Araştırma Görevlisi İSMAİL KAYA


MAKALELER 1 - Comparison of the Effects of Contractubex Gel and Benzothiazole After Topical Application in an Experimental Model of Epidural Fibrosis in Rats BOZKURT HÜSEYİN,ÇİÇEK BOZKURT EMEL,ÖZPINAR HÜLYA,ARAÇ DENSEL,KAYA İSMAİL,ÖZER HIDIR,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN, Yayın Yeri: World Neurosurgery, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Comparison of the Effects of Contractubex Gel and Benzothiazole After Topical Application in an Experimental Model of Epidural Fibrosis in Rats BOZKURT HÜSEYİN,BOZKURT ÇİÇEK EMEL,ÖZPINAR HÜLYA,ARAC DENSEL,KAYA İSMAİL,ÖZER HIDIR,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN, Yayın Yeri: World Neurosurgery, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - The role of triangular vertebral canal shape in surgical management of patients with lumbar spinal stenosis: a cross-sectional study BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL,ÖZTOPRAK BİLGE, Yayın Yeri: Turkish Neurosurgery, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Comparison of the Effects of Contractubex Gel and Benzothiazole After TopicalApplication in an Experimental Model of Epidural Fibrosis in Rats BOZKURT HÜSEYİN,BOZKURT EMEL ÇİÇEK,ÖZPINAR HÜLYA,ARAÇ DENSEL,KAYA İSMAİL,ÖZER HIDIR,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN, Yayın Yeri: WORL NEUROSURGERY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Comparision of the effects of contractubex gel and benzothiazole after topical application in an experimental model of epidural fibrosis in rats BOZKURT HÜSEYİN,Bozkurt Emel Çiçek,ÖZPINAR HÜLYA,ARAÇ DENSEL,KAYA İSMAİL,Özer Hıdır,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN, Yayın Yeri: World Neurosurgery, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Spinal kord stimülatörü uygulamasında cerrahi teknik ve endikasyonlar BOZKURT HÜSEYİN,DENSEL ARAÇ,KAYA İSMAİL, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 7 - Hipofiz adenomlarında transsfenoidal mikrocerrahinin endokrinolojik kür üzerine etkisi DENSEL ARAÇ,BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL,MEHMET ERKAN ÜSTÜN, Yayın Yeri: BOZOK TIP DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Spinal Kord Stimülatörü UygulamasındaCerrahi Teknik ve Endikasyonlar BOZKURT HÜSEYİN,ARAÇ DENSEL,KAYA İSMAİL, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 9 - HİPOFİZ ADENOMLARINDA TRANSSFENOİDALMİKROCERRAHİNİN ENDOKRİNOLOJİK KÜRÜZERİNE ETKİSİ ARAÇ DENSEL,BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL,ÜSTÜN MEHMET ERKAN, Yayın Yeri: BOZOK TIP DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Spinal Kord Stimülatörü UygulamasındaCerrahi Teknik ve Endikasyonlar BOZKURT HÜSEYİN,ARAÇ DENSEL,KAYA İSMAİL, Yayın Yeri: TÜRKİYE KLİNİKLERİ, J Neurosurg-Special Topics, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 11 - Comparison of the Effects of Contractubex® Gel and Benzothiazole after Topical Application in an Experimental Model of Epidural Fibrosis in Rats BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL,ÇİÇEK BOZKURT EMEL,ÖZPINAR HÜLYA,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN,DENSEL ARAÇ,ÖZER HIDIR, Yayın Yeri: World Neurosurgery, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Unusual case of paravertebral schwannoma KAYA İSMAİL,BOZKURT HÜSEYİN (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: Türk nöroşirürji derneği 31. bilimsel kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Chondromyxoid fibroma of lumbar vertebrae: Case report and literature review KAYA İSMAİL,BOZKURT HÜSEYİN,ÖZÜM ÜNAL,EĞİLMEZ HATİCE REYHAN (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: Türk nöroşirürji derneği 31. bilimsel kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Anteriyor odontoid vida ile fiksasyon BOZKURT HÜSEYİN,ÖZÜM ÜNAL,KAYA İSMAİL,CANBOLAT ÇAĞRI,Irmak Ayşegül (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: Türk nöroşirürji derneği 31. bilimsel toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Lumbar Spinal Stenosis and Lumbar Spine Configuration BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL,ÖZTOPRAK İBRAHİM,ÖZTOPRAK BİLGE (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Down sendromlu yenidoğanda spontan kafa içi apse BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL,ÖZÜM ÜNAL (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Yeni doğanda spontan bilateral kronik subduralhematom cerrahisi sonrası subdural ampiyem BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL,KARADAĞ ÖZEN (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - İnflamatuar psödotümör olgusu ÖZÜM ÜNAL,SÖYLEMEZ BURÇAK,BOZKURT HÜSEYİN,KAYA İSMAİL (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Derneji 30. Bilimsel Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Kafa içi anevrizma ameliyatı deneyimimiz ÖZÜM ÜNAL,SÖYLEMEZ BURÇAK,BOZKURT HÜSEYİN,CANBOLAT ÇAĞRI,KAYA İSMAİL,Irmak Ayşegül (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - SIRA DIŞI BİR SERVİKAL YARALANMA OLGUSU SÖYLEMEZ BURÇAK,KAYA İSMAİL,CANBOLAT ÇAĞRI,KILINÇ SEYRAN,ÖZÜM ÜNAL (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: Türk Nöroşirürji Derneği 29. bilimsel kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: