Telefon: 0 346 219 1156
Belgegeçer: 0 346 219 1155
 Cumhuriyet Tıp Dergisi (Cumhuriyet Medical Journal) web sayfası değişikliği

Duyuru Başlangıç Tarihi : 22.09.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 03.04.2020

 Cumhuriyet Tıp Dergisi (Cumhuriyet Medical Journal) web sayfası 

"dergipark.gov.tr/cmj" olarak değiştirilmiştir. Bu adresten ulaşım sağlanabilir...