Prof.Dr. MELİH AKYOL


MAKALELER 1 - The effects of sun protection behaviours on actinic keratosis in older people BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ÖZPINAR SALİHA,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND CLINICAL INVENTION, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: İndex Copernicus, DOAJ Özgün Makale 2 - Clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of cutaneous leishmaniasis in Turkey UZUN SONER,GÜREL MEHMET SALİH,DURDU MURAT,AKYOL MELİH,FETTAHLIOĞLU KARAMAN BİLGE,AKSOY MUSTAFA,AYTEKİN SEMA,BORLU MURAT,DOĞAN İNAN ESRA,DOĞRAMACI ÇİĞDEM ASENA,KAPICIOĞLU YELDA,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,KAYA TAMER İRFAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZBEL YUSUF,TÖZ ÖZENS, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - Increased expressed emotion in patients with psoriasis BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,Albayrak Funda,KUĞU NESİM,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: NEUROPSYCHIATRY AND NEUROPSCHOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 4 - Rosacea is associated with thyroid autoimmunity: A case control study BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,Çam Selim,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: ACTA ENDOCRİNOLOGİCA, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - The effects of mometasone furoate and strontium chloride in a rat model of allergic rhinitis. ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Ear Nose Throat J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - EFFECTS OF STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE IN CAENORHABDITIS ELEGANS INDIVIDUALS AS A MODEL FOR SKIN AGING GÜNER RUKİYE,BERKSOY HAYTA SİBEL,Özpınar Necati,AKYOL MELİH,Tosun Mustafa,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OFPHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Özgün Makale 7 - Nanoteknolojinin dermatoloji alanında kullanımı BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: GÜNCEL DERMATOLOJİ DERGİSİ, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 8 - EFFECT OF MOMETASONE FUROATE AND STRONTIUM CHLORIDE ON ALLERGIC RHINITIS IN A RAT MODEL ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Ear, Nose and Throat Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - The reduction in inflammation and impairment in wound healing by using strontium chloride hexahydrate BERKSOY HAYTA SİBEL,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YILDIZ ESİN,HİSARCIKLIO MEHMET,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Changes emerging with calcineurin inhibition in Caenorhabditis Tosun Mustafa,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Blood mean platelet volume may be predictive for disease course in the cases with pemphigus vulgaris BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: BIOMEDICAL RESEARCH, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE AS A CANDIDATE MOLECULE FOR LONG TERM TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,DOĞAN ÖMER TAMER,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Indian Journal of Medical Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STRONTIUM ON THE RECOVERY OF EXPERIMENTAL SUBCONDYLAR MANDIBULAR FRACTURES BY USING A SPONGOSTAN AS A CARRIER DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,AKYOL MELİH,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: KBB Forum, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rats YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,BAHAR SEHER,CELASUN MUSTAFA GÜROL,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: TURKDERM, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 15 - BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ALDEMİR AYKUT,ÖZÇELİK SEDAT,UZUN AYLA, Yayın Yeri: DOD Clinical Case Reports, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi 16 - HİSTOPATHOLOGİCAL EVALUATİON OF THE EFFECT OF LOCALLY ADMİNİSTERED STRONTİUM ON HEALİNG TİME İN MANDİBULAR FRACTURES EXPERİMENTAL STUDY DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,ERDOĞAN MEHTAP,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Advances in Clinical and Experimental Medicine, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Strontium chloride hexahydrate as a candidate molecule for long-term treatment of allergic rhinitis ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,DOĞAN ÖMER TAMER,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Indian Journal of Medical Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year Prospective Study of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,HARMAN MEHMET,BÜLBÜL BASKAN EMEL,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,GENÇ YEŞER,GERCEKER TURK BENGÜ,ODYYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,GÜNAŞTI SÜHAN,BİLGİLİ SERAP GÜNEŞ,İLTER NİLSEL,FERAHBAŞ ERCİYES,SAVK EKİN,AFŞAR FATMA ŞULE,AYTEKİN SEMA,KAYA TAMER İRFAN,HAYTA SİBEL BE, Yayın Yeri: Acta Dermatovenerologica Croatica, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year ProspectiveStudy of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,HARMAN MEHMET,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,GENÇ YEŞER,GERÇEKER TÜRK BENGÜ,ODYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,GÜNAŞTI TOPAL SUHAN,GÜNEŞ BİLGİLİ SERAP,İLTER NİLSEL,FERAHBAŞ KESİKOĞLU AYTEN,BOZKURT ŞAVK EKİN,AFŞAR FATMA ŞULE,AYTEKİN SEMA,KAYA TAMER, Yayın Yeri: Acta Dermatovenerologica Croatica, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - A case of pseudoangioedema as a superior vena cava syndrome BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ARSLAN SULHATTİN,GÜMÜŞ CESUR,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Vaka Takdimi 21 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year Prospective Study of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,UZUN SONER,HARMAN MEHMET,İLTER NİLSEL,AKYOL MELİH,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,DURDU MURAT,SEÇKİN GENÇOSMANOĞLU DİLEK,ERDEM CENGİZHAN,BOZKURT ŞAVK EKİN,ODYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,ONSUN NAHİDE,GÜREL MEHMET SALİH,KAYA TAMER İRFAN, Yayın Yeri: ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu 2016 AKYOL MELİH,ALPER FATMA SİBEL,ATAKAN ZEHRA NİLGÜN,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,GÜRER MEHMET ALİ,KOÇ EROL,ONSUN NAHİDE,ÖZARMAĞAN GÜZİN,ŞENTÜRK NİLGÜN,YAYLI SAVAŞ, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Derleme Makale 23 - A Case of Pseudoangioedema As A Superior Vena Cava Syndrome BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ARSLAN SULHATTİN,GÜMÜŞ CESUR,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Editöre Mektup 24 - Metabolic syndrome may be an important comorbidity in patients with seborrheic dermatitis. İmamoğlu Betül,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Arch Med Sci Atheroscler Dis, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale 25 - Psychological factors and temperament effects on the treatment in psoriasis patients Kaya Özge,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Editöre Mektup 26 - Pain in heels Two cases with piezogenic pedal papules HAYTA EMRULLAH,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ŞAHİN ÖZLEM,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: International Journal of Case Reports and Images, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: PubShub Vaka Takdimi 27 - Evaluation of sleep quality in patients with psoriasis Fatma Biçici,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: TURKDERM, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - Supression of sweating in palmar hyperhydrosis with 5 strontium chloride hexahydrate AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL,Yasak Rukiye,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Dermatologic Therapy, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 29 - Strontium Chloride Can It Be a New Treatment Option for Ulcerative Colitis Topal Firdevs,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,TUZCU NEVİN,TUZCU MEHMET,ATASEVEN HİLMİ,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Biomed Research International, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Effect of Strontium Chloride on Experimental Bladder Inflammation in Rat Korgalı Esat,DÜNDAR GÖKÇE,Coşkun Açıkalın Kübra,AKYOL MELİH,TUTAR YUSUF,Ayan Semih,GÖKÇE GÖKHAN,GÜLTEKİN EMİN YENER, Yayın Yeri: International Scholarly Research Notices, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: HINARI Access to Research in Health Programmei,PubMed Central, Chemical Abstracts Service (CAS), Online Access to Research in the Environment (OARE)Open Access Journals Integrated Service System Project (GoOA)Primo Central Index Özgün Makale 31 - Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu AKYOL MELİH,ALPER FATMA SİBEL,ATAKAN ZEHRA NİLGÜN,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,GÜRER MEHMET ALİ,Koç Erol,ONSUN NAHİDE,ÖZARMAĞAN GÜZİN,ŞENTÜRK NİLGÜN,YAYLI SAVAŞ, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 32 - Case Report Onychomadesis A New Side Effect of Sodium Valproate Therapy in Children İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN,Adnan Ayvaz,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Archives of Neuropsychiatry, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Index copernicus Editöre Mektup 33 - Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi Uçar Selma,ÖZÇELİK SEDAT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Index copernicus Özgün Makale 34 - Cutaneous manifestations of Crimean Congo haemorrhagic fever morbilliform eruptions may reflect a favorable outcome and not low platelet levels AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ENGİN AYNUR,BERKSOY HAYTA SİBEL,Biçici Fatma, Yayın Yeri: European Journal of dermatology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup 35 - Prevalence of common and atypical melanocytic nevi in Turkish children AKYOL MELİH,Abuzer Gaffar Atlı,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet,Polat Murat, Yayın Yeri: European Journal of Dermatology, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 36 - Psoriasis Klimaterapi ÖZÇELİK SEDAT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 37 - A case with Listeria meningitis during administration of mycophenolate mofetil for pemphigus vulgaris AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ENGİN AYNUR,Gülay Özel Şahin, Yayın Yeri: JEADV, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 38 - Melanoma epidemiyolojisi AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Derleme Makale 39 - An unusual Koebner phenomenon secondary to PPD with pustular and arthropathic psoriasis Özel Şahin Gülay,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: European journal of dermatology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 40 - The incidence of Demodex folliculorum in patients with chronic kidney deficiency ÖZÇELİK SEMRA,SÜMER ZEYNEP,DEĞERLİ SERPİL,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,CANDAN FERHAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Parasitology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Thomson Reuters Özgün Makale 41 - Akne Vulgarisli olgulardan izole edilenkoagülaz negatif stafilokoklar ve propionobacterium acnes türlerininantibiyotik direnci. Altıoğlu Çiğ Filiz,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Derg, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 42 - Non acne dermatologic indications for systemic isotretinoin AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Am J Clin Dermatol, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 43 - The relationship between autologous serum skin test and thyroid antibodies in patient with chronic idiopathic urticaria EMRE SELMA,ÖZÇELİK SEDAT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Türkiye klinikleri journal of dermatology, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 44 - Sneddon s syndrome clinical and laboratory analysis of 10 cases BOLAYIR ERTUĞRUL,Abdülkerim Yılmaz,KUĞU NESİM,AKYOL MELİH,Aytekin Akyüz, Yayın Yeri: Acta medica Okayama, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 45 - KEÇECİ HULUSİ,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Neurological Sciences, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 46 - Granuloma annulare associated with prostate carcinoma AKYOL MELİH,KILIÇARSLAN HAKAN,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,EMRE SELMA, Yayın Yeri: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 47 - Sivas l Merkezindeki lkö retim Okullar nda Akne Vulgaris Prevalans Güldü Ahmet,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,marufihah Mehmet,Polat Murat, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 48 - The effects of vitamin E on the skin lipid peroxidation and the clinical improvement in vitiligo patients treated with PUVA AKYOL MELİH,ÇELİK VEYSEL KENAN,ÖZÇELİK SEDAT,Polat Murat,Mehmet Marufihah,Atilla Atalay, Yayın Yeri: Eur J Dermatol, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 49 - Acanthosis nigricans with atypical localization AKYOL MELİH,polat Murat,ÖZÇELİK SEDAT,ELAGÖZ ŞAHANDE,Marufihah Mehmet, Yayın Yeri: ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi 50 - Kangal hot spring with fish and psoriasis treatment ÖZÇELİK SEDAT,POLAT HASAN HÜSEYİN,AKYOL MELİH,YALÇIN ATA NEVZAT,ÖZÇELİK DERVİŞ,Mehmet Marufihah, Yayın Yeri: J Dermatol, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 51 - Elephantiasis Neuromatosa and Becker s Melanosis AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet,ELAGÖZ ŞAHANDE, Yayın Yeri: J Dermatol, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi 52 - AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet,ELAGÖZ ŞAHANDE, Yayın Yeri: Journal of Dermatology, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi
BİLDİRİLER 1 - Stronsiyumun ratlarda redyoterapiye bağlı gelişen cilt toksisitesinde koruyucu/tedavi edici etkisi- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,Bahar Seher,Celasun Mustafa Gürol,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: XXIII PROF DR LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Bir deri yaralanması modeli olarak Caenorhabditis Elegans bireylerinde stronsiyum ile ortaya çıkan değişiklikler Hengirmen İrem,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,Özpınar Necati,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: XXIII. Prof Dr Lütfü Tat Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Down sndromlu bir olguda elastozis perorans serpijinoza- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: V. DOD Dermatoloji Gündemi Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Parietal atrezik sefalosel Bir olgu BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ATALAR MEHMET HAYDAR,AKYOL MELİH (28.09.2016-02.10.2016), Yayın Yeri: EADV Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 5 - LATE ONSET ATOPIC DERMATITIS AND VITILIGO A CASE REPORT BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH (28.09.2016-02.10.2016), Yayın Yeri: EADV Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 6 - C elegans bireylerinde siklosporinin etkinliğini değerlendirilmesi Tosun Mustafa,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,Necati Özpınar,ÖZÇELİK SEDAT (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: Lütfü Tat Dermatoloji Simpozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Pemfigoid tedavisi AKYOL MELİH (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: Lütfü Tat Dermatoloji Simpozyumu Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 8 - Nanodermatoloji AKYOL MELİH (03.09.2015-06.09.2015), Yayın Yeri: DOD Gündemi (Eskişehir) Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 9 - Conventional therapies cyclosporin methotrexateConventional theapies acitretin phototherapy AKYOL MELİH (25.06.2015-26.06.2015), Yayın Yeri: KTÜ Faculty of Medicine and University of Bern Psoriasis Joint Meeting; Uluslararası Davetli konuşmacı ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Tıpta Uzmanlık 2015 Bir deri yaşlanması modeli olarak Caenorhabditis elegans bireylerinde kalsinörin inhibisyonu ile ortaya çıkan değişiklikler MUSTAFA TOSUN Tıpta Uzmanlık 2015 Bir deri yaralanması modeli olarak caenorhabditis elegans bireylerinde farklı stronsiyum konsantrasyonları ile ortaya çıkan değişiklikler İREM HENGİRMEN Tıpta Uzmanlık 2014 Rutin olarak dbUVB fototerapisi almakta olan Psoriasis vulgaris hastalarında serum 25(OH) D vitamini seviyesi ve ilgili parametrelerin değerlendirilmesi AYŞE GÜL AYGÜNEŞ Tıpta Uzmanlık 2013 Psikolojik faktörlerin ve mizacın psoriasis hastalarında tedaviye etkisi ÖZGE KAYA Tıpta Uzmanlık 2012 Seboreik dermatitli hastalarda metabolik sendrom parametrelerinin ve hormonal disfonksiyonun değerlendirilmesi FATMA BETÜL İMAMOĞLU Tıpta Uzmanlık 2011 Akne hastalarında şiddet skorlama yöntemleri ile yaşam kalitesi arasındaki korelasyon ELİF ÖZTÜRK Tıpta Uzmanlık 2011 Seboreik keratozun dermatoskopik görüntüleri ile histopatolojik alt tipleri arasında korelasyon RUKİYE YASAK Tıpta Uzmanlık 2010 Psoriasisli hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi FATMA BİÇİCİ Tıpta Uzmanlık 2009 Psoriyazis hastalarında duygu dışa vurumunun değerlendirilmesi SİBEL BERKSOY HAYTA Tıpta Uzmanlık 2009 Psoriasis hastalarında şiddet skorlama yöntemleri ile yaşam kalitesi arasındaki korelasyon G.FUNDA ALBAYRAK Tıpta Uzmanlık 2008 Alopesi areata patogenezinde serotoninin rolü GÜLAY ÖZEL ŞAHİN Tıpta Uzmanlık 2006 Sivas ilinde ilköğretim çağındaki çocuklarda common ve displastik nevus prevalansı ve anatomik bölgelere göre sayısal korelasyon ABUZER GAFFAR ATLI Tıpta Uzmanlık 2004 Kangal Balıklı Kaplıca'da psoriasis tedavisinin etkinliği ve psikolojik değişimler HASAN ÇAYIR Tıpta Uzmanlık 2004 Akne vulgarisli hastalara bakteri direnci FİLİZ ALTIOĞLU ÇİĞ Tıpta Uzmanlık 2001 Kronik ürtikerli olgularda prick test ve otolog serum deri testi sonuçlarının karşılaştırılması SEMİH KIZGIN Tıpta Uzmanlık 2001 Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında akne vulgaris prevalansı AHMET GÜLDÜ