Yönergeler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersinden Muafiyet Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (CÜTFAM) Çalışma Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktorluk Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Eğitim Komisyonu Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Komisyonu Çalışma Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tez Yazım Yönergesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Arastirma Uygulama Hastanesi Tütün Kontrol Komitesi Yönergesi 
 

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Tıp Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1156
Belgegeçer: 0 346 219 1155