Prof.Dr. NESİM KUĞU


MAKALELER 1 - Increased expressed emotion in patients with psoriasis BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,Albayrak Funda,KUĞU NESİM,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: NEUROPSYCHIATRY AND NEUROPSCHOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 2 - Childhood trauma and general cognitive ability Poles of minimization denial and gender MERT DERYA GÜLİZ,KELLECİ MERAL,Yıldız Esengül,Mizrak Ali,KUĞU NESİM, Yayın Yeri: Psychiatric Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - The relationship of anger expression with body image and eating attitude in social anxiety disorder Yağız Ayşegül Kartal,KUĞU NESİM,SEMİZ MURAT,Kavakçı Önder, Yayın Yeri: Turkish Journal of Psychiatry, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - The prevalence of eating disorders and comorbid psychiatric disorders in the sivas province SEMİZ MURAT,Kavakçı önder,Yağız Ayşegül,Yontar G,KUĞU NESİM, Yayın Yeri: Turk Psikiyatri Derg, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Post-Traumatic Stress Disorder in Migraine Patients: Migraine, Trauma and Alexithymia KUĞU NESİM,GÜLER AYŞEGÜL SELCEN, Yayın Yeri: Nöropsikiyatri Arşivi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 6 - Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder and co morbid disorders among students of Cumhuriyet university Önder Kavakçı,KUĞU NESİM,SEMİZ MURAT,Meydan Feride,Karşıyaka Süreyya,DOĞAN ORHAN, Yayın Yeri: EUR J PSYCHİATRY, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - tHE EFFECT OF RADİOFREQUENCY ABLATİON TREATMENT ON QUALİTY OF LİFE AND ANXIETY IN PATIENTS WITH SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA YILDIRIM OSMAN,Yontar OC,SEMİZ MURAT,Erdem A,Yontar Gözde,KUĞU NESİM, Yayın Yeri: EUR REV MED PHARMACOL SCI, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Effects of the preoperative anxiety and depression on the postoperative pain in ear nose and throat surgery Kavakçı Önder,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,MÜDERRİS SUPHİ,KUĞU NESİM, Yayın Yeri: Indıan Journal of otology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 9 - Effects of hte preoperative anxiety and depression on the postoperative pain in rhinoplasty and septoplasty patients ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,Kavakçı Önder,KUĞU NESİM,MÜDERRİS SUPHİ, Yayın Yeri: HEALTH MED, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Psychopathology Family Functioning and Marital Relationship in Female Patients with Fibromyalgia Syndrome KUĞU NESİM,KAPTANOĞLU ECE,Kavakçı Önder,Güler E, Yayın Yeri: Neurol Psychiatr Brain Res, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Psychiatric Morbidity in Murderand Attempted Murder Crime Convicts A Turkey study KUĞU NESİM,Akyüz Gamze,DOĞAN ORHAN, Yayın Yeri: fORENSİC SCİENCE INTERNATİONAL, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - prevalence of Anxiety Disorders Among Elderly People Kırmızıoğlu Yalçın,DOĞAN ORHAN,KUĞU NESİM,Akyüz Gamze, Yayın Yeri: Int J Geriatr Psychiatry, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Trauma and dissociation among prisoners Akyüz Gamze,KUĞU NESİM,Şar Vedat,DOĞAN ORHAN, Yayın Yeri: Nord J Psychiatry, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - The Prevalence of Eating Disorders Among University Students and Relationship with Some Individual Characteristics KUĞU NESİM,Akyüz Gamze,DOĞAN ORHAN,Erşan Erdal,İzgiç Ferda, Yayın Yeri: AUST NZ J PSYCHİATRY, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Axis I Dissociative Disorder comorbidity in Borderline Personality Disorder and Reports of Childhood Trauma Şar Vedat,Akyüz Gamze,KUĞU NESİM,Öztürk E,Vahid H Ertem, Yayın Yeri: J CLIN PSYCHİATRY, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Reported Childhood Trauma Attempted Suicide and Self Mutilative Behavior Among Women in the General Population Akyüz Gamze,Şar Vedat,KUĞU NESİM,DOĞAN ORHAN, Yayın Yeri: EUR PSYCHİATRY, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Tc 99m HMPAO SPECT with Migraine and Chronic Tension Type Headache A Comparative Study BOLAYIR ERTUĞRUL,KUĞU NESİM,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT, Yayın Yeri: Neurol Psychiatr Brain Res, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Social Phobia Among University Students and Its Relation to Self Esteem and Body Image İzgiç Ferda,Akyüz Gamze,DOĞAN ORHAN,KUĞU NESİM, Yayın Yeri: Can j Psychiatry, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Dissociation and Childhood Abuse History in Epileptic and Pseudoseizure Patients Epileptic Disord Akyüz Gamze,KUĞU NESİM,Akyüz Aytekin,DOĞAN ORHAN, Yayın Yeri: Epileptic Disord, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Measurements of the Orbital Soft Tissue in Schizophrenic Patients KUĞU NESİM,SÖNMEZ MUHİTTİN,ERDOĞAN HAYDAR, Yayın Yeri: Neurol Psychiatr Brain Res, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Muscle Enzymes Blood Gases and Quantitative EEG in Differential Diagnosis of Generalized Tonic Clonic Seizures and Conversive Non Epileptic Seizures KUĞU NESİM,BOLAYIR ERTUĞRUL,Akyüz Aytekin,Erşan Erdal, Yayın Yeri: Neurol Psychiatr Brain Res, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Changes in Regional Cerebral Blood Flow Demonstrated by Single Photon Emission Computed Tomography in Depressive Disorders Comparison of Unipolar vs Bipolar Subtypes TUTUŞ AHMET,Şimşek Aytül,Sofuoğlu Seher,Mehmet Nardalı,KUĞU NESİM,KARAASLAN MEHMET FATİH,Gönül AS, Yayın Yeri: Psychiatry Res:Neuroimaging, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Transient Frontal Hypoperfusion in Tc 99m Hexamethyl Propyleneamineoxime Single Photon Emission Computed Tomography Imaging During Alcohol Withdrawal TUTUŞ AHMET,KUĞU NESİM,Sofuoğlu Seher,Nardalı Mehmet,Şimşek Aytül,KARAASLAN MEHMET FATİH,Gönül AS, Yayın Yeri: Biol Psychiatry, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2019 Tıp Öğrencilerinde Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yaygınlığı ve İlişkili Etkenler ECE YALDIZ Tıpta Uzmanlık 2017 Üniversite öğrencilerinde uyku sorunları ve ilişkili etkenler YAVUZ YILMAZ Tıpta Uzmanlık 2014 Üniversite öğrencilerinde sosyal anksiyete bozukluğu yaygınlığı, bu bozuklukta öfke ifade tarzı, beden self ilişkisi ve yeme tutumlarının değerlendirilmesi AYŞEGÜL YAĞIZ Tıpta Uzmanlık 2012 Kronik idiopatik ürtiker hastalarındaki psikopatolojinin incelenmesi GÖZDE YONTAR Tıpta Uzmanlık 2010 Sivas ilinde intihar girişiminde bulunan bireylerde psikopatoloji ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi NURYIL YILMAZ Tıpta Uzmanlık 2010 İntihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin anne ve/veya babalarında psikopatoloji ve aile işlevselliğinin incelenmesi FERİDE MEYDAN Tıpta Uzmanlık 2006 Bipolar I bozukluğu olan ötimik olgularda difüzyon ağırlıklı görüntüleme yönetmi ile beyin bulgularının araştırılması ASLIHAN ÇELİK ERDEN Tıpta Uzmanlık 2006 Bipolar I bozukluğu olan ötimik olgularda difüzyon ağırlıklı görüntüleme yöntemi ile beyin bulgularının araştırılması ASLIHAN ERDEN Tıpta Uzmanlık 2005 Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi ÖZDEN POLATÖZ Yüksek Lisans 2006 Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ÇETİN ALTUNBAŞ