Prof.Dr. EKBER ŞAHİN


MAKALELER 1 - İatrojenik Pnömotorakslar: İnsidans azaldı mı? Neden? KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,KATRANCIOĞLU NURKAY, Yayın Yeri: İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Mediastinal Paratiroid Adenomlarında Parsiyel Sternotomi Uygulaması KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Tracheobronchial foreign bodies have never been so strange! KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Is it easy to remove the bar fitted with Nuss procedure? KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,AKKAŞ YÜCEL,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH,ŞAHİNOĞLU TUBA,KATRANCIOĞLU NURKAY, Yayın Yeri: Journal of Surgery and Medicine, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ-Google Scholar Özgün Makale 5 - Factors determining the complications in Nuss procedure KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,AKKAŞ YÜCEL,ŞAHİNOĞLU TUBA,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KATRANCIOĞLU NURKAY, Yayın Yeri: Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Is the Abramson technique effective in pectus carinatum repair? KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,AKKAŞ YÜCEL,KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Asian Journal of Surgery, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Diagnosis and treatment approaches of the lung hydatid cysts in childhood KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Current Thoracic Surgery, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Wandering pins case report KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 9 - Is the Abramson technique effective inpectus carinatum repair KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,Yücel Akkaş,KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Asian Journal of Surgery, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - A minimal invasive approach in pleural effusions cystofix cathater yücel akkaş,KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,akkaş atasever ebru,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Turkish Journal of Clinics and Laboratory, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Trakeobronşial Yabancı cisim aspirasyonlarında bronkoskopik yaklaşım KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 12 - Spontaneous rib fractures KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,yücel akkaş,ARSLAN SULHATTİN,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Investigation of wound healing in rat lung tissues in the postpartum period KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,NADİR AYDIN,TUNCER ERSİN,sılıg yavuz,KORKMAZ İLHAN,tanzer fatoş,SEZER HAFİZE,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Experimental and Therapeutic Medicine, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Posterior mediastinumda kist hidatik olgu sunumu KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Van Tıp Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 15 - An analysis of 214 cases of rib fractures KARADAYI ŞULE,NADİR AYDIN,ŞAHİN EKBER,ÇELİK BURÇİN,ARSLAN SULHATTİN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Clinics, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Esophageal foreign bodies 177 cases NADİR AYDIN,ŞAHİN EKBER,NADİR IŞILAY,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Diseases of the Esophagus, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - the effect of chlorhexidine glukonate and silver nitrate on rabbit lung: an experimental study ŞAHİN EKBER,ELAGÖZ ŞAHANDE,ÇELİK BURÇİN,NADİR AYDIN,KARADAYI ŞULE,akkaş yücel,KAPTANOĞLU MELİH,MANDUZ ŞİNASİ, Yayın Yeri: Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Coexistence of pulmonary tuberculosis and hydatid cyst akkaş yücel,KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Med J, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 19 - Trakea stenozlarında tedavi yaklaşımları: on beş olgunun analizi ŞAHİN EKBER,NADİR AYDIN,ÇELİK BURÇİN,KARADAYI ŞULE,MANDUZ ŞİNASİ,ARSLAN SULHATTİN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Iatrogenic Pneumothorax Etiology Incidence and Risk Factors ÇELİK BURÇİN,ŞAHİN EKBER,NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Wandering pins case report KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: AHCI Vaka Takdimi 22 - Thoracic splenosis accompanied by diaphragmatic hernia ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Can J Surg, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 23 - Sternum Fractures and Effects of Associated Injuries ÇELİK BURÇİN,ŞAHİN EKBER,NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Is esophagoscopy necessary for corrosive ingestion in adults ÇELİK BURÇİN,NADİR AYDIN,ŞAHİN EKBER,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Diseases of the Esophagus, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Trakeobronşiyal yabancı cisimler ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 26 - History of the Endoscopic İnterventions in Thoracic Surgery KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: J Thor Surg- Special Topics, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 27 - Diyafragmatik kist hidatik: olgu sunumu ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 28 - Thoracotomy in Spine Surgery NADİR AYDIN,ŞAHİN EKBER,ÖZÜM ÜNAL,KARADAĞ ÖZEN,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ,KAPTANOĞLU MELİH, Yayın Yeri: The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Nüks spontan pnömotorakslı olgularda risk faktörleri klinik ve radyolojik değerlendirme ÇELİK BURÇİN,NADİR AYDIN,ŞAHİN EKBER,KAPTANOĞLU MELİH,demir hasan,kamil furtun, Yayın Yeri: Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - The heterodox nature of Turban Pins in foreign body aspiration the central anatolian experience KAPTANOĞLU MELİH,NADİR AYDIN,kasım doğan,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 31 - Empyema in Adults and Children Difference in Surgical Approaches Report of 139 Cases NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH,GÖNLÜGÜR UĞUR,cevit ömer,ŞAHİN EKBER,akkurt ibrahim, Yayın Yeri: Acta Chirurgica Belgica, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 32 - Spontan Pnömotorakslarda Tedavi Yaklaşımları: 14 yıllık deneyimimiz ŞAHİN EKBER,KAPTANOĞLU MELİH,NADİR AYDIN,akkaş yücel, Yayın Yeri: Akciğer Arşivi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 33 - Unusual dumbbell tumours of the mediastinum and thoracic spine KILIÇ MEHMET DALOKAY,ERDOĞAN BÜLENT,levent şener,ŞAHİN EKBER,hakan caner,HATİPOĞLU AHMET ŞÜKRİ, Yayın Yeri: Journal of Clinical Neuroscience, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 34 - Early autoimmune complications after thymomectomy in a patient with interstitial lung disease. Case report GÖNLÜGÜR UĞUR,ŞAHİN EKBER,yıldız e,gönlügür TE, Yayın Yeri: Acta Microbiol Immunol Hung, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Vaka Takdimi 35 - Unusual Radiologic Manifestations of the Echinococcus Infection in the Thorax KILIÇ MEHMET DALOKAY,TERCAN FAHRİ,ŞAHİN EKBER,bilen ahmet,HATİPOĞLU AHMET ŞÜKRİ, Yayın Yeri: Journal of Thoracic Imaging, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 36 - Traumatic rupture of a pulmonary hydatid cyst a case report ŞAHİN EKBER,KAPTANOĞLU MELİH,NADİR AYDIN,canan ceren, Yayın Yeri: Turkish journal of trauma & emergency surgery, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Vaka Takdimi 37 - Pulmonary Hydatid Cysts Report of Six Uncommon Cases NADİR AYDIN,KAPTANOĞLU MELİH,didem coşar,ŞAHİN EKBER, Yayın Yeri: Turkish Respiratory Journal, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 38 - Octreotide for Treating Chylothorax after Cardiac Surgery KILIÇ MEHMET DALOKAY,ŞAHİN EKBER,GÜLCAN ÖNER,bolat bülent,türkoz rıza,HATİPOĞLU AHMET ŞÜKRİ, Yayın Yeri: Tex Heart Inst J, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 39 - Single stage transthoracic approach for right lung and liver hydatid disease ŞAHİN EKBER,ENÖN SERKAN,KAYI CANGIR AYTEN,KUTLAY HAKAN,KAVUKÇU HASAN ŞEVKET,hadi akay,ökten ilker,şinasi yavuzer, Yayın Yeri: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 40 - Diagnostic implications of telomerase activity in pleural effusions, dikmen gülnur,DİKMEN ERKAN,KARA MURAT,ŞAHİN EKBER,doğan p,ÖZDEMİR NEZİH, Yayın Yeri: Eur Respir J, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 41 - Surgical treatment in bronchiectasis: analysis of 166 patients, KUTLAY HAKAN,KAYI CANGIR AYTEN,ENÖN SERKAN,ŞAHİN EKBER,AKAL RIFAT MURAT,güngör adem,ÖZDEMİR NEZİH,KAVUKÇU HASAN ŞEVKET, Yayın Yeri: Eur J Cardiothorac Surg, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 42 - Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children KAYI CANGIR AYTEN,ŞAHİN EKBER,ENÖN SERKAN,KAVUKÇU HASAN ŞEVKET,hadi akay,ilker ökten,şinasi yavuzer, Yayın Yeri: Journal of Pediatric Surgery, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 43 - Pulmoner Tümörlet 4 olgu ŞAHİN EKBER,serpil dizbay sak,KUMBASAR ULAŞ,KAYI CANGIR AYTEN,güngör adem,hadi akay,ilker ökten,şinasi yavuzer, Yayın Yeri: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: AHCI Vaka Takdimi
BİLDİRİLER 1 - Sağlıkta Kalite Standartları ve Öğrenen Hastaneler ŞAHİN EKBER (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Pektus Ekskavatum Olgularında Minimal İnvaziv Yaklaşım: Nuss Deneyimi KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,AKKAŞ YÜCEL,ŞAHİNOĞLU TUBA,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KATRANCIOĞLU NURKAY (14.10.2017-17.10.2017), Yayın Yeri: Solunum 2017 Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - malign plevral mezotelyomanın evreleme ve tedavisinde yenilikler ŞAHİN EKBER (04.05.2017-07.05.2017), Yayın Yeri: 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Görünen köy klavuz ister: Yabancı cismin skopi eşliğinde çıkarılması KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,KATRANCIOĞLU NURKAY,ertemür zeynep,KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER (04.05.2017-07.05.2017), Yayın Yeri: 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Wedge rezeksiyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,selvi cansu,KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER (04.05.2017-07.05.2017), Yayın Yeri: 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Plevrada Malign Mezotelyoma ve Liposarkomun Nadir Birlikteliği: Olgu Sunumu KARADAYI ŞULE,KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,DEMİR NECLA,ŞAHİN EKBER (15.03.2017-19.03.2017), Yayın Yeri: Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017 Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Timik Karsinomu Taklit Eden Anterior Mediastinal Kitle: Sarkaidoz KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE (15.03.2017-19.03.2017), Yayın Yeri: Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017 Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Pektus karinatus nedeniyle opere edilen hastalarımız Abramson deneyimi KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,akkaş yücel,KARADAYI ŞULE,ŞAHİN EKBER,KAPTANOĞLU MELİH (16.03.2016-20.03.2016), Yayın Yeri: Ulusal akciğer sağlığı kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 9 - Nuss prosedürü ile takılan barların çıkarılmasındaki zorluklar KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,akkaş yücel,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH (16.03.2016-20.03.2016), Yayın Yeri: Ulusal Akciğer Sağlığı kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 10 - Trakeobronşial yabancı cisimler hiç bu kadar tuhaf olmamıştı KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH (16.03.2016-20.03.2016), Yayın Yeri: Ulusal akciğer sağlığı kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Nuss operasyonu sonrası bir sorun kronik travmaya bağlı kapiller hemanjiom KATRANCIOĞLU ÖZGÜR,DEREBAŞINLIOĞLU HANDAN,ŞAHİN EKBER,KARADAYI ŞULE,KAPTANOĞLU MELİH (18.03.2016-), Yayın Yeri: Ulusal akciğer sağlığı kongresi Uluslararası Poster ISBN: