Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 Koordinatörler Kurulu Toplantısı

Koordinatörler kurulu toplantısı 5 Kasım 2019 Salı günü Dekanımız Prof. Dr. İlhan ÇETİN başkanlığında, fakültemiz seminer salonunda yapılmıştır. Toplantı gündeminde;

-Sağlıkta kalite ile ilgili derslerin eğitim programına eklenmesi içerik ve tarih açısından değerlendirilmiş,

-Mezuniyet kurulu ve yönergesinin taslağı, kurul üyeleri ile paylaşılmış, görüş ve önerileri alınmış,

-Tıp Fakültesinin derslerindeki kredi dağılımı ve uyumsuzluklarının giderilmesine dair yapılan taslak çalışma paylaşılmış, görüş ve öneriler alınmıştır.