Dr.Öğr. Üyesi MALİK EJDER YILDIRIM


MAKALELER 1 - Genetic variants in the microRNA machinery gene (Dicer) have a prognostic value in the management of endometrial cancer Öz Muhammed,KARAKUŞ SAVAŞ,YILDIRIM MALİK EJDER,BAĞCI BİNNUR,SARİ İSMAİL,Bağcı Gökhan,YILDIZ ÇAĞLAR,BOZOKLU AKKAR ÖZLEM,ÇETİN ALİ,YANIK ALİ, Yayın Yeri: Journal of Cancer Research and Therapeutics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - A case of weill-marchesani syndrome with a novel mutation and vitamin d deficiency YILDIRIM MALİK EJDER,VURAL ÖZEÇ AYŞE,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,BAŞER BURAK, Yayın Yeri: Journal of Clinical and Analytical Medicine, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 3 - The Association of Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (PAI-1) Level and PAI-1 4G/5G Gene Polymorphism with the Formation and the Grade of Endometrial Cancer YILDIRIM MALİK EJDER,KARAKUŞ SAVAŞ,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,ERŞAN SERPİL,BAKIR SEVTAP, Yayın Yeri: Biochemical Genetics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - The Association of Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (PAI-1) Level and PAI-1 4G/5G Gene Polymorphism with the Formation and the Grade of Endometrial Cancer YILDIRIM MALİK EJDER,KARAKUŞ SAVAŞ,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,ERŞAN SERPİL,BAKIR SEVTAP, Yayın Yeri: Biochemical Genetics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Role of MTHFR gene polymorphisms serum tissue inhibitor of metalloproteinases 1 thymus chemokine 1 and thrombospondin 1 in endometrial cancer YILDIRIM MALİK EJDER,KILIÇGÜN HASAN,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KARAKUŞ SAVAŞ,ERŞAN SERPİL,BAKIR SEVTAP,SEZGİN İLHAN, Yayın Yeri: international journal of clinical and experimental pathology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - MCP 1 2518 A G and CCR2 V64I polymorphisms in Turkish patients with lung cancer BAĞCI BİNNUR,ARSLAN SULHATTİN,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,SEZGİN İLHAN,YILDIRIM MALİK EJDER,Bağcı Gökhan, Yayın Yeri: Journal of Experimental and Clinical Medicine, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer Özgün Makale 7 - Bcıı RFLP profiles for serum amiloid A1 and mutated MEFV gene prevalence in chronic renal failure patients requiring long term hemodialysis ÖZDEMİR ÖZTÜRK,KAYATAŞ MANSUR,ÇETİNKAYA SELMA,YILDIRIM MALİK EJDER,SILAN FATMA,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,Köksal Binnur,URFALI MİNE,CANDAN FERHAN, Yayın Yeri: Renal Failure, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Recombinant chromosome with partial 14 q trisomy due to maternal pericentric inversion KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,ÖZER LEYLA,YILDIRIM MALİK EJDER,ÜNSAL EVRİM,Aktuna Süleyman,BALTACI VOLKAN,Akkuş Nejmiye,SEZGİN İLHAN, Yayın Yeri: Molecular Cytogenetics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 9 - Sivas bölgesinde yaşayan kadınlarda servikal örneklerde Human Papillomavirüs pozitifliği ve genotiplerinin sıklığı YILDIRIM MALİK EJDER, Yayın Yeri: FIRAT TIP DERGİSİ, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak ULAKBİM Özgün Makale 10 - The association between methylene tetrahydrofolate reductase gene polymorphism and lung cancer risk YILDIRIM MALİK EJDER, Yayın Yeri: Molecular Biology Reports, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - Populasyonda Anjiotensin Dönüştüren Enzim ACE İnsersiyon Delesyon I D Gen Polimorfizmi YILDIRIM MALİK EJDER, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak ULAKBİM Özgün Makale 12 - Sivas Populasyonunda Faktör V Genin Leiden G1691A ve H1299R R2 Polimorfizmleri YILDIRIM MALİK EJDER, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak ULAKBİM Özgün Makale 13 - Metilentetrahidrofolat Redüktaz Mthfr C677T ve A1298C Gen Polimorfizmleri YILDIRIM MALİK EJDER, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak ULAKBİM Özgün Makale 14 - Tumoral tissue specific promoter hypermethylation of distinct tumor suppressor genes in a case with non small cell lung carcinoma A case report Sulhattin Arslan, Tamer Dogan, Binnur Koksal, Malik Ejder Yildirim, Cesur Gumus, Sahenda Elagoz, Ibrahim Akkurt, Ozturk Ozdemir., Yayın Yeri: Lung India, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Ağır Mikrognati Ve Yarık Damağın Eşlik Ettiği Cornelia De Lange Sendromu Olgu Sunumu YILDIRIM MALİK EJDER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak ULAKBİM Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - A Familal Case of Hypochondroplasia with Gypsy Origin KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER (07.03.2018-10.03.2018), Yayın Yeri: erciyes tıp genetik günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - ÇİĞDEM BURHANETTİN,BOLAYIR ASLI,GÖKÇE ŞEYDA FİGÜL,BOLAYIR HASAN ATA,YILDIRIM MALİK EJDER,KAYIM YILDIZ ÖZLEM,BOLAYIR ERTUĞRUL,TOPAKTAŞ AHMET SUAT (24.11.2017-30.11.2017), Yayın Yeri: 53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Malondialdehit, E vitamini ve Selenyum düzeylerinin araştırılması KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER,ERŞAN SERPİL,CEYHAN DOĞAN SEVİL,Bakır Deniz (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - investigation of the levels of malondialdehyde, vitamin E and selenium in patients with familial mediterranean fever KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER,ERŞAN SERPİL,CEYHAN DOĞAN SEVİL,bakır deniz,BAKIR SEVTAP,SEZGİN İLHAN (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: international biochemical congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Investigation of the levels of malondialdehyde, vitamin E and selenium in patients with Familial Mediterranean Fever KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER,ERŞAN SERPİL,CEYHAN DOĞAN SEVİL,BAKIR DENİZ,BAKIR SEVTAP,SEZGİN İLHAN (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - 8q22.3 q24.23 duplication in a patient with oral frenulum andnormal intellectual development KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER,BAŞER BURAK,SEZGİN İLHAN (01.07.2017-04.07.2017), Yayın Yeri: 11th European Cytogenetics Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - THE PREVALENCE OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (FMF) MUTATIONS IN PEDIATRİC PATIENTS WITH ASTHMA AND ALLERGIC RHINITIS YILDIRIM MALİK EJDER,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,DUKSAL FATMA (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Erciyes Medical Genetics Days 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - A POSSIBLE ASSOCIATION BETWEEN PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR TYPE 1 PAI 1 AND ENDOMETRIAL CANCER YILDIRIM MALİK EJDER,KARAKUŞ SAVAŞ,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,ERŞAN SERPİL,BAKIR SEVTAP (02.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: Biyokimya günleri Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 9 - THE POSSIBLE ASSOCIATION OF SOME THROMBOPHILIC GENE POLYMORPHISMS WITH DEEP VEIN THROMBOSIS AND PULMONARY THROMBOEMBOLISM YILDIRIM MALİK EJDER,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,BETON OSMAN,TEKİN YUSUF KENAN (05.10.2016-09.10.2016), Yayın Yeri: 12. T.Genetik Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: