Araştırma Görevlisi SEYİT AHMET ERTÜRK


MAKALELER 1 - HASBEK ZEKİYE,ÖZER HATİCE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ, Yayın Yeri: Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (English Edition), Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Evaluation of Myocardial Perfusion Imaging SPECT Parameters and Pharmacologic Stress Test with Adenosine Versus Coronary Angiography Findings: Are They Diagnostically Concordant? HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇAKMAKCILAR ALİ,GÜL İBRAHİM,YILMAZ AHMET, Yayın Yeri: Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Emerging Sourcescitation index Özgün Makale 3 - Does hepatic visualisation show residual/metastatic thyroid tissue in differentiated thyroid cancer? HASBEK ZEKİYE,GÜL SERDAR SAVAŞ,ÇİFTÇİ ESRA,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇAKMAKCILAR ALİ,DUMAN GÜLHAN,TURGUT BÜLENT, Yayın Yeri: Journal of Clinical and Analytical Medicine, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 4 - Is there diagnostic and prognostic importance of serum anti-p53 antibody level in lung cancer? HASBEK ZEKİYE,YÜCEL BİRSEN,DOĞAN ÖMER TAMER,BERK SERDAR,SARİ İSMAİL,SİLİĞ YAVUZ,ŞEKER MEHMET METİN,ERTÜRK SEYİT AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Is there diagnostic and prognostic importance ofserum anti-p53 antibody level in lung cancer? HASBEK ZEKİYE,YÜCEL BİRSEN,DOĞAN ÖMER TAMER,BERK SERDAR,Sarı İsmail,SİLİĞ YAVUZ,ŞEKER MEHMET METİN,ERTÜRK SEYİT AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Can We Predict the Sites of the Recurrence of Ovarian Cancer by F-18 FDG PET/CT Depending on CA-125 Level? TURGUT BÜLENT,ÇİFTÇİ ESRA,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇETİN BÜLENT,AKER ZEKİYE HANDAN,HASBEK ZEKİYE, Yayın Yeri: Current Medical Imaging Reviews, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Can We Predict the Sites of the Recurrence of Ovarian Cancer by F-18 FDG PET/CT Depending on CA-125 Level? TURGUT BÜLENT,ÇİFTÇİ ESRA,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇETİN BÜLENT,AKER ZEKİYE HANDAN,HASBEK ZEKİYE, Yayın Yeri: Current Medical Imaging Reviews, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Diagnostic importance of 18F-FDG PET/CT parameters and total lesion glycolysis in differentiating between benign and malignant adrenal lesions ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ,ERTÜRK SEYİT AHMET, Yayın Yeri: Nuclear Medicine Communications, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - F-18 FDG-PET/CT Imaging in Takayasu Arteritis HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇAKMAKCILAR ALİ,Çiçekli Emre (10.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: 8th BALKAN CONGRESS OF NUCLEAR MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Breast Metastasis in Follicular Thyroid Cancer Patient: ACase Report HASBEK ZEKİYE,DUMAN GÜLHAN,SARIAKÇALI BARIŞ,TOPÇU ÖMER,ERTÜRK SEYİT AHMET (10.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: 8th BALKAN CONGRESS OF NUCLEAR MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Primary Pericardial Malign Mesothelioma: A Case Report HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,KARADAYI ŞULE (10.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: 8th BALKAN CONGRESS OF NUCLEAR MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Is There Relationship Between ST2 Level and MyocardialPerfusion Scintigraphy in the Evaluation of MyocardialIschemia? ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇANDAR TUBA (10.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: 8th BALKAN CONGRESS OF NUCLEAR MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÖZER HATİCE,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ (13.10.2018-17.10.2018), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Adenozin ile YapılanFarmakolojik Stres Testinin Tanı Doğruluğundaki Yeri ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇAKMAKCILAR ALİ,GÜL İBRAHİM (11.04.2018-15.04.2018), Yayın Yeri: 30. ULUSAL Nükleer Tıp Kongresİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÖZER HATİCE,ERDİŞ EDA,YÜCEL BİRSEN,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ (11.04.2018-15.04.2018), Yayın Yeri: 30. ULUSAL Nükleer Tıp Kongresİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ile Non-invazivKardiyovasküler Risk Sınıflandırması ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇAKMAKCILAR ALİ,GÜL SERDAR SAVAŞ,YILMAZ AHMET (11.04.2018-15.04.2018), Yayın Yeri: 30. ULUSAL Nükleer Tıp Kongresİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Can we predict the sites of the recurrence of ovarian cancer by F-18 FDG PET/CT depending on CA-125 level? ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇETİN BÜLENT,AKER ZEKİYE HANDAN (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 1619-7070 10 - COMPARISON OF GFR ESTIMATION BY CKD-EPI, CG, MDRD AND GFR MEASURING BY Tc-99m DTPA HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ,TURGUT BÜLENT (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 1619-7070 11 - CAN WE PREDICT THE SITES OF THE RECURRENCE OF TUBA-OVARIAN CANCER BY F18-FDG PET/CT DEPENDING ON CA-125 LEVEL? ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇETİN BÜLENT,AKER ZEKİYE HANDAN,HASBEK ZEKİYE (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - DIAGNOSTIC IMPORTANCE OF 18F-FDG PET/CT PARAMETERS AND TOTAL LESION GLYCOLYSIS (TLG) IN DIFFERENTIATING BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT ADRENAL LESIONS ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ,ERTÜRK SEYİT AHMET (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ,ERTÜRK SEYİT AHMET (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Comparision of GFR Estimation by CKD-EPİ, C G, MDRDand GFR Measuring by Tc-99m DTPA HASBEK ZEKİYE,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ,TURGUT BÜLENT (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Thyroid Cancer and Galectin-3 HASBEK ZEKİYE,DUMAN GÜLHAN,ÇANDAR TUBA,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇAKMAKCILAR ALİ (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Can We Predict the Sites of the Recurrence of TubaOvarian Cancer by F18-FDG PET/CT Depending on CA-125Level? ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇETİN BÜLENT,AKER ZEKİYE HANDAN (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Obezite ve Diabetes Mellitus ile Diferansiye Tiroid Kanserleri Arasındaki İlişki ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,DUMAN GÜLHAN,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ (15.05.2017-19.05.2017), Yayın Yeri: 29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - TUBO-OVARYEN KANSERLERDE CA-125 SEVİYELERİNE GÖRE F-18 FDG PET/BT İLE METASTAZ LOKALİZASYONUNU SAPTAYABİLİR MİYİZ? TURGUT BÜLENT,ÇİFTÇİ ESRA,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇETİN BÜLENT,HASBEK ZEKİYE (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - OBEZİTE VE DİABETES MELLİTUS İLE DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,DUMAN GÜLHAN,TURGUT BÜLENT,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: Türkiye Nükleer Tıp Derneği 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2017, Regnum Karya Kongre Merkezi, ANTALYA. Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇİFTÇİ ESRA,ÇAKMAKCILAR ALİ,TURGUT BÜLENT (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: Türkiye Nükleer Tıp Derneği 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2017, Regnum Karya Kongre Merkezi, ANTALYA. Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - TUBO-OVARYAN KANSERLERDE SERUM CA-125 SEVİYESİNE GÖRE F-18 FDG PET/BT İLE METASTAZ LOKALİZASYONUNU SAPTAYABİLİR MİYİZ? ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇETİN BÜLENT,AKER ZEKİYE HANDAN,HASBEK ZEKİYE (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: Türkiye Nükleer Tıp Derneği 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2017, Regnum Karya Kongre Merkezi, ANTALYA. Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - BENİGN VE MALİGN ADRENAL KİTLELERİN AYIRIMINDA KONVANSİYONEL F-18 FDG PET/BT PARAMETRELERİNİN VE TOTAL LEZYON GLİKOLİZİSİN DİAGNOSTİK ÖNEMİ ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ,ERTÜRK SEYİT AHMET (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: Türkiye Nükleer Tıp Derneği 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2017, Regnum Karya Kongre Merkezi, ANTALYA. Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - TUBO-OVARYAN KANSERLERDE CA-125 SEVİYESİNE GÖRE F18 FDG PET/BT İLE METASTAZ LOKALİZASYONU SAPTAYABİLİR MİYİZ? TURGUT BÜLENT,ÇİFTÇİ ESRA,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇETİN BÜLENT,HASBEK ZEKİYE (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - BENİGN VE MALİGN ADRENAL KİTLELERİN AYIRIMINDA KONVANSİYONEL 18F-FDG PET/BT PARAMETRELERİNİN VE TOTAL LEZYON GLİKOLİZİSİN DİAGNOSTİK ÖNEMİ ÇİFTÇİ ESRA,TURGUT BÜLENT,ÇAKMAKCILAR ALİ,ERTÜRK SEYİT AHMET (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - RENAL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE C G, MDRD VE CKD-EPI YÖNTEMLERİYLE HESAPLANAN GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZININ TC-99M DTPA İLE ÖLÇÜLEN ÇİFT SERUM ÖRNEKLEMELİ GFR YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ERTÜRK SEYİT AHMET,HASBEK ZEKİYE,ÇAKMAKCILAR ALİ,TURGUT BÜLENT (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - IS THERE DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC IMPORTANCE OF SERUM ANTI-P53 ANTIBODY LEVEL IN LUNG CANCER? HASBEK ZEKİYE,TURGUT BÜLENT,DOĞAN ÖMER TAMER,YÜCEL BİRSEN,BERK SERDAR,ERTÜRK SEYİT AHMET (15.10.2016-19.10.2016), Yayın Yeri: ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - DOES THE TIME OF WHOLE BODY SCAN AFFECT TO PSYSIOLOGICAL HEPATIC VISUALIZATION AFTER RADIOIODINE REMNANT ABLATION? HASBEK ZEKİYE,GÜL SERDAR SAVAŞ,TURGUT BÜLENT,ERTÜRK SEYİT AHMET,ÇAKMAKCILAR ALİ (15.10.2016-19.10.2016), Yayın Yeri: ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: