Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER


MAKALELER 1 - Tokat İl Merkezinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ÖnTanısıyla Hastanede Yatan Hastaların, KKKA Hastalığı Hakkında Bilgi Düzeyi. Gök Kazan Fatma,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Ankara Med J, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 2 - Sivas İl Merkezi Kreş ve Anaokulu Çocuklarında Ev KazasıGeçirme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Kılıç Esma,BAYAZİT TUĞÇE,GÜNDOĞDU GAMZE,Ekici Koşaroğlu Nagehan,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: LOCKSS Özgün Makale 3 - Pelvik Muayeneye Gelen Kadınların Yaşadıkları AnksiyeteDüzeyine Destekleyici Ebelik Yaklaşımının Etkisi ÖZBEK HİLAL,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: LOCKSS Özgün Makale 4 - Prevalence of adverse outcomes of pregnancy in Sivas-Turkey and their associated factors: A population-based survey. NUR NAİM,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Nursing Practice Today, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - NUTRITION LITERACY STATUS OF ADULTS RESIDING IN SIVAS PROVINCE AND ITS RELATIONSHIP WITH QUALITY OF LIFE : A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM TURKEY CESUR BÜŞRA,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: INNOVATIVE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ (Directory of Open Access Journal), Google Scholar,Copernicus Index,Science Central,Open J-Gate, AGRICOLA NAL,Geneva University, SCRIUS,get CITED, Beta Socol@r, Cite Seer X Beta,Genomics, Electronic Journals Library Özgün Makale 6 - Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri TÜRKMENOĞLU BAHAR,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale 7 - Health-related Quality of Life and Associated Factors Among Undergraduate University Students NUR NAİM,KIBIK AHMET,KILIÇ ESMA,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Oman Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 8 - Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Şiddete Maruziyet Sıklığı TÜRKMENOĞLU BAHAR,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Ankara Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 9 - Evaluation instrument of nutrition literacy on adults EINLA a validity and reliability study CESUR BÜŞRA,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Integr Food Nutr Metab, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: - Özgün Makale 10 - Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler DURAN AKSOY ÖZLEM,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 11 - Does hydatid disease have protective effects against lung cancer KARADAYI ŞULE,ARSLAN SULHATTİN,SÜMER ZEYNEP,TURAN MUSTAFA,SÜMER ERGÜN HALDUN,KARADAYI KÜRŞAT, Yayın Yeri: Molecular Biology Reports, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Evlilik Öncesi Cinsel Deneyim Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Görüş Ve TutumlarıF EVCİLİ B CESUR A ALTUN Z GÜÇTAŞ H SÜMERGümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 4 EVCİLİ FUNDA,CESUR BÜŞRA,ALTUN AYŞE,GÜÇTAŞ ZEYNEP,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Medline Özgün Makale 13 - Cytotoxic and antibacterial activity of the mixture of olive oil and lime cream in vitro conditions SÜMER ZEYNEP,YILDIRIM GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,YILDIRIM ŞAHİN, Yayın Yeri: African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM / African Networks on Ethnomedicines, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Nonspesifik semptomlu olgularda bruselloz sıklığı YILDIRIM DİLARA,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: medline Özgün Makale 15 - The cytopathic Effects of Trichomonas vaginalis on Fibroblast Cell Culture Alone and with C albicans and E coli ÖZÇELİK SEMRA,SÜMER ZEYNEP,DEĞERLİ SERPİL,MALATYALI ERDOĞAN,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Parasitology, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Index Medicus/Medline/PubMed Özgün Makale 16 - Prevalence of known mutations in the MEFV gene in a population screening with high rate of carriers ÖZDEMİR ÖZTÜRK,SEZGİN