Doç.Dr. RECEP AKKAYA


MAKALELER 1 - New Composite, Poly(Hydroxyethylmethacrylate-Expanded Perlite), for Single step Separation of Egg White Lysozyme AKKAYA BİRNUR,AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Production, purification, and characterization of metalloprotease from Candida kefyr 41 PSB Yavuz Sevgi,KOCABAY SAMET,ÇETİNKAYA SERAP,AKKAYA BİRNUR,AKKAYA RECEP,YENİDÜNYA ALİ FAZIL,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: International Journal of Biological Macromolecules, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - Production, purification, and characterization of metalloprotease from Candida kefyr 41 PSB YAVUZ SEVGİ,KOCABAY SAMET,ÇETİNKAYA SERAP,AKKAYA BİRNUR,AKKAYA RECEP,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,YENİDÜNYA ALİ FAZIL, Yayın Yeri: International Journal of Biological Macromolecules, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Removal of radioactive elements from aqueous solutions by adsorption onto polyacrylamide expanded perlite Equilibrium kinetic and thermodynamic study AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Desalination, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Uranium and thorium adsorption from aqueous solution using a novel polyhydroxyethylmethacrylate pumice composite AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Journal of Environmental Radioactivity, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Adsorption isotherms kinetics thermodynamics and desorption studies for uranium and thorium ions from aqueous solution by novel microporous composite P HEMA EP AKKAYA RECEP,AKKAYA BİRNUR, Yayın Yeri: Journal of Nuclear Materials, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Effects of pH, concentration and temperature on radionuclides sorption onto polyhydroxyethyl methacrylate-expanded perlite composite AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - A Crosslinked Carboxylic Acid Containing Cation Exchange Monolithic Cryogel for Human Serum Albumin Separation AKKAYA BİRNUR,AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Journal of Macromolecular Science, Part A, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - Synthesis and characterization of a new low-cost composite for the adsorption of rare earth ions from aqueous solutions AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Chemical Engineering Journal, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - Thermodynamic parameters of TI Ra2 Bi3 and Ac3 adsorption onto polyhydroxyethylmethacrylate hydroxyapatite composite AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Production and immobilization of a novel thermoalkalophilic extracellular amylase from bacilli isolate AKKAYA BİRNUR,YENİDÜNYA ALİ FAZIL,AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: International Journal of Biological Macromolecules, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Tl 208 Pb 212 Bi 212 Ra 226 and Ac 228 adsorption onto polyhydroxyethylmethacrylate bentonite composite AKKAYA RECEP,ULUSOY ULVİ, Yayın Yeri: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Separation of uranium and thorium in aqueous solution using polyhydroxyethylmethacrylate hydroxyapatite novel composite AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Removal of radio nuclides of the U and Th series from aqueous solutions by adsorption onto Polyacryamide expanded perlite Effects of pH concentration and temperature AKKAYA RECEP, Yayın Yeri: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Preparation and Characterization ofPoly(acrylamide/maleic acid)-based hydrogelsComposites AKKAYA RECEP,ULUSOY ULVİ, Yayın Yeri: Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - Adsorptive features of polyacrylamide apatite composite for Pb2 UO22 and Th4 AKKAYA RECEP,ULUSOY ULVİ, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Adsorptive features of chitosan entrapped in polyacrylamide hydrogel for Pb2 UO22 and Th4 AKKAYA RECEP,ULUSOY ULVİ, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Metformin ve Valproik Asit Kombinasyonunun Farelerde Pentilentetrazolle Oluşturulan Epileptik Nöbetler ve Nöbet Sonrası Oluşan Hipokampal Nöron Hasarı Üzerine Etkisi TAŞKIRAN AHMET ŞEVKİ,GÜLMEZ KADER,ULU MUSTAFA,GÜMÜŞ ERKAN,AKKAYA RECEP,ÖZDEMİR ERCAN (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI NÖRODEJERASYON/NÖROREJENERASYON ÇALIŞTAYI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması AKKAYA RECEP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (22.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Yeni Hidrazin Türevlerinin Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması AKKAYA RECEP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,TEMEL YUSUF,taysı M şerif,GÜLÇİN İLHAMİ (22.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: 6. ilaç Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması AKKAYA RECEP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (22.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Adsorption Of Heavy Metal Ions In Tattoos Ink By Modified Bentonite Clay AKKAYA BİRNUR,AKKAYA RECEP (27.04.2015-30.04.2015), Yayın Yeri: International 2nd European Congress on Tatto and Pigment Research Uluslararası Poster ISBN: 6 - N İzopropil Akrilamid Akrilik asit Monolitik Kriyojel Kolonlar Akkaya Recep, Akkaya Birnur (13.06.2011-17.06.2011), Yayın Yeri: Kromatografi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 7 - Poliakrilamid Apatit kompozitinin Hazırlanması ve Adsorban özelliklerinin Araştırılması Akkaya Recep, Ulvi Ulusoy (09.06.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: XXll. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 8 - Kitosan Ve Poliakrilamid Kitosan Kompozitine Uo22 Adsorpsiyonunun Termodinamik ve Kinetik İncelenmesi Akkaya Recep, Ulvi Ulusoy (10.06.2007-15.06.2007), Yayın Yeri: XXl. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 9 - Kitosan ve Poliakrilamid Kitosan Kompozitine Pb2 ve Th4 Adsorpsiyonunun Araştırılması Akkaya Recep, Ulusoy Ulvi (04.06.2006-07.06.2006), Yayın Yeri: XX. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 10 - Fen Fizik Kimya Öğretmenlerinin Fen Öğretimindeki Görüşleri Akkaya Recep, Akkaya Birnur (04.06.2006-07.06.2006), Yayın Yeri: XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi Ulusal Poster ISBN:
PROJELER 1 - Sıçanlarda Wİ-fi maruziyetinde pentilentetrazolle oluşturulan epileptik nöbetler üzerine melatonin etkisi. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 01.03.2018 - 10.11.2018 5000 TÜRK LİRASI 2 - Türkiye hareketlilik mobility Projeleri Teklif Çağrısı Kapsamında Merkeze sunulan ve uygunluk kontrolünü geçen tekliflerin değerlendirmesi Proje Hakemliği Avrupa Birliği Tamamlandı - 3 - T C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans 2010 2013 Proje Hakemliği Avrupa Birliği Tamamlandı - 4 - Türkiye hareketlilik mobility Projeleri Teklif Çağrısı Kapsamında Merkeze sunulan ve uygunluk kontrolünü geçen tekliflerin değerlendirmesi Proje Hakemliği Avrupa Birliği Tamamlandı - 5 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Devam Ediyor 06.12.2018 - 5000 TÜRK LİRASI 6 - İŞKUR Kimya Teknisyenliği Bigma Yem Firması kaliteli istihdam projesi Eğitmen DİĞER Tamamlandı - 7 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 15.11.2018 - 10000 TÜRK LİRASI 8 - Proje Türü İŞKUR Laboratuvar Teknisyenliği Aviceannes firması kaliteli istihdam projesi Eğitmen DİĞER Tamamlandı - 9 - CFCU MESBİR 214 işsiz gençleri destekleme projesi Danışman Avrupa Birliği Tamamlandı - 120000 EURO 10 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 01.03.2018 - 20000 TÜRK LİRASI 11 - İŞKUR PYE 729 nolu Dört eylül istihdamı arttırma projesi Yönetici Avrupa Birliği Tamamlandı - 80000 EURO 12 - REM uyku Yoksunluğunun Farelerde pentilentetrazol ile oluşturulan epileptik nöbetler üzerine etkisi ve etki mekanizmalarının araştırılması. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 09.04.2018 - 10000 TÜRK LİRASI 13 - Poli akrilamid ko akrilik asit kompozitine Radioaktif metal adsorpsiyonu Yönetici BAP Tamamlandı - 7500 TÜRK LİRASI 14 - Sıçanlarda Farklı şiddetlerdeki çok düşük frekanslı elektromanyetik alanın periferik sinir hasarı üzerine atkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 11.12.2018 - 5.000 TÜRK LİRASI 15 - Çitosan Kompozitine Bazı Metallerin Adsorpsiyonunun Araştırılması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 5000 TÜRK LİRASI 16 - Sıçanlarda Astaksintinin periferik sinir hasarı üzerine etkileri. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 10.11.2018 - 10.000 TÜRK LİRASI 17 - Küresel Formda Hidroksiapatit Sentezi Karakterizasyonu ve Biyomoleküllerin Saflaştırılmasında Kullanımı Araştırmacı BAP Tamamlandı - 20000 TÜRK LİRASI 18 - Kompozit Sentezi ve Adsorpsiyon Uygulamaları Yönetici BAP Tamamlandı - 30000 TÜRK LİRASI 19 - Bentonit Zeolit Poli 2 Hidroksi etil metakrilat ve Poli akrilamid ko maleik asit Kompozitlerinin Hazırlanması ve Metal Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 15000 TÜRK LİRASI