Prof.Dr. SEMA BULUT


YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2018 Difüzyon Ağırlıklı Meme MR Görüntülemenin Malign-Benign Lezyonlardaki Tanısal Değeri ve İnvaziv Meme Kanserinde İmmunohistokimyasal Belirteçlerle İlişkisi HALİL ÇAYLAK Tıpta Uzmanlık 2014 Servikal diskopatide nötral ve ekstansiyon pozisyon manyetik rezonans görüntüleme ile spinal kanal daralma derecelerinin değerlendirilmesi ERHAN ÖZTÜRK Tıpta Uzmanlık 2010 Erişkinlerde korpus kallozum morfometrisi ve sinyal intensitesi üzerinde yaşlanmanın etkilerinin manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi MUHARREM NACAK Tıpta Uzmanlık 2010 Normal populasyonda prevertebral yumuşak doku kalınlığının manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi İBRAHİM ÖZTÜRK Tıpta Uzmanlık 2009 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kohlear otospongiozis varlığının çok kesitli bilgisayarlı tomografide dansitometrik ölçümle saptanması ve odiyometrik korelasyonu MUSTAFA FATİH ERKOÇ Tıpta Uzmanlık 2006 Koroner anjiyografi uygulanan hastalarda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile koroner arter kalsiyum skorlama KEMAL GÜMÜŞ Tıpta Uzmanlık 2003 Kronik hepatitli hastaların portal ven ve karaciğer volümlerinin değerlendirilmesi İSMAİL ŞALK Tıpta Uzmanlık 2000 Biomassın akciğerde oluşturduğu değişikliklerin yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi MUSTAFA KARA Tıpta Uzmanlık 1998 Servikal vertebra yaralanmalarında direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi FİKRET TAŞ Tıpta Uzmanlık 1995 Torakal ve lomber fraktürlerde bilgisayarlı tomografi AKİF ERGÜVEN Tıpta Uzmanlık 1993 Supratentoryal yerleşimli glial tümörlerin gradelemesinde bilgisayarlı tomografi ESRA ÇAKMAKLI