Prof.Dr. ŞİNASİ MANDUZ


YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2012 Antiaritmik ilaçların (Amiodaron, Digoksin, Metoprolol, Diltiazem ) anjiyogenez üzerine etkilerinin koriyoallantoyik membran modeli üzerinde karşılaştırılması AHMET TURHAN KILIÇ Tıpta Uzmanlık 2009 Abdominal Aort Anevrizmasında MDR1 (P-gl,ABCB1) Geni C1236T Polimorfizmi BAYRAM YAĞMUR Tıpta Uzmanlık 2007 Bir glikoliz araürünü olan nikotinamidadenindinükleotid ile zenginleştirilmiş kardiyopleji sıvısının kardiyak koruyucu etkisinin araştırılması İSMAİL SAPMAZ Tıpta Uzmanlık 2006 Aort anevrizmalı hastalarda endotelyal nitrik oksit sentaz enzimi geninin polimorfizmi FAHRİ HAYRİ ATLI Tıpta Uzmanlık 2005 Kalp kapak kalsifikasyonu bulunan olgularda paratiroid hormon ve kalsiyum düzeylerinin kapak kalsifikasyonu olmayan olgularda karşılaştırılması ARİF ÖZDAL ARSLAN Tıpta Uzmanlık 2005 Anjiyografik olarak gösterilmiş koroner arter hastalığı olan hastalarda bir risk faktörü olarak insülin rezistansının ilişkisi ve lezyon yaygınlığı ile birlikteliği MEHMET TAMER ÖZDEMİR Tıpta Uzmanlık 2005 Periferik arteryel tıkayıcı hastalığı olan periferik vasküler cerrahi uygulanacak hastalarda, koroner arter hastalığı riskinin ve sıklığının belirlenmesi HÜSEYİN ALİ TÜNEL Tıpta Uzmanlık 2005 Anjiyografik olarak gösterilmiş koroner arter hastalığı olan hastalarda bir risk faktörü olarak insülin resiztansının ilişkisi ve lezyon yaygınlığı ile birlikteliği MEHMET TAMER ÖZDEMİR