Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 Patoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr.Handan AKER'in Endometriyum Patolojisi kitabı Nobel Tıp Kitapevleri tarafından yayımlanmıştır

 Patoloji pratiğinde büyük yer tutan endometriyal küretaj ve biyopsi materyallerine yaklaşımda ve raporlamada patoloji araştırma görevlileri ve uzmanlarına yardımcı olacak geniş kapsamlı bir eser.

Endometriyum için Hocamız Prof. Dr. Handan Aker'in hazırlamış olduğu bu kitap yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde normal endometriyum kolay hatırlanması amacıyla maddeler halinde yazılmış, patolojiyi yansıtan diğer bölümlerde ise düz metin tercih edilmiştir. Bu bölümlerde kullanılan resimlerin hepsi anabilim dalımızda Hocamızın hazırladığı kendi koleksiyonuna aittir.