Yeri: XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Evaluation of Prolidase and HIF-1 alpha Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever (FMF) BAYRAM MELİHA,DERİN MEHMET EMİN,DOĞAN HALEF OKAN,ASAN GÖKMEN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (19.10.2018-24.10.2018), Yayın Yeri: Volume 70o Number S9o September 2018ABSTRACT SUPPLEMENT2018 ACR/ARHP Annual Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Comparison of Serum Hepcidin and Calprotectin Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever (FMF) and Healthy Subjects ASAN GÖKMEN,DERİN MEHMET EMİN,DOĞAN HALEF OKAN,BAYRAM MELİHA,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (19.10.2018-24.10.2018), Yayın Yeri: Volume 70o Number S9o September 2018ABSTRACT SUPPLEMENT2018 ACR/ARHP Annual Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - The Effects of the Jak-Stat Signal Pathway Inhibition on Collagen Biosynthesis in Fibroblast Cell Culture ŞAHİN MEHTAP,AYDIN HÜSEYİN,ALTUN AHMET,DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (19.10.2018-24.10.2018), Yayın Yeri: 2018 ACR/ARHP Annual Meeting Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Comparison of Serum Hepcidin and Calprotectin Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever (FMF) and Healthy Subjects ASAN GÖKMEN,DERİN MEHMET EMİN,DOĞAN HALEF OKAN,BAYRAM MELİHA,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (19.10.2018-24.10.2018), Yayın Yeri: 2018 ACR/ARHP Annual Meeting Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - BAYRAM MELİHA,DERİN MEHMET EMİN,DOĞAN HALEF OKAN,ASAN GÖKMEN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (19.10.2018-24.10.2018), Yayın Yeri: 2018 ACR/ARHP Annual Meeting Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - MİKOFENOLAT MOFETİL TEDAVİSİ ALTINDA GELİŞEN LUPUS ENTERİTİ GÜLTEKİN ŞANNUR,DERİN MEHMET EMİN,OĞUZ ESİN,KESKİN ZEKERİYA,ŞAHİN ALİ (26.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: 19. Ulusal Romatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - AİLESEL AKDENİZ HASTALARINDA SERUM VERSİCAN DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ DERİN MEHMET EMİN,Asan Gökmen,BAYRAM MELİHA,DOĞAN HALEF OKAN,ŞAHİN ALİ (26.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: 19. Ulusal Romatoloji Kongres Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - FİBROBLAST HÜCRE KÜLTÜRÜNDE JAK-STAT SİNYAL YOLAĞI İNHİBİSYONUNUNKOLLAJEN BİYOSENTEZİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Şahin Mehtap,AYDIN HÜSEYİN,ALTUN AHMET,DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (26.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: 19. Ulusal Romatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Romatoid Artritli Hastalarda Tosilizumab Etkinliği: Tek MerkezDeneyimi DERİN MEHMET EMİN,Hardal Hamde Emine,Köroğlı Ayşe,Yılmaz Seda,ŞAHİN ALİ (26.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: 19. Ulusal Romatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Gelişmiş Anti-Romatizmal Tedavi Alan Hastalarda Alternatif Tıp Uygulama Sıklığı DERİN MEHMET EMİN,VERGİ İLKNUR,ŞAHİN ALİ (26.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: 19. Ulusal Romatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - GEBE HASTADA GÖRÜLEN DİRENÇLİ POLİMİYOZİT VAKASI VE TEDAVİSİ OĞUZ ESİN,GÜLTEKİN ŞANNUR,DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (26.09.2018-26.09.2018), Yayın Yeri: 19. Ulusal Romatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - İLHAN ABDULLAH,DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ İBRAHİM,DOĞAN HALEF OKAN,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (13.06.2018-16.06.2018), Yayın Yeri: EULAR 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - The Relationship Between Serum Soluble Klotho, fgf-23 Levels and Flow-Mediated Dilatation (FMD) in Patients with Familial Mediterranean Fever (FMF) ÇELİK MERVE,CANDAN FERHAN,DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ İBRAHİM,TİMUÇİN MERYEM,DOĞAN HALEF OKAN,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (13.06.2018-16.06.2018), Yayın Yeri: Annual European Congress of Rheumathology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Evaluation of the Versican Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ İBRAHİM,CAMCI URHAN AYŞE,ASAN GÖKMEN,BAYRAM MELİHA,DOĞAN HALEF OKAN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (13.06.2018-16.06.2018), Yayın Yeri: Annual European Congress of Rheumathology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Evaluation of Caspase-3, Cspase-9, Caspase-14 and Pannexin-1 Levels in Behcet''xxs Disease İLHAN ABDULLAH,DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ İBRAHİM,DOĞAN HALEF OKAN,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (13.06.2018-16.06.2018), Yayın Yeri: Annals of European Congress of Rheumathology EULAR 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - The relationship between serum soluble klotho, fgf-23 levels and flow-mediated dilatation (FMD) in patients with familial mediterranean fever (FMF) ÇELİK MERVE,CANDAN FERHAN,DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ İBRAHİM,TİMUÇİN MERYEM,DOĞAN HALEF OKAN,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (13.06.2018-16.06.2018), Yayın Yeri: EULAR 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Evaluation of serum versican levels in patients with familial mediterranean fever (FMF) DERİN MEHMET EMİN,karadağ ibrahim,CAMCI URHAN AYŞE,TOKSOYLU GÖKHAN,ASAN GÖKMEN,BAYRAM MELİHA,DOĞAN HALEF OKAN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (13.06.2018-16.06.2018), Yayın Yeri: EULAR 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 30 - Behçet Hastalarının Lipit Profil Özellikleri ve ApoM Düzeyinin ölçümü ve Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması DUMAN GÜLHAN,DERİN MEHMET EMİN (12.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 2. Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Romatoid artritli Hastalarda Serum Versican Düzeylerinin Ölçümü DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ İBRAHİM,CAMCI URHAN AYŞE,TOKSOYLU GÖKHAN,DOĞAN HALEF OKAN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (14.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 5. Fırat Romatoloji Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 32 - Behçet Hastaları ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Serum Versican Düzeylerinin Karşılaştırılması DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ İBRAHİM,CAMCI URHAN AYŞE,TOKSOYLU GÖKHAN,DOĞAN HALEF OKAN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Ankara Romatoloji Toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Eş Zamanlı Ankilozan Spondilit Tanısı Alan HLA-B27 Pozitif Üç Kız Kardeş DERİN MEHMET EMİN,KARADAĞ iBRAHİM,URHAN CAMCI AYŞE,ÖZEK SELCEN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (07.03.2018-10.03.2018), Yayın Yeri: Romatolojde Hedef 2018 Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTADA GELİŞEN KRİKOARİTENOİD EKLEM TUTULUMU Karadağ İbrahim,DERİN MEHMET EMİN,CAMCI URHAN AYŞE,KILINÇ CANDEMİR DİLEK,ŞAHİN ALİ (02.02.2018-03.02.2018), Yayın Yeri: 2. Geriatrik Romatoloji Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTADA TOSİLİZUMAB TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN SWEETSENDROMU Karadağ İbrahim,DERİN MEHMET EMİN,CAMCI URHAN AYŞE,KILINÇ CANDEMİR DİLEK,Şahin Mehtap,ŞAHİN ALİ (12.01.2018-14.01.2018), Yayın Yeri: Romatoloji uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - Behçet Hastalağında Anti-TNF Alfa Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi DERİN MEHMET EMİN,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (18.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - 7 Nekrotizan Vaskülitli Hastada Ritüksimab Deneyimi DERİN MEHMET EMİN,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (18.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ ALTINDA GELİŞEN CMV GASTRİTİ DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN MEHTAP,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN ALİ (08.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: 1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN MEHTAP,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN ALİ (08.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: 1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Anti İnterlökin-1 Tedavisi Deneyimlerimiz DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN MEHTAP,CAMCI URHAN AYŞE,ŞAHİN ALİ (08.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: 1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 41 - DERİN MEHMET EMİN,GÜLTEKİN ŞANNUR,şahin mehtap,ŞAHİN ALİ (14.06.2017-17.06.2017), Yayın Yeri: EULAR2017-ANNUAL EUROPEAN CONGRESS OF RHEUMATOLOGY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 42 - Okranozisin Nadir Tutulumu: Spinal Psodoartroz CAMCI URHAN AYŞE,URHAN MUHAMMED EMRE,DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (18.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: XIV. Ege Romatoloji Günleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - TANIDA GEÇ KALINAN ANKİLOZAN SPONDİLİT VAKASINDA RENAL AMİLOİDOZ VE İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN ALİ (03.05.2017-07.05.2017), Yayın Yeri: Anadolu Romatoloji Günleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 44 - Nadir Görülen Bir Birliktelik: Ailesel Akdeniz Ateşi ve Sjögren Sendromu DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (26.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: Akdeniz Romatoloji Sempozyumu - EULAR Onaylı ve Sertifikalı Temel Ultrasonografi Kursları Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 45 - AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNDE NADİR GÖRÜNEN BİR KOMPLİKASYON: İLEAL PERFORASYON VE SONRASINDA ANAKİNRA İLE ALINAN KLİNİK YANIT DERİN MEHMET EMİN,ŞAHİN MEHTAP,ŞAHİN ALİ (14.04.2017-16.04.2017), Yayın Yeri: Ankara Romatoloji Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 46 - DERİN MEHMET EMİN,ÇETİNEL SİNAN,SEVEN DOĞAN,CAMCI URHAN AYŞE,OHANOĞLU KAROLİN,ŞAHİN ALİ (12.01.2017-15.01.2017), Yayın Yeri: Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: