Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM


MAKALELER 1 - Expression of Feelings by Pregnant WomenLiving in Two Different Geographic Regionsand Their Adaptation to Pregnancy:Hungary and Turkey Cases ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,CESUR BÜŞRA,Elias ZSuzsanna,Kayapınar Hatice Nur,Şekeroğlu Selda, Yayın Yeri: Sakarya Medical Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Expression of Feelings by Pregnant Women Living in Two Different Geographic Regions and Their Adaptation to Pregnancy: Hungary and Turkey Cases ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,CESUR BÜŞRA,Elias Zsuzsanna,KAYAPİNAR HATİCE NUR,SEKEROGLU SELDA, Yayın Yeri: Sakarya Tıp Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - YILDIRIM GÜLAY,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET,ÖZVEREN HÜSNA, Yayın Yeri: Death Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 4 - A scale-development study: Exploration of intensive-care nurses' attitudes towards futile treatments YILDIRIM GÜLAY,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET,ÖZVEREN HÜSNA, Yayın Yeri: Death Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - Expression of Feelings by Pregnant WomenLiving in Two Different Geographic Regionsand Their Adaptation to Pregnancy:Hungary and Turkey Cases ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,CESUR BÜŞRA,ELIAS ZSUZSANNA,KAYAPINAR HATİCE NUR,ŞEKEROĞLU SELDA, Yayın Yeri: Sakarya Tıp Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Investigating the psychological resilience, self-confidence and problemsolvingskills of midwife candidates ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,Sayın Neslihan, Yayın Yeri: Nurse Education Today, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Reliability and validity of the Salford Scott Nursing Values Questionnaire in Turkish ULUSOY HATİCE,GÜLER GÜNGÖR,YILDIRIM GÜLAY,Demir Ecem, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 8 - Reliability and validity of the Salford-Scott Nursing Values Questionnaire in Turkish ULUSOY HATİCE,GÜLER GÜNGÖR,YILDIRIM GÜLAY,DEMİR ECEM, Yayın Yeri: NURSING ETHICS, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - Investigating the psychological resilience, self-confidence and problemsolvingskills of midwife candidates ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,SAYİN NESLİHAN, Yayın Yeri: Nurse Education Today, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kuruluna yapılan çalışmabaşvurularının değerlendirilmesi YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Türkiye Biyoetik Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Google AkademikDOAJ Özgün Makale 11 - Moral distress in Turkish intensive care nurses KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Moral distress in intensive care Turkish nurses KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Moral distress in Turkish intensive care nurses KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Hemşirelik Sürecinin Evrimsel Gelişimi ERER MERYEM TÜRKAN,AKBAŞ MELTEM,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 15 - HEMŞİRELİK SÜRECİNİN EVRİMSEL GELİŞİMİ HEMŞİRELİK SÜRECİ ERER MERYEM TÜRKAN,Akbaş Meltem,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Lokman hekim dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: tr Derleme Makale 16 - Reliability and validity of the Salford Scott Nursing Values Questionnaire in Turkish ULUSOY HATİCE,GÜLER GÜNGÖR,YILDIRIM GÜLAY,Demir Ecem, Yayın Yeri: Nursing Ethics, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - PSYCHOLOGICAL SOCIAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF INFERTILITY A REVIEW ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Internatıonal Journal Of Nursıng Dıdatıcs, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: cross-ref Derleme Makale 18 - Assessment of Health Professionals Views and Beliefs aboutMental Illnesses A Survey from Turkey YILDIRIM GÜLAY,Erşan Ethem Erdal,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,Kılıç Çağla, Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Science Invention, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO-HOST Özgün Makale 19 - Tüberküloz Damgalanma Ölçeği Geçerliliği ve Güvenilirlik ÖZPINAR SALİHA,TANER ŞAFAK,YILDIRIM GÜLAY,Anar c,Altıparmak Osman,BAYDUR HAKAN, Yayın Yeri: Tüberküloz ve Toraks Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Pub Med, Ulakbilim, EBSCOhost Özgün Makale 20 - Kadına özgü bir sorun Menopozda ruh sağlığı ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,ÖZLEM DURAN AKSOY,CESUR BÜŞRA, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Academic Search,TÜBİTAK ULAKBİM Yorum 21 - Ağrı kliniğinde yatan hastaların algıladığı ağrı ile uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki YILDIRIM GÜLAY,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,Düger Cevdet,ALTIPARMAK SALİHA,GÜRSOY SİNAN,Mimaroğlu Caner, Yayın Yeri: Ağrı Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Index Medicus, EMBASE/Excerpta Medica ve Gale/Cengage Learning Özgün Makale 22 - Yoğun bakım hemşirelerinin hastane etik iklim algısı KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,Özden Dilek,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Türkiye Atıf Dizini (2010), Tübitak Ulakbim Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 23 - Ulusal ebelik kodları ve mesleki değerler YILDIRIM GÜLAY,Koçkanat Pınar,DURAN ÖZLEM, Yayın Yeri: STED, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK Türk Tıp Dizini Özgün Makale 24 - Klinik eğitim sürecinde yaşamın sonuyla ilgili etik eğitiminin tıp öğrencilerinin yaşamın sonu hakkındaki tutumlarına etkisi YILDIRIM GÜLAY,AKSU MURAT, Yayın Yeri: Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Akademik dizin Özgün Makale 25 - Kayseri İlinde Bir Halk Şifacısı YILDIRIM GÜLAY,Işık Türkan, Yayın Yeri: Folklor/Edebiyat Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbilim Özgün Makale 26 - Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi DEMİREL YELTEKİN,Öz BF,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Van Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 27 - Cerrahi kliniklerdeki sağlık çalışanlarının aydınlatılmış onam hakkındaki görüşleriyle uygulamaları örtüşüyor mu YILDIRIM GÜLAY,BİLGİN İLKNUR,Tokgöz Hacer, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbilim, Index Copernic Özgün Makale 28 - Medical school and engineering school students view on animal killing Cumhuriyet University sample YILDIRIM GÜLAY,KADIOĞLU NURİ SELİM, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TÜBİTAK-ULAKBİM-YAŞAM BİLİMLERİ *Türkiye Atıf Dizini *EBSCO-HOST *Cab Abstracts *Veterinary Bulletin *Veterinary Science Database *Index Veterinarius *Dairy Science Abstracts *Animal Breeding Abstracts *Agricultural Engineering Abstracts *Global Health Özgün Makale 29 - Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Kilit Rolde Olan Ebe Adaylarının Güdülenmeleri Yeterli mi ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,DURAN ÖZLEM,CESUR BÜŞRA,Üstün Z,Güler E, Yayın Yeri: Hemşirelikte Eğitim ve Arastırma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Taban Özgün Makale 30 - Fen Sosyal ve Sağlık Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilme Özellikleri ve Aleksitimi Erşan Erdal,Yeşildağ B,YILDIRIM GÜLAY,KELLECİ MERAL,Kılıç Ç,Soylu G, Yayın Yeri: Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Psikiyatri Dizini Özgün Makale 31 - General job satisfaction and perceptions of working conditions among workers of family health centres a cross sectional descriptive study Sivas Turkey Nur Naim,YILDIRIM GÜLAY,ÖZDEMİR MEHMET EMİN,KIBIK AHMET, Yayın Yeri: Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: PMDC Indexation Özgün Makale 32 - Birinci ve ikinci basamaktaki hekim dışı sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik tutumları Özpınar Saliha,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Özgün Makale 33 - Halk ebelerinin doğum hazırlığı ve eylemi sırasındaki uygulamalarının modern tıp ve tarihi tıp kaynaklarındaki uygulamalarla karşılaştırılması YILDIRIM GÜLAY,AĞAPINAR ŞAHİN SAFİYE, Yayın Yeri: Milli Folklor, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 34 - Tamamlayıcı alternatif tıp ile ilgili gazete haberlerinin gazetecilik halk sağlığı ve tıbbi etik boyutuyla değerlendirilmesi Gamze Polat,YILDIRIM GÜLAY,Polat Hasan Hüseyin, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, EBSCO HOST Index Copernicus International, TÜBİTAK ULAKBİM, DOAJ Özgün Makale 35 - The effects of the informed consent given in cesarean section on anxiety and knowledge Yildirim Gulay, Cetin Ali, Aksu Murat, Altiparmak Saliha, Guler Nuran, Yayın Yeri: CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 36 - BESİM ÖMER PAŞA NIN GÖZÜNDEN 1912 YILINDA WASHINGTON DA YAPILAN ULUSLARARASI KIZILHAÇ KONGRESİ AKBAŞ MELTEM,Kayrın Neşe,Kilimci Güler Esma,Sadık Nazik,YILDIRIM GÜLAY,Satar Gülay,Öztürk N, Yayın Yeri: Lokman Hekim, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Google Scholar Özgün Makale 37 - Sivas Numune Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri Hasta Hakları Birimlerine Yapılan Başvuruların Son Bir Yıllık Dağılımı Erşan Erdal Etem, Yıldırım Gülay, Binici Başak, Kılıç Çağla, Yayın Yeri: Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Psikiyatri dizini Özgün Makale 38 - Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve algılanan iş stresi ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi Erşan E Erdal,YILDIRIM GÜLAY,DOĞAN Orhan,DOĞAN SELMA, Yayın Yeri: Anadolu Psikiyatri Derg, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 39 - Ahlaki Sıkıntı Türkiye de Sağlık Alanınnda gündeme gelmeyen bir boyut Yıldırım Gülay, Özden Dilek, Karagözoğlu Şerife, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Tıp dizini, ODİS, Türkiye Atıf Dizini,Doaj, İndex Copernicus, crossref, Özgün Makale 40 - CYTOTOXIC AND ANTIBACTERIAL ACTİVITY OF THE MIXTURE OF OLIVE OIL AND LIME CREAM IN VITRO CONDITIONS SÜMER ZEYNEP,YILDIRIM GÜLAY,SÜMER ERGÜN HALDUN,YILDIRIM ŞAHİN, Yayın Yeri: Afr J Tradit Complement Altern Med, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 41 - Opinions of intensive care professionals about futile treatment Özden Dilek,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY,Tabak Eda, Yayın Yeri: Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Türkiye Atıf Dizini, Tübitak Ulakbim Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 42 - Yoğun bakımda yapılacak bir şeyi kalmayan kanserli terminal dönem hastalara insanca bakım önerisi Uzuncu Halil Berkay, Buyruk Hüsniye, Alnak Ezgi, Yıldırım Gülay, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Tıp Dizini, ODİS, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Crossref Özgün Makale 43 - Intensive care nurses perception of futility Job satisfaction and burnout dimensions ÖZDEN DİLEK,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Nursıng Ethics, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 44 - Child abuse and neglect based on the information obtained from mothers and the factors affecting child abuse Altıparmak Saliha,YILDIRIM GÜLAY,YARDIMCI FİGEN,ERGİN DİLEK, Yayın Yeri: Anatolian Journal of Psychiatry, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 45 - The Relationship between Quality of Life and Social Support in homosexuals living in Izmir Turkey Altiparmak S., Bayik Temel A., Taner Gursoy S, Altiparmak O., Yildirim G, Yayın Yeri: Australian & New Zealand Journal of Public Health, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 46 - Tıbbi Bilgi Alma Bağlamında Uzun ve Kısa Metinli Bilgilendirilmiş Onam Formlarının Gönüllülerin Bilgilenme Düzeyine Katkısının Karşılaştırılması Bir Pilot Çalışma Yildirim Gulay, Kadioglu Selim, Alan Sultan, Altiparmak Saliha, Yayın Yeri: TAF Preventive Medicine Bulletin, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Indexed In EBSCOhostScopeMed TÜBİTAK Turkish Medical IndexAkademikDizinIndexScholar Scopus CAB Abstracts Global Health Database DOAJ IndexCopernicus Turk Medline (Pleksus) Google Scholar Özgün Makale 47 - The concept of Medical Ethics according to doctors andnurses and their demands from Ethicists in Turkey Yildirim G, Kadioglu S, Sumer H., Yayın Yeri: Pak J Med Sci, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 48 - Tıp öğrencilerinin yaşamın son dönemi ile ilgili tutumları Yıldırım Gülay, Aksu Murat, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Tıp Dizini, ODİS, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Crossref Özgün Makale 49 - Nidai nin Kitabı Manzume i Tıbb Paçacıoğlu Burhan, Yıldırım Gülay, Yayın Yeri: Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Index CopernicusTürkiye Atıf DiziniTürkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 50 - Abortus ve Etik Altıparmak Saliha, Çiçekçioğlu Meltem, Yıldırım Gülay, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Tıp dizini, ODİS, Türkiye Atıf Dizini,Doaj, İndex Copernicus, crossref, Özgün Makale 51 - Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Kız Öğrencilerin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Sağlık İnanışları ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Gerçek S., Duran Ö., Yıldırım G., Karayel H., Demirliçakmak H, Yayın Yeri: Meme Sağlığı Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: PubMed, Thomson Reuters, scopus, Cinahl, ebsco Host, DOAJ, proquest, index copernicus, ulakbi Özgün Makale 52 - Devlet Hastanesinde Çalışan Sağlık Personellerinin Hasta Haklarına İlişkin Bilgi Durumları DURAN ÖZLEM,YILDIRIM GÜLAY,Gerçek Sultan,Karaaslan M,Aydın G, Yayın Yeri: STED, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı, Özgün Makale 53 - Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları YILDIRIM GÜLAY,KADIOĞLU NURİ SELİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Tıp Dizini, ODİS, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Crossref Özgün Makale 54 - Galip Ata Ataç ın Tıp Fakültesi Kitabında Yer alan Osmanlı Dönemi Tıp Eğitimi Tarihçesi Bilgileri Yıldırım G., Kadıoğlu S., Uzel İ., Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Tıp Dizini, ODİS, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Crossref Özgün Makale 55 - Sivas ta Alternatif Üreme Yardımı Sunan Bir Geleneksel Ebe Yıldırım G., Kadıoğlu S., Yayın Yeri: Folklor Edebiyat Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: MLAFo/k/ore Bibliyography, Ulakbim,Türkologicsher Anzeiger Viyana Özgün Makale 56 - Sivas İli Ana çocuk Sağlığı Alile Planlaması Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Yıldırım G., Turaçlar N., Bakır A. ve Özdemir L., Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 57 - YILDIRIM GÜLAY,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,ÇINAR ZİYNET,ÖZVEREN HÜSNA, Yayın Yeri: Death Studies, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelere Verilen Eğitimin Yaşam Doyumu, Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Sosyo-Demografik Bilgilerle İlişkisi YILDIRIM GÜLAY,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,UÇUK SULTAN,DURAN AKSOY ÖZLEM,ERŞAN ETEM ERDAL (24.11.2018-26.11.2018), Yayın Yeri: V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Sivas Gureba Hastanesi Projesi YILDIRIM GÜLAY,YILMAZ SARPER,Aburşu Faruk (24.10.2018-28.10.2018), Yayın Yeri: 2.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Olan Annelere Verilen Eğitimin Yaşam Doyumu, Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarına Etkisi YILDIRIM GÜLAY,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,UÇUK SULTAN,DURAN AKSOY ÖZLEM,ERŞAN ETEM ERDAL (08.07.2018-10.07.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Sağlık Profesyonellerinin Obez Hastalara Karşı Tutumları ve Yaşanan Etik Sorunlar Işık Türkan,YILDIRIM GÜLAY (08.07.2018-10.07.2018), Yayın Yeri: 4th International Symposium on New Trends in Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Ulusal Hemşirelik derneklerinin etkinlıklerine bir bakış KARABEY TUBA,Zuhal Gülsoy,YILDIRIM GÜLAY (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Sağlık çalışanlarının ekip içerisindeki tutumlarının ekibin yönelim tipi yararlılık durumu ve motivasyon ile ilişkisinin belirlenmesi YILDIRIM GÜLAY,Polat Şenay,Aksaray Betül (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 5.Uluslararası 9. Ulusal Sivas Ebelik Öğrencileri kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Atılganlık Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık, Benlik Saygısı Ve Profesyonel Benlik Kavramı ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,SABANCIOĞULLARI SELMA,YILDIRIM GÜLAY (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: Uluslararası 9. Ulusal Sivas Ebelik Öğrencileri kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Lise öğrencilerine verilen kişisel hijyen eğitiminin öz benlik saygısı ve öz bakım üzerine etkisi: çocuk hakları boyutuyla değerlendirilmesi Karaca Elife,YILDIRIM GÜLAY (24.04.2018-26.04.2018), Yayın Yeri: 1.Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu Uluslararası ISBN: 9 - Yönelme yada kaçınma konusu olarak popüler tıp tarihi Keskin Utku,YILDIRIM GÜLAY,KADIOĞLU NURİ SELİM (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Birinci Milli Tıp Kongresinin Dönemin Basınına Yansımaları YILDIRIM GÜLAY,Teke Kemal Mehmet,ÖNER YALÇIN SİBEL (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - YILDIRIM GÜLAY (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Anadolu-Türk Darüşşifalarına bir Bakış YILDIRIM GÜLAY (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - YILDIRIM GÜLAY,KAYA NURDAN,ALTUNBAŞ NERMİN (11.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Ebelik Öğrencilerinde Özgecilik ve Empatik Eğilim İlişkisi ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY (29.06.2017-01.07.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Diyabet Hastalarına Sağlık İnanç Modeli Doğrultusunda Verilen Eğitimin Hastaların Sağlık İnancına Öz Etkilik Algısına ve Karar Verme Düzeyine Etkisi: Bakım Etiği Boyutuyla Aydoğar Merve,YILDIRIM GÜLAY (29.06.2017-01.07.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - The Relationship between the Support Needs and Pain-Fatigue Levels of Women Undergoing Postpartum YILDIRIM GÜLAY,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,SAYIN Neslihan (01.05.2017-04.05.2017), Yayın Yeri: 3rd Annual International Conferenceon Nursing Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Cinsel Yaşam ve Yaşam Kalitesi: Kontrasepsiyon Yöntemlerin Etkisi ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,YILDIRIM GÜLAY,DAĞLAR GÜLSEREN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararasi ve 8.Ulusal Ebelik Ogrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Sağlık Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Karar Verme ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişki YILDIRIM GÜLAY,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararasi ve 8.Ulusal Ebelik Ogrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Araştırma Etik Kurulları Araştırmanın Önünde Engel midir? YILDIRIM GÜLAY (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - İnfertilitenin psikososyal ve etik boyutu ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY (06.11.2016-09.11.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu na yapılan çalışma başvurularının değerlendirilmesi YILDIRIM GÜLAY (03.06.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Farklı İki Coğrafik Bölgede Yasayan Gebelerin Duygu İfadeleri ve Gebeliğe Uyum Durumları ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,CESUR BÜŞRA,Elias Zsuzsanna,Kayapınar Hatice Nur,Şekeroğlu Selda (26.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 23 - Ebe Adaylarının Psikolojik Dayanıklılık ve Öz Güven Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri ile İlişkisi ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,Sayın Neslihan (26.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 24 - Algoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Ağrıyla İlgili Etik Konulardaki Görüşleri YILDIRIM GÜLAY,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,GÜRSOY SİNAN,Özdemir Kol İclal (09.04.2015-12.04.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Onkofertilite ve etik Kanserli kadınlarda fertiliteprezervasyonu Bilgiç Dilek,DAĞLAR GÜLSEREN,YILDIRIM GÜLAY (09.04.2015-12.04.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Gebelerin anne sağlığı ve bebek bakımında fonksiyonel olmayan inanç ve uygulamalarının değerlendirilmesi DURAN ÖZLEM,CESUR BÜŞRA,YILDIRIM GÜLAY,Demirci F,Aslanpınar E (02.05.2013-04.05.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Ebelik Ögrenci Kongresi Ulusal Poster ISBN: 27 - Doğum eylemi sırasında yapılan geleneksel uygulamalar YILDIRIM GÜLAY,AĞAPINAR ŞAHİN SAFİYE (11.05.2011-14.05.2011), Yayın Yeri: VII Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Mersin Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Yaşamın sonuyla ilgili etik eğitiminin tıp öğrencilerinin yaşamın son dönemi ile ilgili tutumlarına etkisi Yıldırım G., Aksu M., Pınar Ş. (-), Yayın Yeri: 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu, Ankara Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 29 - Hemşirelerin Araştırmaya İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi YILDIRIM GÜLAY (-), Yayın Yeri: 14. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla Ulusal Poster ISBN: 30 - Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastane Etik İklimine Tutumları Karagozoglu S., Ozden D., Yildirim G. (-), Yayın Yeri: 14. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla Ulusal Poster ISBN: 31 - Alternatif tıp ile ilgili gazete haberlerinin değerlendirilmesi Polat G, Yıldırım G, Polat H. Hüseyin (-), Yayın Yeri: VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep Ulusal Poster ISBN: 32 - Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyleri ve Etkileyen faktörlerin Belirlenmesi Ertekin Pınar Ş., Yıldırım G., Duran Ö., Cesur B., Üstün Z., Güler E. (-), Yayın Yeri: 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. Samsun Ulusal Poster ISBN: 33 - Aile Hekimleri ve tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin tüberkülozlu hasta hakları ve sorumluluklarına bakışı Sivas İli örneğinde Aksu M., Yıldırım G., Özşahin SL., Ünal İ., Sümer H. (-), Yayın Yeri: Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 34 - Ahlaki Sıkıntı Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirliği Özden D., Yıldırım G., Karağözoğlu Ş., Bircan H. (-), Yayın Yeri: 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi.Uluslararası Katılımlı, İstanbul Ulusal Poster ISBN: 35 - Sağlık Profesyonellerinin Etik Kavramından Anladıkları ve Kuramsal Etik Çalışması Yapanlardan Bekledikleri Yıldırım G., Kadıoğlu S., Sümer H. (-), Yayın Yeri: V.Tıp Etiği Kongresi, Ankara Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - Doğanın Mucizesi Zeytinyağı - Sümer Z., Yıldırım G., Sümer H., Yıldırım Ş (-), Yayın Yeri: VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Antakya Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 37 - Nidai nin Manzume i Tıbb Kitabı Paçacıoğlu B., Yıldırım G. (-), Yayın Yeri: VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Antakya Ulusal Poster ISBN: 38 - Sivas Vilayeti Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası Yıldırım G., Üçer M (-), Yayın Yeri: Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - Sivas ta Tıp Tarihi İle Kırk Beş Yıl Müjgan Üçer YILDIRIM GÜLAY (-), Yayın Yeri: I. Uluslararası 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, Konya Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - Tıp ve Mühendislik Öğrencilerinin Hayvanların Öldürülmesi Hakkındaki Görüşleri Yıldırım G., Kadıoğlu S. (-), Yayın Yeri: II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 41 - Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Kız Öğrencilerin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Sağlık İnanışları ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Gerçek S., Duran Ö., Yıldırım G., Karayel H., Demirliçakmak H (-), Yayın Yeri: XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli Ulusal Poster ISBN: 42 - Devlet Hastanesinde Çalışan Sağlık Personellerinin Hasta Haklarına İlişkin Bilgi Durumları Duran Ö., Yıldırım G., Gerçek S., Karaarslan M., Aydın G. (-), Yayın Yeri: XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli Ulusal Poster ISBN: 43 - Sağlık Mesleklerinde İnisiyatif Kullanma Alan S., Kadıoğlu S., Yıldırım G. (-), Yayın Yeri: II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 44 - Galip Ata nın Tıp Eğitimi Tarihi Kitabı Yıldırım G., Kadıoğlu S., Uzel İ (-), Yayın Yeri: IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kayseri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 45 - Besim Ömer Paşa nın Gözünden 1912 Yılında Washington da Yapılan Uluslararası Kızılhaç Kongresi Akbaş M., Kayrın N., Güler EK., Nazik S., Satar G., Yıldırım G., Yılmaz N., Kadıoğlu S. (-), Yayın Yeri: Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kayseri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 46 - Sivas ta Alternatif Üreme Yardımı Sunan Bir Geleneksel Ebe Yıldırım G., Kadıoğlu S. (-), Yayın Yeri: IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 47 - Acil Serviste Hemşirelik Hizmetlerini Etkileyen Faktörler ve Hastaların Beklentilerinin Değerlendirilmesi YILDIRIM GÜLAY,Polat HH,Atalay M (-), Yayın Yeri: IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 48 - Geçmişten Günümüze Homeopati SÜMER ZEYNEP,YILDIRIM GÜLAY (-), Yayın Yeri: 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 49 - Hemşirelik Sürecinin Evrimsel Gelişimi YILDIRIM GÜLAY,Işık Türkan,AKBAŞ MELTEM (-), Yayın Yeri: 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Konferansı Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 50 - Kemoterapi Alan Hastaların Otonomi Düzeyleri Problem Çözme Becerileri ve İki Değişken Arasındaki İlişki ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,YILDIRIM GÜLAY,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,Önder Nesrin (-), Yayın Yeri: Günümüzde psikiyatri Hemşireliği: Yapı Taşları ve Yeni Ufuklar Konferansı dahilinde , "III. Uluslararası VII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 51 - The İdentification of The Opınıons and Belıefs of Health Professional about Psychiatric Diseases YILDIRIM GÜLAY,Erşan Erdal,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN (-), Yayın Yeri: 6th International Congress on Psychopharmacology & Internarional Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology konferansı Uluslararası Poster ISBN: 52 - Cerrahi kliniklerindeki hekim hemşire ve ebelerin aydınlatılmış onama ilişkin görüş ve uygulamalarının değerlendirilmesi Yıldırım G., Bilgin İ., Tokgöz H (-), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 53 - Exposure to Violence in Staff Members of Sivas Numune Hospital Erşan Erdal,YILDIRIM GÜLAY,Kılıç Çağla (-), Yayın Yeri: 5th International Congress on Psychopharmacology & Internarional Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology konferansı Uluslararası Poster ISBN: 54 - Distribution of Applications to the Patients Rights Council of Sivas Numune Hospital and State Hospitals of Ministry of Health for the last one year Erşan Erdal,YILDIRIM GÜLAY,Binici B,Kılıç Çağla (-), Yayın Yeri: 5th International Congress on Psychopharmacology & Internarional Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology konferansı Uluslararası Poster ISBN: 55 - Nurses attitudes towards futile treatment and practices a scale development study Yıldırım G., Karagözoğlu Ş., Özden D., Çınar Z., H Özveren (-), Yayın Yeri: European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) Annual Conference, Bochum Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 56 - Validity and reliability of the turkish version of the moral distress scale revised icu mds r in intensive care units Karagözoğlu Ş., Yıldırım G., Özden D., Çınar Z. (-), Yayın Yeri: European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) Annual Conference, Bochum Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 57 - Ağrı kliniğinde yatan hastaların algıladıkları ağrının uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Yıldırım G., Pınar Ş., Düger C., Altıparmak S., Gürsoy S., Mimaroğlu C (-), Yayın Yeri: 2. uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum Uluslararası Poster ISBN: 58 - Hastane etik ikliminin iş doyumuna etkisi ilişkisi Gün M., Yıldırım G., Ağapınar S. (-), Yayın Yeri: 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi, İzmir Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 59 - Manisa İl merkezinde evli kadınların aile planlaması ve düşüğe karşı tutumları ve etkileyen etmenler Altıparmak S., Yıldırım G. (-), Yayın Yeri: Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 60 - The ideas of intensive care unit doctors and nurses about futility care and treatment and the relationship between the work satisfaction and burnout level Özden D., Karagözoğlu Ş., Yıldırım G., Tabak E. (-), Yayın Yeri: European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference, İstanbul Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 61 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşamın Sonuna yönelik Uygulamalara Bakışı Yıldırım G., Aksu M (-), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa Uluslararası Poster ISBN: 62 - Tıbbi Bilgi Verme Bağlamında Uzun ve Kısa Metinlerin Karşılaştırması Yıldırım G., Alan S., Kadıoğlu S. (-), Yayın Yeri: Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 63 - Doğum Servislerine Başvuran Multipar Gebelerin Doğumun I ve II Evrelerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Işık K., Yıldırım G., Nur N., Gerçek S., Arkalı R. (-), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara Uluslararası Poster ISBN: 64 - RİA Kullanan Kadınların RİA Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Epsileli M., Yıldırım G., Arkali R., Nur N., Gerçek S (-), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Ankara Uluslararası Poster ISBN: 65 - Gebe Kadınların Gebelik Döneminde Cinsel İlişki ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Durukan G., Yıldırım G., Gerçek S., Arkalı R., Nur N. (-), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara Uluslararası Poster ISBN: 66 - RİA Taktıran Kadınların RİA Bırakma Nedenlerinin Belirlenmesi 4 Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Çelik M., Yıldırım G., Gerçek S., Arkalı R., Nur N. (-), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara Uluslararası Poster ISBN:
DERSLER Önlisans 2017-2018 Meslek etiği -Ameliyathane hizmetleri Türkçe 2 Önlisans 2017-2018 Meslek etiği- Optisyenlik Türkçe 2 Önlisans 2017-2018 Meslek etiği- Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik Türkçe 2 Önlisans 2017-2018 Meslek etiği-Optisyenlik ikinci öğretim Türkçe 2 Önlisans 2017-2018 Meslek etiği-Tıbbi dök. ve sek. ikinci öğretim Türkçe 2 Önlisans 2016-2017 MESLEKİ ETİK (AMELİYATHANE PROGRAMI) Türkçe 2 Önlisans 2016-2017 MESLEKİ ETİK (OPTİSYENLİK İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2016-2017 MESLEKİ ETİK (OPTİSYENLİK PROGRAMI BİRİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2016-2017 MESLEKİ ETİK (TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI BİRİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2016-2017 MESLEKİ ETİK (TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2015-2016 MESLEKİ ETİK (AMELİYATHANE PROGRAMI) Türkçe 2 Önlisans 2015-2016 MESLEKİ ETİK (AMELİYATHANE PROGRAMI) Türkçe 2 Önlisans 2015-2016 MESLEKİ ETİK (OPTİSYENLİK İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2015-2016 MESLEKİ ETİK (OPTİSYENLİK PROGRAMI BİRİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2015-2016 MESLEKİ ETİK (TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI BİRİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2015-2016 MESLEKİ ETİK (TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Mesleki Etik (Ameliyathane Programı) Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Mesleki Etik (Optisyenlik İkinci Öğretim) Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Mesleki Etik (Optisyenlik Programı Birinci Öğretim) Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Mesleki Etik (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Birinci Öğretim) Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Mesleki Etik (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı İkinci Öğretim) Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Mesleki Etik ( Optisyenlik İkinci Öğretim) Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Mesleki Etik (Ameliyathane Programı) Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Mesleki Etik (Optisyenlik Programı Birinci Öğretim) Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Mesleki Etik (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Birinci Öğretim) Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Mesleki Etik (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı İkinci Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2018-2019 EBELİK TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ECZACILIK TARİHİ VE ETİK Türkçe 2 Lisans 2018-2019 HEMŞİRELİK TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Klinik etik Türkçe 1 Lisans 2018-2019 Sağlık Yönetiminde Etik (birinci öğretim) Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Sağlık Yönetiminde Etik (ikinci öğretim) Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Ebelik tarihi ve meslek etiği Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Eczacılk tarihi ve etik Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Hemşirelik tarihi ve meslek etiği Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Klinik etik Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sağlık yönetimi ve etik Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Sağlık yönetimi ve etik- ikinci öğretim Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2016-2017 EBELİK ETİĞİ VE MESLEK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Eczacılık Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2016-2017 HEMŞİRELİK ETİĞİ VE MESLEK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 KLİNİK ETİK-İNSAN İNSANA İLİŞKİLER Türkçe 1 Lisans 2016-2017 SAĞLIK YÖNETİMİ VE ETİK (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SAĞLIK YÖNETİMİ VE ETİK (İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SEÇMELİ DERS (TIP ETİĞİ) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 SEÇMELİ DERS (TIP TARİHİ) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TIP TARİHİ VE ETİK Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ARAŞTIRMA ETİĞİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Eczacılık Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2015-2016 HEMŞİRELİK ETİĞİ VE MESLEK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 KLİNİK ETİK Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MESLEK ETİĞİ VE EBELİK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sağlık Yönetimi ve Etik (Birinci öğretim) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sağlık Yönetimi ve Etik (İkinci Öğretim) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 SEÇMELİ DERS (TIP ETİĞİ) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SEÇMELİ DERS (TIP TARİHİ) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Eczacılık Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Hemşirelik Etiği ve Meslek Tarihi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MESLEK ETİĞİ VE EBELİK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Araştırma Etiği Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Ebelik Etiği ve Meslek Tarihi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Eczacılık Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Klinik Etik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sağlık Yönetimi ve Etik 2 Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sağlık Yönetimi ve Etik 2 (İkinci Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sağlık Yönetimi ve Etik1 Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sağlık Yönetimi ve Etik1 (İkinci Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Seçmeli Ders (Tıp Etiği) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Seçmeli Ders (Tıp Tarihi) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Araştırma Etiği Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Ebelik Etiği ve Meslek Tarihi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Klinik Etik Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sağlık Yönetimi ve Etik 2 Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sağlık Yönetimi ve Etik1 Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Araştırma Etiği Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Ebelik Etiği ve Meslek Tarihi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Klinik Etik Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sağlık Yönetimi ve Etik1 Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Araştırma Etiği Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Ebelik Etiği ve Meslek Tarihi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Klinik Etik Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Sağlık Yönetimi ve Etik 2 Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Sağlık Yönetimi ve Etik1 Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Araştırma Etiği Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Ebelik Etiği ve Meslek Tarihi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Klinik Etik Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Sağlık Yönetimi ve Etik 2 Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Sağlık Yönetimi ve Etik1 Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Araştırma Etiği Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Ebelik Etiği ve Meslek Tarihi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Klinik Etik Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Sağlık Yönetimi ve Etik 2 Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Sağlık Yönetimi ve Etik1 Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Tıp Tarihi ve Etik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 Araştırma yöntemleri ve etik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Bilimsel yayın etiği Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık alan dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 BİLİM ETİĞİ (EBELİK PROGRAMI İÇERİSİNDE) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 EBELİKTE ETİK (EBELİK PROGRAMI İÇERİSİSİNDE) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ETİK YAKLAŞIM (HEMŞİRELİK PROGRAMI İÇİNDE) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 BİLİM ETİĞİ (EBELİK PROGRAMI İÇİNDE) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 HEMŞİRELİK ESASLARINDA ETİK Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 Bilim Etiği (Ebelik Programı içinde) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 Hemşirelik Esaslarında Etik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2012-2013 Bilim Etiği (Ebelik Programı içinde) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2011-2012 Ebelikte Etik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2010-2011 Ebelikte Etik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2009-2010 Ebelikte Etik Türkçe 2 Doktora 2018-2019 BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ Türkçe 2 Doktora 2017-2018 Bilimsel yayın etiği Türkçe 2 Doktora 2017-2018 Hemşirelik tarihi ve sosyolojik yapısı Türkçe 3 Doktora 2016-2017 HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ETİK YAKLAŞIM 2 (HEMŞİRELİK PROGRAMI İÇİNDE) Türkçe 2 Doktora 2016-2017 KLİNİK ETİK (EBELİK PROGRAMI İÇİNDE) Türkçe 2
ÖDÜLLER 2018 Lise öğrencilerine verilen kişisel hijyen eğitiminin öz benlik saygısı ve öz bakım üzerine etkisi: çocuk hakları boyutuyla değerlendirilmesi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2016 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2015 Kongreye yapılmış olan bilimsel katkı teşekkürü Türkiye Biyoetik Derneği Mesleki Dernekler , TÜRKİYE 2015 Rektörlüğü tarafından 29 yıllık hizmet teşekkürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2015 panel başkanlığı teşekkürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2014 Poster ödülü Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi Mesleki Dernekler , TÜRKİYE 2014 Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyona katkı teşekkürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2014 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2014 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2013 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2013 Türk Toraks Derneği Sözlü Bildiri Birinciliği Türk Toraks Derneği Mesleki Dernekler , TÜRKİYE 2013 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2012 Sivas Etik Derneği Sivil Toplum Kuruluşu , TÜRKİYE 2012 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2012 Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu , TÜRKİYE 2011 Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik teşekkürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2011 2. Uluslararası Katılımlı Tıbbi Etik Proje Yarışması GAZİ ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2010 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2010 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2010 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2009 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2009 II. Etik Bildirgeler Çalıştayı teşekkürü Türkiye Tabipler Birliği Mesleki Dernekler , TÜRKİYE 2008 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE 2004 Eğitimimde ve akademik etkinlik teşekkürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE