Doç.Dr. CEM ÇELİK


MAKALELER 1 - Antimicrobial Efficacy of Chlorhexidine and Licorice Mouthwashes in Children ÖZNURHAN FATİH,BULDUR BURAK,CARTI ÖZGÜL,TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,HEPOKUR CEYLAN, Yayın Yeri: MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 2 - Sivas Bölgesinde Servikal Örneklerde Human papillomavirus Sıklığı ve Genotip Dağılımı HASBEK MÜRŞİT,ÇELİK CEM,ÇABUK ASLI,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyoloji Cem Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Bactericidal Effect of Different Power Parameters of Potassium-Titanylphosphate Laser on Enterococcus faecalis ARSLAN DİLARA,KUŞTARCI ALPER,ÇELİK CEM, Yayın Yeri: Bezmialem Science, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 4 - Hastanede yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmaların biyofilm formasyon aktiviteleri ÇALI ABDÜLHAMİT,ÇELİK CEM,TUTAR UĞUR,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Kocaeli tıp dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları:2011-2016 SÜZÜK YILDIZ SERAP,ŞİMŞEK HÜSNİYE,ÇÖPLÜ NİLAY,GÜLAY ZEYNEP,AÇIKGÖZ ÖZLEM,ADALETİ RIZA,AFŞAR İLHAN,AKGÜN SADIK,AKPOLAT NEZAHAT,AKSARAY SEBAHAT,AKSÖZEK ALPER,AKSU EVRİM,AKSU GÖNÜL,AKTAŞ DİLBER,ALIŞKAN EDA HİKMET,ALTINDİŞ MUSTAFA,ALTINÖZ ASİYE,ARAL MURAT, YA, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bülteni, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,GEZEGEN HAYREDDİN,HEPOKUR CEYLAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Anti biofilm and antimicrobial activity of Mentha pulegiumL essential oil against multidrug resistant Acinetobacterbaumannii TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,KARAMAN İSA,ATAŞ MEHMET,HEPOKUR CEYLAN, Yayın Yeri: Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Evaluation of the compatibility of Phoenix 100 and Microflex LT MALDI TOF MS systems in the identification of routinely isolatedmicroorganisms in the clinic microbiology laboratory ÇELİK CEM,UYSAL ELİF BİLGE,TUTAR UĞUR,ERTÜRK RAHŞAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN, Yayın Yeri: Laboratoriumsmedizine Journal of Laboratory Medicine, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - The effect of Vitamin D treatment on thyroid function and the levels of thyroid autoantibodies TNF IL 6 IL 1 in patients with autoimmune thyroiditis Acıbucu Fettah,Dökmetaş Hatice Sebila,Kılıçlı Fatih,ÇELİK CEM,Aydemir Mustafa, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak Ulakbim, Cross Ref, İndex Copernicus Özgün Makale 10 - Evaluation of the antibiofilm and antimicrobial properties of Ziziphora tenuior L essential oil against multidrug resistant Acinetobacter baumannii ÇELİK CEM,TUTAR UĞUR,KARAMAN İSA,HEPOKUR CEYLAN,ATAŞ MEHMET, Yayın Yeri: International Journal of Pharmacology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Türkiye de 2014 yılı içinde izole edilen karbapeneme dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatlarında karbapenemaz varlığının araştırılması ÇAKAR ASLI,AKYÖN YILMAZ YAKUT,GÜR DENİZ,KARATUNA ONUR,ÖZHAK BAYSAN BETİL,ÖĞÜNÇ DİLARA,ÇÖPLÜ NİLAY,ÇAĞATAY MUSTAFA,KILIÇ ABDULLAH,BAYSALLAR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,GÜLAY ZEYNEP,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,TÜNGER ALPER,KILIÇ HÜSEYİN,ERÇAL BARIŞ DERY, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bülteni, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Antimicrobial Susceptibility in Bacteria of Corynebacterium Species the Pathogen Role of Which Regains Importance in Various Infections ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TUTAR UĞUR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EMBASE,Scopus,EBSCOChemical Abstracts Service (CAS)ProQuest,Türkiye Atıf DiziniTürkiye Klinikleri Tıp Veri Taban Özgün Makale 13 - Bir Üniversite Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Epidemisi Risk Faktörlerinin Araştırılması ŞEN MÜNEVVER,ELALDI NAZİF,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ÇELİK CEM,ENGİN AYNUR,BAKIR MEHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜRSOY SİNAN, Yayın Yeri: Flora Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak Ulakbim Özgün Makale 14 - Stenotrophomonas maltophilia Infections in Adults Primary Bacteremia and Pneumonia GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ÇELİK CEM,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: Jundishapur Journal of Microbiology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Rotavirus and Adenovirus gastroenteritis a time series analysis ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,TÜRKAY HAKAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,Güven Ahmet Sami,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: Pediatrics International, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Evaluation of biofilm formation activity of standard microorganism strains TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,ATAŞ MEHMET,TUNÇ TUTKU, Yayın Yeri: Journal of Clinical and Experimental Investigations, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, Cross ref, DOAJ, Tübitak Ulakbim, İndex copernicus, Özgün Makale 17 - Blood group distribution of donors and patients admitted to the Blood and Transfusion Center of Cumhuriyet University Hospital Doğan Erdoğan,Sevimligül Gülgün,ÇELİK CEM,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak ulakbim, DOAJ, İndex copernicus, Cross ref, Google scholar Özgün Makale 18 - Kan ve beyin omurilik sıvısı örneklerinden izole edilen Streptococcus pneumoniae suşlarında antibiyotik direnci ÇELİK CEM,TUTAR UĞUR,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: ANKEM Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, Tübitak Ulakbim Özgün Makale 19 - Applicability of Xpert MTB RIF assay for routine diagnosis of tuberculosis a four years single center experience ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,BERK SERDAR,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,GÜLTÜRK ESRA, Yayın Yeri: Turkish Journal of Medical Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Investigation of the Risk Factors Affecting Toxoplasma gondii Seropositivity in Women of Reproductive Age Applying to the Maternity Clinic of Kilis State Hospital DEMİROĞLU TUĞBA,AKIN POLAT ZÜBEYDA,ÇELİK CEM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Parasitology, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Pubmed, Tübitak Ulakbim, Özgün Makale 21 - A case of chronic suppurative otitis media caused by Kerstersia gyiorum UYSAL ELİF BİLGE,ÇELİK CEM,TUZCU NEVİN,CAN FEVZİ,DOĞAN MANSUR,Ertürk Rahşan,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: APMIS, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Klinik örneklerden izole edilen anaerobik bakteriler Yedi yıllık değerlendirme UYSAL ELİF BİLGE,ÇELİK CEM,ALAN ÇAĞLAR,KAYA HAVVA,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, Google akademik, Tübitak Ulakbim Özgün Makale 23 - Evaluation of Clinical and Laboratory Findings of Pediatric and Adult Patients with Oropharyngeal Tularemia in Turkey a Combination of Surgical Drainage and Antibiotic Therapy Increases Treatment Success GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ENGİN AYNUR,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,ŞALK İSMAİL,KAYA ALİ,ÇELİK CEM,Dökmetaş İlyas,BAKIR MEHMET,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: Japanese Journal of Infectious Diseases, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Role of matrix metalloproteinases and tissue inhibitor of matrix metalloproteinases 1 in Crimean Congo hemorrhagic fever disease AYDIN HÜSEYİN,KUKUL GÜVEN FATMA MUTLU,YILDIZ GÜRSEL,BAKIR MEHMET,ÇELİK CEM,KORKMAZ İLHAN, Yayın Yeri: European Review for Medical and Pharmacological Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Favorable Outcomes for both Mother and Baby Are Possible in Pregnant Women with Crimean Congo Hemorrhagic Fever Disease A Case Series and Literature Review GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ELALDI NAZİF,ENGİN AYNUR,BOZOKLU AKKAR ÖZLEM,BOLAT FATİH,ÇELİK CEM, Yayın Yeri: Gynecologic and Obstetric Investigation, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - Sivas ta Üretilen Sucukların Maya ve Küf Yönünden Periyodik Olarak İncelenmesi TUTAR UĞUR,SÜMER ZEYNEP,YILDIRIM GÜLAY,ÇELİK CEM, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 27 - Increasing antimicrobial resistance in nosocomial pathogens multidrug resistant extensively drug resistant and pandrug resistant Acinetobacter baumannii ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,DAYI FATMA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF,GÜLTÜRK ESRA, Yayın Yeri: Journal of Microbiology and Infectious Diseases, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO HOST, DOAJ, Cross ref, İndex copernicus,Tübitak Ulakbim, Google scholar, Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 28 - Kan dolaşımı enfeksiyonlarından izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium bakterilerinin antimikrobiyal direnç paterni ÇELİK CEM,UYSAL ELİF BİLGE,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: Flora, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak Ulakbim, İndex copernicus, Türk Medline Özgün Makale 29 - Anti HCV seropozitif kişilerde HCV RNA test sonuçlarının değerlendirilmesi ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,Dayı Fatma,Kaygusuz Rakibe,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Türk Aile Hekimliği Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: türkiye atıf dizini Özgün Makale 30 - Community acquired CTX M 15 type ESBL producing Escherichia coli meningitis a case report and literature review ELALDI NAZİF,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,KOLAYLI FETİYE,ENGİN AYNUR,ÇELİK CEM,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,VAHABOĞLU MUSTAFA HALUK, Yayın Yeri: The Journal of Infection in Developing Countries, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 31 - Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotiklere Direnç Durumu ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ENGİN AYNUR,TUTAR UĞUR, Yayın Yeri: Flora Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak Ulakbim Özgün Makale 32 - Kan akımı infeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni ÇELİK CEM,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ENGİN AYNUR,KAYA HAVVA, Yayın Yeri: Genel tıp dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye atıf dizini,EBSCOhost,Index Copernicus,DOAJ Özgün Makale 33 - Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas aerugınosa suşlarının antimikrobiyal direnç paterni altı yıllık değerlendirme ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÜLTÜRK ESRA, Yayın Yeri: Klimik dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: embase, scopus, CINAHL, EBSCO, DOAJ, Cross ref, İndex copernicus Özgün Makale 34 - Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Hastalarının HBsAg ve Anti HCV Seropozitiflikleri Kaplan Ö, Bakıcı MZ, Çelik C, Kayataş M, Candan F., Yayın Yeri: Viral Hepatit Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye atıf dizini, Türk medline, İndex copernicus Özgün Makale 35 - 2003 2011 Yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Anti HCV görülme sıklığı ve pozitifliklerin yıllara göre karşılaştırılması Çabuk A, Çelik C, Kaygusuz R, Bakıcı MZ., Yayın Yeri: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye atıf dizini, index copernicus, DOAJ, Türk Medline, scırus, cabı index Özgün Makale 36 - 2002 2011 yılları arasında dışkı örneklerinden izole edilen Shıgella türleri ve antibiyotiklere direnç oranları Çelik C, Gözel MG, Dayı F, Kaygusuz R, Bakıcı MZ., Yayın Yeri: Ankem Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Türk atıf dizini, Tübitak/ulakbim Özgün Makale 37 - Toplum ve hastane kökenli infeksiyon etkeni Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz GSBL sıklığı ve antimikrobiyal duyarlılıkları Gözel MG, Elaldı N, Korgalı E, Engin A, Çelik C, Bakır M, Dökmetaş İ., Yayın Yeri: Flora, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: index copernicus, Türk medline, Tübitak ulakbim Özgün Makale 38 - Is sustained release of vancomycin from fibrin glue effective to prevent methicillin resistant Staphylococcus aureus graft infection Katrancıoğlu N, Karahan O, Kılıç AT, Katrancıoğlu O, Atahan E, Çelik C, Bakıcı MZ, Yayın Yeri: African Journal of Microbiology Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 39 - Sivas ilinde klinik örneklerden izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks suşlarının primer antitüberküloz ilaçlara direnç oranları ÇELİK CEM,Dayı Fatma,Kaygusuz Rakibe,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türk atıf dizini Özgün Makale 40 - A retrospective investigation of extended spectrum beta lactamase production in gram negative bacteria strains isolated from inpatients of an university hospital Kaygusuz R, Çelik C, Çabuk A, Bakıcı MZ., Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Atıf Dizini, İndex Copernicus, DOAJ, Cross ref Özgün Makale 41 - Sivas Yöresindeki HCV Genotip Dağılımlarının Araştırılması ÇELİK CEM,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,kaygusuz Rakibe,Ertürk Rahşan, Yayın Yeri: Viral Hepatit Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Index copernicus, Türk Atıf Dizini, Özgün Makale 42 - Ticari olarak satılan kekik ve nane uçucu yağlarının antimikrobiyal aktiviteleri Ertürk R, Çelik C, Kaygusuz R, Aydın H., Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Türk atıf dizini, İndex copernicus, cross ref, Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - GÜR DENİZ,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,ÇAKAR ASLI,ÇAVUŞOĞLU İFFET,ÇELİK TUĞÇE,AKSU MEHMET BURAK,HASDEMİR MÜNEVVER UFUK (04.11.2018-08.11.2018), Yayın Yeri: XXXVIII.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Meyan Kökü ve Klorheksidin Gargaraların İnvivo Antimikrobiyal Etkinliği: Pilot Çalışma ÖZNURHAN FATİH,BULDUR BURAK,CARTI ÖZGÜL,TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,HEPOKUR CEYLAN (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: Türk Pedodonti Derneği 24. Bilimsel Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - İn Vitro Activity of Plazomicin and Underlying Resistance Mechanisms in Enterobacteriaceae İsolated From Blood İsolates From Hospitalized Patients in Turkey SANCAK BANU,SÖYLETİR GÜNER,ÜLGER NURVER,KARATUNA ONUR,KARAHAN ZEYNEP CEREN,EVREN EBRU,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,AKPOLAT NEZAHAT,SARI AYŞE NUR,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,ÇİLLİ FATMA FERİHA,KILIÇ HÜSEYİN,PAKCAN ÖMÜR MUSTAFA,ZER YASEMİN,BÜYÜKTAŞ AYŞE,KÖKSAL (22.04.2017-25.04.2017), Yayın Yeri: 27th ECCMID, the European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, which took place in Vienna, Austria Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - In vitro activity of plazomicin and underlying resistance mechanisms inEnterobacteriaceae isolated from blood isolates from hospitalized patients in Turkey ÇAKAR ASLI,HASDEMİR MÜNEVVER UFUK,AKSU MEHMET BURAK,ÇAĞLAN ECEM,Çavuşoğlu İffet,Çelik Çelik,GÜR DENİZ,SANCAK BANU,Söyletir Güner,ÜLGER NURVER,KARATUNA ONUR,KARAHAN ZEYNEP CEREN,EVREN EBRU,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ÇELİK CEM,AKPOLAT NEZAHAT,GÜLAY ZEYNEP,Sarı Ay (22.04.2017-25.04.2017), Yayın Yeri: 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMİD 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Kan kültür şişelerinde Maldı Sensityper Kit ile etkenlerin tanımlanması ve BD Phoenix otomatize sistem ile uyumunun karşılaştırılması ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TUTAR UĞUR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.04.2016-03.04.2016), Yayın Yeri: 12. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ Ulusal Poster ISBN: 6 - 1 3 Di Thiophen 2 yl Prop 2 En 1 One Kalkon türevinin Candıda albıcans ve Candıda tropıcalıs suşları üzerindeki antifungal ve antibiyofilm aktivitelerinin belirlenmesi TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,GEZEGEN HAYRETTİN (01.04.2016-03.04.2016), Yayın Yeri: 12. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ Ulusal Poster ISBN: 7 - Çeşitli enfeksiyonlarda patojen rolü yeniden önem kazanan Corynebacterıum türü bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,TUTAR UĞUR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR (01.04.2016-03.04.2016), Yayın Yeri: 12. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ Ulusal Poster ISBN: 8 - Sivas Bölgesinde Servikal Örneklerde İnsan Papilloma Virüsü Pozitifliği ve Genotip Sıklıkları ÇELİK CEM,BÜYÜKTUNA SEYİT ALİ,YILDIZ ÇAĞLAR,TUTAR UĞUR,UYSAL ELİF BİLGE,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN (25.02.2016-28.02.2016), Yayın Yeri: 1.Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu Ulusal Poster ISBN: 9 - Uluslar arası antimikrobiyal direnç sürveyansı ağı CAESAR Central asian and eastern european surveillance of antimicrobial resistance katılım deneyimi ŞİMŞEK HÜSNİYE,SÜZÜK SERAP,BAYRAM MURAT,AKTAŞ DİLBER,ÇALIŞMA GRUBU UAMDSS,ÇELİK CEM (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: 3.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi UAMDSS 2011 2014 yılı verileri ŞİMŞEK HÜSNİYE,SÜZÜK SERAP,BAYRAM MURAT,AKTAŞ DİLBER,ÇALIŞMA GRUBU UAMDSS,ÇELİK CEM (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: 3. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 11 - UAMDSS Dış kalite değerlendirme çalışmaları 2011 2014 yılı sonuçları SÜZÜK SERAP,ŞİMŞEK HÜSNİYE,BAYRAM MURAT,TEMEL FEHMİNAZ,GÜRPELİOĞLU SÜHA,ÇALIŞMA GURUBU UAMDSS,ÇELİK CEM (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: 3.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 12 - Bazı mikroorganizma suşlarının biyofilm formasyon aktivitelerinin değerlendirilmesi TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,ATAŞ MEHMET,TUNÇ TUTKU,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN (25.03.2015-29.03.2015), Yayın Yeri: Klimik 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Oldukça nadir bir infektif endokardit etkeni Gemella species GÜLGEÇ ÖZLEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ÇELİK CEM,ŞEN MÜNEVVER,BAYRAK EDİP,GÜNDAĞ ÖMÜR,BAKIR MEHMET (11.04.2014-15.04.2014), Yayın Yeri: HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 14 - 2006 ile 2013 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ÇELİK CEM,ŞEN MÜNEVVER,BAYRAK EDİP,GÜNDAĞ ÖMÜR,GÜLGEÇ ÖZLEM,ÖZTÜRK FATMA,BAKIR MEHMET (11.04.2014-15.04.2014), Yayın Yeri: HASTANE INFEKSIYONLARI KONGRESI Ulusal Poster ISBN: 15 - Nozokomiyal Stenotrophomonas maltophilia bakteriyemi ve pnömoni gelişen hastaların demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ÇELİK CEM,ELALDI NAZİF,ENGİN AYNUR,BAKIR MEHMET (11.04.2014-15.04.2014), Yayın Yeri: HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 16 - Bactericidal Effect of Different Power Parameters of KTP Laser Against Enterococcus faecalis ARSLAN DİLARA,KUŞTARCI ALPER,ÇELİK CEM (28.08.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: 101st FDI Annual World Dental Congress Uluslararası Poster ISBN: 17 - Farklı Ni Ti Döner aletleri ile yapılan preparasyonun dentin dezenfeksiyonuna etkisinin in vitro olarak incelenmesi KAYA BETÜL,AKPINAR KEREM ENGİN,ÇELİK CEM (01.06.2013-04.06.2013), Yayın Yeri: TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ 5. BİLİMSEL SEMPOZYUMU Ulusal Poster ISBN: 18 - Kan akımı infeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobiyal direnç paterni Altı yıllık değerlendirme Çelik C, Gözel MG, Uysal EB, Bakıcı MZ, Gültürk E. (22.05.2013-26.05.2013), Yayın Yeri: 28. Ankem Kongresi. Ulusal Poster ISBN: 19 - Assessment of the Xpert MTB RIF results for diagnosis of Mycobacterium tuberculosis and comparison of the results by Bactec MGIT 960 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases EACID Celik C, Gozel MG, Bakici MZ, Berk S, Ozsahin SL, Gulturk E. (15.05.2013-18.05.2013), Yayın Yeri: 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID) Tirana, Albania, Uluslararası Poster ISBN: 20 - The effects of vitamin D theraphy on thyroid functions thyroid aotoantibodies TNF IL6 and IL1b in patients with autoimmune thyroiditis ACIBUCU FETTAH,DÖKMETAŞ HATİCE SEBİLA,KILIÇLI FATİH,ÇELİK CEM,AYDEMİR MUSTAFA (27.04.2013-01.05.2013), Yayın Yeri: 15th European Congress of Endocrinology Uluslararası Poster ISBN: 21 - Increasing antimicrobial resistance in nosocomial pathogens Multi drug resistant MDR and Pan drug resistant PDR Acinetobacter baumannii ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,DAYI FATMA,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF (27.04.2013-30.04.2013), Yayın Yeri: 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Uluslararası Poster ISBN: 22 - Mikrobiyolojik örneklerde direkt ARB mikroskopi ile Mikobakteriyum tüberkülozis kültür sonuçlarının karşılaştırılması Berk S, Özşahin SL, Çelik C, Bingöl A, Akkurt İ. (06.10.2012-10.10.2012), Yayın Yeri: TÜSAD 34.Ulusal kongresi-Solunum 2012. Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - Doğrudan gözetimli tedavi sonrası anti tüberküloz ilaçlara direnç oranları azalıyor mu Berk S, Aydemir EI, Çelik C, Özşahin SL, Akkurt İ. (06.10.2012-10.10.2012), Yayın Yeri: TÜSAD 34.Ulusal kongresi-Solunum 2012. Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Doğrudan gözetimli tedavi sonrası tüberkülozlu hasta profili değişiyor mu Berk S, Aydemir EI, Çelik C, Özşahin SL, Akkurt İ. (06.10.2012-10.10.2012), Yayın Yeri: TÜSAD 34.Ulusal kongresi-Solunum 2012. Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Toplum ve hastane kökenli Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz GSBL sıklığı ve antibiyotik duyarlılıklarındaki farklılıklar Gözel MG, Elaldı N, Korgalı E, Engin A, Çelik C, Bakır M, Dökmetaş İ. (09.05.2012-12.05.2012), Yayın Yeri: 4.Türkiye Ekmud Kongresi Ulusal Poster ISBN: 26 - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Enterococcus faecium ile oluşan bir vankomisin dirençli Enterokok VRE epidemisi Ön rapor Şen M, Gözel MG, Çelik C, Bakıcı MZ, Coşkun KA, Özgür A, Engin A, Dökmetaş İ, Bakır M, Tutar Y, İnal Ş, Elaldı N. (09.05.2012-12.05.2012), Yayın Yeri: 4.Türkiye Ekmud Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - EARSS 2009 Türkiye Verileri Çalışma Grubu EARSS: Gülmez D, Gür D, Hasçelik G, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi D. Gerçeker, E. Us, Ankara Üniversitesi, Ankara; A. Tünger, Ş. Aydemir, Ege Üniversitesi, İzmir; Z. Gülay, M.Biçmen, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; Ç. Kayacan, Z. Ak (12.11.2011-16.11.2011), Yayın Yeri: 1.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Antikorların yapısı ve özellikleri Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Aşılar ve bağışık serumlar Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Aşırı duyarlılık reaksiyonları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bağışık yanıt mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bağışıklık sistemini oluşturan organlar ve bağışık yanıtta rol oynayan hücreler Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bağışıksal yanıtın ölçüm teknikleri Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bakteri hücresinin genel yapısı I-II Türkçe 4 Lisans 2017-2018 Bakteri metabolizması Türkçe 2 Lisans 2017-2018 İmmünolojiye giriş, antijenler Türkçe 2 Lisans 2017-2018 İnvitro antijen antikor birleşmesi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Kan grubu antijenleri ve doku uygunluk antijenleri Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Mikobakterilerin mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Mikrobiyoloji-Parazitoloji (Diş hekimliği) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Mikroorganizmaların dünyası (seçmeli sers) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Mikroorganizmaların konağa giriş yolları, konak parazit ilişkisi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Normal mikrop florası Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Serolojik testler (lab) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Transplantasyon immünolojisi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Tümör immünolojisi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Ağız mikrobiyolojisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Antikorların yapısı ve özellikleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Aşılar ve bağışık serumlar Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Aşırı duyarlılık reaksiyonları Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bağışık yanıt mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bağışıklık sistemini oluşturan organlar ve hücreler Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bağışıksal yanıtın ölçüm teknikleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bakteri hücresinin genel yapısı I-II Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Bakteri metabolizması Türkçe 1 Lisans 2016-2017 İmmünolojiye giriş, antijenler Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İnvitro antijen antikor birleşmesi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Kan grubu antijenleri ve doku uygunluk antijenleri Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Mikobakterilerin mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Mikroorganizmaların dünyası (seçmeli sers) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Mikroorganizmaların konağa giriş yolları, konak parazit ilişkisi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Normal mikrop florası Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Serolojik testler (lab) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Transplantasyon immünolojisi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Tümör immünolojisi Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ACTİNOMYCES VE NOCARDİA'LARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ANTİKORLARIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 AŞILAR VE BAĞIŞIK SERUMLAR DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Bağışık yanıt mekanizmaları DÖNEM II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Bağışıksal yanıtın ölçüm teknikleri DÖNEM II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BAKTERİ HÜCRESİNİN GENEL YAPISI I-II DÖNEM I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 BAKTERİ METABOLİZMASI DÖNEM I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Fungusların Tanıtılması (Lab) Dönem II Türkçe 1 Lisans 2015-2016 İmmünolojiye giriş, Antijenler, Mikrop antijenleri DÖNEM II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 İn vitro antijen antikor birleşmesi DÖNEM II Türkçe 1 Lisans 2015-2016 MİKOBAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ (DİŞ HEKİMLİĞİ FAK) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MİKROORGANİZMALARIN KONAĞA GİRİŞ YOLLARI,KONAK PARAZİT İLİŞKİLERİ DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Mikrop Dünyası DÖNEM II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 NORMAL MİKROP FLORASI DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Serolojik testler (LAB) DÖNEM II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PRENSİPLERİ DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Tümör immünolojisi DÖNEM II Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ACTİNOMYCES VE NOCARDİA'LARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ANTİKORLARIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2014-2015 AŞILAR VE BAĞIŞIK SERUMLAR DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2014-2015 AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2014-2015 BAKTERİ HÜCRESİNİN GENEL YAPISI I-II DÖNEM I Türkçe 4 Lisans 2014-2015 BAKTERİ METABOLİZMASI DÖNEM I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MİKOBAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Mikrobiyoloji-parazitoloji Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MİKROORGANİZMALARIN KONAĞA GİRİŞ YOLLARI,KONAK PARAZİT İLİŞKİLERİ DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Mikrop dünyası Türkçe 2 Lisans 2014-2015 NORMAL MİKROP FLORASI DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2014-2015 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Actinomyces ve Nocardia'ların mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Antikorların yapısı ve özellikleri DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Aşılar ve bağışık serumlar DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Aşırı duyarlılık reaksiyonları DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bakteri hücresinin genel yapısı I-II DÖNEM I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bakteri metabolizması Dönem I Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Mikobakterilerin mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mikrobiyoloji-parazitoloji (Diş hekimliği) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Mikrobiyoloji-parazitoloji (Hemşirelik Yüksekokulu) Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Mikroorganizmaların konağa giriş yolları,konak parazit ilişkileri DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Normal mikrop florası DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Actinomyces ve Nocardia'ların mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Antikorların yapısı ve özellikleri DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Aşılar ve bağışık serumlar DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Aşırı duyarlılık reaksiyonları DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bakteri hücresinin genel yapısı I-II DÖNEM I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bakteri metabolizması Dönem I Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Mikobakterilerin mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları DÖNEM III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mikrobiyoloji-parazitoloji (Diş hekimliği fak) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Mikroorganizmaların konağa giriş yolları,konak parazit ilişkileri DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Normal mikrop florası DÖNEM III Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon DÖNEM III Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık alan dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Genel mikoloji Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Mikrobiyolojide boyama yöntemleri Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Temel immünoloji Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık alan dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 GENEL MİKOLOJİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 MİKROBİYOLOJİDE BOYAMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık alan dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Genel mikoloji Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 MİKROBİYOLOJİDE BOYAMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 Genel Bakteriyoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri Türkçe 3