Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefleri Güncelleme-Program İçeriği ve UÇEP 2014’ü Değerlendirme Çalıştayı

“Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefleri Güncelleme-Program İçeriği ve UÇEP 2014’ü Değerlendirme Çalıştayı” Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanları, Anabilim Dalı Başkanları yada yerlerine görevlendirecekleri eğitim sorumluları, Dönem Koordinatörleri, çeşitli sınıflardan öğrenciler, SCÜTF mezunu olan ve olmayan araştırma görevlileri gibi iç paydaşların yanı sıra Sivas Tabip Odası, İl Sağlık Müdürü , kamu hastanelerinden sorumlu sağlık müdür yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetlerinden sorumlu sağlık müdür yardımcısı, Halk Sağlığından sorumlu sağlık müdür yardımcısı ve ilgili müdürlükler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,  Eczacılık Fakültesi Dekanlığı  ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Numune Hastanesi Başhekimliği gibi dış paydaşların katılımı ile 21 Ocak 2019 Pazartesi günü, Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir. Saygı ve İstiklal Marşının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin açılış konuşmasının gerçekleştirmiştir. Toplantının ilk oturumunda Tıp Fakültesinin Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefleri gözden geçirilmiş, güncellemeler yapılmıştır. İkinci oturumunda ise Tıp Eğitimi Programı genel hatları ile değerlendirilmiş olup, son oturumda UÇEP 2014 “Semptomlar / Durumlar Listesi” incelenmiş ve UÇEP 2020’ye temel teşkil edilecek önerilerde bulunulmuştur. Çalıştay katılım ve teşekkür belgelerinin taktimi ile sonlanmıştır.