İLHAN,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,CANDAN FERHAN,BİNNUR KÖKSAL,SÜMER ERGÜN HALDUN,İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN,USLU ATİLLA,YILDIZ FAZİLET,ARSLAN SULHATTİN,ÇETİNKAYA SELMA,ÇİTLİ ŞENOL,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,KAYATAŞ MANSUR, Yayın Yeri: Molecular Biology Reports, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - The concept of Medical Ethics according to doctors and nurses and their demands from Ethicists in Turkey YILDIRIM GÜLAY,KADIOĞLU NURİ SELİM,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Pak J Med Sci, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Prevalence of refraction errors and color blindness in heavy vehicle drivers ERDOĞAN HAYDAR,ÖZDEMİR LEVENT,ARSLAN SULHATTİN,ÇETİN İLHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,ÇETİNKAYA SELMA,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: IJO, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Effect of a multidimensional exercise intervention on the physical capacity of mentally retarded children Keskin Ş, Nur N, Sümer H, Yayın Yeri: HealthMED, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Evde ve Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda YaşamKalitesinin Değerlendirilmesi BATKIN ERTÜRK DÖNDÜ,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Sağlık ve Toplum, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK Türk Tıp dizini Özgün Makale 21 - Hearing impairment among preschool children as detected by transient evoked otoacoustic emission test and tympanometry Nur N, Altuntas EE, Cerrah YSS, Yıldırım A, Sümer H, Yayın Yeri: Int Adv Otol, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Sağlık ocağı çalışanları açısından aile hekimliği modeli Nur N, Özşahin SL, Çetinkaya S, Sümer H, Yayın Yeri: TAF Prev Med Bull, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK Turkish Medical Index Özgün Makale 23 - An evaluation of gender differences in the epidemiology of tuberculosis Nur N, Ozsahin SL, Arslan S, Sümer H, Yayın Yeri: HealthMED, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Sivas il merkezinde sosyoekonomik düzeyi farkli üç ilkö retim okulu ö rencilerinin depresyon düzeyi Depression levels of students attending in three primary schools with different socioeconomic levels in central Sivas ÇETİNKAYA SELMA,ARSLAN SEHER,NUR NAİM,DEMİR ÖMER FARUK,ÖZDEMİR HATİCE DENİZ,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Yeni Symposium, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 25 - Dismenorenin adolesanlardaki sıklığı ve ilişkili risk faktörleri NUR NAİM,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: STED, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBITAK Türk Tıp Dizini Özgün Makale 26 - Yeni bir öğrenim modeli probleme dayalı öğrenimde ilk yıl deneyimimiz ÇETİNKAYA SELMA,NUR NAİM,AYVAZ ADNAN,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: CÜ Tıp Fak Derg, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 27 - Prevalence of hypertension among high school students in a Middle Anatolian Province of Turkey NUR NAİM,ÇETİNKAYA SELMA,YILMAZ ABDULKERİM,AYVAZ ADNAN,BULUT ORHAN,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: J Health Popul Nutr, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - Effects of cement dust exposure on malonyldialdehyde levels and catalaze activities in red blood cells Nur N, Yılmaz A, Erşan S, Güler N, Sümer H, Bakır S, Yayın Yeri: Asian Journal of Chemistry, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Sivas il merkezinde sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinin benlik saygısı düzeyi ÇETİNKAYA SELMA,ARSLAN SEHER,NUR NAİM,ÖZDEMİR HATİCE DENİZ,DEMİR ÖMER FARUK,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Klinik Psikiyatri, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Turk Medline Özgün Makale 30 - Tüberkülin deri testi pozitif çocuklarin ailelerinde tüberküloz görülme sikli i Tuberculosis prevalence among families of children with positive tuberculin skin test ÇETİNKAYA SELMA,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 31 - Sivas ın bir köyünde brusella seroprevalansı ALİM AHMET,ÖZDEMİR LEVENT,ARSLAN SEHER,NUR NAİM,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Toplum Hekimliği Bülteni, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Turk Medline Özgün Makale 32 - Sivas il merkezinde yaşlı nüfusta bazı kronik hastalıkların prevalansı ve risk faktörleri ÖZDEMİR LEVENT,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,NUR NAİM,POLAT HASAN HÜSEYİN,AKER AHMET,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 33 - Sivas il merkezi nde sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde kişisel hijyen alışkanlıklarıS Çetinkaya S Arslan N Nur ÖF Demir L Özdemir H SümerSted 14 10 229 36 10 2005 ÇETİNKAYA SELMA,ARSLAN SEHER,NUR NAİM,DEMİR ÖMER FARUK,ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: STED, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 34 - Doping and performance enhancing drug use in athletes living in Sivas Mid Anatolia ÖZDEMİR LEVENT,NUR NAİM,BAĞCIVAN İHSAN,BULUT OKAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,TEZEREN SEYFİ GÜNDÜZ, Yayın Yeri: Sports Science & Medicine (JSSM), Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 35 - The prevalence of sleep related disorders in Sivas Turkey ÖZDEMİR LEVENT,İBRAHİM AKKURT,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÇETİNKAYA SELMA,GÖNLÜGÜR UĞUR,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,NUR NAİM,DOĞAN ÖMER TAMER, Yayın Yeri: Tuberkuloz ve Toraks Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Index Medicus Özgün Makale 36 - The Prevalence of Diabetes Mellitus and Impaired Glucose Tolerance in Sivas Mid Anatolia ÖZDEMİR LEVENT,TOPÇU SANİYE,NADİR IŞILAY,NUR NAİM,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Diabetes Care, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 37 - Risk factors for depression in the first postnatal year a Turkish study İNANDI TACETTİN,BUĞDAYCI RESUL,DÜNDAR PINAR,SÜMER ERGÜN HALDUN,ŞAŞMAZ CAFERİ TAYYAR, Yayın Yeri: Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 38 - Epidemiologic evaluation of epileptic and nonepileptic seizures in Sivas region of Middle Anatolia Sahin A, Bolayir E, Sümer H, Tas A, Mollaoglu M, Dener S, Yayın Yeri: Neurology, Psychiatry and Brain Research, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 39 - The association of biomass fuel combustion on pulmonary function tests in adult population of Mid Anatolia SÜMER ERGÜN HALDUN,TURAÇLAR UĞUR TARIK,ONARLIOĞLU TURHAN,ÖZDEMİR LEVENT,ZWAHLEN MARTIN, Yayın Yeri: Soz Praventiv Med (SPM) (International Journal of Public Health), Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 40 - The distribution of symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and oppositional disorder in school age children in Turkey The distribution of Symptoms of ADHD and OOD ERDAL ERŞAN,DOĞAN ORHAN,DOĞAN SELMA,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: European Child & Adolescent Psychiatry, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 41 - Increased frequency of familial Mediterranean fever in Central Anatolia in Turkey ÖNEN FATOŞ,SÜMER ERGÜN HALDUN,TÜRKAY SADİ,AKYÜREK ORHAN,TUNCA MEHMET,ÖZDOĞAN AYŞE HURİ, Yayın Yeri: Clin Exp Rheumatol, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 42 - KOÇOĞLU GÜLAY,ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN,DEMİR DİLEK ARZU,ÇETİNKAYA SELMA,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Pakistan Journal of Nutrition, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 43 - Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personelinde tükenmişlik ölçeğinin üç yıllık arayla değerlendirilmesi ÖZDEMİR ALİ KEMAL,ÖZDEMİR HATİCE DENİZ,SÜMER ERGÜN HALDUN,KILIÇ EROL,ÖZTÜRK MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Medline Özgün Makale 44 - Seroprevalence of brucella in an elderly population in Mid Anatolia Turkey SÜMER ERGÜN HALDUN,SÜMER ZEYNEP,ALİM AHMET,NUR NAİM,ÖZDEMİR LEVENT, Yayın Yeri: J Health Popul Nutr, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 45 - Prevalence of asthma and related symptoms in Sivas Central Anatolia Akkurt İ, Sümer H, Özşahin SL, Gönlügür U, Özdemir L, Doğan Ö, Demir DA, Seyfikli Z, Yayın Yeri: J Asthma, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 46 - Maternal mortality in the last decade at a university hospital in Turkey Çetin M, Sümer H, Timuroğlu T, Demirköprülü N, Yayın Yeri: Int J Gynecol Obstet, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 47 - The prevalence of diabetes mellitus and the effected factors in adult population of Ulas Town SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT,BAKIR SEVTAP,KUTLUER İBRAHİM, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 48 - Prevalence of hepatitis B and C virus infection in barbers in the Sivas region of Turkey CANDAN FERHAN,ALAGÖZLÜ HAKAN,POYRAZ ÖMER,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Occup Med, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 49 - Beden kitle indeksi kan lipitleri koroner hastalıklar hipertansiyon ve diyet yağları arasındaki etkileşimler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,AKER AHMET,POLAT HASAN HÜSEYİN,ÖZGÜR SERVET, Yayın Yeri: İlaç ve Tedavi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 50 - Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin normal standartlara ulaşma süreleri KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 51 - Sivas Emek sağlık ocağı bölgesinde 30 yaş ve üzeri kadınlarda hipertansiyon sıklığı ve etkileyen faktörler ÖZDEMİR LEVENT,SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 52 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi kan merkezi donör kanlarının HBsAg anti HCV anti HIV ve sifiliz seropositifliği yönünden değerlendirilmesi SÜMER ZEYNEP,SÜMER ERGÜN HALDUN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,KOÇ SİBEL, Yayın Yeri: Viral Hepatit Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 53 - Spor bölümü öğrencilerinin beslenme durumları ve alışkanlıkları diğer öğrencilerden farklı mı KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Sendrom, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Medline Özgün Makale 54 - SEYFİKLİ ZEHRA,GÖNLÜGÜR UĞUR,SÜMER ERGÜN HALDUN,TOPÇU SANİYE, Yayın Yeri: Tüberküloz ve ToraksDerg, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Index Medicus Özgün Makale 55 - Bacteriological aetiology in community acquired pneumonia in Sivas GÖNLÜGÜR UĞUR,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Archives of Lung, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Medline Özgün Makale 56 - Enfeksiyonun önlenmesinde önemli bir basamak: Denetim SÜMER ZEYNEP,ALİM AHMET,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK Türk Tıp Dizini Derleme Makale 57 - Sivas il merkezindeki lokanta çalışanlarında brucella seropozitifliği SÜMER ZEYNEP,ALİM AHMET,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Atıf Endeksi Özgün Makale 58 - Bağırsak parazitleri ve fiziksel gelişim etkileşimi SÜMER ZEYNEP,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZÇELİK SEMRA, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale 59 - Sivas il merkezindeki lokanta çalışanlarında bağırsak parazitleri görülme sıklığı SÜMER ZEYNEP,ALİM AHMET,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale 60 - Sivas ilinde bir köyde çevresel asbestin etkilerinin araştırılması SEVEN AMİNE,SEYFİKLİ ZEHRA,TOPÇU SANİYE,SÜMER ERGÜN HALDUN,GÜZELİMDAĞ ÖMER FARUK, Yayın Yeri: İzmir Göğüs Hst Derg, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak Ulakbim Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 61 - Eğerci beldesi erişkin nüfusunda bruselloz seropozitifliği SÜMER ZEYNEP,SÜMER ERGÜN HALDUN,POYRAZ ÖMER, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Atıf Endeksi Özgün Makale 62 - HASİP SAPÇI,KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: C Ü Tıp Fak Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 63 - Sivas İl merkezinde tabakalı örneklem yöntemi ile gerçekleştirilen epilepsi prevalans çalışması AKYÜZ AYTEKİN,BEKAR DÜRDANE,SÜMER ERGÜN HALDUN,TOPALKARA KAMİL,TOPAKTAŞ AHMET SUAT,DENER ŞEFİK, Yayın Yeri: Epilepsi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 64 - Sivas ili kanser kayıt merkezi verilerinin değerlendirilmesi SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZDEMİR LEVENT,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Neoplasia, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Akademik Dizin Özgün Makale 65 - The effect of biomass fuel combustion on pulmonary function tests in the adult population of Sivas province TURAÇLAR UĞUR,SÜMER ERGÜN HALDUN,AKYÜREK ORHAN, Yayın Yeri: Indian Journal of Physiology and Pharmacology, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 66 - GÖNLÜGÜR UĞUR,SEYFİKLİ ZEHRA,SÜMER ERGÜN HALDUN,TOPÇU SANİYE,ÖZDEMİR LEVENT, Yayın Yeri: Solunum Hastalıkları, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 67 - Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesi 30 yaş üzeri nüfusta koroner kalp hastası olma riski taşıyanların prevalansı SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,ÖNEN FATOŞ,POLAT HASAN HÜSEYİN,FERİT KOÇOĞLU,ÖZGÜR SERVET, Yayın Yeri: İlaç ve Tedavi Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 68 - Sivas il merkezindeki çocuk ishallerinde rotavirüs pozitifliği SÜMER ZEYNEP,SÜMER ERGÜN HALDUN,POYRAZ ÖMER, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 69 - Prevalence of Rheumatoid Factor RF and Anti native DNA Antibodies anti n DNA in Different Age Subpopulations ÖNEN FATOŞ,TÜRKAY FATMA GÜL CANSEL,MEYDAN ALİ,DÖKMETAŞ HATİCE SEBİLE,SÜMER ERGÜN HALDUN,HOCAOĞLU LÜTFİ,İÇAĞASIOĞLU SERHAT,BAKICI MUSTAFA ZAHİR, Yayın Yeri: Turkish Journal of Medical Science, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Pub Med Özgün Makale 70 - Sivas il merkezi ve köylerinde kadınların sağlık konusundaki bilgi düzeylerini etkileyen faktörler KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU FERİT, Yayın Yeri: CÜ Tıp Fak Derg, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 71 - Sivas il merkezi ve köylerinde akraba evliliği sıklığı ve ana çocuk sağlığına etkileri SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU FERİT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Medline Özgün Makale 72 - Rickets and soil strontium ÖZGÜR SERVET,SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY, Yayın Yeri: Arch Dis Child, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 73 - Ramazan ve beslenme KOÇOĞLU GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: CÜ TIP Fak Derg, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 74 - Sivas yöresinde genel toplumda hepatit A B ve C virus belirleyicilerinin araştırılması POYRAZ ÖMER,SÜMER ERGÜN HALDUN,ÖZTOP ATİFET YASEMİN,SAYGI GÜLENDAME,SÜMER ZEYNEP, Yayın Yeri: İnfeksiyon Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Atıf İndeksi Özgün Makale 75 - Tokat ta sağlık ocağı ebelerinin bilgi düzeyi BAYBURTLU METE,POLAT HASAN HÜSEYİN,KOÇOĞLU FERİT,ÖZGÜR SERVET,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Sağlıkta Strateji, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 76 - Sivas Merkez Koyuncu ve Hanlı sağlık ocakları bölgesindeki ilkokul öğrencilerinde deri hastalıkları ÖZÇELİK SEMRA,POLAT HASAN HÜSEYİN,SÜMER ERGÜN HALDUN,KHAH MARUFİ, Yayın Yeri: CÜ Tıp Fak Derg, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 77 - Bazı medikal uygulamaların hepatit B nin yaygınlaşmasındaki rolü SÜMER ERGÜN HALDUN,POYRAZ ÖMER,GÖKOĞLU MUHARREM,KOÇOĞLU FERİT, Yayın Yeri: CÜ Tıp Fak Derg, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 78 - Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesi nde 5 7 yaş grubu çocukların boyca gelişimleri ıle anne baba boy uzunluğu ve geçirilmiş malnütrisyon arasındaki etkileşimler SÜMER ERGÜN HALDUN,KOÇOĞLU GÜLAY,VAROL NEZİH, Yayın Yeri: Beslenme ve Diyet Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 79 - Sivas ta trafik gürültüsü POLAT HASAN HÜSEYİN,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Ekoloji, Yıl: 1994 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 80 - Toplum Hekimliği SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Anahtar, Yıl: 1991 Ulusal Hakemsiz Endeks: Derleme Makale
PROJELER 1 - Cumhuriyet Üniversitesinde Görevli Akademisyenlerde Sosyal Fobi Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 05.10.2017 - 13.11.2018 1651,52 TÜRK LİRASI 2 - Sivas İl Merkezi Kreş ve Anaokulu Çocuklarında Ev Kazası Geçirme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 28.03.2017 - 28.11.2017 16.020,00 TÜRK LİRASI 3 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Sisteminde Soru Bankası Sistemi Oluşturulması ve Soru Bankasının Sınav Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.04.2015 - 20.12.2016 21.046,48 TÜRK LİRASI 4 - Sivas İl merkezindeki Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.09.2015 - 29.11.2016 14.430,00 TÜRK LİRASI 5 - Sivas İl Merkezi Yetişkin Nüfusta Beslenme Okuryazarlığı Durumu ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 31.05.2013 - 24.06.2014 14.436,69 TÜRK LİRASI 6 - Sivas İl Merkezi Yetişkin Nüfusta Beslenme Okuryazarlığı Durumu ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 31.05.2013 - 24.06.2014 14.436.69 TÜRK LİRASI 7 - Rahim İçi Araç Takılan Kadınlarda Demir Eksikliği Anemisi Gelişme Sıklığı (T-252) Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 29.11.2004 - 13.02.2006 170.000 TÜRK LİRASI 8 - SİVAS İL MERKEZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ŞİDDETE MARUZİYET SIKLIĞI VE ŞİDDETİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Yürütücü BAP Tamamlandı - 942,40 TÜRK LİRASI 9 - Rahim İçi Araç Takılan Kadınlarda Demir Eksikliği Anemisi Gelişme Sıklığı Yönetici DİĞER Tamamlandı - 17190 10 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Sorularının Ayırdedebilme İndeksi Aİ ve Zorluk İndeksi Zİ Değerlerinin Hesaplanması ve Soru Bankasının Oluşturulması Uzman DİĞER Tamamlandı - 12000 11 - Sivas İli Lise Öğrencilerinde Hipertansiyon ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığının Taranması Uzman DİĞER Tamamlandı - 3600 12 - PPD Pozitif Çocukların Ailelerinde Tüberküloz Sıklığı Yönetici DİĞER Tamamlandı - 3000 13 - Bazı Medikal Uygulamaların Hepatit B nin Yaygınlaşmasındaki Rolü Uzman DİĞER Tamamlandı - 5.80 14 - Ulaş ilçesi erişkin nüfusta akciğer hacim ve kapasiteleri ile kullanılan yakıt türünün solunum fonksiyonlarına etkisi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 60 15 - Sivas Ili Ulaş Eğitim Ve Araştırma Bölgesi nde Epileptik Nonepileptik Nöbetlerin Sıklığı Uzman DİĞER Tamamlandı - 100 16 - Sivas İl Merkezi Yaşlı Nüfüsta Kronik Hastalıkların Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Uzman DİĞER Tamamlandı - 3500 17 - Yaşam Şekli Değişikliklerine Yönelik Sağlık Eğitiminin Hipertansiyona Etkisi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 800
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2016 Sivas il merkezindeki ortaokul öğrencilerinde obezite sıklığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi AHMET KIBIK Tıpta Uzmanlık 2004 Tüberkülin deri testi (PPD) pozitif çocukların ailelerinde tüberküloz görülme sıklığı SELMA ÇETİNKAYA Tıpta Uzmanlık 2001 Yaşam Şekli Değişikliklerine Yönelik Sağlık Eğitiminin Hipertansiyona Etkisi Levent Özdemir Doktora 2014 Sivas il merkezi yetişkin nüfusta beslenme okuryazarliği durumu ve yaşam kalitesi ile ilişkisi BÜŞRA CESUR Yüksek Lisans 2019 Sivas il merkezindeki ortaöğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sağlık bilgi düzeyi ve etkileyen faktörler HAYRİYE TÜRKOĞLU Yüksek Lisans 2019 Tokat il merkezinde kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA) ön tanısıyla hastanede yatan hastaların, KKKA hastalığı hakkında bilgi düzeyi FATMA GÖK KAZAN Yüksek Lisans 2017 2012-2013 Sportoto Süper Liginde mücadele eden takımlardaki futbolcuların sigara ve alkol kullanımının kas iskelet sistemi sakatlıkları üzerine etkisi FATİH AYDIN Yüksek Lisans 2014 Sivas il merkezi sağlık çalışanlarında şiddete maruziyet sıklığı ve şiddetin tükenmişlik düzeyine etkisi BAHAR TÜRKMENOĞLU Yüksek Lisans 2006 Pelvik muayeneye gelen kadınların yaşadıkları anksiyete düzeyine destekleyici ebelik yaklaşımının etkisi HİLAL ÖZBEK Yüksek Lisans 2003 Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinde durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri FATİH ÖZGÜL Yüksek Lisans 2002 Zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi derslerinin fiziksel parametrelerine olan etkileri ŞİRİN KESKİN Yüksek Lisans 2001 Sivas ilinde gençlerin futbol oynamayı tercih etmelerinde rol oynayan sosyo-ekonomik nedenlerin araştırılması SELAHATTİN ARSLAN