Doç.Dr. DERYA GÜLİZ MERT


MAKALELER 1 - The influence of quercetin on recognition memory and brain oxidative damage in a ketamine model of schizophrenia MERT DERYA GÜLİZ,TURGUT NERGİZ HACER,ARSLANBAŞ EMRE,GÜNGÖR HÜSEYİN,KARA HAKİ, Yayın Yeri: PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Potential Risk Factors Increasing the Severity of Sexual Dysfunction in Women with Fibromyalgia HAYTA EMRULLAH,MERT DERYA GÜLİZ, Yayın Yeri: Sexuality and Disability, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - Potential Risk Factors Increasing the Severity of Sexual Dysfunction in Women with Fibromyalgia HAYTA EMRULLAH,MERT DERYA GÜLİZ, Yayın Yeri: Sexuality and Disability, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 4 - Childhood trauma and general cognitive ability: Roles of minimization/denial and gender MERT DERYA GÜLİZ,KELLECİ MERAL,YILDIZ ESENGÜL,MIZRAK ALİ,KUĞU NESİM, Yayın Yeri: Psychiatry Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - The effects of depression and anxiety levels on the status of recovery in patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss MERT DERYA GÜLİZ,DURMUŞ KASIM,KELLECİ MERAL,DOĞAN KARATAŞ TUĞBA,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: ENT Updates, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 6 - Hypovitaminosis D according to psychiatric diagnosis groups: A study with control group MERT DERYA GÜLİZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - İntravitreal Enjeksiyon Geçiren HastalardaKaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,MERT DERYA GÜLİZ,ERMAN BOZALİ,DURSUN FEYZA GÜLEÇ,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYŞEN, Yayın Yeri: MN Oftalmoloji, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - HAYTA EMRULLAH,MERT DERYA GÜLİZ,AYDINKAL SEMİZ ESRA,HİZMETLİ SAMİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Mean platelet volume in bipolar disorder the search for an ideal biomarker MERT DERYA GÜLİZ,TERZİ HATİCE, Yayın Yeri: Neuropsychiatric Disease and Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Factors associated with suicide attempts in patients with bipolar disorder type I MERT DERYA GÜLİZ,KELLECİ MERAL,MIZRAK ALİ,SEMİZ MURAT,ORAN DEMİR MERAL, Yayın Yeri: psychiatria danubina, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Effect of black mulberry Morus nigra extract treatment on cognitive impairment and oxidative stress status of d galactose induced aging mice TURGUT NERGİZ HACER,MERT DERYA GÜLİZ,KARA HAKİ,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN,ARSLANBAŞ EMRE,TEPE BEKTAŞ,GÜNGÖR HÜSEYİN,YILMAZ NEŞE,TUNCEL NECATİ BARIŞ, Yayın Yeri: Pharmaceutical Biology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Perspectives on reasons of medication nonadherence in psychiatric patients MERT DERYA GÜLİZ,TURGUT NERGİZ HACER,KELLECİ MERAL,SEMİZ MURAT, Yayın Yeri: Patient Preference and Adherence, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Effect of Capparis spinosa L on cognitive impairment induced by D galactosein mice via inhibition of oxidative stress TURGUT NERGİZ HACER,KARA HAKİ,ARSLANBAŞ EMRE,MERT DERYA GÜLİZ,TEPE BEKTAŞ,GÜNGÖR HÜSEYİN, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - A case of manic delirium MERT DERYA GÜLİZ,KAVAKCI ÖNDER,SEMİZ MURAT,KUĞU NESİM,YÖNEL ECE, Yayın Yeri: Journal of Mood Disorders, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi 15 - Genel Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğu ve İlişkili Sosyokültürel Parametrelerin Değerlendirilmesi MERT DERYA GÜLİZ,ERBERK ÖZEN NURPER, Yayın Yeri: klinik psikiyatri dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Çocukluk çağı travmalarının şizofrenide negatif ve pozitif belirtilere etkisi MERT DERYA GÜLİZ (15.10.2018-18.10.2018), Yayın Yeri: Psikiyatri Akademisi İnteraktif Eğitim Kongresi 2018 Ulusal ISBN: 2 - Farelerde lipopolisakkaridle indüklenen anksiyete ve depresyon benzeri davranış modelinde yeni bir nöron koruyucu molekül olan fisetinin etkisinin araştırılması MERT DERYA GÜLİZ,GÜNGÖR HÜSEYİN (02.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - İntoksikasyon ile intihar girişiminde bulunan depresyon hastalarında eştanı ve klinik özellikleri EPÖZDEMİR AYFER,MERT DERYA GÜLİZ (21.09.2018-23.09.2018), Yayın Yeri: Kapakdokya Toksikoloji Sempozyumu, KAPATOKS 2018 Ulusal ISBN: 4 - Şizofreni bozukluğunda çölyak hastalığı MERT DERYA GÜLİZ (14.09.2018-15.09.2018), Yayın Yeri: 15. Anadolu Gastroenteroloji Günleri Ulusal ISBN: 5 - DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ACUTE DYSTONIC REACTIONS IN PATIENTS ADMITTED TO THE EMERGENCY SERVICE WITH COMPLAINTSOF MUSCLE SPASMS IN THE HEAD AND NECK REGION: CASE REPORTS MERT DERYA GÜLİZ (19.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 5th ıntercontinental Emergency Medicine and 5th International Critical Care and Emergency Medicine Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Ardışık Olarak İntravitreal Enjeksiyon Yapılan Hastalarda Anksyete Skorunun Değerlendirilmesi Kılıç Emre,DURSUN AYHAN,MERT DERYA GÜLİZ,VURAL ÖZEÇ AYŞE,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR (24.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: TOD 51. Ulusal KOngresi Ulusal ISBN: 7 - MORUS NİGRA L EKSTRAKTININ D GALAKTOZ İLE İNDÜKLENEN YAŞLI FARELERDE KOGNİTİF BOZUKLUK VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ TURGUT NERGİZ HACER,MERT DERYA GÜLİZ,KARA HAKİ,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN,ARSLANBAŞ EMRE,TEPE BEKTAŞ,GÜNGÖR HÜSEYİN,TUNCEL NECATİ BARIŞ (07.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: 23.Ulusal Farmakoloji Kongresi Ulusal ISBN: 8 - Lonicera caprifolium L attenuates cognitive impairment induced by D galactose in mice via inhibition of oxidative stress KARA HAKİ,TURGUT NERGİZ HACER,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN,MERT DERYA GÜLİZ,TEPE BEKTAŞ,ARSLANBAŞ EMRE,GÜNGÖR HÜSEYİN (09.09.2014-12.09.2014), Yayın Yeri: 5th International Congresson Cell Membranes andOxidative Stress:Focus on Calcium Signalingand TRP Channels Uluslararası ISBN: 9 - EVALUATION OF ANXIETY SCORES IN PATIENTSUNDERWENT INTRAVITREAL INJECTIONS DURSUN AYHAN,VURAL ÖZEÇ AYŞE,MERT DERYA GÜLİZ,GULAÇ DURSUN FEYZA,TOKER MUSTAFA İLKER,ERDOĞAN HAYDAR,ARICI MUSTAFA KEMAL,TOPALKARA AYSEN (04.09.2014-07.09.2014), Yayın Yeri: 2014 EVRS Congress-Porto Uluslararası ISBN: 10 - 10 Soruda EMDR Mekanizması ve Çeşitli Patolojilerde Kullanımı KAVAKCI ÖNDER,MERT DERYA GÜLİZ (10.04.2013-13.04.2013), Yayın Yeri: TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Ulusal ISBN: 11 - Demans ve Alzheimer Hastalığı MERT DERYA GÜLİZ (16.03.2013-17.03.2013), Yayın Yeri: 2. Cumhuriyet Tıp Günleri Ulusal ISBN: 12 - Araştırma Görevlilerinde Cinsel İşlevin Tükenmişlik İşe Bağlı gerginlik ve İş Doyum Düzeyleri ile İlişkisi MERT DERYA GÜLİZ,KAVAKCI ÖNDER,KUĞU NESİM (09.10.2012-13.10.2012), Yayın Yeri: 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ulusal ISBN: 13 - Genel Psikiyatri Polikliniginde Depresyon veya Anksiyete Bozuklugu Tanisi Alan Hastalarda Intihar Dusuncesi Yayginligi ve Bu Tanilarin intihar Dusuncesi ile Iliskisi MERT DERYA GÜLİZ,ALPASLAN AHMET HAMDİ (26.10.2011-30.10.2011), Yayın Yeri: 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ulusal ISBN: 14 - Kırıkkale İl Genelinde Ergen Yaş Grubundaki Okul Çocuklarında Madde Kullanımı ERBERK ÖZEN NURPER,HIZEL BÜLBÜL SELDA,MERT DERYA GÜLİZ,ÖZÇALIK AYŞEGÜL,YÜKSEL SERHAT (01.07.2009-04.07.2009), Yayın Yeri: XVI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Ulusal ISBN: 15 - İşlem Belleği İşlevi Sırasında Otonom Sinir Sistemi Aktivitesi Değişiklikleri YÜKSEL SERHAT,ÖZDEMİR HATİCE,MERT DERYA GÜLİZ,ERBERK ÖZEN NURPER,KOÇAK ORHAN MURAT,DOĞRU MEHMET TOLGA (14.10.2008-19.10.2008), Yayın Yeri: 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu Ulusal ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLAR Türkçe 1 Lisans 2018-2019 CİNSEL YÖNELİM SORUNLARI Türkçe 1 Lisans 2018-2019 İNTİHAR, KENDİNE ZARAR VERME Türkçe 1 Lisans 2018-2019 KOGNİTİF BOZUKLUKLAR (DEMANS, DELİRYUM) Türkçe 1 Lisans 2018-2019 KOGNİTİF BOZUKLUKLAR (DEMANS, DELİRYUM) Türkçe 1 Lisans 2018-2019 PSİKİYATRİYE GİRİŞ VE ÖYKÜ ALMA Türkçe 1 Lisans 2017-2018 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 CİNSEL YÖNELİM SORUNLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-DUYUM VE ALGILAMA Türkçe 2 Lisans 2017-2018 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-GÜDÜLENME Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-GÜNLÜK YAŞAMINIZDA GÜDÜ VE HEYECANLAR Türkçe 2 Lisans 2017-2018 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİF BOZUKLUĞU Türkçe 1 Lisans 2017-2018 İNTİHAR, KENDİNE ZARAR VERME Türkçe 1 Lisans 2017-2018 KOGNİTİF BOZUKLUKLAR (DEMANS, DELİRYUM) Türkçe 1 Lisans 2016-2017 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLAR Türkçe 1 Lisans 2016-2017 CİNSEL YÖNELİM SORUNLARI Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Davranış bilimleri-Duyum ve algılama Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Davranış bilimleri-güdülenme Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Günlük yaşamda güdü ve heyecanlar Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İNTİHAR, KENDİNE ZARAR VERME Türkçe 1 Lisans 2016-2017 KOGNİTİF BOZUKLUKLAR (DEMANS, DELİRYUM) Türkçe 1 Lisans 2016-2017 PSİKİYATRİYE GİRİŞ VE ÖYKÜ ALMA Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Acil psikiyatri hastasına klinik yaklaşım Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Cinsel işlev bozuklukları Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Cinsel yönelim sorunları Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Davranış bilimleri-duyum ve algılama Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Davranış bilimleri-güdülenme Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Davranış bilimleri-günlük yaşamınızda güdü ve heyecanlar Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Davranış bilimleri-kişilik ve cinsellik Türkçe 2 Lisans 2015-2016 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİF BOZUKLUĞU Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu Türkçe 1 Lisans 2015-2016 İntihar, kendine zarar verme Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Kognitif bozukluklar (demans, deliryum) Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Psikanalitik kurama giriş Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Psikiyatriye giriş ve öykü alma Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Acil psikiyatri Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Cinsel işlev bozuklukları Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Çocuk ruh sağlığı Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Davranış bilimleri- kendini tanıma Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Davranış bilimleri-bellek Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Davranış bilimleri-bilim-bilimsel araştırma Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Davranış bilimleri-kişilik ve cinsellik Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Davranış bilimleri-kültür ve aile Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Davranış bilimleri-Ruhsal cinsel ve ruhsal toplumsal gelişim Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Psikanalitik kurama giriş Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Psikiyatriye giriş Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Psikiyatriye giriş ve öykü alma Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Acil psikiyatri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Cinsel işlev bozukluklar Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Çocuk ruh sağlığı Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Davranış bilimleri- kişilik ve cinsellik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Davranış bilimleri- ruhsal cinsel ve ruhsal toplumsal gelişim Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Davranış bilimleri-canlı davranış düzeyleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Davranış bilimleri-davranış bilimlerine giriş ve sistem kavramı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Davranış bilimleri-kendini tanıma Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Davranış bilimleri-kültür ve aile Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Organik ruhsal bozukluklar Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Psikanalitik kurama giriş Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Psikiyatriye giriş ve öykü alma Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Psikofarmakoloji Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Cinsel işlev bozuklukları Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Davranış bilimleri- kişilik ve cinsellik Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Davranış bilimleri-davranış bilimlerine giriş ve sistem kavramı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Davranış bilimleri-kültür ve aile Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Davranış bilimleri-ruhsal cinsel ve ruhsal toplumsal gelişim Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Hasta-hekim ilişkisi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Organik ruhsal bozukluklar Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Psikanalitik kurama giriş Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Psikiyatriye giriş ve öykü alma Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Psikofarmakoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans-psikopatoloji Türkçe 42 Yüksek Lisans 2012-2013 Acil psikiyatri Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Çocuk ruh sağlığı Türkçe 1