Prof.Dr. ORHAN SOLAK


MAKALELER 1 - Epidural metastaz yapan ve menengiomu taklit edentroidin folliküler karsinomu tuncer ersin,karadağ özen,bayraklı fatih,özer hatice,öztoprak i,SOLAK ORHAN,saray g,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN, Yayın Yeri: Turkısh journal of pathology, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 2 - Is ıt possibleto anesthetize palatal tıssue with buccal4 articaine injection özeç i,taşdemir u,gümüş c,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: j oral maxillofac surg, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: DI: Dental Index Özgün Makale 3 - Transcatheter coil embolization of profunda femoris artery branch pseudoaneurysms in two caces SOLAK ORHAN,atalar mh, Yayın Yeri: Türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 4 - Karbon Dioksit(CO2) ile yapılan karotid anjiyografide görüntü kalitesi ve histopatolojik değişiklikler SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,taş f,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN, Yayın Yeri: cü tıpfak derg, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Effects of undernutrition and rehabilitiation on the skeletal growth ofrats yücel f,akgün z,EĞİLMEZ HULUSİ,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: Turk j med sci, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 6 - effect ofdeferoxamine and sympathectomi on vasospazm following subarachnoid hemorrhage UTKAN TİJEN,SARIOĞLU YUSUF,kaya t,akgün m,göksel m,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: pfarmacology, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 7 - torasik ve lomber kompresyon fraktürlerinde bilgisayarlı tomografi ergüven akif,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ, Yayın Yeri: Cütıp fak derg, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - iskelet dışı Ewing Sarkomu SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,BULUT SEMA,IŞIK OKTAY,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN, Yayın Yeri: Turkıshjournal of neoplasia, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 9 - Kafa travmalarında kırık ve intrakranial hasar ilişkisinin BT ile değerlendirilmesi pervaz s,IŞIK OKTAY,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN,arslan m,EĞİLMEZ HULUSİ, Yayın Yeri: bilgisayarlı tomografi bülteni, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Sivas yöresinde preterm bebeklerde peri-ventriküler kanama SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,gökalp a,KAFALI GÜLDEN, Yayın Yeri: ist çocuk klin derg., Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - fetal distal femur epifiz ossifikasyon çekirdeğinin gebelik yaş tayinindeki yeri bulut sema,SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY,aksu mübeccel, Yayın Yeri: cü tıp fak derg, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - intrakraniyal enfeksiyonlarda bilgisayarlı tomografi SOLAK ORHAN,ulaş ali fuat,aksu mübeccel,IŞIK OKTAY, Yayın Yeri: cü tıp fak derg, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Erişkinlerde tekrarlayan pürülan menenejitler DÖKMETAŞ İLYAS,BAKIR MEHMET,yalçın n,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: f.ü. sağlık bilimleri derg, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - karaciğer amip apsesi ve metranidazol ile tedavi DÖKMETAŞ İLYAS,BAKIR MEHMET,yalçın nevzat,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,boz m,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: T parazitol dfergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - gastrektomili hastalarda safra kesesi fonksiyonunun ultrasonografi ile değerlendirilmesi aksu mübeccel,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY,pervaz s, Yayın Yeri: cü tıp fak derg, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Aspergillusa bağlı beyin apseleri(Bir vaka nedeniyle) toksoy hb,gökalp ayşe,akmil ufuk,SOLAK ORHAN,İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN, Yayın Yeri: cu tıp fak derg, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 17 - primer serebral hemiatrofi kuş seyhan,gökalp ayşe sevim,SOLAK ORHAN,ergüngört fikret, Yayın Yeri: cü tıp fak derg, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 18 - pes planusta talotibial açı ölçümü SOLAK ORHAN,perçin sıtkı, Yayın Yeri: act.orthop.traumatol, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: IM: Index Medicus Özgün Makale 19 - spontanintraserebral hematomun bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi aksu mübeccel,SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY,EĞİLMEZ HULUSİ, Yayın Yeri: cü tıp fak derg, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 20 - mesane tümörlerininbilgisayarlı tomografi ve histopatolojik değerlendirilmesi SOLAK ORHAN,aksu mübeccel,IŞIK OKTAY,özdamar sıtkı, Yayın Yeri: cütıp fak derg, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 21 - Baş-boyun kitlelerinde bilgisayarlı tomografi EĞİLMEZ HULUSİ,SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY,almaç ahmet,güneş h a, Yayın Yeri: c.ü. tıp fak derg, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 22 - Romatoid artritlilerde ellerin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi SOLAK ORHAN,HİZMETLİ SAMİ,aksu mübeccel, Yayın Yeri: cü tıp fak derg, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 23 - gebelikte anne ve fetüs safra kesesi kontraktilitesinin araştırılması EĞİLMEZ HULUSİ,IŞIK OKTAY,şeker TY,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: cü tıp fak derg., Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 24 - Abdominal aort anevrizmalarında ultrasonografi vebilgisayarlı tomografik değerlendirme SOLAK ORHAN,aksu mübeccel,EĞİLMEZ HULUSİ,IŞIK OKTAY, Yayın Yeri: cu tıp fak derg, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 25 - boyun ve boyun-kol ağrılı olgularımızın servikal grafilerinde saptadığımız radyolojik bulgular HİZMETLİ SAMİ,körüklü osman,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: fizik ted. rehab.derg., Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 26 - Ağrılı olgularımızın lumbosakral grafilerindesaptadığımız radyolojik bulgular. hizmetli sami,körüklü osman,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: Fizik te. rehab. derg, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 27 - Renal anjiografik incelemelerimiz ve sonuçları SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY,eğilmez hulusi, Yayın Yeri: cu tıp fak derg, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 28 - Karbon Monoksit (CO) Zehirlenmesinde Serebral bilgisayarlı tomografi(BT) bulguları(olgu sunumu SOLAK ORHAN,aslan mübeccel,IŞIK OKTAY, Yayın Yeri: cu tıp fak derg, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi 29 - Fetal Yaş Tayininde ultrasonografi ile biparietal çap ölçümününyeri IŞIK OKTAY,SOLAK ORHAN,erkanlı necla,şeker TY, Yayın Yeri: cütıpfak, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 30 - Fetal Yaş Tayininde Femur uzunluğunun önemi IŞIK OKTAY,SOLAK ORHAN,erkanlı necla,şeker ty, Yayın Yeri: C.Ü.tıp Derg, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 31 - Atlanto- oksipital instabilite perçin sıtkı,körüklü osman,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: Acta Orthop Traum.Turc, Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 32 - Ekstremite yumuşak doku patolojilerinin tanısında ultrasonografinin yeri perçin sıtkı,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: C.Ü.tıp derg, Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 33 - 30-50 Yaş Arası Olgularda Beyin Atrofisinin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntemler SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY, Yayın Yeri: C. Ü. Tıp fak. Dergisi, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 34 - Beyin Atrofisinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yöntem SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY, Yayın Yeri: Erciyes tıp Derg., Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 35 - Esofagus Atrezisi veTrakeoozofageal Fistül(Bir Olgu Nedeniyle) Tanzer Fatoş,Bulgur Ali,Oğuz Aynur,Ekit Mehmet,SOLAK ORHAN, Yayın Yeri: C.Ü. Tıp Fak. Derg., Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi
BİLDİRİLER 1 - iki kardeşte görülen glomus jugulare tümörü EĞİLMEZ HULUSİ,almaç a,IŞIK OKTAY,SOLAK ORHAN,aksu m,çelikçekiç m,ulaş af (-), Yayın Yeri: XIII. ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Mide operasyonu geçiren hastalarda safra kesesi volumlerinin ultrasonografik değerlendirilmesi Pervaz selçuk,pervaz selçuk,çelikçekiç m,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN,aksu m,topçu b (-), Yayın Yeri: 15. ulusak radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Galen veni anevrizması (olgu sunumu) EĞİLMEZ HULUSİ,toksoy hb,SOLAK ORHAN,aksu m,çelikçekiç m,içağasıoğlu d (-), Yayın Yeri: XIII. ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Mesane tümörlerinde Bilgisayarlı tomografik ve cerrahi evreleme aksu m,SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,topçu b (-), Yayın Yeri: XII.ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Aort anevrizmalarındaUS ve Bilgisayarlı tomografi EĞİLMEZ HULUSİ,SOLAK ORHAN,aksu m,Çelikçekiç m (-), Yayın Yeri: XII.ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Baş boyun kitlelerinde bilgisayarlı tomografi EĞİLMEZ HULUSİ,SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY,almaç a,güneş ha (-), Yayın Yeri: XII. ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Bilgisayarlı Tomografi ile spontan intraserebral hematomların lokalizasyon sıklığının saptanması Aksu m,IŞIK OKTAY,SOLAK ORHAN (-), Yayın Yeri: XII. ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Ekstremite yumuşak doku patolojilerinde US.nin yeri SOLAK ORHAN,perçin sıtkı,IŞIK OKTAY,aksu m (-), Yayın Yeri: 2. ulusal ultrasonografi kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - gebelikte anne ve fetüs safrakesesinin kontraktilitesi ve korelasyonu SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,şeker TY,topçu b (-), Yayın Yeri: 2. ulusal ultrasonografi kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - hipogonadizm ile birlikte görülen testiküler mikrolityazis olgusu EĞİLMEZ HULUSİ,akar t,SOLAK ORHAN,taş f,aksu m,IŞIK OKTAY (13.09.1996-), Yayın Yeri: 15. ulusal radyoloji kongresi Ulusal ISBN: 11 - kronik otitis mediada bilgi sayarlı tomografinin yeri özbal osman,SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,BULUT SEMA,öztoprak i (-), Yayın Yeri: 15. ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - çocuklarda normal karaciğer,böbrek dalak boyutları akar t,EĞİLMEZ HULUSİ,arslan m,ergüven a,cevit ö,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN (-), Yayın Yeri: 5. ulusal ultrasonografi kongresi Ulusal ISBN: 13 - Torakal ve lomber kompresyon fraktürlerinde değerlendirme ergüven a,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ (-), Yayın Yeri: tıbbi görüntüleme ve girişimsel radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - primer akciğer tümörleri ve eşlik eden bulgularda Bilgisayarlı tomografi yüksel a,IŞIK OKTAY,EĞİLMEZ HULUSİ,SOLAK ORHAN,arslan m (-), Yayın Yeri: 14. ulusal radyoloji kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Kafa travmalarında kırık ve inrtakranial hasar ilişkisinin Bt ile değerlendirilmesi pervaz s,IŞIK OKTAY,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ,arslan m (-), Yayın Yeri: 14. ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Yetersiz beslenme rehabilitasyonun ratların iskelet gelişimiüzerine etkiler yücel f,akgün z,SOLAK ORHAN,EĞİLMEZ HULUSİ (-), Yayın Yeri: 14. Ulusal radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - yumuşak dokunun Ewing sarkomu(olgu sunumu) aksu m,EĞİLMEZ HULUSİ,BULUT SEMA,SOLAK ORHAN,IŞIK OKTAY (-), Yayın Yeri: IV. Ulusal ultrasonografi kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Gebelik yaş tayinindefetal femur uzunluğunun yeri şeker TY,IŞIK OKTAY,SOLAK ORHAN (-), Yayın Yeri: XI. ulusalTürk radyoloji kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2019 Jinekolojik Kitlelerde Benign ve Malign Ayrımında Görünür Difüzyon Katsayısı (GDK) Ölçümü ve MR Bulguları ile Birlikte Değerlendirilmesi BÜŞRA ŞEKER Tıpta Uzmanlık 2015 Romatoid artritli hastalarda epikardial yağ alanının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi NİSA BOZBIYIK Tıpta Uzmanlık 2011 Diji?tal substraksi?yon anjiyografi? i?le anterior serebral arter ve orta serebral arteri?n morfometrik analizi GÜLBİN GÜLERYÜZ Tıpta Uzmanlık 2010 Ratlarda iyotlu kontrast maddeye bağlı oluşan nefropatinin profilaksisinde n-asetilsistein'in etkinliğinin radyolojik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi MEHMET FATİH İNCİ Tıpta Uzmanlık 2009 Fetal obstetrik doppler parametrelerinin gebelik haftası ve doğum ağırlığıyla ilişkisi EDA ALBAYRAK Tıpta Uzmanlık 2007 Akut pulmoner tromboembolide ventilasyon perfüzyon sintigrafisi ve D-dimer sonuçları ile çok kesitli bilgisayarlı tomografik pulmoner anjiyografi sonuçlarının değerlendirilmesi PINAR ERDİNÇ Tıpta Uzmanlık 2005 Çocuklarda hepatit ve nöz sistemin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi DERYA AYKANAT Tıpta Uzmanlık 2004 Prepubertal ve pubertal dönemdeki kız çocuklarında uterus ve overlerin gri skala ve renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi SERAP ULUTAŞ Tıpta Uzmanlık 2002 Gebelerde hepatik ve portal venöz sistemin renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi ŞEREF KELKİT Tıpta Uzmanlık 2001 Puberte dönemi erkek çocuklarda testiküler kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi MEHMET HAYDAR ATALAR Tıpta Uzmanlık 1999 Glokomda göz kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi HİKMET SARIKAYA Tıpta Uzmanlık 1992 Fetal ayak uzunluğunun gebelik yaş tayinindeki yeri ALİ FUAT ULAŞ