Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 Tıp Fakültesi Sinir Bilimleri Eğitimi Programı Değerlendirme Çalıştayı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği program değerlendirme faliyetleri kapsamında, Sinir Bilimleri Eğitimi Programı Değerlendirme Çalıştayı 28 Ekim 2019 Pazartesi Tıp Fakültesi Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay Kaliforniya Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık TİHAN'ın moderatörlüğünde, Pediatrik Nörolog Prof. Dr. Müjgan SÖNMEZ'in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya;

-Fizyoloji
-Biyofizik
-Beyin ve Sinir Cerrahi
-Nöroloji
-Biyokimya
-Psikiyatri
-Anatomi
-Tıp Eğitimi
-Patoloji
-Farmakoloji
-Histoloji
-Anestezi
-Tıbbi Genetik
-Acil ve İlk yardım
-Nöro-Radyoloji
-Radyasyon Onkolojisi
-Çocuk Psikiyatrisi

Anabilim dallarından Anabilim Dalı Başkanları ve eğitim sorumlularının yanında Fakültemizden ve başka Tıp Fakültelerinden mezun olmuş asistanlar ve Tıp Fakültesi öğrencileri de katılmıştır.