Dr.Öğr. Üyesi FATİH ADA


MAKALELER 1 - ADA FATİH,KASIMZADE FERİT, Yayın Yeri: World Journal of Clinical Cases, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Clinical features of the patients with recurrent massive pericardial effusion: single center experience ADA FATİH,EMREN SADIK VOLKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - A New-Proposal Physical Examination Test for Unilateral Lower Extremity Edema ADA FATİH,EMREN SADIK VOLKAN, Yayın Yeri: HEART SURGERY FORUM, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Periferik arter embolisi geçiren atriyal fibrilasyonu olan ve olmayan hastaların CHA2DS2-VASc skoru birbirinden farklı mıdır? EMREN SADIK VOLKAN,ADA FATİH,ALDEMİR MUSTAFA,ONRAT ERSEL, Yayın Yeri: SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Surgical treatment of Servelle-Martorell syndrome ADA FATİH,Aslan Cenk, Yayın Yeri: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 6 - Toraks Kavitesine Hastanın Kendisi Tarafından Sokulmuş Ataçlar Toraks Boşluğunda Yabancı cisimler EMREN SADIK VOLKAN,ADA FATİH,Çelik Ersin,PEKER İHSAN,GÖKALP ORHAN, Yayın Yeri: MN Kardiyoloji, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 7 - A Study of Preoperative Risk Factors and Postoperative Results in Patients Who Have Undergone Unilateral Carotid Endarterectomy Aslan Cenk,ADA FATİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - The level of awareness and the attitude of patients recommended for use of compression stockings in Turkish society, and investigation of the factors affecting their use MANDUZ ŞİNASİ,ADA FATİH,Ada Yusuf, Yayın Yeri: Patient Preference and Adherence, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Is CHA2DS2-VASc Score Different in Patients with Non-valvular Atrial Fibrillation Suffering from Cerebral and Non-cerebral Thromboembolism?CHA2DS2-VASc Score in Thromboembolism EMREN SADIK VOLKAN,ADA FATİH,ALDEMİR MUSTAFA,TECER EVREN,ÇARŞANBA GÖRKEM,ÇELİK Damla,ÇELİK Ersin,ONRAT ERSEL, Yayın Yeri: Journal of Atrial Fibrillation, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Effects of Preoperative Tricuspid Valve Diameters on Early Postoperative Surgical Outcomes in Patients Undergoing Tricuspid Valve Surgery ADA FATİH,UÇANOK KEMALETTİN,AKAR AHMET RÜÇHAN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,ŞIRLAK MUSTAFA,YAZICIOĞLU LEVENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN,ERYILMAZ SADIK, Yayın Yeri: The Heart Surgery Forum, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Chylopericardium Resulting from Jugular Venous Catheterization After Cardiac Surgery A Rare Complication Case Report Taşar Mehmet,ADA FATİH,GÜMÜŞ FATİH,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,ŞIRLAK MUSTAFA,UYSALEL MUSTAFA ADNAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Vascular Surgery, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 12 - ADA FATİH,ÇELİK Ersin,EMREN SADIK VOLKAN,ÖZÇINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN CASE REPORTS, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Science centralCross RefGoogle ScholarDOAJIndex Copernicus InternationalJadoun Science Journal Access DirectoryAmerican Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS)ProquestHinariScientific Indexing ServicesResearch gateWorldcatJournalseekDirectory of research journals indexingSlideshareDocstocAcademiaJ-GATElinkedinGlobalimpactfactorPubicon Science IndexPak Academic Search Vaka Takdimi 13 - THE EFFECTS OF ANTIARRHYTHMIC DRUGS ON ANGIOGENESIS IN THE CHICK EMBRYO CHORIOALLANTOIC MEMBRANE MODEL Kılıç Ahmet Turhan,ADA FATİH,Kılıç Zeliha Banu,MANDUZ ŞİNASİ, Yayın Yeri: Journal of Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: INDEX COPERNICUS Özgün Makale 14 - Does Deficiency of Vitamin D Increase New Onset Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery? EMREN SADIK VOLKAN,ALDEMİR MUSTAFA,ADA FATİH, Yayın Yeri: The Heart Surgery Forum, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Popliteal Artery Entrapment Syndrome withAtypical Claudication and Popliteal ArteryAneurysm İNAN MUSTAFA BAHADIR,ADA FATİH,Taşar Mehmet,ÖZÇINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET,ERYILMAZ SADIK,UYSALEL MUSTAFA ADNAN, Yayın Yeri: Koşuyolu Kalp Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 16 - A Rare Lateral Embriyonic Varicose Vein Surgery in KlippelTrenauny Syndrome with Brief Review of the Literature ADA FATİH,Aydın Arif,EMREN SADIK VOLKAN,ÇELİK Ersin, Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Medical Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Vaka Takdimi 17 - EXTRACRANİAL INTERNAL CAROTİD ARTERY ANEURYSM: CASE REPORT Extracranial internal carotid artery aneurysm: Case report Çelik Ersin,ADA FATİH,Kızıltan Çelik Damla,Akyüz Muhammet,Yürekli İsmail, Yayın Yeri: The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 18 - Kardiyak miksomalar ve cerrahi sonuçları ARICI BURCU,Taşar Mehmet,ÖZÇINAR EVREN,ADA FATİH,İNAN MUSTAFA BAHADIR,ERYILMAZ SADIK,AKAR AHMET RÜÇHAN,EYİLETEN ZEYNEP,ŞİMŞEK ERDAL,ARAL ATİLLA,UYSALEL MUSTAFA ADNAN, Yayın Yeri: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Moxifloxacin dependent torsades de pointes in a bradycardic patient with multiple risk factors ADA FATİH,Taşar Mehmet,Sarıcaoğlu Cahit,İNAN MUSTAFA BAHADIR,UYSALEL MUSTAFA ADNAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 20 - A new modality in the treatment of deep vein thrombosis: Catheter-directed ultrasound-accelerated thrombolysis ÖZÇINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET,Taşar Mehmet,ADA FATİH, Yayın Yeri: Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup 21 - The Lower Extremity Ulcer, Mimicking Vascular Symptoms Due toEssential Thrombocythemia ADA FATİH,ÖZÇINAR EVREN,ERYILMAZ SADIK,ÇAKICI MEHMET,İNAN MUSTAFA BAHADIR,YAZICIOĞLU LEVENT,DİKMEN YAMAN NUR,GÜMÜŞ FATİH,UYSALEL MUSTAFA ADNAN, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 22 - Brusella endokarditinin neden olduğu mekanik protez ayrılması ADA FATİH,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,UYSALEL MUSTAFA ADNAN, Yayın Yeri: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 23 - Open abdominal surgery for migration of patent ductus arteriosus occluder device GÜMÜŞ FATİH,Taşar Mehmet,ADA FATİH,EYİLETEN ZEYNEP,YAZICIOĞLU LEVENT,KAYA BÜLENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN, Yayın Yeri: Cardiovascular Surgery and Interventions, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 24 - HEART INJURY WITH MULTI-TRAUMA IN A MALE PATIENT AND CASE MANAGEMENT ÇELİK Ersin,ADA FATİH,EMREN SADIK VOLKAN,KILIÇ AHMET TURHAN, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN CASE REPORTS, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar,Index Copernicus International,Cross Ref, Science central, DOAJ Vaka Takdimi
BİLDİRİLER 1 - Endovascular Repair of Giant Abdominoiliac Aneurysm Under Local Anesthesia ADA FATİH,POLAT VURAL,KARABEY ERCAN,GÜL İBRAHİM (21.02.2019-23.02.2019), Yayın Yeri: APIC 2019 Meeting / Advanced Peripheral Interventions Course Acute Stroke Intervention Course Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Renal transplant sonrası gelişen bilateral gerçek brakiyal arteranevrizması ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 15.Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Dorsalis pedis arteri yaralanmalarında, dorsalis pedis ven greftinterpozisyonu: İki olgu ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 15.Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Dorsalis pedis arter entrapment sendromu ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 15.Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Varisli hastaların alt ekstremiteye sülük (Hirudo medicinalis)uygulaması sonrası gelişen komplikasyonlar ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 15.Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Nontrombotik iliyak ven kompresyon sendromu hastalarınınkontrastlı bilgisayarlı tomografi ve klinik özellikleri ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 15.Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Venografi Bize Ne Kazandırır? Hangi Hastalara Yapalım? ADA FATİH (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 15.Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Comparison of the Histological Effects of Nano Ceramic Scalpel and Steel Scalpel on Wound Healing in Rat Model ADA FATİH,GÜMÜŞ ERKAN (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Innovative Engineering Applications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Dijital İskemili Raynaud Sendromunda Transdermal Nitrogliserin Tedavisi ADA FATİH (15.09.2018-16.09.2018), Yayın Yeri: 5. Sivas Romatoloji Günleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Periferik Arter Hastalığı ve Polistemia Veralı Rekürren Gastrik Kanamalı Hastanın Endovasküler Girişim Sonrası Antiplatelet Tedavi Yönetimi ADA FATİH,ÇAKMAK EROL (14.09.2018-15.09.2018), Yayın Yeri: 15. Anadolu Gastroenteroloji Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Yaşlı Bir Erkek Hastada Enoksaparin Ilişkili Spontan Retroperitoneal Hematom Ve Tedavi Yönetimi ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: 18. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Servelle-martorell Sendromunun Cerrahi Tedavisi ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: 18. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Intravenöz Immünoglobulin Tedavisi Sonrası Gelişen Derin Ven Trombozu Ve Akut Böbrek Yetmezliği ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: 18. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Büyük Safen Venin, Safenofemoral Yetmezliğine Neden Olan Multiple Anevrizmaları Ve Cerrahi Tedavisi ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: 18. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Akut Derin Venöz Tromboz Tedavisinde Enoksaparin Ilişkili Akut Hepatik Disfonksiyon ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: 18. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Ana Pulmoner Arter Ile Sağ Koroner Arter Arasında Koroner Arter Fistülü ADA FATİH,MANDUZ ŞİNASİ (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: 18. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Serebral ve non-serebral tromboemboli geçiren non- valvular atriyal fibrilasyonlu hastaların CHAD-VASc skoru birbirinden farklı mıdır? EMREN SADIK VOLKAN,ADA FATİH,ALDEMİR MUSTAFA,TECER EVREN,ONRAT ERSEL,ÇELİK Ersin,ÇELİK Damla (21.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Periferik emboli geçiren atriyal fibrilasyonlu ve atriyal fibrilasyonu olmayan hastaların CHA2DS2-VASc skoru birbirinden farklı mıdır? EMREN SADIK VOLKAN,ADA FATİH,Yapan emren zeynep (21.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Yüksekten Düşme Sonrası Gelişen Sağ Ventrikül Rüptürü Çelik Ersin,ADA FATİH,Bildiler Mustafa,EMREN SADIK VOLKAN,Kılıç Ahmet Turhan,Ertürk Kıvılcım (03.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: 14. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Paget-von Schroetter Syndrome: Two Cases ADA FATİH,Kılıç Ahmet Turhan,Çelik Ersin,EMREN SADIK VOLKAN (03.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: 14. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Nanoteknoloji Uygulamaları ADA FATİH (03.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: 14. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - May-thurner Syndrome In A Young Female Patient ADA FATİH,EMREN SADIK VOLKAN,Çelik Ersin,Kılıç Ahmet Turhan (03.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: 14. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Clinical Features Of The Patients With Reccurrent Massive Pericardial Effussion: Single Center Experience EMREN SADIK VOLKAN,ADA FATİH,Çelik Ersin,Kılıç Ahmet Turhan (03.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: 14. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Endovascular And Open Surgical Therapies: Comperative Outcomes With Cost Effectiveness Analysis In Abdominal Aortic Aneurysm Repair Kasımzade Ferit,YAZICIOĞLU LEVENT,KAYA BÜLENT,AKAR AHMET RÜÇHAN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,ADA FATİH (03.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: 14. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Self-inserted Paper Clips In Thoracic Cavity EMREN SADIK VOLKAN,ADA FATİH,Çelik Ersin,Akçi Önder,Şimşek Ersin Çağrı (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: 32. Uluslar Arası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Ileri Yaşlı Bayan Bir Hastada Düşme Sonrası Radial Arter Laseasyonu Sonucu Warfarin Ilişkili Kanamaya Bağlı Üst Ekstremite Kompartman Sendromu ADA FATİH,Bildiler Mustafa,Çelik Ersin,Demirpençe Duman Öznur,Ertürk Kıvılcım,Kılıç Ahmet Turhan,ÖZÇINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET,Hodo Bledar,Kasımzade Ferit (29.10.2015-18.11.2015), Yayın Yeri: 17th National Congress Of Vascular And Endovascular Surgery 8th National Congress Of Phlebology Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Travmaya Sekonder Gelişen Venöz Ülser Aydın Arif,ADA FATİH (04.11.2015-07.11.2015), Yayın Yeri: 37. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Klippel-trenaunay Sendromlu Hastada Lateral Embriyonik Ven Cerrahisi ADA FATİH,KIZILGÖZ VOLKAN,ÖZÇINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET,Hodo Bledar,Kasımzade Ferit,İNAN MUSTAFA BAHADIR,YAZICIOĞLU LEVENT,ŞIRLAK MUSTAFA (29.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 17th National Congress Of Vascular And Endovascular Surgery 8th National Congress Of Phlebology Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - Ilk Operasyondan 50 Yıl Sonra Yapılan Rekürren Bilateral Variköz Ven Cerrahisi ADA FATİH,ÖZÇINAR EVREN,Taşar Mehmet,ÇAKICI MEHMET,Kasımzade Ferit,Hodo Bledar,DURDU MUSTAFA SERKAN,ERYILMAZ SADIK,EYİLETEN ZEYNEP (29.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 17th National Congress Of Vascular And Endovascular Surgery 8th National Congress Of Phlebology Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 30 - Diyabetik Ayak Tedavisi Sabırlı Ve Uyumlu Bir Ekip Çalışmasını Gerektirir ADA FATİH,Aydın Arif,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,Kasımzade Ferit,Hodo Bledar,Taşar Mehmet,İştar Hande (29.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 17th National Congress Of Vascular And Endovascular Surgery 8th National Congress Of Phlebology Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 31 - Unilateral Femoral Neuropathy Leading To Diagnosis Of Ruptured Aortic Aneurysm DİKMEN YAMAN NUR,YAZICIOĞLU LEVENT,GÜMÜŞ FATİH,ADA FATİH,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,ERYILMAZ SADIK,KAYA BÜLENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (30.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: 13th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 32 - Hyperbaric Oxygen Treatment Of Nonhealing Arterial Insufficiency Wounds DİKMEN YAMAN NUR,ADA FATİH,GÜMÜŞ FATİH,YAZICIOĞLU LEVENT,ÇAKICI MEHMET,İNAN MUSTAFA BAHADIR,ŞIRLAK MUSTAFA,AKAR AHMET RÜÇHAN,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (30.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: 13th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - How Should A Vascular Surgeon Make A Precise Diagnosis For The Lower Extremity Ulcer? ADA FATİH,ÖZÇINAR EVREN,ERYILMAZ SADIK,ÇAKICI MEHMET,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DİKMEN YAMAN NUR,GÜMÜŞ FATİH,YAZICIOĞLU LEVENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (30.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: 13th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - Giant Chondrosarcoma Acting As Lower Limb Deep Venous Thrombosis ADA FATİH,YAZICIOĞLU LEVENT,DİKMEN YAMAN NUR,GÜMÜŞ FATİH,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,KAYA BÜLENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (30.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: 13th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - Autoimmune Vasculitis After Coronary Bypass Surgery GÜMÜŞ FATİH,DİKMEN YAMAN NUR,ADA FATİH,ÖZÇINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN (30.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: 13th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - Aphagia Aortica GÜMÜŞ FATİH,YAZICIOĞLU LEVENT,ADA FATİH,DİKMEN YAMAN NUR,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,KAYA BÜLENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (30.10.2014-02.11.2014), Yayın Yeri: 13th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - Moxifloxacin-induced Torsade De Pointes, After Cardiac Surgery ADA FATİH,Sarıcaoğlu Cahit,Göktaş Hüseyin (03.10.2013-06.10.2013), Yayın Yeri: The 6th Asia-pacific Heart Rhythm Society And Cardiorhythm Scientific Session In Conjunction With 9th Asia-pacific Atrial Fibrillation Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 38 - Samter Sendromlu, Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalıklı Olgunun: Koroner Arter Bypass Greft Operasyonuna Hazırlığı Ve Postoperatif Gelişen Bir Komplikasyon: Mukoid Tıkaç AKAR AHMET RÜÇHAN,ADA FATİH,İNAN MUSTAFA BAHADIR,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (08.11.2012-11.11.2012), Yayın Yeri: 12th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - Multiple Gen Defekti Olan Postpartum Derin Ven Trombüslü Olgunun Vena Cava Filtresi Konulması Sonrası Gelişen Bir Komplikasyon: Generalize Trombozis ADA FATİH,ŞIRLAK MUSTAFA,Aliyev Anar,DURDU MUSTAFA SERKAN,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (08.11.2012-11.11.2012), Yayın Yeri: 12th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - Asd Ve Cor Triatriatum Sinistrumlu Erişkin Hastanın Kardiyak Cerrahi Sonrası Juguler Ven Kateterizasyonuna Bağlı Şilomediastiunum Gelişmesi Ve Tedavi Süreci ŞIRLAK MUSTAFA,ADA FATİH,DURDU MUSTAFA SERKAN,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (08.11.2012-11.11.2012), Yayın Yeri: 12th Congress Of Turkish Society Of Cardiovascular Surgery Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 41 - Left Atrial Mass: Thrombus? Myxoma? Or Both? İNAN MUSTAFA BAHADIR,ADA FATİH,Sarıcaoğlu Cahit,ERYILMAZ SADIK,KAYA BÜLENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (01.03.2012-04.03.2012), Yayın Yeri: 8th International Congress Of Update In Cardiology And Cardiovascular Surgery Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 42 - A Complication Of Arteriovenous Fistula: Giant Aneurysm İNAN MUSTAFA BAHADIR,Sarıcaoğlu Cahit,ADA FATİH,ERYILMAZ SADIK,KAYA BÜLENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN (01.03.2012-04.03.2012), Yayın Yeri: 8th International Congress Of Update In Cardiology And Cardiovascular Surgery Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: