Dr.Öğr. Üyesi NAİM KARAGÖZ


MAKALELER 1 - Kamu Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma Sisteminde Karşılaşılan Problemlere Yönelik Araştırma KARAGÖZ NAİM,kurtuluş yusuf ziya,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ KARAGÖZ NAİM,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - 1997 Sivas population health survey household situation KARAGÖZ NAİM,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - SAĞLIK MEVZUATI GÖREV TANIMLARI VE ÇALIŞANLARININ MESLEK GÖREV TANIMLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI KARAGÖZ NAİM,BIÇAKÇIGİL RAHİME, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 5 - Excessive numbers of students in Medical Faculties, Analysis of Cumhuriyet University KARADEMİR MUSTAFA,KARAGÖZ NAİM,ALTUN AHMET,ÇETİN İLHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - The prevalence of exfoliation syndrome in Turkey KILIÇ RAŞİT,KARAGÖZ NAİM,SEZER HAFİZE,DURSUN AYHAN, Yayın Yeri: Acta Ophthalmologica, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin Pacs Değerlendirilmesi Sivas Numune Hastanesi Uygulaması Evaluation of Picture Archiving and Communication System Pacs As A Process Improvement Sample Sivas Numune Hospit İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL,KARAGÖZ NAİM, Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Sosyal Bilimler Endeksi Özgün Makale 8 - Hizmet İşletmelerinde Maliyet Analizi: Sivas Numune Hastanesinde Yatan Hastalarda Maliyet Analizi HAZAR ERKAN,İNCE ALİ RIZA,KARAGÖZ NAİM, Yayın Yeri: Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbilm, DOAJ, Cros Ref Özgün Makale 9 - YILMAZ SARPER,SEZER RECEP EROL,KARAGÖZ NAİM,SEZER HAFİZE, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - KOÇ YENER,KARAGÖZ NAİM, Yayın Yeri: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 11 - Sivas Yöresindeki Kasaplarda ve Süt Ürünleri İmalathanelerinde Çalışanlarda Buruselloz Seropozitifliği ALİM AHMET,KARAGÖZ NAİM, Yayın Yeri: Türk Hijyen Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, Ulrichsweb and Serials Solutions, Google Scholar, CAB Abstracts, Chemical Abstracts (CAS), NewJour, Genamics Journal Seek, Ovid Link Solver, Scirus Scientific Database, Open J-Gate, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Libsearch, Academic Journals Database, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 12 - EĞRİ MÜCAHİT,KARAGÖZ NAİM,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİLM, PUBMED, SCOPUS Özgün Makale 13 - Sivas İlinde Hava Kirliliğinin Ölümler Üzerine Etkisi KARAGÖZ NAİM,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÇETİN İLHAN,EĞRİ MÜCAHİT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbilm Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Bir Üniversite Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi KARAGÖZ NAİM (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: Cumhuriyet 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-69046-7-7 2 - SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK HASTALIKLARI MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KARAGÖZ NAİM,ILIMAN EBRAR (08.03.2019-10.03.2019), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Simüle Hasta Uygulamalarında Öğrencilerin Anamnez Alma Becerilerinin öğrenci, hasta ve Öğretim Üyesi Gözünden Değerlendirilmesi KARAGÖZ NAİM,ÇETİNKAYA SELMA,NEMMEZİ KARACA SANEM (06.03.2019-10.03.2019), Yayın Yeri: 8. International Trakya Family Medicine Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Sağlık Çalışanlarının Meslekleri ile İlgili Mevzuat Bilgisi Farkındalıkları KARAGÖZ NAİM,BIÇAKÇIGİL RAHİME (11.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - SİMÜLE HASTA UYGULAMALARINDA ÖĞRENCİLERİN ANAMNEZ ALMA BECERİSİNİN SİMÜLE HASTALAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇETİNKAYA SELMA,GÜMÜŞ CESUR,KARAGÖZ NAİM,NEMMEZİ KARACA SANEM (15.03.2017-17.03.2017), Yayın Yeri: 16. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dört Yıllık Eğitim Çıktıları Sonuçlatı ÇETİNKAYA SELMA,KARAGÖZ NAİM (21.03.2016-23.03.2016), Yayın Yeri: IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Klinik Uygulamalara Giriş Ders Kurulu Hakkında Öğrenci Geri Bildirimleri ÇETİNKAYA SELMA,KARAGÖZ NAİM (21.03.2016-23.03.2016), Yayın Yeri: IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Radyoterapiye Bağlı Enteropati mi, Süperiyor Mezenterik Arter Sendromuna Bağlı Damping Sendromu mu? Bir Vaka Sunumu ATASEVEN HİLMİ,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,ŞALK İSMAİL,KARAGÖZ NAİM (26.09.2012-30.09.2012), Yayın Yeri: 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Sivas İlinde Hava Kirliliğinin Ölümler Üzerine Etkisi KARAGÖZ NAİM,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÇETİN İLHAN,EĞRİ MÜCAHİT (12.10.1996-16.10.1996), Yayın Yeri: V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi İstanbul Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Sivas Kılavuz Sağlık Ocağı Bölgesinde RİA Kullanma Durumu KARAGÖZ NAİM,POLAT HASAN HÜSEYİN,SÜMER ERGÜN HALDUN (03.09.1995-07.09.1995), Yayın Yeri: Halk Sağlığı Günleri Samsun Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Sivas Kılavuz Sağlık Ocağı Bölgesinde Etkisiz Aile Planlaması Yöntemleri Kullanma Durumu KARAGÖZ NAİM,POLAT HASAN HÜSEYİN,SÜMER ERGÜN HALDUN (03.09.1995-07.09.1995), Yayın Yeri: Halk Sağlığı Günleri Samsun Ulusal Özet bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2012-2013 Hastane İdaresi Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Sağlık Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Sağlık Hukuku Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Sağlık Yönetiminde Mevzuat Uygulamaları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Biyomedikal Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sağlık Hukuku Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sağlık Yönetiminde Mevzuat Uygulamaları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türk Sağlık Sistemi Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Biyomedikal Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sağlık Hukuku Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sağlık Yönetiminde Mevzuat Uygulamaları Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Sağlık Sistemi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Biyomedikal Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sağlık Hukuku Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sağlık Yönetiminde Mevzuat Uygulamaları Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Biyomedikal Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sağlık Hukuku Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Sağlık Yönetiminde Mevzuat Uygulamaları Türkçe 2 Lisans 2013-2014 BİYOMEDİKAL Türkçe 2 Lisans 2013-2014 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SAĞLIK HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SAĞLIK KURUMLARINDA MEVZUAT UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRK SAĞLIK SİSTEMLERİ I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRK SAĞLIK SİSTEMLERİ II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 BİYOMEDİKAL Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Epidemiyoloji Türkçe 2 Lisans 2012-2013 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Sağlık Hukuku Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Sağlıkta Mevzuat Uygulamaları Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Sağlık Sistemleri I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Epidemiyoloji Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sağlık Hukuku Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Türk Sağlık Sistemleri II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Sağlık Hukuku Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Salgın Epidemiyolojisi ve Afet Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Sağlık Hukuku Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sağlık Hukuku Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Meslek Hastalıkları ve İlk Yardım Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 Sağlık Hukuku Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sağlık Sigortacılığı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Meslek Hastalıkları ve İlk Yardım Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 Sağlık Hukuku Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 SAĞLIK HUKUKU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Sağlık Hukuku Türkçe 3 Doktora 2018-2019 Sağlık Hukuku ve İleri Mevzuat Uygulamaları Türkçe 3 Doktora 2018-2019 Türkiye Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 Türkiye'de sağlık ve sosyal yardımlar: Sivas ilinde şartlı sağlık yardımı alanların memnuniyet durumu FATMA SARITEPE Yüksek Lisans 2019 Sağlık turizmi işletmelerinde müşteri memnuniyeti; Samsun ve Sivas ili karşılaştırması ALEV ÖZGÜR ÖZTÜRK Yüksek Lisans 2019 Sağlık çalışanlarında duygusal emek davranışının çalışanların tükenmişlik düzeylerine etkisi: Sivas Numune Hastanesi örneği HAKAN KARATEPE Yüksek Lisans 2019 HASTA HAKLARI BİLİNÇLİLİĞİ; SİVAS İLİNDE BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMU ÖRNEĞİ MELİS MELEK DİKMECİ Yüksek Lisans 2019 SAĞLIK KURUMLARI ÇALIŞANLARINDA ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ) ÖMER FARUK ÇETİNKAYA Yüksek Lisans 2019 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA HASTA MEMNUNİYET DÜZEYİ: ŞARKIŞLA ÖRNEĞİ MELTEM PINAR Yüksek Lisans 2018 Kamu sağlık kuruluşlarında satın alma uygulamaları (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde) YUSUF ZİYA KURTULUŞ Yüksek Lisans 2018 Sağlık kuruluşlarında uygulanan iç denetim ve dış denetimin çalışanlar üzerindeki etkileri EROL YAMAN Yüksek Lisans 2018 Hekimlerin profesyonalizm anlayışının tıbbi hatalarda tutum üzerine etkisinin belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet üniversitesi Hastanesi örneği ELİF NİSA YAYLA Yüksek Lisans 2018 Sağlık bakanlığı ve üniversite hastanelerinde sağlık kurul uygulamaları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi örneği DENİZ CEYLANOĞLU Yüksek Lisans 2018 Kamu ve özel hastane sağlık çalışanlarının meslekleri ile ilgili mevzuat bilgisi farkındalıklarının ölçümü: Sivas merkez ilçe örneği RAHİME BIÇAKÇIGİL Yüksek Lisans 2018 2007-2016 dönemi Sivas ili engelli evde bakım ücreti alan bakıma muhtaç hastaların sosyodemografik özellikleri SELİN ÜSTÜN Yüksek Lisans 2018 Sivas Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden hizmet alan hasta ve ailelerinin memnuniyet düzeyinin araştırılması BÜLENT ÖZGÜN Yüksek Lisans 2018 KAMU VE ÖZEL HASTANE YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINA BAKIŞ AÇILARINDAKİ FARKLILIKLARININ SÜREÇ VE ANLAYIŞ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCAN KURT Yüksek Lisans 2017 Sağlık Kuruluşlarında Yöneticilerin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ( Sivas İli Numune Hastanesi Örneği ) HAMİT BERAT ÜLKER Yüksek Lisans 2017 Veremle mücadelede Dispanserler, Sanatorymlar ve Göğüs Hast Hastaneleri AFİFE COŞKUN Yüksek Lisans 2017 Kamu Hastane Birliklerinin ülke sağlık politikalarına katkısını belirlemede sağlık personellerinin algısı (Sivas ili örneği) MUSTAFA FİLİZ Yüksek Lisans 2016 Üniversite öğrencilerinin aile hekimliği uygulamasına ilişkin farkındalık düzeylerinin ve hizmetten yararlanma durumlarının belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği NERİMAN NALDÖKEN